Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka
Statočný občan bezcitne zlikvidovaný štátnou mafiou – 1. časť

Statočný občan bezcitne zlikvidovaný štátnou mafiou – 2. časť

         V tejto časti budú uverejnené ďalšie otrasné fakty o tom, ako zberby z vysokej politiky a štátnych orgánov dokážu zlikvidovať statočného jedinca len preto, že sa tvrdohlavo, už štrnásty rok, domáha svojich zákonných práv. Dňa 17. decembra 2007 posiela pán Czako sťažnosť generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi.

Vážený pán generálny prokurátor,

         využívam  predposlednú možnosť danú mi zákonom, na dosiahnutie svojich ústavných práv. Od roku 1994  sa pokúšam dosiahnuť legálnym spôsobom cestou polície, prokuratúry, a súdov, od okresných, cez krajské až najvyšší, vrátane Ústavného súdu a Úradu prezidenta SR, aby sa vyšetrili podvody, ktoré spáchal vtedajší primátor Jozef Šutka, otec sudcu  Špeciálneho súdu a otec vysokého dôstojníka polície, za pomoci terajšieho riaditeľa legislatívneho odboru Ministerstva spravodlivosti SR a Vášho súpera na funkciu generálneho prokurátora JUDr. Jána Bernáta.

         Takmer všetky moje podnety, vrátane sťažnosti ktorú som zaslal na Úrad ŠP, GP SR, NS SR, a Prezídia PZ skončili cez krajské úradovne na OP a OR PZ v Nových Zámkoch. Napriek tomu že som k podaniam prikladal fotokópie sfalšovaných dokladov, s podpisom vtedajšieho primátora Šutku, nikto sa s tým nezaoberal ani z polície ani prokuratúry.

Naopak, policajtom OR PZ v Nových Zámkoch boli v roku 2002 proti mojej osobe na základe falošných údajov (niekdajšieho podriadeného OP J. Bernáta) M. Farkaša  vznesené dve obvinenia z podvodu v spolupáchateľstve, jedno doteraz nie je ukončené.
Od roku 2000, napriek tomu, že moja advokátka našla hrubé nezrovnalosti v rozsudku Krajského súdu v Nitre (námietky na NS SR neboli doriešené dodnes, napriek písomnému prísľubu predsedu NS SR na jar r. 2006) exekútorka Šupová, neskôr jej syn Mgr. Miroslav Šupa, (manželka a syn predsedu Krajského súdu v Nitre) vydražili všetok náš majetok, vrátane bytu v Šuranoch, kde sme žili s manželkou a dvomi deťmi ktoré ešte študujú na VŠ. Podal som niekoľko sťažností aj žiadosť na odklad exekúcie ešte začiatkom roku 2006.

         Napriek tomu dražba prebehla 3. 5. 2007 a na moju žiadosť o odklad exekúcie bytu dodnes sudkyňa OS NZ neodpovedala. Po dražbe som namietal a žiadal som o vylúčenie JUDr. Šupu, lebo oprávneným v konaní sa stala Nová nitrianska spoločnosť s.r.o. Nitra, ktorej jediným vlastníkom je práve JUDr. M. Šupa. Trocha sa pohrali s textom uznesenia a už je zas všetko v poriadku.

         Od roku 1999 mi justičná a policajná mafia ide po krku. Rozchodil som tri mozgové príhody, ktoré spôsobili policajné a súdne šikanovania, ktoré mi spôsobili od roku 2005 trvalú invaliditu. Mám rozbité manželstvo, a nebyť toho že mi syn spätne kúpil od nového vlastníka našu vydraženú chalupu, kde som sa mohol v júli nasťahovať, som dnes bezdomovec.

         Vážený pán doktor, keď zahraničnú novinárku možno nie vyberaným spôsobom odvedú policajti z miesta kde narúša slávnostný ceremoniál hlavy štátu, venuje sa tomu osobne pán
premiér. Mne justičná a policajná mafia zničila život, zdravie, kariéru aj rodinu, a úplne ma obrala o majetok, a to nezaujíma nikoho. Na moje sťažnosti pán Fico ani nereagoval, ale ani pán Lipšic a ďalší, na ktorých som sa za 10 rokov obrátil o radu a pomoc.

Pred niekoľkými dňami som navštívil jedného úspešného advokáta v Bratislave. Tunajší
sa boja postaviť proti tejto mafii, lebo im to môže zničiť kariéru. Je to veľmi seriózny pán v rokoch s ohromnou praxou. Veľmi ma prekvapila jeho otázka, či sa nebojím o svoj život,
keď útočím tak vysoko? Otvoril mi trochu oči. Cenu za služby stanovil veľmi vysokú, nemohol som ju akceptovať.

V apríli roku 2005 som napísal sťažnosť na postup orgánov činných v trestnom konaní na Úrad špeciálneho prokurátora, nakoľko moje podania adresované Vám, (všetky) skončili v rukách JUDr. Mamráka na KP v Nitre a putovali dostratena alebo proti mojej osobe. Do roku 2002 ma právne zastupovala jeho manželka JUDr. Mamráková. Vzhľadom na jej zdravotný stav sa nemohla zúčastňovať na pojednávaniach, preto mi písomne vypovedala právne služby, čo som aj plne pochopil. Uznal som aj výšku dlhu o 50-tisíc vyššiu ako bolo v zmluve, a podpísal záložné právo na lukratívny pozemok v Nitre. Napokon mi však predložila faktúru na 440 000 Sk.  

         Ani raz sme v sporoch neboli úspešní, hoci v spise ktorý mi na konci zastupovania odovzdala SA NACHÁDZAJÚ FOTOKÓPIE SFALŠOVANÝCH DOKLADOV vyhotovených okolo roku 1994-6 s dátumom vyhotovenia 20. 3. 1991 a 5. 6. 1991, KTORÉ SÚ PODPÍSANÉ vtedajším primátorom Jozefom Šutkom a odtlačkom pečiatky platnej od 1. 1. 1993.

         Tieto sfalšované doklady majú príčinnú súvislosť s exekúciou nášho majetku, z ktorého najlukratívnejšiu časť sa na dražbe u Šupovej snažila získať pani Mamráková - chalupu pri Banskej Štiavnici a lukratívny stavebný pozemok po mojich rodičoch v k.ú. Nitra – Zobor, ktorý napokon aj získala za vyvolávaciu cenu 540 tis. Sk a  okamžite predala za 1,5 mil. Sk. Okrem toho cez Šupovú dosiahla, pokiaľ som bol zamestnaný, exekúciu na môj plat vo výške viac ako 4000 Sk (z 13 000 Sk) a teraz mi exekútor Šupa zráža z invalidného dôchodku 14 600 Sk tú istú sumu.

         Od 1. 3. 2000 sú  fotokópie sfalšovaných dokladov súčasťou spisu č. 12 C160/98 ktoré na Okresný súd v Nových Zámkoch asi omylom zaslal JUDr. Miroslav Farkaš, správca konkurznej podstaty, ktorého dosadili do funkcie práve Šutka a Bernát. Tieto fotokópie tvoria prílohu listu adresovaného OS Nové Zámky vo veci určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam, ktoré si mesto protiprávne privlastnilo z majetku obchodného družstva Variant, ktoré bezprostredne súvisia s exekúciou nášho osobného - rodinného majetku. (Podrobne v podaní  s. z VII/GN 2029/06-18 na Úrade špec. prok.) Tento spis mala preštudovaný jak moja advokátka Dr. Mamráková, sudkyňa Kováčová z OS Nové Zámky, aj sudca Harbuta z KS Nitra. Ja som sa k týmto materiálom dostal až na jeseň r. 2002, keď som ukladal spis. materiál, ktorý mi odovzdala Dr. Mamráková.

Nemám peniaze na advokáta. Veľkú nádej som vkladal do Úradu špeciálneho prokurátora, ale keď som videl akým smerom sa vyšetrovanie uberá, a znovu moju sťažnosť prešetrujú tí istí policajti viazaní na Nové Zámky, tí čo sú prepojení na tunajšiu  košieľkovú  mafiu a JUDr. Kysel zo špeciálnej prokuratúry to schvaľuje a dáva mu za pravdu aj riaditeľ JUDr. Kováčik, ktorý tvrdí, v odpovedi na moju sťažnosť z 8. 10. 2007, že  všetko sa deje v súlade so zákonom, aj keď majú na stole dôkazy o podvodoch otca sudcu špeciálneho súdu a asistenciu riaditeľa odboru ministerstva spravodlivosti, bol som veľmi prekvapený.

         Keď sa súdy na určenie vlastníctva pozemkov vlečú 14 rokov a končia u sudcu krajského súdu, KTORÝ JE KMOTOR KRAJSKÉHO PROKURÁTORA, sudcu, ktorý vôbec NEAKCEPTUJE ako dôkaz predložené sfalšované doklady, ( ktoré sa nachádzajú aj spise 12 C 160/98 - 417  na č. d. 419-69 a -136 ) podpísané otcom svojho priateľa, bývalého kolegu, teraz sudcu Špeciálneho súdu Jozefa Šutku, predsedu senátu ktorý v neprítomnosti advokáta žalovanej strany JUDr. Kanása, syna predsedu Okresného súdu v Nových Zámkoch, sa stáva advokátom  odporcu, sudcu, ktorý mi na pojednávaní so zvýšeným hlasom vyčítal, že som pred rokom požiadal o odklad konania, hoci moja manželka okamžite po mojej hospitalizácii doručila lekársky nález „náhla mozgová príhoda“ JUDr Harbutovi. Samozrejme, som súd prehral ako aj mimoriadne dovolania, ktoré GP SR odstúpila na KP v Nitre. To, čo ste odstúpili na Najvyšší súd SR tam chladne dlhšie, veď čo na tom, ide len o obyčajného občana, jedného z 5 miliónov, nie celebritu, politika, alebo iného zbohatlíka.
        
         Vážený pán doktor, vôbec nedúfam že sa niečo zmení Vašim pričinením. Nanajvýš to pošlete, ako predtým Vaši pracovníci, na KP Mamrákovi, ten na KP do Trnavy, tí na OP do Galanty a tí na OR PZ do Nových Zámkov, lebo taká je zaužívaná prax, tam skončili všetky moje podania podané na GP SR, Prezídium Policajného zboru atď. Tam už osvedčený team VEDENÝ ĎAĽŠÍM SYNOM JOZEFA ŠUTKU, vysokého dôstojníka justičnej a kriminálnej polície, vedia čo s tým.

         Ja už nemám čo stratiť, stratil som všetko čo som stratiť mohol, hlavne zdravie a rodinu. Musel som si vytvoriť novú stupnicu hodnôt. Keby som žil v Palestíne a stane sa mi podobné, veľmi radikálne by som to vyriešil v tesnej blízkosti ľudí čo to spôsobili. Vy máte ochranku, nemusíte sa obávať likvidácie, nanajvýš politickej. Fyzická likvidácia mojej osoby je však aktuálna, lebo sa dotýkam osôb ktoré to vedia veľmi ľahko zariadiť. Stačí jeden telefonát a pár tisíc korún. Myslím, že o takých prípadoch máte viac informácií ako ja.

         Keď ma justičná a policajná mafia vedela zlikvidovať materiálne, morálne, keď ma sudca Najvyššieho súdu SR Jozef Štefanko, zhodou okolností BLÍZKY PRIATEĽ rodiny Šutkovcov pomenoval v rozsudku v inej právnej veci podvodníkom (odporca- obvinený tento spor po 6 ročných prieťahoch na KS Bratislava a NS SR za pomoci Úradu ochrancu ľudských práv vyhral), ako ďaleko je k môjmu „uprataniu“ aby som nerýpal.

         Vzhľadom na to, že dlhodobé úmyselné neriešenie týchto podvodov povedie k úniku páchateľov pred trestnou zodpovednosťou a  Úrad špeciálneho prokurátora a ani ostatné orgány činné v trestom konaní nemajú záujem vec vyriešiť, ba práve naopak, som rozhodnutý túto kauzu medializovať doma aj v zahraničí a zaslať na justičné orgány EÚ.

         Kópie tohto listu boli pánom Czakom poslané Slovenskej televízii – redakcia Reportéri, TA3 – Čierny Peter, TV Markíza – Paľba, TV JOJ – Črepiny, Pravda, Hospodárske noviny, SME, Nový čas, Újszó, Transparenci International - Dr. Nechala, Jožo Ráž, Viliam Veteška, prezident Ivan Gašparovič, Verejný ochranca  ľudských práv, vybraní poslanci NR SR a EP. Paradoxné je, že jediný, ktorý sa konkrétnym skutkom snažil zmierniť utrpenie pána Czaka, bol spevák Jožo Ráž. Ostatní zbabelo mlčali.

         Spomínate si ešte, vážení čitatelia, keď po novembri 1989 tu kadejaké polointelektuálne zberby začali, v snahe ochrániť komunisticko-fašistické zločinecké a zlodejské zberby raziť heslo: „nie sme ako oni“, čím umožnili nielen týmto zberbám sa pretransformovať, ale aj opätovne likvidovať čestných a statočných ľudí. Chcem veriť, že keď príde k novej revolúcii, revolúcii sociálnej, že novoprijaté zákony sa budú riadiť tromi základnými pravidlami: nikdy nezabudnúť, nikdy neodpustiť, nikdy nemať súcit! Práve s takýmito zberbami!

Vladimír Pavlík

Hlavná stránka