"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Rubrika zdravotne a telesne postihnutých


        Príhovor v mene zdravotne postihnutých a sociálne slabších občanov na míitingu ĽSNS v Bratislave 29.2.2012


      Zdravím Vás dámy,  páni, dôchodcov i mládež, zdravotne postihnutých, pracujúcich i bez práce, zdravím Naše Slovensko.

   Prihováram sa k Vám v mene Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorej predstavitelia  budú hovoriť slová, ktoré by ste mali pozorne počúvať. Strana sa zameriava na odstránenie bariér. Bariéry majú nielen  ZP, ale aj celá naša spoločnosť. A bariéry treba eliminovať. Veľkou bariérou je, už v poslednom čase toľko spomínaná, korupcia. Všade okolo, boľavé, že aj u zástupcov našej spravodlivosti, počnúc u príslušníkov PZ, z ktorých radov sa vynárajú osoby páchajúce závažnú trestnú činnosť! Ako potom bojovať proti tomu? Sami proti sebe nepôjdu!  ĽSNS je čistou stranou. Nepozná korupciu, nevyužíva na svoju kampaň Vaše vrecká. Všetky materiály, všetku reklamu, všetky náklady si hradia členovia z vlastných vreciek, z vlastných príjmov, z vlastných výplat. To svedčí o tom, že svoje plány chcú uskutočniť s čistým štítom. O ktorej inej „veľkej“ strane sa to dá povedať? Všetky berú na svoju propagandu aj z Vašich vreciek. Ľudovú stranu Slovensko však štát nepodporuje. Prečo? Položili ste si tú otázku, že prečo nie? Že prečo je zaznávaná, že prečo prstom a „obuškami“ ukazujú na lídra strany? Vždy sa vo veľkej politike zástupcovia strán snažili potlačiť tých, ktorí chceli ukázať  pravdu – dnes  aj vytlačiť korupciu, ukázať na ich neobmedzenú imunitu a na ich nečestné konanie. Takých ľudí sa snažila vláda potlačiť do úzadia, aby mala opäť kľud, aby opäť v tichosti medzi sebou mohli prať veľké peniaze a mať majetky, ktoré pre svoju bezúhonnosť prepisujú na rodičov, deti, príbuzných a podobne. Tak sa snažia do úzadia, do zabudnutia potlačiť aj  ĽSNS, lebo im kalí ich čistú vodu! Neuvedomujú si, že rozumní ľudia už dávno vidia, že tá voda je tak kalná až tak, že cez ňu už ani nie je  vidieť. Preto musíte viac otvoriť oči a ísť hlbšie vo svojich mysliach, aby ste videli pod hladinu, čo všetko už nasľubovali pred rokmi a čo z toho sa naplnilo. Všade, kam sa pozriete, vládne korupcia. To už nehovorím nič nové, to počujeme na každom kroku. Korupciu vidíme už pri priznávaní dôchodkov. Pri uznávaní človeka za zdravotne postihnutého. Veď ako inak by bolo možné, aby viac postihnutý občan mal menej % priznanej invalidity, ako ten, čo uteká s barlami pod pazuchou? Lekári si vybojovali peniaze, zvýšenie platov o 300 eur – na ktoré sa bude skladať celá spoločnosť. Ale úprimne: koľko dôchodcov má dôchodok 300 alebo cez 300 e? Ak nedáte aj posudkovému lekárovi všimné, nemáte nárok na dôchodok. Tak to vyzerá aj v našej spoločnosti. Tí, ktorí si dôchodky zaslúžia, ich nemajú alebo ich majú minimálne. Lebo ten človiečik nemal na to, aby to všimné dal. Pretože na takéto účely sa  nenosí bomboniéra plnená cukríkmi. Táto strana bude riešiť aj otázku dôchodkov a preto jej v tom musíte pomôcť. Ten, čo celý život pracoval má teraz žobračenku. Veľké strany na obhajobu, že doteraz v tom nič neurobili, poukazujú na zahraničnú finančnú politiku - ale nech najskôr poukážu, aká je tam c zahraničí životná úroveň a kúpi schopnosť obyvateľstva. Potom inak vyjdú ukazovatele, ktoré sú takto skreslené. ĽSNS to  chce zmeniť. Na to potrebuje aj Vás.

Aby sa dôchodca nemusel báť o strechu nad hlavou, lebo nevie, či si má zaplatiť z dôchodku byt, alebo kúpiť chleba, aby nebol hladný. Ak chce jesť, hrozí mu, že zostane bezdomovec. Často nechali naši otcovia, matky, aj moje ročníky v práci svoje zdravie A za odmenu za celoživotnú prácu musia teraz hladovať .. Nehovorím teraz o vyslúžilých politikoch či takých funkcionároch, ktorí majú nahrabané. Hovorím o bežnej pracujúcej populácii. O tých, ktorí pre túto spoločnosť urobili veľa, ktorí ju zveľaďovali, zveľaďovali majetok štát, často suplovali funkciu a povinnosť štátu, hlavne rôzne organizácie tretieho sektoru – teraz nie je ani majetku štátu, ktorý rozpredali a rozpredávajú naši zástupcovia ďalej, ani dôchodkov, ktoré by zabezpečili dôstojnú starobu. Preto nielen dôchodcov vyzývam na podporu tejto strany, ale aj ich deti, pretože to čaká aj Vás. Vidíte to na svojich rodičoch, starých rodičoch, kam speje naše

Slovensko. Dávno bohaté na hospodárstvo, na priemysel, dnes akoby  závislé na cudzích štátnych príslušníkoch, ktorí nás vykorisťujú. Tí, ktorí pracujú vo firmách u zahraničných investorov Vám o tom vedia hovoriť dlhé hodiny. Nie s úsmevom na tvári, ale s bolesťou v srdci. Ako za minimálnu mzdu robia od rána do večera, ako sa musia podvoliť vôli Japoncov, Číňanov, Kórejcov či iných prisťahovalcov. Títo moderní otrokári jedia z nášho spoločného chleba! Dávajú sa im vymoženosti, daňové viacročné prázdniny... Čo Slovensko nemá dostatok svojich šikovných ľudí? Keby vláda dala šancu a takú podporu našim občanom, ako dáva týmto cudzincom, Slovensko by rozkvitalo. Kde je podpora štátu pre Slovákov? Zostala za dverami úplatkárstva a prania peňazí. Keby každý Slovák, ktorý chce pracovať, dostal takúto možnosť, tak by Slovensko kvitlo aj v decembri! Naše kádre sú vítané v zahraničí, Slovák ako za bývalého Slovenského štátu uteká do zahraničia za prácou? Prečo? Lebo sa tu u nás usídlili zahraniční drábi, pred ktorými musíme ohýbať chrbty a byť potichu za mininálnu mzdu, lebo veď skús niečo povedať! Hneď Ťa vyhodím a prídeš do práce či v sobotu alebo v nedeľu a keď sa mne bude páčiť – akože Japoncovi či Číňanovi – tak Ťa jednoducho vyhodím na ulicu a nič sa mi nestane. Nik im nerozkáže! Dokonca by neváhali  používať aj fyzické tresty! Kam sme sa to dostali, aby tu rozkazovali všetky menšiny? Veď ak sa pozriete okolo seba s otvorenými očami a otvorenými srdciami, zistíte, že Slováci sú diskriminovaný národ vo vlastnej krajine! Nebojme sa to povedať nahlas, čo hovoríme doma v kuchyni! A sme diskriminovaní všetci, ktorí to myslíme so Slovenskom dobre. Všetci, ktorí ste nechali svoje roky a svoje zdravie pre prosperitu národa a republiky, alebo ktorí sa teraz snažíte o rozmach Slovenska alebo ktorí sa pripravujete na svoje budúce povolanie. Koľko študentov vychovala táto republika? Kam utekajú naše šikovné kádre? Toto treba zastaviť. Je to, akoby sme doma vychovávali deti a sami ich potom z domu vyháňali, keď nám už pomáhajú. Veď to sa prieči zdravému rozumu! Preto musíme podporovať rozvoj hospodárstva, rozvoj priemyslu, nájsť cestu zastaviť otrokárov a rozkrádačov a zabezpečiť dôstojné miesta na prácu, na životnú úroveň, na dôchodky, podporiť aktivity zdravotne postihnutých, na dôstojnú starobu či umožniť študovať tým ľuďom, ktorí majú o to záujem. Veď vzdelanosť národa hlásili už naši národovci a kládli ju na prvé miesto. Tí, ktorí nemajú šancu študovať z rôznych dôvodov, musia mať prácu. Práce by bolo dosť, keby... a to keby viete všetci a bude sa tu o tom ešte hovoriť. Aby po práci mal každý zaslúžený dôchodok. Vypichnem ZP občanov Slovenska, tak, ako v každej krajine, sú aj tu. Tí žijú na periférii našej spoločnosti. Nikoho nezaujímajú. Všade sa o tom veľa hovorí, sľubujú všetky strany hlavne pred voľbami a výsledok? Stále počuť  hlas ZP volajúci po podpore. Nie o podpore v nezamestnanosti. Naopak. O podpore v zamestnanosti a podpore ich sociálnych programov! Podpore  pri riešení otázok chránených dielní, podporu ohľadne kompenzácií!  Viete to dobre tí, ktorých sa to osobite dotýka. Kto je sám zdravotne postihnutý alebo má v rodine ZP. Sú rôzne druhy postihnutia. Ťažké stavy, ležiace, ktoré naozaj nemôžu pracovať. Ale sú takí, ktorí by radi pracovali, sú šikovní ľudia aj medzi zdravotne postihnutými. Akú majú perspektívu rozvíjať naše Slovensko? Takmer žiadnu! Je veľmi, veľmi ťažké zamestnať ZP človeka. Zamestnávateľ nie je zvedavý na neho vôbec. Sú rôzne postihnutia, niektoré vidno na prvý pohľad, ako je vozíčkár, telesne postihnutý, zrakovo postihnutý, mentálne postihnutý....ale sú postihnutia, ktoré nie sú vidno na prvý pohľad, ako sú kardiatici, diabetici, sluchovo postihnutí či úplne nepočujúci. SP sú telesne zdraví ľudia, ktorí sú schopní urobiť veľmi veľa a zastať veľa profesií – ale nemajú možnosť. Začína to už na školách, na možnosti vzdelávať sa, nemajú umožnené navštevovať rôzne druhy škôl a byť zaradený do škôl podľa svojho potenciálu. Dokonca majú veľké bariéry nielen v práci, ale aj v uplatnení si kompenzačných pomôckach. Tu narážajú tak, ako aj iné postihnutia, na úradníkov, ktorí sa tvária, akoby im mali dať ZP odmenu zo svojho vrecka. Majú od vlády (nie písomne) zadané, aby šetrili na týchto ZP! Potom dostane úradník odmenu na konci roka, ak nedá šancu, nedá možnosť uplatniť si kompenzáciu pre  ZP. ZP tak nemá možnosť rozvíjať svoje zručnosti, lebo KP sú im v tom nápomocné, každá KP má svoj účel. Tiež je zarážajúce, že jeden to dostane, iný nie. Kto o tom rozhoduje? Prečo priam ponúkajú zákony rozvíjať sa lobizmus  a korupciu? O tom by sa veľa dalo hovoriť. A zamestnať ZP?   Stačí, ak voláte na inzerát a poviete, že tento človek je nevidiaci, nepočujúci alebo inak ZP a už Vás odmietnu. Nie sú zvedaví na to,ako vyzerajú, čo dokážu, na ich vzdelanosť,  zručnosti či iné znalosti, v ktorých by vynikli títo ľudia. Nedajú im ani šancu to ukázať - dokázať! Zamestnajú ich len v chránených dielňach, ktoré sú z časti podporované štátom a ktorých je veľmi málo.  Kto však môže založiť chránenú dielňu?

Bariéru tu kladie sám štát! Vláda, ktorá sľubuje na verejnosti  sociálne istoty už roky, kladie v štátnom systéme bariéry!

Ten, kto si chcel otvoriť chránenú dielňu už zistil, čo to obnáša a verte mi, že namiesto pomoci Vám kladú polienka pod nohy. Toľko vybavovačiek a toľko papierov, čo potrebujete, toľko až nezmyselných a často nesplniteľných požiadaviek zo strany úradov, že to väčšina vzdala. Aj tu sa dobre uplatní lobizmus, korupcia, prospechárstvo a všetky známky nečestnosti. A prečo? Že chce niekto  zamestnať ZP? Že chce ukázať, že aj ten ZP si vie zastúpiť svoje miesto zodpovedne? Že aj ten ZP chce byť plnohodnotným občanom a byť prospešný pre svoje Slovensko? Veď niektorého ZP ubíja tá nečinnosť a jeho zdravotný stav chátra. Ak by mal prácu, vykonával aktivity, ktoré mu jeho zdravotný stav dovolí, aj jeho  duševné zdravie by sa upevnilo a určite to má vplyv následne aj na telesnú kondíciu a hlavne chuť do života. Každý štát má ZP , nemôžeme ich schovávať alebo odtláčať, sú tu, musíme ich prijať a dať im šancu rozvíjať sa. Chránené dielne so svojimi 40% zamestnávať ZP sa ťažko dajú vybaviť jedincovi. Napokon 40%  je málo, lebo sa to potom využíva na zamestnávanie svojich rodinných príslušníkov a zneužíva sa systém -  Veľmi ťažko sa však chránené dielne  vybavujú. Podlieha to pol ročnej tortúre, školeniam, prednáškam, rôznym potvrdeniam, závislosti od prihlásenia na UPSVaR, dlhodobej nezamestnanosti... toto je tak široká oblasť, že ozaj je až nesplniteľná. A s tým vláda počíta. Dávame Vám možnosť – nevyužili ste! Jeden príklad zo všetkých: Keď ste už toto všetko vydržali, keď ste už na konci a máte na dosah vytvorenie chránenej dielne, stane sa Vám toto: UPSVaR Vás vyzve, aby ste  doniesli  potvrdenie z hygieny, že môžete prevádzkovať túto činnosť  a že potvrdzujú možnosť zamestnať konkrétne osoby. Potom Vám vydáme povolenie! - ... aké osoby? Ako ste mohli už niekoho zamestnať, keď nemáte ešte povolenie? Ako môžete mať prevádzku, keď nemáte príspevok, o ktorý ste na tú prevádzku žiadali a nemáte ani prísľub, že ho dostanete. UPSVaR Vám nevydá rozhodnutie, pokiaľ nemáte vyjadrenie z hygieny a hygiena Vám nedá vyjadrenie, pokiaľ nemáte právoplatné rozhodnutie z UPSVaR a resp. prijatých zamestnancov! Ste ako pinpongová loptička. Pritom stále žijete v neistote, stále vybavujete niečo, o čom celý pol rok neviete, že to dostanete, ani koľko dostanete. Poviem Vám, toto je veľa aj pre zdravého a kondične zdatného človeka. Ako toto má všetko znášať ZP, ktorý by si chcel takúto dielňu otvoriť? Tu sa kladú nie polienka ale veľké polená pod nohy! Preskočiť ich nevládzeš a ak sa pokúsiť, zraníš sa. Ale tam, kde sa majú klásť nejaké obmedzenia, sa nekladú!


   Pozrime sa ešte na výplaty, na dôchodky, na sociálne ISTOTY! Kde sú? Ľudia, ktorí pracovali celý život si dnes musia platiť lekárov, lieky. Bez toho, aby ste zaplatili, sa bojíte ísť aj do nemocnice. Je očividne rozdielna starostlivosť o pacienta, ktorý si priplatí, či si „uplatí“ ako o toho, ktorý na to nemá. Prečo nemáme vyššie mzdy, prečo musíme mať nízke dôchodky, prečo musia starobní dôch. hľadať druhoradé zamestnanie popri dôch., aby vyžili? Pokiaľ nemajú deti, ktoré by ich finančne podporovali, ak aj oni vôbec majú z čoho? Sociálne istoty ale istá vrstva obyvateľstva má! Tá ich má a nielen v sociálnej oblasti, ale aj v trestno-právnej rovine! Tá, ktorá si to absolútne nezaslúžila. Nebojme sa o tom hovoriť verejne. Je tu Ľudová strana naše Slovensko, ktorá sa tým netají, že je proti tomuto systému zneužívania  Slovákov.

Keby sa nepodporovala kriminalita a lajdáckosť našich neprispôsobivých spoluobčanov, bolo by viac na Vaše platy, na Vaše dôchodky, na školstvo, na zdravotníctvo, upustilo by sa vysoké doplácanie za lieky, upustilo priplácanie na nutne potrebné lieky a pre život potrebné a bolo by viac   na  všetko, kam treba.  

Niekoľko príkladov. Keď si vy vyrúbete strom vo Vašej záhrade, keď aj chorý strom,  budete pranierovaní a dostanete pokutu! Ak niekto však vyrúbe pol lesa, ktorý je majetkom štátu, nič sa mu nestane. Ak si Vy pokazíte niečo v byte, musíte si to opraviť na vlastné náklady. Ak sa chcete zo štátneho  bytu presťahovať inam, príde Vám kontrola a ak máte tam rozbitú WC misu, či sporák alebo Vám tam niečo chýba, musíte to zaplatiť. Naši spoluobčania, ktorí parazitujú na tejto spoločnosti, to nemusia zaplatiť, hoci zničia celý nieže byt, ale barak! A dá sa im zadarmo resp. za 1 eur náhradné ubytovanie! Ak Vy nezaplatíte za spotrebu elektrickej energie 1 mesiac a druhý meškáte – lebo Vás napr. akýsi Japonec vyhodil z práce -  elektrárne Vás odpoja. Ako je potom možné, že neprispôsobiví občania majú vysoké nedoplatky na energiách, ktoré siahajú do tisícov eur? A napokon to za nich zaplatí „štát“ – to znamená ja, Ty , on, ona, my všetci! Ak ide Vaše dieťa do školy, koľko to stojí peňazí? Ak nedáte zavčasu príspevok na ZRPŠ, bude sa dieťa hanbiť, lebo ono ešte nezaplatilo a učiteľka to bude vykrikovať každý deň. Koľko peňazí ide na pomôcky do školy, na potrebnú a predpísanú obuv, na stravu, krúžky a pod. Nik Vám nedá nič, sami sa musíte o to postarať. Pre našich „milých“ spoluobčanov z radov tmavších však dá na toto všetko  štát.  A dostane Vaše dieťa odmenu od štátu, že chodí pravidelne do školy? A hoci by malo aj čisté jednotky?...nie! Ale vieme o niekom, kto toto dostáva. Odkiaľ? No z Vašich vreciek! Z Vašich výplat, z Vašich dôchodkov! Toto je silný dôvod, prečo máme malé mzdy, malé dôchodky, žiadne sociálne istoty! Zato medzi čiernymi je toľko invalidov, čo nikdy, nikde nepracovali!!! Majú invalidné dôchodky, vozia sa na autách, majú plné nákupné košíky v OD, čo si biely dôchodca dovoliť nemôže, lebo počíta drobné mince pri pokladni za rožok a ak mu vystane, aj za mlieko. Ak nejaký biely občan, ktorý ozaj nemá ani na ten rožok a mlieko si „ukradne“ tovar za 20 eur, hrozí mu niekoľko ročný pobyt za mrežami. Ak cigáni okradnú človeka, kradnú peňaženky, železné brány, okrádajú dokonca pietne miesta, prepadávajú starých ľudí, ktorých zbijú až zabijú  – je to priestupok alebo  výtržníctvo alebo nie sú trestno-právne zodpovedný a často nik za to nenesie zodpovednosť! Zvalia to na malé deti, ktoré oni sami priamo do krádeží zatiahnu a všetci to vieme! Toto je krutá realita! Nezatvárajme nad tým oči.! Nestačí hovoriť o tom len so susedom! Preto to povedzme nahlas! Prejavme to aj sympatizovaním so ĽSNS.  Lebo toto je diskriminácia Slovákov, ktorí sú slušnými občanmi.  A proti tomuto sa Ľudová strana Naše Slovensko postavila. Preto sa táto strana nepáči vláde, preto sa nepáči istým skupinám, lebo ukazuje na pravdu a snaží sa ľuďom stále viac a viac otvoriť oči.

    Ak som sa dotkla z istých vrstiev niekoho, nemala som to v úmysle, lebo v každom obore a v každej skupine sú aj „čistý a spravodliví“. Česť výnimkám. Vyjadrila som len svoj názor, svoje postrehy.

       Vážení prítomní, viete, ako a kedy som sa ja rozhodla, že pomôžem tejto strane aspoň svojim prejavom sympatií, príhovorom? Z hodiny na hodinu! Na základe toho, že som cítila, počúvala a vidím. Aj vy prosím si otvorte svoje srdcia, aby ste cítili, svoje uši, nepočujúci svoje ruky a oči namiesto uší,  aby ste počúvali, a oči , aby ste videli,  čo Vám ponúka táto strana,! A rozhodnite sa hoci aj teraz, tak ako ja - z hodiny na hodinu. Nie je neskoro!  Poďme spoločne zabrániť diskriminácii Slovákov a spoločne   Slovensko rozvíjať,  čím pomôžeme aj sebe samým a budúcnosti.

             Preto voľte Ľudovú  stranu Naše Slovensko, ktorá kandiduje pod  č. 10!

DeNisA


    Facebook
Hlavná stránka