Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Je Európska komisia zločinecký štátny orgán, alebo nadnárodný zločinecký štátny orgán?!

           

          Mám niekoľko dôvodov zastávať názor, že Európska únia je založená na nacistickom princípe z vojnového obdobia, pričom mám na mysli aj správanie samotného Nemecka, ako aj tých ostatných, vyspelejších štátov, k ponižujúcemu správaniu sa ku krajinám Východného bloku.Niektoré ich vlastné zákony musia byť podriadené zákonom Európskej únie, ktorá tieto štáty nepovažuje za rovnocenné a svojprávne, ale v prvom rade im slúžia ako lacná pracovná sila pre ich vlastný blahobyt. A nielen to, pokiaľ si to premietneme do reality zločineckého, zlodejského, sluhovského, plebejského a vlastizradného Slovenska, kde jednu z hlavných úloh zohrávajú aj slovenskí politici.

          Strata potravinárskej sebestačnosti, vedomé ničenie najúrodnejších pôd, na ktorých vyrastajú rôzne montovne, ktoré by mohli byť postavené aj na miestach, kde nie je úrodná pôda, naša večná živiteľka. Ako aj zbavenie sa našich vlastných vodných zdrojov, ktoré sme odovzdali cudzine, likvidácia našich lesov v prospech cudziny, ktorá si svoje lesy šetrí, vývoz najkvalitnejšej ornice zo Slovenska, ničenie Vysokých a Nízkych Tatier, ktoré v mene cudziny meníme na kamenné miesta, kde vyrastajú exkluzívne byty, vyvážanie jedovatých odpadov zo zahraničia na Slovensko.....Dokonca ohľadom vody a pôdy, čo možno považovať že Slovensko dostalo pred stáročiami ako dar od Boha a matičky prírody, my sme ich vlastne ponížili a zhanobili. Blahobyt pre cudzinu na úkor biedy a utrpenia vlastného národa jednoznačne dokazuje, že nie sme hrdý a svojprávny národ, lebo ten by takých politikov nikdy nevygeneroval.

          Keďže Európska komisia je súčasťou nacistickej nomenklatúry Európskej únie, a Slovensko má zvlášť v obľube, hlavne v tom negatívnom, k čomu taktiež prispieva, tak sa ani nemožno čudovať, že zažalovali Slovensko na súd za nedostatočné riešenie segregácie rómskych detía nedostatočné riešenie vo vzdelávaní rómskych detí. No a samotný vrchol debility tieto hovädá a kravy predviedli, že ZAŽALOVALI NEMOCNICE ZA ONESKORENÉ PLATBY DODÁVATEĽOM.

Zločinecká chobotnica Európskej únie a Slovenska ako jedna zločinecká rodina pri rozkrádaní dotácií, ktoré sú určené na pomoc rómskej komunite

          Európska komisia musí veľmi dobre vedieť, koľko miliárd za posledných 30 rokov samotná Európska únia dala na vyriešenie a zlepšenie životných podmienok Rómov na Slovensku. A hlavne, pokiaľ to rozmeníme na drobné, ktorí jedinci, skupiny, občianske združenia, rôzne iniciatívy, majúce vo svojej náplni pomáhať rómskej komunite. Pomáhať SKUTOČNE, NEROBIŤ SI Z TOHO ŽIVNOSŤ pre svoje osobné potreby, pre svoj blahobyt. Samozrejme, ku všetkému musia byť nielen patričné doklady, ale aj konkrétne hodnotenia, AKO SA TIETO DOTÁCIE VYUŽILI, či sa využili v prospech Rómov, alebo sa premrhali takým spôsobom, že tieto dotácie slúžili im samotným. Mimochodom, nebol by žiadny problém zistiť, KOĽKO RÓMSKYCH ÚŽERNÍKOV SA NA TOM NABALILO, a zaručene to neboli malé sumy. Realita za posledných 30 rokov jednoznačne nielen ukazuje, ale aj DOKAZUJE, že drvivá väčšina týchto dotácií bola zneužitá. Povedať to adresnejšie – BOLI ROZKRADNUTÉ. Pričom desiatky a desiatky miliónov boli určené aj na vzdelávanie rómskych detí. Pokiaľ Európska komisia dala Slovensko na súd pre nedostatočné riešenie vo vzdelávaní rómskych detí, tak nech KONKRÉTNE ŽALUJE TÝCH, ktorí tieto dotácie ROZKRADLI, nech žaluje AJ MV SR a GP SR ako spolupáchateľov, ktorí neplnením si povinností, ktoré im vyplývali zo zákona, boli v úlohe spolupáchateľov.LENŽE ONI SA NA TOTO ROZKRÁDANIE NEČINNE PRIZERALI, možno aj preto, že boli jeho súčasťou.

To že Európska komisia dokonca žaluje nemocnice ZA ONESKORENÉ PLATBY DODÁVATEĽOM, ale ani jedným jediným slovíčkom sa nezmieni, že zdravotníctvo je tu každoročne 30 rokov bezbreho vykrádané, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov. Týmto sa vlastne Európska komisia usvedčila, že je súčasťou týchto masových vrahov, alebo ich komplicov. Je TAKTIEŽ súčasťou rozvratu a likvidácie slovenského zdravotníctva, a pokiaľ si spojíme toto vykrádanie s neuveriteľnými nárastmi cien elektriny a plynu, cez umele vyvolané sankcie amerického Antikrista voči Rusku, tak si môžeme položiť aj otázku typu – či Európsku komisiu neriadia AJ vysoko výkonné a kvalifikované tupohlavé hovädá a kravy?

Vladimír Pavlík


  •  


       PRINT RSS


  •              
    Hlavná stránka