Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Komuže to prekáža považskobystrický primátor Karol Janas?  

https://vk.com/vlado.pavlik                                                       

          Máme ešte v živej pamäti posledné primátorské voľby v Považskej Bystrici, kde oligarcha Stacho chcel do tejto funkcie dosadiť svojho koníka Smatanu, považovaného nielen za špičkového konšpirátora tých americko-sorošovských bludových svetlejších zajtrajškov, ktorý tak nenávidí Rusov, že už by som sa ani nečudoval, keby vybehol s teóriou, že Američania vypustili družicu, ale Putin vytvoril taký silný uragán, ktorý tú americkú družicu sfúkol do mora. Keď nedávno nabehol už asi do piateho štádia paranoje, tak vykonštruoval a vytroloval teóriu, že Rusi riadia odtrhnutie Katalánska od Španielska. No a ten, ktorý ho posúva po šachovnici, oligarcha Stacho, ktorý pracuje až 27 hodín denne, čím prekonal o celú hodinu zločinca, zlodeja, zakladateľa ponovembrového štátneho terorizmu, paranoidného Vlada Mečiara. Ako sa podarilo zistiť investigatívnym redaktorom Rádia Jerevan, oligarcha Stacho si už od svojich trinástich rokov zarábal nielen cez prázdniny, ale aj cez soboty a nedele. Odkladal si korunku ku korunke, financoval si svoje vysokoškolské štúdium – a po vyštudovaní sa mu prisnil zvláštny sen, kde sa dozvedel, že raz bude oligarchom, čo sa nakoniec aj stalo.

          Nemalo to ale toto chúďatko jednoduché. Stal sa najviac ubližovaným človekom v Považsko-Bystrickom okrese, v Orlovom, kde má svoj skromný príbytok, mu ľudia nielen nadávajú, vyhrážajú sa mu strelnými zbraňami, ba dokonca pred nejakým časom ho napadol jeden agresívny dôchodca, zozadu ho bejzbalovou pálkou tak zúrivo mlátil, že bol samá modrina po celom tele. No čo sa ale nestalo, keď polícia, prokuratúra a súdy sa priklonili na stranu útočníka. Dokonca ho nenávidia aj za to, že pozemky ktoré poskupoval nielen od občanov, ale aj od mestskej časti Orlové, vyplácal o 200 percent drahšie, ako špekulanti, ktorí chceli týchto občanov podviesť a okradnúť.

          Preto sa nemožno čudovať, že tento ľudomil a najviac rozdávajúci oligarcha sa rozhodol, že konečne treba v Považskej Bystrici takého kandidáta za primátora, ktorý sa bude riasiť heslom, sebe na prežitie, zbytok pre občanov Považskej Bystrice a okolia. Po dlhom rozmýšľaní a hľadaní objavil Juraja Smatanu, toho pravého kandidáta na funkciu primátora. Lenže čo sa nestalo. Sily zla v posledných voľbách dali hlasy Karolovi Janasovi. Ale títo dvaja ľudomili sa nevzdali. Dnes je situácia taká, že Smatana ako X funkčný, samozrejme s X platmi je nielen poslancom Mestského zastupiteľstva v Považskej, poslanec TSK, stredoškolský učiteľ, asistent poslanca NR SR Budaja, dokonca je radcom Ivety Radičovej, no a nesmieme zabudnúť na jeho aktivity pre Američanov a Sorošove nadácie.

          Kladiem si otázku, či tento človek nepracuje až 30 hodín denne, keď toto všetko dokáže stihnúť – a nielen to. Samopasoval aj za hlavného oponenta a kritika dnešného primátora Karola Janasa. Vyčíta mu všetko možné, a už len čakám, kedy mu začne vyčítať, že ovplyvňuje aj počasie v Považskej Bystrici. Vyzerá to tak, že Smatanovi sa muselo prisniť, ako primátor Janas likviduje Občianske združenie Prúdy, ktoré by chcelo zmeniť územný plán v Považskom Podhradí za účelom vybudovania rekreačného strediska, v čom má nebývalú podporu od Juraju Smatanu. Problém je totiž ale v tom, a mňa ako autora to veľmi prekvapuje, že tento X funkčný a X platový Smatana, nevie či nechce pochopiť, aby to bolo v súlade nielen po odbornej stránke, ale aj po stránke platných zákonov. Nielen jemu, ale aj Občianskemu združeniu Prúdy treba povedať nasledovné:

          Napríklad, otázka terajšej existujúcej prístupovej cesty, ktorá je určená len pre osobné autá do určitého počtu – a nie pre ťažké mechanizmy určené na výstavbu a je vo vlastníctve Povodia Váhu. Je otázne, ako by reagovala Stredoslovenská energetika na schvaľovací proces výstavby tohto rekreačného zariadenia, lebo by musela byť robená prekládka vysokého napätia, čo by stálo niekoľko desiatok tisíc eur a možno položiť mimoriadne závažnú otázku – ZAPLATILO BY OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRÚDY, ALEBO BY PENIAZE ZOHNAL SMATANA?  Nesmieme zabudnúť na ďalšiu dôležitú vec, že sa jedná o súkromný projekt, s ktorým mesto nemá nič spoločného, a nie je povinné tu dať ani jeden cent. A takto po odbornej stránke by som mohol argumentovať ďalej.

          Ale na primátora Janasa sa lejú kýble špiny, osočovania, dezinformácii. To aj napriek tomu, že pokiaľ by sa toto nedostavalo, územný plán by sa nesplnil, a tým pádom by sa už ani ďalší územný plán nemohol schvaľovať. V praxi by to znamenalo, že hociktorý občan či staviteľ mesta či mestskej časti, by v prípade žiadosti na zmenu územného plánu, by čakal niekoľko rokov, možno aj nejaké desaťročie. Paradoxné je, že mestský poslanec Smatana o tomto musí dobre vedieť, no napriek tomu tlačí na mestské zastupiteľstvo, aby schválilo územný plán podľa OZ Prúdy. Potom je tu aj ďalšia otázka, či nechce Smatana túto kauzu zneužiť v predvolebnom boji, kde kandiduje ako poslanec do TSK a naliať ďalšiu špinu na terajšieho primátora Karola Janasa?

          V záujme objektivity uverejňujem odpoveď primátora Janasa poslancom mestského zastupiteľstva ohľadom tejto kauzy, ďakujem jednému z týchto poslancov, že mi túto odpoveď poslal.

Vladimír Pavlík    


Reakcia primátora Janasa             

                                                    

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
boli ste mailovou poštou oslovení nepravdivými a urážlivými útokmi na mesto Považská Bystrica. Autorom je pre mňa neznáma osoba vystupujúca pod menom Jarmila Tabačková, predsedníčka Pozemkového spoločenstva Prúdy, Považské Podhradie. Úmyselne píšem pre mňa neznáma osoba, lebo list prišiel mailom a neviem či sa nejedná o zneužitie mena, alebo predvolebnú provokáciu, na aké sme v našom meste pred voľbami zvyknutí. Keďže však tieto nepravdivé informácie treba vysvetliť rozhodol som sa zareagovať.

Nepravdivé tvrdenie č. 1. Mesto zvýhodňuje jedného so žiadateľov.
Skutočnosť: Mesto nikoho nezvýhodňuje a ani na to nemá právomoci. Rozhodnutie o tom, ktoré žiadosti sa schvaľujú patria výhradne poslancom mestského zastupiteľstva. Len poslanci majú právomoc rozhodnúť či vôbec umožnia súkromným žiadateľom vypracovanie Zmien a doplnkov Územného plánu. Mesto si splní svoju zákonnú povinnosť a predloží poslancom zoznam všetkých žiadostí v poradí, ako boli na mestskom úrade evidované. Poslanci sa následne rozhodnú či schvália žiadosti podľa poradia, alebo všetkých spoločne. Prípadne môžu všetky žiadosti odmietnuť, lebo na takúto žiadosť neexistuje žiaden zákonný nárok a odkážu žiadateľov na riadne spracovanie, ktoré prebieha v zákonom stanovených termínoch. To, že Mesto Považská Bystrica umožňuje samoplatiteľom vypracovanie územného plánu mimo týchto termínov je vysoko nadštandardné a má za cieľ pomôcť podnikateľským subjektom realizovať svoje pre mesto či región prospešné investície. A treba podotknúť, že napriek tomu, že ide o samoplatiteľov, na meste je povinnosť komunikácie s 94 dotknutými subjektmi, ktoré tvoria rôzne štátne orgány, spoločnosti vlastniace siete a pod. Taktiež je mesto povinné zvolávať verejné zhromaždenia a viesť kompletnú evidenciu. Ale podstata je v tom, že o tom či vôbec a komu sa povolí vypracovanie územného plánu je výhradne na poslancoch. Dôležité ale je, že všetci schválení žiadatelia musia následne na mesto priniesť podpísanú zmluvu o spoločnom postupe pri vypracovávaní zmien a doplnkov územného plánu. Inak nemôže pristúpiť k zmenám v územnom pláne ani jeden so schválených žiadateľov.

Nepravdivé tvrdenie č. 2 Pozemkové spoločenstvo Prúdy podalo žiadosť skôr ako ostatní žiadatelia.
Skutočnosť: V samotnom liste, ktorý ste dostali sa píše, že Pozemkové spoločenstvo Prúdy podalo žiadosť 23. 3. 2016 a žiadosť pani Kozárovej (mimochodom žiadnu žiadosť, kde by bola žiadateľka p. Kozárová alebo ktokoľvek z jej príbuzných neevidujeme) bola podaná 2. 3. 2016. Neviem či dokážem dobre počítať, ale 2. 3. 2016 je skôr ako 23. 3. 2016. Takže ide o logický nezmysel osoby, ktorá sa predstavuje ako Jarmila Tabačková. Veď sama priznáva, že podali žiadosť neskôr a vôbec nikto by nemusel postupovať podľa krkolomnej konštrukcie tejto osoby a čokoľvek antidatovať. No to možno osoba vystupujúca pod menom p. Jarmila Tabačková prehliadla. Ale možno ide z jej strany naozaj len o zlú formuláciu textu. V tom prípade sa však dostávame k ďalšiemu nepravdivému tvrdeniu.

Nepravdivé tvrdenie č. 3. Žiadosť bola podaná na sekretariáte primátora a potom bola antidatovaná.
Skutočnosť: Dané nepravdivé tvrdenie je najzávažnejšie, pretože priamo obviňuje pracovníkov mesta z nekalého konania. Takže aká je skutočnosť. Žiadosť 2. 3. 2016 nebola vôbec zaevidovaná na sekretariáte primátora ako tvrdí daná osoba, ale na hlavnej podateľni mestského úradu príslušným pracovníkom. Svedčí o tom vypísaná evidenčná pečiatka z hlavnej podateľne a na žiadosti je dátum 2. 3. 2016. Žiadosť bola daná ďalej na spracovanie na odborný útvar hlavnej architektke p. Šešovej.  V elektronickom systéme nie sú možné žiadne zmeny bez toho, aby po nich neostala elektronická stopa. Po mnou nariadenej kontrole sa úplne jednoznačne zistilo, že v daný deň nie je vykonaná žiadna zmena v systéme Cora, takže žiadne antidatovanie nie je možné. Zároveň z výpisu elektronickej podateľne je zrejmé, že dňa 2. 3. 2016 nebol do systému Cora na sekretariáte primátora vykonaný žiaden zápis. Takže opäť ide o nepravdivé tvrdenie osoby vystupujúcej pod menom Jarmila Tabačková. Každý poslanec, ale aj ktokoľvek iný kto by mal záujem, sa môže prísť presvedčiť na pracovisko informatikov, kde mu ukážu výpisy z elektronického systému. Mesto v tomto prípade nemá čo tajiť a ani nemieni.

Aká je skutočnosť.
Na základe okamžitej kontroly, ktorá bola vykonaná za účasti informatikov vieme dnes úplne presne zrekonštruovať, čo sa vlastne stalo. Dokonca vďaka informačnému systému nielen po dňoch, ale po minútach. Pozemkové spoločenstvo Prúdy prvýkrát požiadalo o zaradenie do zmien a doplnkov územného plánu dňa 23.3.2016. To ale ešte nie je predmetná žiadosť, čo osoba vystupujúca ako p. Jarmila Tabačková evidentne tají. Je to štandardná žiadosť o zaradenie do zmien a doplnkov, akých momentálne na meste evidujeme takmer 200 a všetci čakajú na zákonný termín. Žiadosť o odsúhlasenie možnosti vypracovať Zmeny a doplnky územného plánu na vlastné náklady si Pozemkové spoločenstvo Prúdy podalo až 27. 4. 2016. Takže o viac ako mesiac po termíne, ktorý uvádza daná osoba. Naproti tomu skupina žiadateľov, ktorú osoba vystupujúca pod menom Jarmila Tabačková napáda si podala žiadosť o zaradenie do Zmien a doplnkov už 5. 8. 2015. Ani to by samozrejme neznamenalo, že môžu pracovať na vlastných zmenách a doplnkoch územného plánu. Aj oni by museli čakať na zákonný termín. Preto si podali žiadosť o odsúhlasenie možnosti vypracovať zmeny a doplnky územného plánu na vlastné náklady dňa 2. 3. 2016. Teda oveľa skôr ako si Pozemkové spoločenstvo Prúdy podalo prvotnú žiadosť, ktorá im vôbec nezakladala možnosť vypracovať Zmeny a doplnky na vlastné náklady. Z toho je úplne evidentné, že osoba vydávajúca sa za p. Jarmilu Tabačkovú,  píše nepravdivé údaje a navyše zatajuje skutočné dátumy. Dôkazy sú úplne jednoznačné. Na meste sú v zmysle zákona archivované písomné žiadosti všetkých subjektov opatrené pečiatkou podateľne s dátumom podania žiadosti a samozrejme tieto údaje presne potvrdzujú aj zápisy v elektronickej podateľni, ktoré sú identické s dátumami na pečiatkach z podateľne mesta.

Záver:
Chápem, že niekomu ide naozaj o dobrú vec a chce dosiahnuť rozhodnutie vo svoj prospech. No ak sa o to snaží podpásovými metódami a šírením nepravdivých a urážlivých tvrdení, tak je to neprijateľné. Projekt Pozemkového spoločenstva Prúdy je iste pre región prospešný, viac krát som o ňom hovoril s poslancom za miestnu časť p. Holákom, ktorý sa oň zaujímal. Vždy sme si veľmi korektne vysvetlili situáciu a pán poslanec bol oboznámený s tým, že mesto bude postupovať podľa zákona a v žiadnom prípade neuprednostní žiadneho so žiadateľov. Na základe vyššie uvedených skutočností to musí byť jasné každému. Konečné rozhodnutie budú mať poslanci a vedenie mesta nebude mať žiaden problém s akýmkoľvek ich rozhodnutím, ak bude v súlade so zákonom. Preto je pre mňa neprijateľný nekorektný útok osoby vystupujúcej pod menom Jarmila Tabačková, ktorá sa snaží využiť súčasné predvolebné obdobie na to, aby vyvinula tlak na mesto a poslancov pre dosiahnutie svojho cieľa. A neštíti sa preto obviňovania pracovníkov úradu z nekalej činnosti. Lebo antidatovanie a pozmeňovanie listín by bol naozaj vážny problém. Môj predchodca bol za podobný nekorektný útok dlhé roky perzekvovaný a ťahaný po súdoch a  poškodilo mu to dobré meno, ktoré si roky poctivo budoval. Takže si môžete byť istí, že ja by som sa k niečomu takému nikdy neznížil a veľmi úzkostlivo dbám na to, aby všetky administratívne procesy prebiehali v súlade so zákonom. Ak by sa zistilo, že sa niekto dopustil takéhoto konania, nech nesie tie najtvrdšie trestnoprávne dôsledky. Okrem toho by ho čakal okamžitý postih v zmysle pracovnoprávnej legislatívy. V takýchto prípadoch som totiž nekompromisný a nenechám kaziť dobré meno úradu podobnými činmi. Ale nepredpokladám, že by k tomu prišlo. Vnútorná kontrola, ktorú som nariadil, preukázala, že osoba vystupujúca pod menom Jarmila Tabačková jednoducho nemá pravdu, nekorektne útočí na pracovníkov sekretariátu a prispôsobuje si časové údaje tak, aby vyhovovali jej umelo vytvorenej konštrukcii. Osobne nepredpokladám, že by sa osoba vystupujúca pod menom p. Jarmila Tabačková za tieto obvinenia ospravedlnila. Od takýchto ľudí to ani neočakávam a ani nechcem. V našom meste sa už dlhé roky udomácnila prax, že je možné kohokoľvek a akýmkoľvek nekorektným spôsobom verejne obviniť z akýchkoľvek vymyslených činov, pokúsiť sa zničiť mu dobré meno a nič sa nedeje. Žiaľ, musíme s tým žiť a fungovať naďalej v zmysle platných právnych predpisov. A verte, že rovnako tak bude aj v prípade Pozemkového spoločenstva Prúdy. Ak splní všetky zákonné podmienky a poslanci mu schvália možnosť spracovať územný plán za vlastné prostriedky, mesto bude k nemu pristupovať rovnako korektne ako k iným žiadateľom. A to bez ohľadu na nekorektné kroky a útoky osoby vystupujúcej v mailoch pod menom Jarmila Tabačková.

S pozdravom Karol Janas

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka