"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Ivan Mikloš a „peklo“ v diskusii. http://krija.blog.pravda.sk/author/krija/

17. august 2010, krija, Politika na Slovensku,

Na inom mojom blogu mám toto motto:

„My heaven is Your hell,“ teda v preklade „Moje nebo je Tvoje peklo.“

Diskutujúci chceli zdroje, chceli pravdu, ale budú mať odvahu vstúpiť potom do môjho neba?

a)      V ktorom to roku si mal Ty Mikloš vyrovnaný štátny rozpočet, teda bez deficitu?

b)      V ktorom to roku si mal takmer taký deficit štátneho rozpočtu ako Ficova vláda v roku 2009?

c)       V ktorom to roku si mal teda ten deficit 2 333,17 miliónov eur? (Fico v roku 2009 = 2 791,25)

d)      V ktorých to rokoch si mal viac ako 5, dokonca viac ako 6 percentný deficit štátneho rozpočtu v pomere k HDP?

dzurinda

fico

e)      Bola vtedy svetová hospodárska kríza?

f)       V ktorom to roku si Ty riešil dopady krízy na občanov Slovenskej republiky?

g)      V ktorom to roku si de facto odovzdal 100 mld. Sk DSSkám, ktoré si získal z privatizácie strategického majetku (časť z predaja SPP+SE = rezervný fond solidarity)?

„Dôchodky súčasných a budúcich dôchodcov majú byť v 1. pilieri aj naďalej financované z povinných odvodov do Sociálnej poisťovne. Deficity, ktoré vzniknú po odklone časti platieb na osobné účty, majú byť pokryté z prostriedkov tzv. “Rezervného fondu solidarity”, ktorý bude spravovať Sociálna poisťovňa a ktorý bude akumulovať prostriedky z odvodov, ako aj z výnosov z privatizácie SPP.“

h)      V ktorom to roku si nezvyšoval dane?

1998 (pdf)

2002 (xls)

2006 (xls)

2009 (pdf)

Môžete argumentovať, že to súvisí s rastom HDP, s našou spotrebou, s rastom našich miezd, inflácie, ale je nepopierateľné to, že tento štát zdaňuje cez nepriame dane práve nás pracujúcich a pracháči v tomto štáte dánskom neprispievajú už na nič. Však oni diaľnice nepotrebujú, oni majú „jets“.

i)        V ktorom to roku si mal tú rekordnú infláciu?

j)        V ktorom to roku si mal tú rekordnú nezamestnanosť?

k)       V ktorom to roku si vyhnal 200 000 Slovákov za prácou do zahraničia?

l)        V ktorom to roku si prišiel na ten bomba nápad kupovať západný burzový „hajzel“ papier na burzách v objemoch 100 – viek miliónov eur ročne?

m)     V ktorom to roku si tak priamo aj nepriamo vďaka 2. tunel pilieru zvýšil pracujúcim odvodové zaťaženie?

n)      V ktorom to roku Ťa napadlo nechať nasledujúcej vláde sekeru v Sociálnej poisťovni na základnom fonde starobného poistenia vo výške takmer 1,34 mld. eur?

o)      V ktorom roku Ťa napadlo písať korupčné klientelizmom prešpikované odporúčania pochybným firmám?

p)      V ktorom to roku Ťa napadlo z peňazí daňových poplatníkov zamestnávať a teda platiť mzdy Tvojich známych?

q)      V ktorom to roku Ťa napadlo platiť z programu PHARE pani Mathernovej 730 000 Sk mesačne?

„Ďalší klientelistický prípad – pani Mathernová. Pani Mathernová je agentkou pána Sörosa…

Vydržte, ukážem vám, hneď vám ukážem dokumenty.

Pracovala v kancelárii podpredsedu vlády Mikloša ako poradkyňa pre ekonomickú reformu v rokoch 1999 až 2000. Bola platená z kontraktu PHARE s mesačným platom viac ako 700 tisíc korún. Prepáčte, 730 tisíc korún. Mesačný plat 730 korún…

730 tisíc Sk. No vidíte, však dobre ste počuli. Takže 730.

Pani Mathernová aktívne organizovala pre podpredsedu také aktivity, ako napríklad výber poradcu pre privatizáciu bánk. Dokonca sedela tam aj vo výberovej komisii. Po uplynutí kontraktu pán Mikloš intervenoval za predĺženie jej financovania napriek tomu, že je to proti všetkým procedúram, a napriek tomu, že Európska komisia toto odmietla. Mám tu listy, v ktorých pán podpredseda vlády klientelisticky vyžaduje od Európskej komisie, aby ustúpila z tohto princípu, aby bez výberového konania (pretože tam sa postupuje výberom) jej priamo jednoducho udelila toto privilégium. Mám tu listy, ktorými pán Rochel odmieta pánovi podpredsedovi vlády takýto postup a žiada ho o pochopenie, že jednoducho nejaká morálka a nejaké princípy v Európskej komisii platia a že on ich nemôže porušovať a nebude ich porušovať.

Ak by ste chceli, tak vám to môžem prečítať. List napríklad zo 7. júna 2000, kde píše pán Mikloš pánovi Furinovi, riaditeľovi kancelárie: “Obraciam sa na Vás so žiadosťou o preverenie možnosti financovania kontraktu pre pani Mathernovú, poradkyňu vlády, z prostriedkov PHARE. Ako viete, v súčasnosti pani Mathernová, ktorá pracuje v mojej kancelárií, je platená z prostriedkov PHARE. Počas jej ročného pôsobenia na Slovensku poskytuje pani Mathernová vysoko kvalifikované konzultačné služby, ktoré sú cenené nielen mnou, ale aj ďalšími členmi vlády a medzinárodnými inštitúciami. Podľa mojich informácií je realizácia financovania spomínaného kontraktu možná realokovaním finančných zdrojov v rámci projektu PHARE.”

No a nie je možné, pretože píše naspäť pán Rochel, aha, ešte je tu znova, pán podpredseda vlády, váš list z 20. novembra 2000, kde píšete pánovi Rochelovi: “Dovoľte, aby som Vám po našom piatkovom telefonáte ešte raz pripomenul, aké kritériá je pre úspešné pokračovanie inštitucionálnej reformy, ktorú naša vláda uskutočňuje, udržovať dlhodobého poradcu, ktorý bude úzko spolupracovať so mnou a ministerkou financií. Ako som Vám, Vaša Excelencia, pri niektorých príležitostiach spomínal pani Mathernovú, ktorá pracovala v podobnej funkcii v mojom úrade a úzko spolupracovala s ministerstvom financií, dokázala, že je pre vládu neoceniteľným zdrojom pre úspešnú realizáciu množstva foriem, ktoré ešte musíme urobiť” a tak ďalej.

No tak dovolil by som si povedať, že pán Rochel odmieta takýto váš postup a odmieta nátlak, ktorý naňho robíte: “Po konzultácii v sídle komisie nevidím podľa súčasných pravidiel PHARE možnosť, aby som Vám vyhovel vo Vašej žiadosti o najatie určitej osoby, pretože sa postupuje konkurzom.”

Takže, pán podpredseda vlády, minule ste sa tu veľmi rozčuľovali, že vám tu tvrdíme nejaké veci, ktoré nie sú pravdivé, že si vymýšľame. Všetko, čo som tu povedal, sú kópie autentických dokumentov. Klientelizmus, ktorý ste rozvinuli, je bezbrehý, sám vás požiera, neviete sám, čo už s tým urobiť. A skutočne za tejto situácie nie je pre vás, ja viem, že sa vám to môže zdať smiešne, pretože tu lietajú desiatky miliard korún, v súčasnosti sú v hre a nejakých 250 miliónov alebo, čo ja viem, tam 730 tisíc plat pre nejakú dámu, sú smiešne veci v tejto súvislosti, môže sa vám to takto zdať, čo tu s tým otravujem. Ale chcel som uspokojiť vašu nespokojnosť v tom smere, že nevieme vám predložiť žiadne dokumenty. Takže tie dokumenty tu mám a rád som vám ich ukázal.“

P. Baco poslanec, na pôde NR SR

r)       V ktorom to roku Ťa napadlo platiť G. Eichlerovi 10 000 000 Sk mesačne?

„Podľa dostupných informácií, ktoré nepoprela ani pani ministerka financií, má súčasný prezident železiarní čistý príjem mesačne okolo 10 mil. korún. O príjmoch ďalších členov súčasného manažmentu tu nebudem hovoriť, ony sú niekoľkonásobne väčšie, ako boli príjmy manažmentu predchádzajúceho, takže v tom sme na jednom mieste. Pritom oproti minulosti sa vo VSŽ zhoršili priemerné platové podmienky asi o 7 % v nominálnych mzdách.“

s)       V ktorom to roku Ťa napadlo dohadzovať kšefty PENTE, J&T a ďalším?

„Privatizácia priniesla nielen úrodu majetku akcií, ale aj prvý vážnejší konflikt medzi politikmi – Ivanom Miklošom, v tom čase ministrom pre správu a privatizáciu národného majetku, a Ľubomírom Dolgošom, predsedom slovenského Protimonopolného úradu.

Konflikt sa týkal kupónovej privatizácie, pretože Protimonopolný úrad pri analýze schválených investičných privatizačných fondov, ktorú robil na prelome rokov 1991 a 1992, zistil, že viaceré zo 184 skúmaných fondov majú spoločného zakladateľa.

„Investičné privatizačné fondy vedú v súčasnej situácii skôr k vzniku finančnej oligarchie, my však potrebujeme vybudovať najmä podnikateľskú vrstvu. To sú malé a stredné podniky. Tie by sa mali vyňať z kupónovej privatizácie a mali by sa ponúknuť na verejný odpredaj,” povedal Dolgoš v januári 1991.

Okrem toho upozornil, že niektoré privatizačné fondy, najmä Prvá slovenská investičná spoločnosť, sú veľmi úzko napojené na ministerstvo privatizácie, konkrétne na členov Občianskej demokratickej únie – VPN. Protimonopolný úrad vypracoval zoznam vyše 100 štátnych úradníkov, poslancov či ich najbližších príbuzných, ktorí figurujú v správnych orgánoch investičných fondov. Ľubomír Dolgoš napokon rezignoval.

Nebol to jediný politický konflikt, ktorý vznikol počas privatizácie. Majetok sa síce rozdával, a takmer zadarmo, ale neušlo sa z neho každému, kto oň prejavil záujem.“

t)       V ktoromže to roku si ukradol diamantovú baňu s ŠtB „kamarátšaftom“?

u)      V ktorom to roku si dohodil Transpetrol agentovi ŠtB (kamarátovi z východu) Ilčišinovi?

IGNÁC ILČIŠIN pre denník SME

„Zastavil som sa na MESA 10 za Ivanom Miklošom. On mi poradil, že najlepšie by boli akcie Transpetrolu.”

Takže Mikloš vám poradil, aby ste exekvovali akcie Transpetrolu?

„Dzurinda ma podpichoval, aby som podal žalobu, Mikloš povedal, aby som exekvoval Transpetrol.”

Vy asi nečítate ani SME! Čo vôbec čítate?

v)      V ktorom to roku Ťa okrem tvojich zlodejín a daňových poplatníkov začal financovať aj George Soros?

Spravujete približne 5 mil. USD, teda zhruba 200 mil. Sk ročne. To si vyžaduje ekonóma, museli ste sa dovzdelať?

Rachel Tritt naštartovala nadáciu veľmi dobre. Dala jej základné pravidlá – veľmi etický postoj a transparentnosť úplne vo všetkom. Jednak v propagácii programov pre všetkých a v úzkostlivom prístupe v hospodárení a práci s financiami pri maximálnej skromnosti zo strany nadácie samej. Takže keď som napĺňala pamäť inštitúcie, mala som uľahčenú prácu tým, že ľudia už poznali a rešpektovali tieto pravidlá.

Financie z Open Institutu New York prichádzajú automaticky?

George Soros nám nikdy nedal peniaze len tak. Vždy sme museli mať strategický plán, museli sme zdôvodňovať priority a potreby, ktoré na Slovensku boli a sú. Navyše sme museli byť v kontakte s mnohými ľuďmi, aby sme mohli byť dobrí. Aj účtovníctvo je mimoriadne prísne. Robíme dve. Jedno na Slovensku a jedno pre potreby v New Yorku. Mesačne dávame správy so všetkými detailmi, čo všetko sa schválilo, aké granty a aké finančné prostriedky sme použili.“

Zdroj

w)     V ktorom to roku si leštil kľučku Rockefellerovi na stretnutí Bilderberg Group?

x)      Koľko občanov si vďaka Tvojim reformám vzalo život?

y)      V ktorom to roku Ti konečne niekto vystaví faktúru za tvoje hospodárske zločiny na občanoch Slovenskej republiky?

Javůrek, Kristián Javůrek – léta Páně 2010!

z)       Keď Ťa vidím, keď Ťa počujem, keď o tebe čítam tak vidím iba jeden prestretý stôl! A to ten, čo si si Ty rozložil na chrbtoch mojich spoluobčanov, okolo ktorého si usadil sebe blízkych modrokabátnikov a iba hodujete, hodujete, trepete vyslovené sprostosti, klamete a kradnete!

Ale už nič, idem spať, aby som mohol zajtra znova robiť na tie Tvoje zlodejské lenivé paprče!

 

Hlavná stránka