Hlavná stránka
 

Žiadna zmena systému sa nerobí na náhodu

          Bludom o Nežnej revolúcii 17. Novembra 1989 neveria ani tí, ktorých ako kolaborantov KSČ, ŠtB hlavne z chartistickej nomenklatúry vyniesli do vysokých funkcií. Z ekonomického hľadiska to vystihla, aj keď sa o tom hovorilo, ale dala tomu reálny punc bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová v internetovej Pravde zo 16. 11. 2023, kde som vybral tie najzaujímavejšie pasáže.
          Treba si uvedomiť, kto na zmene systému zarobí a kto je poškodený. Zarobia tí, ktorí to z úzadia riadia, ako aj tí, ktorí s nimi kolaborujú. Či už vedome, alebo nevedome. No a najviac poškodení sú radoví občania. Z tej politickej, ekonomickej a spravodajskej stránky je jasným dôkazom toto video, urobené 16. 11. 2023.
Vladimír Pavlík
Od autora Brigita Schmögnerová, internetová Pravda z 16. 11. 2023 - Masy na námestiach po celej republike manifestovali za slobodu a demokraciu. Nemanifestovali za zmenu hospodárskeho režimu. Nemali predstavu o tom, že v prvých rokoch prinesie viac ako 20-percentnú mieru nezamestnanosti, 60-percentný nárast cien, rast majetkových a príjmových nerovností a chudoby, sťaženú dostupnosť bývania, či dokonca bezdomovectvo. Horšie bolo, že ani vrcholoví predstavitelia Verejnosti proti násiliu, kľúčovej politickej sily v tom čase, nemali takmer žiadnu predstavu o tom, čo november '89 bude znamenať pre podmienky hospodárskeho života spoločnosti.
Zotrvávanie na starom modeli rastu, ktorý vznikal na začiatku 90. rokov 20. storočia, je príčinou dnešného zaostávania za priemerom Európy takmer vo všetkých parametroch..
Klausova reforma nebola Klausovou reformou. Vznikla na Ministerstve financií USA a v Medzinárodnom menovom fonde a jej predobrazom bol tzv. Washingtonský konsenzus – reformný balík zložený z desiatich bodov a navrhnutý v roku 1989 anglickým ekonómom JohnomWilliamsonom. Z čoho pozostával, sme už zakúsili sami: z tzv. makroekonomickej stabilizácie s drastickými škrtmi sociálnych výdavkov, z liberalizácie cien, zahraničného obchodu a pracovného trhu a z rapídnej privatizácie nielen v hospodárskych rezortoch, ale i v zdravotníctve, školstve a v iných službách vo verejnom záujme.

Protiproud TV vysílá v předvečer další propagandistické "nalejvárny" o Velké listopadové lži rozhovor Petra Hájka s plukovníkem Stanislavem Pohořalem, bývalým rakeťákem a mluvčím ministerstva obrany ČSSR, který byl přímo v centru dění, když se rozhodovalo, zda armáda zasáhne proti puči v režii CIA a KGB
Obsah: 00:00 Lidová revoluce, nebo státní převrat řízený ze zahraničí?
01:39 Co se dělo v armádě, když to v listopadu 1989 vypuklo?
03:35 Kdo poslal červené barety na Národní třídu?
04:28 Proč a kdo obešel armádu?
06:26 Proč západní tajné služby šířily lež, že generál Václavík spáchal sebevraždu?
07:45 Armáda byla připravena, přesto nezasáhla. Proč?
09:30 Hrozilo, že začne občanská válka?
12:57 Rozpory v nejvyšších patrech vedení KSČ
19:58 Plány na převzetí televize i rozhlasu armádními odborníky
21:28 „Sametová revoluce“ začala až přímým přenosem Československé televize
21:43
Převrat byl jednoznačně připraven a režírován CIA a KGB
22:53 Proč OF zasedalo ve Špalíčku patřícímu Svazu československo-sovětského přátelství?
23:03 Převrat měl patrně proběhnout už v březnu
23:48
Operaci 17.11. 1989 režírovali důstojníci KGB v úzké koordinaci s agenty CIA
25:56 Jakeš byl proti zásahu armády
26:25 Generál Vacek: Přece nebudu novým Jaruzelskim či Pinochetem!
29:11 Hrozil vojenský převrat?
30:33 Kulatý stůl v televizi za účasti špiček armády OF zakázalo
32:28 Tehdejší výroky disidentů proti militarismu znějí dnes směšně
34:27 Slyšel jsem, když Havel říkal: Zrušme Varšavskou smlouvu, a zároveň také NATO!
35:50 Proč Havel chtěl, aby s jeho portrétem jezdila vojenská technika?
37:08 Havel chtěl v armádě politické kluby, nikoli nepolitickou armádu!
40:44 Rozhodnutí o odsunu sovětské armády padlo už v roce 1987 a odsun začal v roce 1988
42:41 Mýtus o Kocábových zásluhách na odsunu armády SSSR je směšná lež
45:14 Poslali mě do Bundeshwehru...
47:04 Vojenský agent z radia Svobodná Evropa zakotvil u lidovců
50:05 Zahraniční mise? Velel jsem jedné skutečné. V Libyi
53:37 Chatrné zbytky naší někdejší silné armády jsou v kómatu
55: 03 Armáda byla primárně určena k obraně vlasti, nikoli k rozvracení režimů světě
56:09 Před listopadem 1989 byla naše armáda - na rozdíl od současnosti - bojeschopná
57.59 Velká listopadová lež

Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!

1 2 3 4 »