Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Eva Zelenayová v úlohe politického fujhnusu, z mečiarovsko-slotovskej zberby a ľudského odpadu HZDS a SNS znevažila mučeníkov viery Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla

        Mesačník SVEDECTVO č. 12/2022 parazitujúci na utrpení skutočných politických väzňov už len zložením redakčnej rady na čele so šéfredaktorkou Evou Zelenayovou, kvázi historickým odpadom z protislovenskej zbojníckej čeľade zo SNS a HZDS typu Petranského, Mulíka, no a nesmieme zabudnúť na ďalšieho parazita PV-ZPKO a podržtašky protislovenského zbojníka a notorického ožrana Slotu – Rafaja, uverejnil na strane 3, pod ktorým je podpísaná Eva Zelenayová článok pod nadpisom – Prečo sa nedá veriť KDH.

          Mimo iného je tu aj tento text: - ...KDH sa postavilo za Vladimíra Jukla, s ktorým sa rozišiel Ján Chryzostom kardinál Korec. Náš zosnulý člen Anton Semeš o ňom povedal „Keď SNR odhlasovala Deklaráciu o zvrchovanosti SR, o dva dni sa pridala Konferencia biskupov Slovenska. No hneď na druhý deň prišli Krčméry s Juklom za kardinálom Korcom a žiadali ho aby sa od toho dištancoval. On ich vyhodil.“

          Takže svedectvo Zelenayovej sa opiera o svedectvo dvoch cirkevných autorít, ktoré sú po smrti. Keďže som preštudoval život kardinála Korca, ako aj to, že Anton Semeš bol skutočným trpiacim politickým väzňom, ktorý mimo iného viedol katolícky samizdat v rokoch 1970-1990, opísané svedectvo tohto fujhnusu Zelenayovej považujem, práve preto, že obaja sú už po smrti, za vymyslené klamstvo, ktoré má ublížiť dvom svätým mužom, Vladimírovi Juklovi a Silvestrovi Krčmérymu. Ako neskôr preukážem, pri všetkej úcte a obdivu ku kardinálovi Korcovi a Antonovi Semešovi, obaja sú o stupienok nižšie, ako títo dvaja svätí muži. Mimoriadne zaujímavé je aj to, prečo sa o tom mlčalo počas ich života.

O čom napríklad táto protislovenská zberba z redakcie PV-ZPKO doteraz mlčí

           Zelenayová a jej podobní vyčítajú KDH, že boli proti Deklarácii o zvrchovanosti. Tak si povedzme, kto túto deklaráciu inicioval, a z akého dôvodu. Keď si rozmeníme na drobné mečiarovsko-slotovskú zberbu, prednovembrové zbabelé občianske hovná, na čele s konfidentom ŠtB Vladimírom Mečiarom a s notorickým protislovenským ožranom Jánom Slotom, tak po Novembri 1989 sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov, aby cez túto Deklaráciu o zvrchovanosti využili na rozkradnutie toho, čo im nepatrilo, čo oni nevybudovali. Začali to ekonomickými zločinmi, a potom cez tieto ekonomické zločiny prešli na najzavrhnutejšie zločiny proti ľudskosti – BRÁNENIE SLOVENSKÝM ŽENÁM RODIŤ DETI, CEZ VEDOMÉ NEVYTVÁRENIE PODMIENOK CEZ EKONOMIKU.

          Zašlo to až tak ďaleko, že vtedajšia Konferencia biskupov Slovenska pod vedením skutočnej predĺženej ruky na Slovensku, Ježiša Krista, Banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža, vydala Pastiersky list, ktorý sa 3. 7. 1996 čítal vo všetkých slovenských kostoloch – výzvu na riešenie vtedajšej demografickej situácie na Slovensku. Už nemohli mlčať, keď videli ako mečiarovsko-slotovské protislovenské zberby dostali Slovensko do stavu, keď začína dochádzať k nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento stav je taký prudký a hlboký, že by  pri dlhšom pretrvávaní MOHOL VÁŽNE OHROZIŤ I SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska ZREDUKOVAL O 20 AŽ 25 PERCENT A POČAS TROCH GENERÁCII O VIAC NEŽ POLOVICU. (Paradoxne v tomto období bola politicky činná nielen Eva Zelenayová, ale parlamentným poslancom bola aj Slotova podržtaška RAFAJ. To že poctivo mlčali, parazitujúc na ekonomických zločinoch dokazuje, ako nenávideli a pohŕdali vlastným národom. – poznámka autora Vladimíra Pavlíka.)A teraz na základe konkrétnych dokumentov s nadpisom ZAKLADATEĽMI A GENERÁLMI TAJNEJ CIRKVI BOLI VLADIMÍR JUKL A SILVESTER KRČMÉRY- si ukážemev nasledovnej časti, ktorú som prebral:  
Ich osudy sa prvýkrát spojili ešte počas vojny v spoločenstve Rodina, ktoré v Bratislave založil charizmatický kňaz chorvátskeho pôvodu páter Kolakovič. Táto mýtická postava pripravovala už v rokoch 1943-1944 skupinu katolíckych vysokoškolákov na príchod komunizmu. Kolakovič predvídal tvrdé represálie komunistov proti veriacim. Učil preto členov Rodiny budovať štruktúry spoločenstiev veriacich ľudí v budúcej ilegalite ako aj pravidlá konšpiratívneho správania sa. Páter Kolakovič dokonca simuloval s členmi Rodiny výsluchy na polícii, aby sa naučili zvládať psychický tlak bez prezradenia ostatných kolegov. Vďaka Kolakovičovi sa jeho zverenci učili naspamäť pasáže z Biblie, aby boli duchovne pripravení na dlhé obdobie väznenia. Okamžite po vojne sa stal Kolakovič a členovia Rodiny predmetom záujmu ŠtB, ktorá už v januári 1946 zatkla Kolakoviča, Jukla, Krčméryho a ďalších členov Rodiny. V lete však boli prepustení a Kolakovič odišiel do Belgicka.

V roku 1951 sa začala ŠtB opäť špeciálne zaoberať Rodinou. Juklovi a Krčméryho priatelia boli postupne zatýkaní. Silvestra Krčméryho zatkli v júli 1951. Vo vyšetrovacej väzbe strávil tri roky, z toho 14 mesiacov na samotke. Podstúpil rôzne druhy mučenia, okrem iného musel 50 hodín stáť bez spánku. V roku 1954 bol odsúdený na 14 rokov. Hoci pri výsluchoch tri roky mlčal, na súde predniesol hodinovú obhajobu, ktorú ukončil slovami: "Vy máte síce v rukách moc, ale my máme pravdu!" Začiatkom šesťdesiatych rokov začala Krčméryho rodina podávať žiadosti o milosť, ale Krčméry ich odmietal a žiadal revíziu svojho procesu. Nakoniec žiadosť o milosť podal aj náčelník jeho väznice. Krčméry na to odpovedal písomne: "Podmienečne môžu byť prepustení takí ľudia, čo sa vo väzení polepšili. Ja som sa nepolepšil, zostal som taký, aký som bol. A preto odmietam amnestiu. Trvám na opätovnom prešetrení môjho prípadu." Napriek tomu Krčméryho prepustili. Z basy ho však museli fyzicky vyhodiť. Vo väzení strávil 13 rokov, 2 mesiace a 18 dní. Vladimíra Jukla zatkla ŠtB v auguste 1951. Po mučení a desaťmesačnej samoväzbe bol ako 27-ročný odsúdený na 25 rokov väzenia. Na slobodu sa dostal podmienečne v roku 1965. Vo väzení strávil 13 rokov, 6 mesiacov a 9 dní. Ostatní členovia Rodiny boli odsúdení spolu viac ako na tisíc rokov.

Pred Vyšším vojenským súdom v Trenčíne. N4. júna 1954 – predniesol Silvester Krčméry reč, ktorú by dnes mal aspoň v zhustenej podobe vedieť naspamäť každý slovenský maturant, bez ohľadu na to, akého je vierovyznania. Z tej reči krásne vidíme, že Krčméryho zápas za náboženskú slobodu bol zároveň zápasom za slobodu ako takú. Preňho bolo Kristovo meno synonymom dobra a pravdy a aj vtedajšiemu súdu musela vyraziť dych jeho myšlienka: „Tým, že sme slúžili Bohu a človeku, slúžili sme aj ľudskej spoločnosti, a podľa dnešnej terminológieaj ,robotníckej triede‘. Hoci my ľudí nerozdeľujeme! Ani podľa tried, ani podľa majetku a kabáta, ani podľa rasy alebo pôvodu, ale každý človek je pre nás druhým Kristom.“ Hoci niet pochýb, že táto Krčméryho myšlienka vyrastá z jeho náboženskej viery, bez jedinej korektúry by ju mohla prevziať Všeobecná deklarácia ľudských práv.Legendárny prejav
Vy máte moc, my máme pravdu https://www.postoj.sk/108836/vy-mate-moc-my-mame-pravdu
Prepis prejavu disidenta a zakladateľa tajnej cirkvi Silvestra Krčméryho, ktorý 24. júna 1954 predniesol pred súdom ako obhajobu.

Po prepustení zažili Jukl a Krčméry najväčšie sklamanie vo svojom živote. V čase ich zatknutia bol odpor voči komunistom na Slovensku očividný. V polovici šesťdesiatych rokov však Jukl a Krčméry zistili, že Slováci si na komunizmus zvykli. Napriek tomu už v roku 1966 založili Jukl s Krčmérym prvý vysokoškolský krúžok tajnej cirkvi. V roku 1968 bol prepustený na slobodu tajný biskup Korec. Po jeho odobrení začali Jukl s Krčmérym systematicky podľa Kolakovičových odporúčaní budovať tajnú cirkev ako organizáciu. Postupne vybudovali na každej bratislavskej fakulte a v každom ročníku krúžok tajnej cirkvi. Počas štúdia s vysokoškolákmi pracovali v Bratislave a školili ich na to, aby po návrate do svojho bydliska dokázali zakladať regionálne krúžky tajnej cirkvi. Koncom sedemdesiatych rokov už existovala tajná cirkev ako organizovaná sieť po celom Slovensku. Prostredníctvom nej boli distribuované knihy, samizdaty ako aj informácie.
Po iniciovaní Charty 77 mali členovia tajnej cirkvi veľkú chuť zorganizovať podobnú verejnú akciu. Jukl a Krčméry však dali prísny zákaz akejkoľvek verejnej činnosti. Zvolili totiž stratégiu, podľa ktorej sa malo verejne vystúpiť až vtedy, keď ŠtB nebude schopná proti tajnej cirkvi pre jej masový charakter nič podniknúť. Po 15 rokoch konšpiračnej práce sa rozhodli Jukl s Krčmérym prvýkrát overiť akcieschopnosť tajnej cirkvi na Šaštínskej púti v roku 1984. Prostriedkom mala byť nočná pobožnosť mladých ľudí. Do Šaštína prišlo vtedy do 10 tisíc mladých ľudí. Ich nočná adorácia sa zmenila na protikomunistickú demonštráciu, ktorú ŠtB nedokázala rozpustiť.

Keďže sa Šaštínska generálka vydarila, rozhodli sa Jukl s Krčmérym pre demonštráciu sily. Vládne kruhy pripravili 7. júla 1985 na Velehrade tzv. mierové slávnosti pri príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda. Mala to byť potemkinovská dedina pred pápežským legátom kardinálom Casarollim. Na Juklov a Krčméryho pokyn však do Velehradu prišlo okolo 100 tisíc ľudí. Predstavitelia štátu boli vypískaní a nedostali sa k slovu. Počet ľudí bol taký veľký, že si ŠtB nedovolila zasiahnuť. Vtedajší minister kultúry Válek sa šokovaný vyjadril: "Tvárili sme sa, že sa nič nedeje a dostali sme úder pod pás."

Od Velehradu sa stala nočná adorácia mládeže súčasťou každej púte na Slovensku. Každá nočná adorácia na pútiach bola protikomunistickou demonštráciou, proti ktorej bola ŠtB bezmocná. V osemdesiatych rokoch si už ŠtB nemohla dovoliť proti státisícom ľudí použiť silu. Trúfla si to iba v marci 1988 na Sviečkovej demonštrácii v Bratislave, kde sa podarilo uzavrieť ulice natoľko, že sa na Hviezdoslavovo námestie dostalo iba 10 tisíc ľudí. Vyvrcholením činnosti tajnej cirkvi v roku 1988 však bola púť v Nitre, na ktorú normálne chodievalo 20 tisíc ľudí. V roku 1988 prišlo na nočnú adoráciu viac ako 100 tisíc mladých ľudí, ktorí celú noc spievali národné a náboženské piesne. Na tejto púti sa prvýkrát objavila aj slovenská zástava. Po dvadsiatich rokoch spievalo 100 tisíc ľudí prvýkrát verejne pieseň Kto za pravdu horí. Biskup Pásztor sa prebudil práve počas mohutného spevu tejto hymnickej piesne, ktorá sa niesla ponad celú Nitru až k biskupskému palácu. Ako neskôr spomenul, jeho prvý pocit bol, že už zomrel a je už v nebi.

Vladimír Jukl a Silvester Krčméry dokázali vybudovať počas komunistickej diktatúry masové hnutie nenásilného odporu. Viac ako 20 rokov dokázali riadiť tajnú cirkev v ilegalite bez toho, aby sa do nej infiltroval jediný agent ŠtB. Už počas svojho života sa stali legendami.

Vladimír Jukl a Silvester Krčméry sa nehodili tzv. disidentom do scenára tzv. Nežnej revolúcie“ a po novembri 1989 ostali na okraji záujmu. Zatiaľ čo sa vytvárali falošné novembrové mýty z Václav Havla a evidovaného spolupracovníka ŠtB Antona Srholca, ktorý bol dokonca členom slobodomurárskeho Rotary klubu o pôsobení Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho sa začalo písať v slovenskej tlači vlastne až pred niekoľkými rokmi, kedy už bol bol Silvester Krčméry pripútaný na lôžko.  

Disident Jukl:
Odpustenie komunistom bola chyba
https://svet.sme.sk/c/1734473/disident-jukl-odpustenie-komunistom-bola-chyba.html
30. aug 2004  

Pýtam sa prečo na Devíne pri pamätníku obetiam komunizmu „Brána slobody“ je namiesto pamätníka skutočných mučeníkov viery pamätník  udavačovi, ktorý sa nechal vo väzení zlomiť a po prepustení z väzenia sa stal spolupracovníkom ŠtB?  Aj to je pravá tvár zamatového podvodu, ktorého ekonomické následky budú niesť celé generácie.

Strach ortodoxných Židov, že slovenská tajná cirkev bude vedúcou kresťanskou silou v Európe po Novembri 1989, prispelo k vzniku Antikristovej organizácie KDH, ktorá za krátky čas vytlačila a zlikvidovala prakticky všetko, čo súviselo s kresťanskou čistotou a vierou, ktoré do Novembra 1989 reprezentovali Vladimír Jukl a Silvester Krčméry. O tejto problematike niekedy nabudúce.
Vladimír Pavlík
Dodatok:
Porovnanie skromnej pamätnej tabuľky na žulovom kameni v malej obci Šintava,  kde si ako jediní na Slovensku uctili pamiatku na mučeníkov viery pomenovaním námestia s honosnými  pamätníkmi Antonovi Srholcovi na Devíne a v Bratislave.
Šintava stala prvou a zatiaľ jedinou obcou na Slovensku, ktorá bude mať námestie nesúce meno oboch generálov tajnej cirkvi.
Nežne pretransformovaní demokrati sa zrejme nechali inšpirovať  boľševikmi  a revolucionármi bývalého ZSSR a Severnej Kóreji, ktorí majú s kultom osobnosti bohaté skúsenosti. Anton Srholec  už má dve sochy a v Bratislave po ňom pomenovali park. V Trnave už majú aj župnú cenu Antona Srholca.  Možno sa dočkáme tak ako v Severnej Kórei kde majú lavičku Kim Ir-sena aj lavičky s jeho menom. Ešteže naši progresívni liberáli neinklinujú ku katolíckej cirkvi, inak by určite podali návrh na jeho blahorečenie.
Tí čo poznali Antona Srholca vedeli, že napriek jeho hriechom bol skromným človekom, ktorý si nepotrpel na glorifikovanie podľa vzoru komunistov a sotva by chcel, aby sa z neho stala modla akú komunisti urobili z alkoholika Klementa Kottwalda.

 https://www.teraz.sk/slovensko/rotary-klub-pomnik-srholcovi-devin/196503-clanok.html
ROTARY KLUB: Odhalíme pomník nášmu dlhoročnému členovi A. Srholcovi


https://bratislava.sme.sk/c/20952523/v-ruzinove-odhalili-pamatnik-a-srholcovi.html
V Ružinove odhalili pamätník A. Srholcovi

https://bratislavskykraj.sk/stare-mesto-bude-mat-park-antona-srholca/
Staré Mesto bude mať park Antona Srholca

https://trnava-vuc.sk/zupnu-cenu-slobody-antona-srholca-ziskali-styri-osobnosti/
Župnú Cenu slobody Antona Srholca získali štyri osobnosti

https://dennikn.sk/3693/anton-srholec-ziskal-cenu-pamate-naroda/
Anton Srholec získal cenu Pamäti národa

https://www.aktuality.sk/clanok/254835/andrej-kiska-si-pozval-na-inauguraciu-tychto-ludi/
Zoznam: Koho si Kiska pozval na inauguráciu?

https://www.aktuality.sk/clanok/463616/bezakov-nastupca-porovnaval-na-kazni-sokola-so-srholcom/

https://www.trnavskyhlas.sk/c/21187-orosch-posvatil-oleje-prekaza-mu-kritika-iba-niektorych-agentov-stb/

Svedectvo príslušníka PTP, ktorý sa stretol v uránových baniach s Antonom Srholcom

List bývalého agenta KGB Juraja Šnajdera cirkevným hodnostárovm o jednom z falošných mýtov Novembra 1989


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka