Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Kohože to chce moralizovať konšpirátor Smatana, ktorý si tak dobre rozumie s oligarchom Stachom?  

https://vk.com/vlado.pavlik                                                       

  Komuže to prekáža považskobystrický primátor Karol Janas?       

          Aby som nadviazal na nadpis, pokiaľ chce americký a sorošovský trol a konšpirátor Smatana, bez ktorého služieb, podľa môjho názoru, táranie piateho cez deviate, sa nedokáže obísť ani Iveta Radičová, je nutné povedať aj niečo v obrátenom garde o tomto človiečikovi. 

          Rád kritizuje všetkých, ktorí nepatria medzi jeho súkmeňovcov, že nedodržiavajú zákony, klamú, konšpirujú, no sám na seba a jemu podobných, patriacich  do tej jeho čeľade, tam buď trpí slepotou, alebo slabými dioptriami. Takže poďme po poriadku. Dlhodobo obviňuje považskobystrického primátora Karola Janasa, hlavne pred voľbami, že má X funkcií a X platov, pričom v realite, čo sme zdokumentovali a v minulom článku, kde sme uverejnili len časť jeho funkcií, samozrejme spojených s finančným ohodnotením, tak považskobystrický primátor je oproti nemu len cé kategóriou.

          Ale poďme ďalej. O jeho spolupráci s oligarchom Stachom by bolo možné zložiť pesničku – „Ach, tá láska nebeská, spojená so sluhovstvom pozemským“, samozrejme zo strany Smatanu. Keďže oligarcha Stacho len jemu na svojich nehnuteľnostiach robí reklamu cez veľkorozmerné bilbordy, pochybujem, že by to robil z čistej a nežistnej lásky, keďže patrí do kategórie stále nenažraných hrabošov, ktorý má, a bude mať, stále málo. Veď ako som sa dozvedel z Rádia Jerevan, oligarcha Stacho chce aj po smrti ostať nielen najbohatším nebožtíkom v okrese, ale dokonca prišiel k záveru, že po jeho smrti nielen Smatanu, ale aj celý okres, bude riadiť Stacho z truhly.

          Keďže Smatana voči Stachovi je len poníženým sluhom, čo uberá nielen z jeho mozgovej kôry, tak aspoň voči svojim, teda tým, ktorí mu slúžia, tak sa snaží byť v pozícii malého Stacha. Veď ako zistili investigatívni redaktori Rádia Jerevan, svojich posluhovačov v Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici asi považuje za rozumovo menejcenných, keďže im píše príspevky, ktoré musia povinne čítať a prihlasovať do diskusií na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici. Investigatívni redaktori Rádia Jerevan ako bonus dostali od dvoch nemenovaných poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí už sa nemôžu dívať na bezradnosť týchto jemu slúžiacich poslancov, keď prečítajú Smatanom vypracovaný príspevok, a ten ktorý riadi dotyčné zasadnutie, zväčša primátor Karol Janas, tak títo poslanci v Smatanových službách nedokážu odpovedať na jeho argumenty, tvária sa zmätene, so zvláštnou mimikou tváre pozerajú na Smatanu, v naivnej predstave, že im dá rozhrešenie.

          Ako sme zistili z výpisu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Smatana je tak zahĺbený do hľadania všetkých tých, ktorí slúžia ruským záujmom a Putinovi pri šírení klamstiev a dezinformácii o Amerike a Sorosovi, že v rokoch 2016 až 2017 dokonca zabudol chodiť ako zvolený poslanec na zasadnutia TSK, keď v týchto rokoch patrí medzi špičkových absentérov. V roku 2016 zo 14-tich zasadnutí vynechal 6, a v roku 2017 z 13-tich zasadnutí vynechal 6.

          Ďalej investigatívni redaktori Rádia Jerevan začali pátrať a zisťovať informácie o tých poslancoch, ktorí sú spriaznení a poslušní voči Smatanovi. Napríklad jedna poslankyňa, ktorá má na kandidátke uvedené ako vedúca sestra a pred voličmi zatajuje, že je aj živnostníčka, so šiestimi živnosťami. Zaujímavé, prečo toto tají, keď predtým v tomto podnikal jej manžel, toho času invalid.

          Povedzme si ale niečo, ohľadom Smatanu, o silnejšej káve či poriadnemu maslu, ktoré mu ale neprekáža. Do jeho skupiny poslancov v mestskom zastupiteľstve patrí aj manažér, alebo „manažér“, ktorý v rokoch 2007 – 2012 bol spoločníkom a konateľom istej eseročky, ktorá po sebe zanechala dlh okolo 145 000 eur. Ako sa vyjadril veriteľ, ktorý vykonal stavebné práce v prospech tejto eseročky, ktorej majiteľ a konateľ bol aj dotyčný manažér či „manažér“, doteraz nedostal zaplatené ani cent. Plným právom možno položiť otázku Jurajovi Smatanovi, ktorý vie, o koho sa jedná, či nechce dotyčného presvedčiť, aby tú pohľadávku už začal konečne splácať.

Vladimír Pavlík     

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka