Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Budú slovenskí vojaci opäť bojovať na východnom fronte?

   

         NA SLOVENSKU SA MÁ KONAŤ “KOMPLEXNÉ CVIČENIE” OHĽADNE MOBILIZÁCIE

Dostala sa k nám informácia, že Okresný úrad v Banskej Bystrici (a pravdepodobne aj ostatné okresné úrady) dostal za úlohu vykonať “Komplexné cvičenie k plneniu úloh po vyhlásení vojnového stavu a nariadení mobilizácie ozbrojených síl SR”.

Okrem tejto úlohy dostali ďalších 25 úloh týkajúcich zoznamov mužov podliehajúcich výkonu mimoriadnej a alternatívnej služby, zoznamov ľudí podliehajúcich pracovnej povinnosti, zoznamov subjektov hospodárskej mobilizácie poskytujúcich vecné prostriedky a ubytovanie, zoznamov doručovateľov úradných oznámení a iné podobné úlohy.

MO SR v súčinnosti s MV SR už pripravuje pokyny pre Okresné úrady na úseku obrany štátu pre rok 2023

Bodom č. 1 je komplexné cvičenie k plnenou úloh po vyhlásení vojnového stavu a nariadení mobilizácie ozbrojených síl SR.

Termín: September 2023
Hlavné úlohy na úseku obrany štátu pre rok 2023 -OÚ Banská Bystrica 15. december 2022

https://www.hlavnespravy.sk/vyslo-vysvedcenie-o-zapadnych-sankciach-voci-rusku-a-nie-je-to-nic-co-ste-si-predstavovali/3008561


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka