Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
Hlavná stránka
Statočný občan bezcitne zlikvidovaný štátnou mafiou – 2. časť

Statočný občan bezcitne zlikvidovaný štátnou mafiou – 1. časť

         Ing. Pavol Czako, ročník 1952, je poľnohospodársky inžinier. Po skončení VŠP v Nitre v roku 1976 pracoval v poľnohospodárstve, pôsobil ako poslanec na úrovni MsNV v Nitre a neskôr v ZsKNV v Bratislave. V roku 1983 nastúpil na VĽK SR v Bratislave na odbor poľnohospodárstva a obchodu. V marci 1987 bol zvolený za predsedu JRD Šurany, mal 35 rokov a bol plný elánu.

         Jeho problémy začali práve v dobe, keď JRD išlo do transformácie a valná hromada oprávnených osôb rozhodla, že sa družstvo rozdelí na menšie celky s právnou subjektivitou. Vtedy pôsobila v Šuranoch záujmová skupina ľudí na čele s vtedajším primátorom, ktorá mala záujem o určitú časť družstva „nezištne sprivatizovať“. Bolo to v rokoch 1992-1994. Predmetnú časť JRD Šurany kúpilo od Slovosivo š.p. v roku 1987, na základe riadnej kúpnej zmluvy za cca 280 000 korún, na rozvoj obchodnej činnosti a spracovanie vlastných produktov. Na listoch vlastníctva, ktoré im boli predložené, boli aj nehnuteľnosti ktoré do tej doby prenajímali od Bytového podniku, ktorý organizačne patril MsNV Šurany. Po identifikácii parciel zistili, že nehnuteľnosti boli súčasťou kúpneho majetku od Slovosiva š.p., preto prestali platiť nájomné, čo dali Bytovému podniku na vedomie. 

         To odštartovalo jeho šikanovanie, prenasledovanie a rôzne krivé obvinenia. Dňa 30. apríla 2007 poslal Ing. Pavol Czako zo Šurian otvorený list slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. S jeho obsahom boli oboznámení generálny prokurátor SR, minister spravodlivosti SR, minister vnútra SR, predsedníčka Ústavného súdu SR, predseda Najvyššieho súdu SR, prezident SR, Transparency international, predseda Okresného súdu Nové Zámky, Exekútorský úrad – Mgr. Miroslav Šupa a TV Markíza. Na tento otvorený list plný otrasných svedectiev a faktov prišla len jediná odpoveď. Z Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, napísaného 18. mája 2007 pod č.s.: 1756 – 2007 – BA, pod ktorým bola podpísaná JUDr. Tibenská. Oprávnene sa môžeme pýtať: čo bolo príčinou nereagovania dotyčných osôb a inštitúcií? Jednalo sa o nepodložené tvrdenia, alebo príliš silné argumenty a dôkazy? Takže sa začítajme do niektorých pasáží tohto otvoreného listu.

         Podpísaný Ing. Pavol Czako prehlasujem na svoju česť, že nie som vlastníkom žiadneho hnuteľného a nehnuteľného majetku. Mojim jediným príjmom je invalidný dôchodok vo výške 13 762 Sk. O majetok ma obrala exekúciou justično-policajná mafia. Celú akciu proti mojej osobe riadi a koordinuje Jozef Šutka – otec sudcu Špeciálneho súdu J. Šutku. To, čo tvrdím, viem dokázať, ale nechce sa tým nikto zaoberať. Od roku 1993 som podal niekoľko trestných oznámení a podaní orgánom činných v trestnom konaní až po Ústavný súd SR. Nič sa však nerieši, resp., rieši, ale súdy neakceptujú moje dokumenty. Jeden z nich ako vzor prikladám. Tento doklad zapríčinil všetky problémy ktoré mám.

         V roku 1994 išlo JRD Šurany do likvidácie a primátor Šutka sfalšoval a antidátumoval doklady (sú súčasťou tohto článku) vyrobené v roku 1994-95 na 5. júna 1991. Vyznačené dokumenty v protokole č. 1 ktoré boli v správe Bytového podniku Nové Zámky prechádzajú do vlastníctva mesta Šurany a sú ovkladované Ing. Muchom v katastri. V protokole sú vedené ako neusporiadané, pričom mám list vlastníctva na ktorom je jediný vlastník Československý štát – PNZZ n.p. a na základe kúpnej zmluvy (Hospodárskej zmluvy) s nástupníckou organizáciou Slovosivo. Výlučným vlastníkom sa stalo JRD Šurany.

         V závere otvoreného listu Robertovi Ficovi sa pán Czako pýta, AKO SA MOHLA DOSTAŤ NA DOKLAD, (ktorý je autentickou súčasťou tohto článku – pozn. autora V. P.) PEČIATKA MESTA ŠURANY Z ROKU 1991, HOCI SA JEDNÁ O PEČIATKU PLATNÚ AŽ OD 1. 1. 1993???!!!     

Podvod nezaujíma ani Fica ani Špeciálnu prokuratúru

         Že Robert Fico nebol schopný na takéto závažne fakty a obvinenia odpovedať len  dokazuje, že tejto populistickej tlčhube sú problémy prenasledovaných a týraných slovenských občanov domáhajúcich sa pravdy a spravodlivosti cudzie. No a keď som si prečítal uznesenie Úradu špeciálnej prokuratúry z 13. apríla 2007 pod zn. VII/2 Gn 2029/06-41, kde sa ani jednou vetou prokurátor JUDr. Peter Kysel nezmieňuje o tom, ako sa VYROVNAL S KAUZOU SFALŠOVANIA RAZÍTKA MESTA ŠURANY A SFALŠOVANIA VLASTNÍCKYCH DOKLADOV NA SPRÁVE KATASTRA V NOVÝCH ZÁMKOCH, TO TIEŽ NIEČO DOKAZUJE. Už sa ani nečudujem, prečo táto mafia urobila s pána Czaka invalidného dôchodcu, prečo ho dohnala k trom mozgovým príhodám, prečo z neho urobili bezdomovca, rozvrátili mu manželstvo, prečo jeho a jeho rodinu cez falošné exekúcie okradli o vlastný majetok. Takže si odcitujme z časti tohto uznesenia.

         Podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietam sťažnosť oznamovateľa Ing. Pavla Czaka, podanú proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ, Úradu boja proti korupcii, Odboru boja proti korupcii Západ, Nitra zo dňa 28. 11. 2006, ČVS: PPZ-80/BPK-Z-2006, ktorým podľa § 197 ods. 1 písm. d/ Trestného poriadku odmietol vec podozrenia zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. c/ Trestného zákona účinného do 31. 12. 2005, ktorého sa mali dopustiť sudca Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefanko, sudca Krajského súdu Nitra JUDr. Harbuta, JUDr. Hritzová, sudkyňa Krajského súdu Bratislava JUDr. Šebestová, predseda Okresného súdu Nové Zámky JUDr. Kanás, sudkyňa Okresného súdu Nové Zámky JUDr. Miklová a bývalý prokurátor Generálnej prokuratúry SR JUDr. Bernát na tom skutkovom základe, že tieto osoby rozhodovali o jeho podaniach ako predsedu VARIANT,  obchodného družstva Nové Zámky, Jazdecká 14, súvisiacich s obdobím a priebehu konkurzu na majetok Výrobno-obchodného družstva Šurany v likvidácii, ul. SNP 149. Konkrétne sa jednalo o súdne spory na úrovniach Okresného súdu Nové Zámky, Krajského súdu v Nitre a Najvyššieho súdu SR. Týmto sporom malo, podľa oznamovateľa, predchádzať sfalšovanie vlastníckych dokladov na Správe katastra v Nových Zámkoch k pozemku uvedenom ako parcela č. 20, nachádzajúcej sa v k.ú. mesta Šurany v prospech mesta Šurany v zastúpení vtedajšieho primátora Jozefa Šutku a v neprospech Variant, obchodného družstva Nové Zámky v zastúpení oznamovateľom ako predsedom. Toto ju nadobudlo kúpnou zmluvou od bývalého JRD 20. výročia oslobodenia ČSSR Šurany. Oznamovateľ ďalej v podaní poukazuje na prepojenosť uvádzaných podozrivých osôb a iných na Jozefa Šutku, v minulosti primátora a v súčasnosti zástupcu primátora mesta Šurany jednak priateľskými a kolegiálnymi vzťahmi, ako i samotnou skutočnosťou, že pochádzajú zo Šurian resp. Nových Zámkov, pretože nie je dôvodná.

         Ani v odôvodnení som nenašiel čo len jednu vetu o tom, ako sa pán prokurátor vysporiadal s falošnou pečiatkou mesta Šurany v dokumentoch s dátumom 5. júna 1991, keď dotyčná pečiatka na dokumentoch bola platná až od 1. 1. 1993. Vzhľadom na rozsiahlosť kauzy budú neskôr zverejnené ďalšie podrobnosti.

Vladimír Pavlík 

Hlavná stránka