Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Sieg Heil, ponovembrové fašistické, nacistické, neoľudácke, gardistické, arizátorske a mengeleovské Slovensko!

              Keď si preštudujete životopisy tých najzvrhlejších ľudských zverov, vyvrheľov, netvorov, sadistov a psychopatov, počnúc dozorcami, dozorkyňami, vrátane kápov, pôsobiacich v koncentračných táboroch, ako aj podobné monštrá pôsobiace v 50. minulého storočia ako eštebácki, prokurátorskí a sudcovskí zločinci, bachari, ako aj v období normalizácie a ukončíme to obdobím po Novembri 1989, tak prídeme k poznatku, že všetci tí najzvrhlejší zločinci, alebo drvivá väčšina z nich, pokiaľ na tých funkciách neboli, tak to boli tie najprimitívnejšie a najzbabelejšie občianske nuly.

          Začnime to od koncentračných táborov. Pri svedectvách o krutostiach niektorých žien – dozorkýň, človek si kladie otázku, či takéto monštrum môže byť aj matkou. Veď svedectvá a usvedčujúce dôkazy, keď niektoré z týchto dozorkýň boli odsúdené na trest smrti, realizovaný formou obesenia, kde nič nebolo vykonštruované, ale do detailov preukázané. Potom tu boli aj kategórie konfidentov gestapa, jednej z najzločineckejších odnoží nacistického Nemecka. Od jedného zo zakladateľov KSČ, pána Jasoněka, ktorý ako 90-ročný ma niekoľkokrát navštívil v pražskej redakcii Necenzurovaných novín, ktorý sa osobne poznal s Klementom Gottwaldom, ktorý mi odovzdal neuveriteľné dokumenty o tej pravej tvári tých, čo KSČ zakladali, ako aj o tom ako niektorí sa stali konfidentmi gestapa, ako zradili a udali a zavraždili ruskú parašutistku Tamaru Bobyrevovú, tak práve títo konfidenti po porážke nacistického Nemecka začali obsadzovať vedúce pozície v armáde, bezpečnosti, straníckych aparátoch na všetkých úrovniach.

          Dokument, kde plukovník Schöbrle v marci 1945 dáva prípisom týmto agentom v Čechách, Morave a Slovensku inštrukcie, ako majú vstupovať do KSČ, armády a bezpečnosti a likvidovať tých, ktorý poznajú ich minulosť, tak to bolo aj realizované. Tento dokument bol v roku 1981 po dôkladnom skúmaní vyhlásený za autentický. Ďalší šok po niekoľkých mesiacoch po Novembri 1989 pán Jasoněk zažil, keď zistil, kto v skutočnosti z úzadia riadi ministerstvo obrany v Prahe. Keďže svoje komunistické presvedčenie a ideály bral veľmi vážne, otvorene poukazoval na istých vysoko postavených funkcionárov, tak v 50. bol daný–izolovaný na psychiatrii a zbavený svojprávnosti.

          A potom prišiel 21. august 1968, a po nej normalizácia, kde bolo veľké lámanie charakterov. Z mnohých odporcov vstupu týchto vojsk sa stali vzorní prisluhovači a normalizátori. Urobili pokánie, priznali vinu. Aby toho nebolo málo, biľag ich rodičov, ktorí boli považovaní za nepriateľov socializmu, sa preniesol aj na ich deti. Keď prišiel November 1989, mnohí z nich sa dokázali opäť zorientovať tým správnym Smerom, pričom z ruských riťolezov sa stali americkými riťolezmi.

November 1989 sa stal vrcholom zločinov proti ľudskosti a ekonomických zločinov, cez mimoriadne sofistikované metódy, oproti tým, ktoré sa realizovali cez koncentračné tábory a plynové komory – pričom ich nositelia mali minulosť zbabelých občianskych núl

          Napriek všetkým nezákonnostiam, hlavne pri zločinoch proti ľudskosti a ponižovaniu ľudskej dôstojnosti hlavne na tých, ktorým prišili nálepku protištátneho živla, nepriateľa robotníckej triedy, bolo množstvo aj takých, ktorí bojovali proti nemeckému nacizmu, boli súčasťou anglickej a francúzskej armády. Lenže po skončení vojny, po návrate do vlasti, zrazu boli považovaní za triednych nepriateľov práve takými, z ktorých mnohí boli za vojny konfidentmi gestapa, ale opäť v správny čas prevrátili kabáty, aby sa stali päsťou robotníckej triedy ako komunistickí zločinci v novovytvorených politických aparátoch, alebo v profesiách eštebákov, bacharov, prokurátorov, sudcov. Kvôli objektivite ale treba veľmi dôrazne pripomenúť aj to, ŽE SME NEBOLI LACNOU PRACOVNOU SILOU ani pre vtedajší Sovietsky zväz, že robotnícka profesia, ako aj ostatné profesie, ktoré s ňou súviseli, neboli vytláčané na okraj spoločnosti, neboli ponižované. Ťažké profesie typu baníka, alebo pracovníka v hutiach a im podobných boli ocenené aj takým spôsobom, že do dôchodku odchádzali v 55-ich rokoch, mali zabezpečenú bezplatnú lekársku starostlivosť na vysokej úrovni, ktorá sa vzťahovala na všetkých občanov, vzhľadom k tej dobe, vrátane vynikajúcej stravy, dotovanej štátom. Mal som to možnosť zažiť, keď som po skončení vojenskej základnej služby v roku 1969 nastúpil do bane ČSM-sever, patriaca pod Ostravsko karvinský revír – OKR. Samozrejme k tomu patrilo aj nezdanené odlučné a vysoké náborové príspevky už len pri podpise na tri roky.

          Bolo nemysliteľné, aby baníckym invalidom, ktorí prišli o končatinu pri výkone svojho povolania, BOLI ZOBRANÉ KOMPENZAČNÉ PRÍPLATKY, AKO TO PREDVIEDLA PONOVEMBROVÁ NACISTICKÁ A SADISTICKÁ VLÁDA MIKULÁŠA DZURINDU. Neexistovali sociálne samovraždy kvôli ekonomickým zločinom, neexistovali také zločiny proti ľudskosti, dokonca v takom množstve, ako od roku 1990 po dnešnú dobu pri každoročnom vykrádaní zdravotníctva, kvôli čomu každoročne PREDČASNE zomrelo niekoľko tisíc nevinných občanov. A vynásobme to X 30 rokov... Bolo nemysliteľné, aby sme sa vzdali vodných zdrojov, ktoré sme teraz odovzdali Francúzom, bolo nemysliteľné, aby nás Sovieti nútili, zbaviť sa potravinárskej sebestačnosti, aby tu mohli dovážať treťotriedny potravinársky odpad, ako sme sa ponížene podriadili nomenklatúre Európskej únie, pred Novembrom 1989 bolo nemysliteľné, aby Sovieti drancovali naše lesy, neexistovali masoví vrahovia našich lesov, typu exministra Žigu.

          Šírenie rôznych bludov ako sme do novembra 1989 boli na tom zle, prakticky po každej stránke, sa ukázalo ako špinavý blud, lebo pokiaľ si vyrátame, čo všetko sa tu rozkradlo v stovkách miliárd za posledných 30 rokov, prakticky sme neboli dovtedy vôbec zadlžení, a pokiaľ to premietneme do dnešnej doby, tak môžeme skonštatovať – zlatá normalizácia, komunistická diktatúra, pod dohľadom Sovietskeho zväzu, v PROTIKLADE s tzv. slobodou a demokraciou v mene Amerického Antikrista.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka