"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Vážený pán predseda Figeľ, nezhrešte!

Voľby do parlamentu sú v živote ľudí formou výberu svojich poslancov, ktorí majú počas ďalších rokov byť nositeľmi ich myšlienok, a predovšetkým realizátormi sľubov a predsavzatí, na základe ktorých dostali od nich svoj hlas. Neviem, ako pri iných skupinách, ale u nás kresťanov je to predovšetkým o spôsobe života, o pre­sadzovaní dobra a spôsobe realizovania myšlienok, na základoch ktorých stojí kresťanské spoločenstvo od svojho príchodu sem, do srdca Európy

Iste, ako vždy, aj teraz sme vybrali jeden z kandidujúcich subjektov, o ktorom sme boli presvedčení, že nielen svojím názvom sa najlepšie hodí k presadzovaniu našich zámerov a pohľadov. Na vytvorenie vlády sa dnes musia spojiť viaceré strany, aby dokázali spolu vládnuť. Ukazuje sa ale, že spoločenstvo strán, z ktorého by moh­la byť aj vláda na najbližšie štyri roky, nie je tým spoločenstvom, ktoré bude schopné reprezentovať a obhajovať záujmy nás kresťanov.

Základom pokojného života každého kresťana je život bez hriechu, teda spolunažívanie s tými, ktorí chcú žiť tak, aby to bolo v súlade s Desatorom Božích prikázaní, a to nielen v rovine deklarovaných zámerov, ale celým svojím spôsobom života. Cirkev prostredníctvom pastierskeho listu Konferencie biskupov Slovenska vy­zývala kresťanov, aby sa zúčastnili volieb a vybrali si tých, ktorí presadzujú hodnoty v zmysle náuky katolíckej cirkvi. Možno však takéto hodnoty presadiť v zoskupení s tými, ktorí svoj program a svoj mandát získali na zákla­de sľubov, ktoré v žiadnom prípade nemožno spájať s hodnotami našej katolíckej cirkvi. Kresťanský spôsob života je aj o tom, aby sme dokázali včas upozorniť na prítomnosť zla. Zlo, ktoré vedome prináša hriech, je potrebné jed­noznačne pomenovať: legalizácia vzťahov osôb rovnakého pohlavia, spolunažívanie muža a ženy a výchova detí mimo rámca tradičnej rodiny, dekriminalizácia drog, rušenie sociálnych istôt pre najslabšie vrstvy dôchodcov.

So zlom nemožno uzatvárať zväzky a záväzky, aj keby prinášali vábivé sľuby do budúcnosti. Život zviaza­ný od začiatku so zlom nikdy neprinesie šťastnú budúcnosť, ale len slzy a plač.

Stojíme na križovatke ciest. Ani jedna cesta nie je vydláždená len dobrom. Na oboch sú prekážky, ktoré musíme prekonávať. Na jednej strane je cesta možno aj s hriešnikom, ktorý vie, že spáchal aj hriechy, ale má snahu o nápravu a ponúka pomocnú ruku pri presadzovaní našich kresťanských hodnôt. Na strane druhej číha zlo. Má vedome vo svojom programe zlo a dokonca ho aj verejne obhajuje, ako niečo, na základe čoho má legiti­mitu existencie a ak by sa ho vzdal, ohrozil by tým sám seba.

Križovatky sú pre silných. Ak sa rozhodnú pre správny smer, posilní ich to, a pomôžu pri presadení našich kresťanských myšlienok, postojov a názorov. Ak sa však zvolí nesprávna cesta, často končí na útese, z ktorého už niet cesty späť.

Hlavná stránka