Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Prečo vedeniu mesta Považská Bystrica neprekáža, že jeho daňoví poplatníci museli zatiaľ zaplatiť 150-tisíc eur za rekonštrukciu Domu kultúry, špičkovej kultúrnej pamiatky, ktorú rozkradol, vytuneloval, zdevastoval mafiánsky gauner a hajzeľ Ľubomír Osrman z Považskej Bystrice?!

           

          V PB-novinkách, ktoré sú týždenníkom pre Považskú Bystricu a okolie zo 4. 7. 2023, bol uverejnený obsiahly rozhovor na stranách 4-5 s primátorom mesta Považská Bystrica Karolom Janasom pod nadpisom – ROZHODNUTIA „ZHORA“ MAJÚ PRE SAMOSPRÁVY FATÁLNE NÁSLEDKY. Nosnou témou dotyčného rozhovoru boli nielen zvrhlé ekonomické zločiny, ktoré tu napáchali od roku 1993 tlupy zločineckých a zlodejských vyvrheľov, parazitných darmožráčov, tupohlavých hoviad a kráv z ponovembrových vlád a parlamentov, ale hlavne, ako tieto následky preniesli na mestá a obce, ako aj dopad na ich občanov. Tu ako autor dotyčného článku musím pripomenúť primátorovi Janasovi, že aj vo všetkých samosprávach, teda, v každej jednej, sú stovky a stovky podobných zločincov, zlodejov, parazitných darmožráčov, ktorí rozkradli peniaze daňových poplatníkov v týchto samosprávach. Lenže pokiaľ členovia vlád a parlamentov následky za svoje ekonomické zločiny prenesú na samosprávy, treba si uvedomiť, že na konci ostane občan, ktorého sa to najviac dotkne.

          Pred novembrom 1989 tu koloval taký vtip, že na otázku, čo je to socializmus, odpoveď bola, že je to kolotoč, ktorí Slováci tlačia, Češi sa vozia a Rusi vyberajú. No a keď to porovnáme s otázkou, ktorá sa vzťahuje na posledných 29 rokov, ktorá by znela, koľko slobody, demokracie a ľudských práv sme získali od roku 1990 po dnešnú dobu, tak reálna odpoveď by bola -  že sloboda, demokracia a ľudské práva pre českých a slovenských občanov spočívajú v tom, že sa stali lacnou pracovnou silou pre zahraničie, že im zvyšujú ich osobný blahobyt na úkor vlastnej biedy a utrpenia, o čo sa postarali ich vlastní politici.

Čo povedal, ale aj čo zabudol povedať primátor Janas v dotyčnom rozhovore

          Na úvod chcem pripomenúť, že pokiaľ budem hovoriť o svojich doplneniach primátora Janasa, to nebude žiadna kritika či výčitka tých jeho argumentov v dotyčnom rozhovore. Na úvodnú otázku – Aký je teda rok 2023 z vášho pohľadu? – mimo iného povedal aj toto: Je to určite najťažší rok pre samosprávy za posledné desaťročia. Ja sám som primátorom takmer 13 rokov, ale ešte ani jeden rok nebol taký ťažký a finančne nevyrovnaný ako tento. Rozhodnutia, ktoré prijala Vláda SR a Národná rada SR, mali katastrofálne dopady na samosprávy na celom Slovensku. Najmä pri stredných mestách a obciach hrozí úplný kolaps financovania služieb, ktoré majú zabezpečovať. (Tu musím napríklad s primátorom súhlasiť aj v tom, že podpora 200 euro pre rodiny s deťmi vláda tieto peniaze nevyčlenila z príjmov štátneho rozpočtu, ale dala ich z príjmov miest a obcí, teda, tieto peniaze samosprávam ukradla.)

          Na otázku – Niektorí občania ťažko nesú aj zmeny v odpadovej politike. Zvýšila sa cena, znížil sa počet vývozov v individuálnej bytovej výstavbe. – mimo iného povedal aj toto: Opäť, celú zmenu fungovania odpadového hospodárstva si nevymyslelo naše mesto, ale boli to často veľmi zlé a neuvážené rozhodnutia Vlády SR a Národnej rady SR, ktoré mestá musia dodržiavať. Nekompetentné rozhodnutia ministerstva životného prostredia za posledného tri a pol roka by sa dali vydať knižne. Majú dopad na mesto a v celku sa nám niekedy aj ťažko vysvetľujú. Poväčšine sa týkajú odpadového hospodárstva, ktoré mnohé samosprávy doslova likviduje. V minulosti bol uzákonený poplatok za uloženie na skládku vo výške 5 eur za tonu, dnes má naše mesto poplatok vo výške 22 eur za tonu, čo sú obrovské nárasty....... Sme si taktiež vedomí, že cena za odpady sa zvýšila, no predtým SME ICH DOTOVALI z mestského rozpočtu. ANI ZMENA CENY NEBOLA ROZHODNUTÍM MESTA, ALE CENTRÁLNYCH ORGÁNOV. V tomto prípade Najvyšší kontrolný úrad vydal stanovisko, že samosprávy nemôžu odpadové hospodárstvo dotovať z iných zdrojov, ale MUSIA DAŤ VŠETKY NÁKLADY ZAPLATIŤ OBYVATEĽOM MIEST A OBCÍ.  (Keď sa na to pozrieme, kto v skutočnosti za toto obdobie riadil ministerstvo životného prostredia, tak zrazu nám vyskočí, že ministrom tu bolo špinavé konfidentsko-eštebácke prasa Ján Budaj a jeho štátnym tajomníkom bol súhrn tchora, potkana a krysy, Juraj Smatana, pochádzajúci práve z Považskej Bystrice, verný to priateľ najväčšieho zbojníka – privatizéra v okruhu Považskej Bystrice, Miroslava Stacha a mečiarovského gaunera a hajzľa Ľuboša Lackoviča, keď bol primátorom v Považskej Bystrici.)

Čo všetko sa mohlo urobiť pre občanov za 150-tisíc eur, vložených do rekonštrukcie a opravy Domu kultúry v Považskej Bystrici, rozkradnutým, zdevastovaným a vytunelovaným smradľavým mafiánskym gaunerom a hajzľom Ľubomírom Osrmanom z Považskej Bystrice?
 
Uvítal by som, keby Osrman chcel k tomu zaujať stanovisko, doteraz sa k tomu neodhodlal, aj keď na www.necenzurovane.net mu boli venované ďalšie tri články. Zároveň by som vyzval sudcovského gaunera a hajzľa JUDr. Roberta Jankovského, dlhoročného podpredsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorý sa povýšil nad nadriadený Krajský súd v Trenčíne, keď ním zamietnuté predbežné opatrenie považuje za svoj prospech, svoju pravdu, a podľa toho sa správa ako neomylné sudcovské hovädo. či po vyjdení tohto článku nevydá predbežné opatrenie, aby tento článok bol vymazaný.

Vladimír Pavlík
       


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka