"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Pohľad za HORIZONT !

Mark Twain: Je jednoduchšie ľudí oklamať ako ich presvedčiť, že boli oklamaní!

Niekedy by ste si povedali, alebo od vašich známych  počuli:
“Už nikdy nebudeme tolerovať poburujúce konšpiračné teórie“!
Alebo: “Všetky konšpiračné teórie sú hlúposť“!
Alebo dokonca: “Skutočné konšpirácie nikdy nejestvovali“!
Neviem či správne chápete o čo sa tu presne jedná, ale pokiaľ ste si už mysleli niečo podobné, je veľmi pravdepodobné, že trpíte tzv.: “kognitívnou disonanciou“! Viete čo to znamená?!
Uff....takže: “kognitívna disonancia“ je teória sociálnej psychológie. Disonancia je ľudská reakcia na nepríjemné novozískané informácie alebo skúsenosti protirečiace predchádzajúcej predstave alebo znalosti. Tento nesúlad vyvoláva nepríjemný pocit napätia a následne túžbu po jeho znížení či odstránení, je to nevedomá reakcia mysle na rozpory medzi postojmi(znalosťami,vierou,správaním)a skutočným stavom veci. Dochádza k tomu preto, lebo ľudia majú vrodenú tendenciu konať v súlade so svojimi postojmi, podľa Aronsona je byť „čestným a úprimným“súčasťou vnímania seba samého (tzv. Selí-konceptu).

S teóriou kognitívnej disonancie prišiel po prvý krát americký psychológ Leon Festinger v r.1957, aby vysvetlil nepríjemný duševný pocit, ktorý cítime, keď sa naša viera, ideály alebo hodnoty nezhodujú so skutočnosťou, bud patrične upravíme svoju vieru,  ideály a hodnoty, alebo upravíme svoje vnímanie reality,aby sme dosiahli súlad, zhodu. Výskumy zistili,že mnohí ľudia sa budú aktívne vyhýbať situáciám, ktoré by mohli otriasť ich presvedčeniami  a hodnotami,aby sa vyhli nesúladu. Táto teória dobre vysvetľuje, ako môže niekto zároveň potvrdzovať aj popierať existenciu  konšpiračných teórií.
Podľa Festingerovho výskumu jedinec reaguje na napätie vyvolané medzi dvomi vzájomne nekonzistentnými  postojmi snahou o pridanie,odstránenie alebo zmenu svojich kognitívnych štruktúr,aby odstránil ich nezlučiteľnosť a aby nastolil harmóniu. Dôležité je, že tieto zmeny sú obojstranné,teda napr. na základe svojich postojov účastník nepríjemnej situácie môže meniť svoje správanie a na základe svojho správania môže meniť svoje postoje.

Kognitívna disonancia v podstate znamená,že nové informácie vyzývajú vaše predstavy a váš postoj na svet a vy máte problém vzdať sa starého a prejsť k novému. Nie je ľahké odhaliť všetku tú propagandu, klamy,zákernosti a bludy a potom si uvedomiť, že celý váš život ste premrhali myslením na veci, ktoré sú presným opakom skutočnosti. Nikto sa nechce cítiť ako podvedený,oklamaný,a pod. Sme iba ľudia, je čas povedať:“no a čo“?!
Nie je to predsa vaša chyba, že sa väčšina z vás mýlila ! Nie je to vaša chyba, že ste naleteli na sofistikovaný trik, na ktorý naletel celý svet,všetky národy! Nie je to Vaša chyba, dobre?!Nemôžete za to! Je čas začať naozaj „premýšľať“ nad skutočnosťou, teda kto naozaj sme,prečo sme tu, prečo žijeme na tejto zemi,a ako naozaj vskutku funguje tento svet,systém a život na zemi!
Takže,čo ešte môžem napísať-povedať k týmto závažným záležitostiam?!!:“prišiel čas, aby sa všetci ľudia na zemi odnaučili to, čo všetci boli učení na falošných školách po celom svete,ktoré sú ovládané“jezuitmi“! Realita sa s nami hrá na schovávačku, treba ju nájsť a oslobodiť sa od falošných doktrín.

M.L. Mencken-Smart Set Magazine:“najnebezpečnejší muž pre akúkoľvek vládu  je muž schopný sám  v sebe rozmýšľať o veciach bez toho, aby hľadel na prevládajúce povery a tabu. Takmer nevyhnutne dospieva k záveru, že vláda,v ktorej žije, je nečestná,bláznivá a neprípustná,a ak je rozumný,pokúša sa to zmeniť“!

No, ale prečo to vlastne všetko píšem? Z akého dôvodu? Z  jediného dôvodu, aby sme mohli pomaly a isto konečne odhaľovať všetky klamstvá,l ži,ktorými sme boli kŕmení na školách, ako aj stále ešte sme kŕmení klamstvami a lžami vládou,ktorá nám neustále predkladá nové a nové klamstvá zo všetkých oblastí života,sociálnej demokracie a jej charakteristiká!

(Ef. 6,12):“Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami  a mocnosťami, s vládcami tohto temného podsvetia, so zloduchmi v nebeských sférach.“)

Bolo treba vynaložiť kolektívne úsilie jedných z najväčších myslí všetkých čias.
George Orwel vo svojej prorockej knihe z roku“1984“píše:“čo sú hviezdy“? Opýtal sa O°Brien nezaujato.,Hviezdy sú kúsky ohňa niekoľko kilometrov od nás. Keby sme chceli, mohli by sme ich dosiahnuť alebo aj vyhladiť. Zem je centrom vesmíru. Slnko a hviezdy kolujú okolo nej. Keď sa plavíme cez oceán, alebo predpovedáme zatmenie, je pre nás  výhodné predpokladať, že Zem ide okolo Slnka a že hviezdy sú milióny miliónov kilometrov ďaleko. Ale čo z toho? Predpokladáte, že je nad naše sily vytvoriť duálny systém astronómie?Hviezdy môžu byť blízko, alebo ďaleko, podľa toho, ako potrebujeme, predpokladáte, že naši matematici na to nestačia? Zabudli ste na ,doublethink“?(doublethink-akt súčasného prijatia dvoch vzájomne protirečiacich si tvrdení ako správnych.)

Títo ľudia vynašli duálny systém astronómie, a divili sa svojmu úspechu!  Veľký Tresk, evolúcia-všetko pseudovedecké lži, ktoré nám núkajú znova a znova, sme učení klamstvo za klamstvom a tak následne ďalším klamstvom! Potrebujú, aby sme zostali kompletne ignorantní a neinformovaní, a to z toho istého dôvodu, prečo v podstate nikdy v histórií nevzdelávali otrokov, pretože nevzdelaný otrok bol omnoho ľahšie ovládateľný ako vzdelaný, a otroctvo jestvuje dodnes!
Namiesto nútenej práce máme dnes umožnené mať „ilúziu“ vzdelania a vybrať si vlastnú profesiu a slúžiť pritom „Matrixu“! Kto ovláda všetky školské osnovy, školy,univerzity?! (už som o tom písala veľa krát)
Táto ilúzia „SLOBODY“,ilúzia voľby nás činí produktívnejšími a čím sme produktívnejší, tým viac „daní“môžeme platiť darmožráčom na vládne orgie a ich majetky! Sme iba malými zúbkami na ich veľkom stroji z ozubených koliesok, sme ich nevedomými,negramotnými v poznaní otrokmi !

Tak ako v prípade každého otroctva-prečo by nám niekedy mali povedať pravdu? Že?!
Veď, dobre sa vie, že“MOC“znamená poznanie a kto má „poznanie“má MOC“! Predstierali, že nám dávajú vzdelanie, ale boli to iba vodnaté  osnovy navrhnuté na to, aby zamedzili našej mysli dosiahnuť jej skutočný potenciál, čiže jednoducho povedané, našu myseľ zamestnávali a zastierali zbytočnosťami, ktoré sme nikdy v živote nevyužili, a tomu sa hovorí:“indoktrinácia mysle“! Všetko to je len vládna indoktrinácia a poučovanie! A ľudia prehltli lož za lžou za ďalšou lžou....! Všetky tieto klamstvá sú jedným majstrovským plánom s cieľom odstrániť Boha z jeho miesta v Stvorení! Ich odpoveďou na náhodné stvorený vesmír bez Boha bola teória Veľkého Tresku.

Dôvod, ku ktorému všetko smeruje je tento:“Nik nemôže slúžiť dvom pánom,: pretože buď jedného bude nenávidieť,a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať“! Nemôžete slúžiť aj Bohu,aj mamonu“!(Mt.6,24)
Nik nemôže slúžiť aj Bohu-aj peniazom. No,Satan nám neustále hovorí  lži, klamstvá prostredníctvom médií, TV, vládnych inštitúcií, politikmi,ktorí slúžia  a uctievajú satanistické orgie, opak toho,čo je napísané v Božom Slove! Satanove dobre sofistikované lži nás robia slepými voči skutočnej pravde,a neustále nám zatemňuje mysle svojimi perfektne vytvorenými klamstvami a vedú nás ďaleko od Boha! Všetci, ktorí v tajnosti slúžia Satanistickým orgia a ktorí ovládajú tento systém, tvrdo pracujú na tom, aby všetkým ľudom a národom schovali Boha!!! Chcú, aby vaším Bohom boli peniaze a udržovali vás v temnosti a otroctve ekonomickej  konzumnej smrti!!
(http://www.necenzurovane.net/simona/s3.html)
A pretože potrebujú aby sa udržoval tento padlý ekonomický systém, založený na podvodoch a klamstvách plánovaného zastarávania priemyselnej výroby, ktorá ovláda nielen celý peňažný systém, ale aj výrobný priemysel,dane a jeho systém, ktorý je najnebezpečnejší a najviac zaťažujú spoločnosť neprávom a nezákonne(https://www.facebook.com/ktoJeBohcoZnamenaSlovoBoh/posts/830446603769334:0?__tn__=K-R)
( https://www.facebook.com/simona.schubert.18/posts/111186846538586)
prírodné zdroje ktoré sú ľudom spoplatnené za nekresťanské peniaze a ktoré „oni“-globalisti si neprávom privlastnili „prírodné zdroje“, ktoré ťažia zadarmo zo zeme, ktorá náleží všetkým ľudským potomkom na zemi“zadarmo“(pretože, prečo by mal ľudský tvor platiť za to, načo bol povolaný na zemi,aby žil a zdieľal Božie diela zadarmo?!?)
A pretože ste to „VY“-ktorí udržujete tento systém pri otáčkach života, či je to už peňažný, ekonomický, alebo podvodnými pôžičkami, ktoré zaťažujú celý svet nezákonne,neprávom! A prečo?! Pretože Zem -pôda patrí všetkým ľudom zadarmo od Boha, preto museli globalisti vymyť ľudom z mysle duchovnú gramotnosť založenú na Božom Slove ako aj skryť Boha všetkými spôsobmi a metódami aké sú k dispozícií
(všetky náboženstvá sú pod rúškom Satanskej  duchovnej sily, všetky vlády slúžia Satanistom! Satan je majster v klamstvách! Už som to spomenula v tomto článku!
https://www.facebook.com/ktoJeBohcoZnamenaSlovoBoh/posts/989750657838927?__tn__=K-R)
Ak by ľudia vedeli, že Boh je reálny, že jestvuje posmrtný život(večný život)a že toto fyzické štádium, v ktorom sa teraz nachádzame, je iba nepatrným zlomkom našej existencie, prestali by  ľudia pracovať pre ich „smrtonosné“ úmysly a neboli by viac zadlženými otrokmi bankárov, ktorí nad nami všetkými panujú! Ľudia by si vybrali, že budú slúžiť Bohu a nie peniazom. Celý systém by sa zrútil, keby ľudia precitli a zvedeli by, že všetko naokolo je len ilúzia klamstiev a  ilúzií globalistov,  ktoré vedú všetky národy do záhuby-vojny, ktorú pripravujú  globalisti na vyhladenie celej zeme, kde žijú ľudia!
http://www.necenzurovane.net/simona/s10.html
Viem a chápem, že ľudia ateistického vyznania
(https://www.facebook.com/ktoJeBohcoZnamenaSlovoBoh/photos/a.201319940015340/996261210521205/?type=3&theater)
majú problém s tým, ako by mohli byť takto ovládaní,ako by takmer celý svet mohol byť takto klamaný, zavádzaný a topiť sa v lžiach, ktoré sú národom denno-denne predkladané prostredníctvom TV médií, novinách, cez politicky angažovaných ľudí?!
Ak neveria v Boha, neveria samozrejme ani v Diabla(Lucifer,Satan)-vládcu tohto veku a systému,majstra klamu a lži!
My kresťania by sme ale mali byť oveľa skeptickejší a maximálne obozretní k čomukoľvek, čo sa nazýva poznanie, ale nie je v súlade s Božím Slovom! To je presne prípad heliocentrického modelu s jeho nekonečným vesmírom. Mnohí to vedeli, ale my to už nevnímame, pretože sme po mnohogeneračných indoktrináciách otupeli ako aj otupeli naše zmysly!
Boh ale teraz znovu túto pravdu vyniesol na svetlo sveta!(1Sol 5,21:“Ale všetko skúmajte,a čo je dobré,toho sa držte“!)
Boh nám dal oči a rozum, aby sme ich používali a nie predali do rúk teoretizujúcich fyzikov, astronómov a vesmírnych agentúr, ktoré majú všetky vo svojich znakoch okultné symboly a slúžia Satanovi. Boh postupne zjavuje pravdy a táto bola až donedávna mnohým skrytá. Teraz ale Boh túto pravdu vyniesol na svetlo skrze mnohých hľadajúcich kresťanov i nekresťanov!
Sme na tom všetci rovnako, či už starí, alebo mladí, všetci sme prešli dôkladnou indoktrináciou školským systémom!A keďže je Diabol dočasným vládcom sveta, môžete si domyslieť, kto stojí za tým všetkým povinným verejným vzdelávaním!
Pre  veriacich kresťanov by to nemalo byť až také prekvapujúce, pretože Biblia jasne hovorí o tom, že tento svet je plný lží a klamu a že dočasným vládcom tohto sveta je sám Lucifer-otec  a majster lží!
Základ tohto klamu tu už máme od čias Koperníka a Galilea i dávnejšie a prakticky celý svet, vrátane väčšiny kresťanov, tomuto nezmyslu podľahol.
Co to napovedá o klame na samom konci veku?Ak sa nedržíme Božieho Slova, budeme veľmi ľahko oklamaní. My, ktorí staviame naše životy na Kristovi a Božom slove, tomuto klamu nemáme podľahnúť. To ale vyžaduje úplné oddelenie od Babylonu (https://www.facebook.com/ktoJeBohcoZnamenaSlovoBoh/posts/1054607558019903?__tn__=K-R)
a jeho falošných dogiem, prorokov a kúzelníkov, náboženstiev teoretizujúcich pseudovedcov a uctievania jeho kňazov a novodobých podvodníkov a iluzionistov typu NASA“,ktorí  jasne deklarujú komu patria,vo svojich symboloch a názvosloví.
Je úchvatné objavovať, že i tu môžeme a máme brať Božie Slovo také, aké je, pretože nebo a Zem sú presne také, ako ich opisuje Boh. Pravé a správne poznanie pochádza iba od Boha Stvoriteľa, ktorý vie všetko a je zdrojom úplnej a absolútnej pravdy v poznaní!

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka