Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Výzva mimoparlamentným stranám k prevzatiu programu, ktorý vyvedie Slovensko z chudoby a marazmu

My, dole podpísaní signatári  obraciame sa na všetky registrované mimoparlamentné strany, ktoré  nie sú v likvidácii, s výzvou k prevzatiu  programu, ktorý je v doplnenej podobe súčasťou našej výzvy.  Bola by škoda, keby sa tento program, aký doposiaľ nemala a zatiaľ nemá  žiadna strana, nevyužil v prospech občanov Slovenska.

Sme presvedčení, že nami upravený program bude zárukou obnovenia dôvery občanov v právny štát a ukončí vplyv oligarchie a politickej mafie na Slovensku. 

Signatári výzvy: 
Vladimír Pavlík                   František Bednár        JUDr. Ján Garaj
Mgr. Rastislav Turčík         Bc. Marek Behan        Ing. Ľubomír Safko
Mgr. Martin Bavolár           Jozef Jacek                 Marek Duda
Ing. Rudolf Weiss             Štefan Martoš


     

PROGRAM PRE  VYVEDENIE SLOVENSKA Z CHUDOBY A MARAZMU

 1. Prijatie účinného zákona o preukazovaní pôvodu majetku od roku 1990 s následným 100%-ným zdanením príjmom nepodloženého majetku a vyvlastnením v prospech slovenského ľudu v súlade so zásadami kolektívneho svedomia, ktoré vychádza z princípu človečenstva,  ak bol nadobudnutý nelegálne alebo v rozpore s dobrými mravmi, vrátane zrušenie dedičských konaní a prevodov na rodinných príslušníkov a spriaznené osoby. (Nie je raálne, aby rodina dedila po Pavlovi Paškovi údajne 2,4 miliardy eur). Ekonomické zločiny, ktoré spôsobili chudobu, utrpenie a sociálne samovraždy musia byť nepremlčateľné rovnako ako zločiny ktoré spáchala konkrétna osoba v období nacizmu, komunizmu, alebo inej ideológie. Keďže zdrojom príjmu oligarchie sa stal štátny majetok, je nevyhnutné  zrušiť zmluvy medzi štátom a subjektmi práva oligarchov. Za nevyšetrenie privatizačných káuz ako Gorila a Sasanka, musia niesť hmotnú zodpovednosť nielen páchatelia, ale  aj  politici, ktorí boli vo vláde a parlamente podľa miery zavinenia.
 1. Obnovenie dôvery občanov v právny štát! Slovenský štát je kolektívnou zmluvou a nástrojom duchovnej, sociálnej, materiálnej, právnej  a ekologickej bezpečnosti celého slovenského ľudu, ktorý tvoria všetky národy, národnosti, ich rodiny a jednotlivci trvalo žijúce na jeho území. Zrušenie záväznosti judikatúry vyšších všeobecných súdov a pokynov generálneho prokurátora tak, že pre sudcov a prokurátorov bude záväzný už len zákon rovnako ako pre celý slovenský pospolitý ľud a nie spleť neprehľadnej judikatúry, ktorá je len účelovo oligarchiou používaná na rozožieranie právneho vedomia Slovenského ľudu a nie je vyhlásená v zbierke zákonov! Zavedenie verejnej priamej voľbu sudcov a prokurátorov! Zavedenie podmienky prijatia akéhokoľvek zákona alebo zmeny zákona plynúcej z verejnej spoločenskej nutnosti zavedenia nového zákona, alebo jeho zmeny, aby bola preukázateľne zrejmá slovenskému ľudu! Zavedenie priamej hmotnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov! Inšpekcia Ministerstva vnútra nemôže byť kontrolovaná týmto ministerstvom.
 1. Zastavenie  podľa štatistík Eurostatu predčasných úmrtí  vyše 11 000 ľudí ročne kvôli vykrádaniu zdravotníctva. Výstavba a zmodernizovanie nemocníc z vvlastnenia príjmom nepodloženého majetku, čím sa predlží vek dožitia v zdraví. Zavedenie   jednej štátnej zdravotnej poisťovne tak ako to bežne funguje vo viacerých vyspelých štátoch.
 1. Zavedenie len jedného koncového výberu daní  ukončí podvody s DPH, keďže každé tretie euro je ukradnuté, čím štát získa min. 2 miliardy eur. Týmto razantne zníži  dane a odvody podnikateľom a živnostníkom, aby títo mohli vyplácať zamestnancom vyššie mzdy, čím sa vytvorí stredná trieda, ktorá dnes neexistuje.
 1. Ústava SR zaručuje každému právo na dôstojný život, preto minimálny dôchodok musí byť na úrovni Slovinska s približne rovnakým HDP. 550 EUR je hranica minimálneho dôchodku. Okrem  starobných  dôchodkov  zvýšime min. mzdu na  1.000 EUR. V prvej etape vo všetkých spoločnostiach so zahraničnou účasťou, ktoré sú ziskové a v druhej po znížení dane a odvodov do troch rokov aj v prípade domácich podnikateľov.  Týmto sa podporí rast domácej spotreby a ukončí príjmová a dôchodková chudoba.  
 1. Zrušeni protiústavneho zákona o postupnom zvyšovaní veku odchodu do dôchodku, pretože skutočný vek tzv. zdravého života, teda veku v ktorom môže človek aktívne žiť a pracovať, je v porovnaní s vyspelými štátmi   v niektorých prípadoch až o 10 rokov nižší. Údaje štatistického úradu SR o zvyšovaní veku dožitia  sú zavádzajúce, pretože sa štatisticky jedná v drvivej väčšine o chorých ľudí so zdravotnými obmedzeniami neschopných práce.  Vláda týmto zákonom doslova odsúdila tisíce slovenských občanov k životu v biede, bezdomovectvu  a postupnej likvidácii bez prístupu k zdravotnej starostlivosti.
 1. Postupne obnovenie ENERGETICKEJ SEBESTAČNOSTi. Vrátenie energetických monopolov (SPP-Distribúcia, Slovenské elektrárne a vodárne) štátu. Prehodnotenie privatizácie štátneho majetku od čias tzv. divokej privatizácie. Dôsledne prešetenie  všetkých rozhodnutí  konkurznej mafie v dôsledku ktorých boli  zlikvidované aj prosperujúce  podniky.
 1. Podpora bývania. Mladé rodiny ako základný prvok štátu musia mať nájomné byty s nízkym nájomným a možnosťou odkúpenia za prijateľnú cenu. Podstatné zvýšenie rodičovského príspevku v závislosti od počtu detí tak, aby nedochádzalo k  zneužívaniu sociálneho systému. Podporou rodiny ako základu štátu sa musí zastaviť demografické vymieranie Slovenska. Je neprijateľné, že v budúcnosti nebude mať kto robiť na dôchodcov, pričom je  denne   potratených 30 nenarodených detí. 

 2. Vrátenie uznanie v spoločnosti školám a pedagogickým pracovníkom, jednak ich finančným ohodnotím ale aj zmenou metodiky  vyučovania na školách tak, aby školy neprodukovali nezamestnateľných absolventov.
 1. Po novembri 1989 bolo zlikvidované poľnohospodárovo, ktoré zamestnávalo 350 000 ľudí.  Preto je nevyhnutná obova potravinovej sebestačnosti.
 1. Zmena volebného zákona a obnovenie slobodnej volebnej súťaže podľa švajčiarského modelu. Zavedenie tlače, výroby a distribúcie volebných hárkov, obálok a písacích potrieb štátnej tlačiarenskej firme, ktorá bude podliehať neobmedzenej technickej, elektronickej a chemickej kontrole prípravy, výroby a distribúcie po dobu až 6 mesiacov od skončenia akýchkoľvek volieb a nie tak ako sú dnes klamaní voliči, keďže všetky technické prostriedky k voľbám nezabezpečuje ani ministerstvo, ani štátna volebná komisia, ale od roku 1995 plynule jedna jediná súkromná firma!

16.  január 2018

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka