Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Prevaha pilín a otrúb v mozgu sadistu, psychopata, netvora a odľuda Mikulca je zrelá pre Pezinskú psychiatriu!

           

Táto jednotka špinavosti, zákernosti, podlosti a diletantstva, ktorého rozumový a inteligenčný kvocient NIE JE ANI NA ÚROVNI piateho zástupcu náčelníka siedmej koľaje na bratislavskom Hlavnom nádraží, má za sebou toľko špinavostí, čo by z neho nezmyla ani neriedená kyselina sírová. V zločinnom spolčení či s požehnaním od Igora Matoviča,okradol o polovicu aj tak mimoriadne nízku dotáciu pre občianske združenie, ktoré ako prvé na Slovensku začalo mapovať zločiny nevinných obetí odvlečených zo Slovenska do ruských gulagov. Ktovie, či nechceli prilepšiť eštebáckym konfidentom v akejsi čeľadi, ktorí sa hrajú na protikomunistický odboj, keď do tejto čeľade patrí aj eštebácky konfident Ján Budaj. Zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý bol privilegovaný komunistami pred rokom 1989, od roku 2013 opäť tak ako komunisti urobil "posvätnú kravu" Robert Fico. Mikulec v tom pokračoval a dokonca krátil ešte k tomu dvom združeniam politických väzňov PV ZPKO a SZBPV dotáciu o polovicu, k čomu sa neznížila ani bývalá ministerka vnútra Denisa Saková.

Paradoxne ale, nezabudol priklepnúť v porovnaní s politickými väzňami viac ako dvojnásobne vyššiu dotáciu akejsi čeľadi, ktorá sa zhlukuje medzi akýmisi protifašistickými bojovníkmi, KTORÝM NEPREKÁŽA, ako po Novembri 1989 členovia ponovembrových vlád a parlamentov prebrali úlohu nemeckého nacizmu a cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva postupne vyhladzujú vlastný národ, čo títo tzv. protifašistickí bojovníci svojim mlčaním podporujú. Preto sa ani nemožno čudovať, že k srdcu si to zobrali aj tri kusy z čeľade gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie, Boris Susko, Marián Nemky a exot korunovaný Matúš Šutaj Eštok, toho času nezaradený, ktorí pripravili novelu zákona o protifašistickom odboji, postavení na pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, aby im štát mohol ročne prispievať sumou 600-tisíc eur, možno aj za ich úprimnú podporu, ktorú preukazujú poctivým mlčaním, keď ponovembrové vlády a parlamenty prebrali úlohu, ktorú nedokončil nemecký nacizmus pri postupnom vyhladzovaní vlastného národa aj bez koncentračných táborov a plynových komôr, ale už cez tzv. humánnu sofistikovanosť pri každoročnom vykrádaní zdravotníctva, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov Slovenska. Ktovie či nezabralo aj to, že každoročne zneuctia pôdu na Slavíne, kde sú pochovaní vojaci, ktorí oslobodzovali Bratislavu. A keď to doplníme, ako svojou účasťou hanobia oslavy SNP.....
Štát by mohol protifašistickým bojovníkom prispievať 600.000 eur https://www.teraz.sk/najnovsie/stat-by-mohol-protifasistickym-bojov/709525-clanok.html

A čo sa týka zneužitia tragickej udalosti, kde pri nácviku streľby slepými nábojmi bola mimoriadne ťažko zranená inštruktorom mladá Miška, ktorá si vybrala policajnú profesiu ako svoje budúce zamestnanie, Mikulec zneužil na odvolanie Lucie Kurilovskej, ktorá za tie roky na svojom vedúcom poste odviedla vynikajúce výsledky, o ktorých terajší tzv. minister vnútra môže len snívať.

          Súčasťou tohto článku sú aj dve prílohy, ktoré ešte doplnia aj to, o čom som písal v tomto článku.

Vladimír Pavlík


Kadetka Michaela, ktorú postrelil pedagóg VladimirŠeparnev na policajnej akadémii, sa po náročných operáciách a hospitalizácii vrátila domov. Teraz je však opäť v nemocnici.

Dvadsaťročnú Michaelu 1. marca postrelil na zakázanom streleckom krúžku pedagóg VladimirŠeparnev. Mladú kadetku zranil tak nešťastne, že jej život doslova visel na vlásku. Lekárom sa ju podarilo stabilizovať, avšak mladá športovkyňa bude mať doživotné následky v podobe ochrnutých dolných končatín. Potom, čo ju z nemocnice prepustili, tam po niekoľkých týždňoch skončila znova. Zhoršil sa jej zdravotný stav.
Ako informuje portál čas.sk, Miška dostala nemocničnú baktériu. Po vyliečení by ju mali previezť do rehabilitačného centra v Kováčovej. “Dostala antibiotiká kvôli nemocničnej baktérii, ale musia zabrániť tomu, aby sa zápal rozšíril ďalej,” povedal pre portál Miškin otec.
Otec postrelenej kadetky ďalej povedal, že je v kontakte s rektorkou akadémie Luciou Kurilovskou, ktorá im pomáha. “Keď bolo treba pomôcť s urológom, obratom volala do Nemocnice sv. Michala a do piatich minút sme boli očakávaní. Nehovorím, že sa z toho nechce vyzuť, ale mne pomohla najviac zo všetkých. Ak by sme dali stínať hlavy, tak prečo sa obišiel minister či policajný prezident?” pýta sa nešťastný otec.

Aj po vyše 30 rokoch od pádu komunizmu je podpora občianskych združení zastupujúcich politických väzňov, násilne odvlečených do bývalého ZSSR, príslušníkov VTNP PTP a obete komunizmu zo strany štátu len predstieraná. Tak ako aj za bývalého režimu súčasťou vládnej politiky sa stal len Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) a politickí väzni sú postupne odsúvaní do úzadia. Potvrdzuje to výška dotácie, ktorá je pre tri združenia politických väzňov 2x nižšia. Svetové združenie bývalých politickývh väzňov je žiaľ tak ako v roku 1968  pre svoje kritické postoje k smerovaniu Slovenska a vplyvu ľudí prepojených s bývalým komunistickým režimom opäť hrozbou aj pre súčasných politikov. Potvrdzuje to  likvidačné zníženie dotácie MV SR vo výške 4 000 eur na roky 2021-2022. Pre porovnanie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB)  dostal 250 000 eur, Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) 80 000 eur, Zväz protikomunistického odboja (ZPKO) 40 000 eur.

Politickí väzni podali antidiskriminačnú žalobu proti štátu pre porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania
http://www.szcpv.org/21/zaloba.html


            Ako potvrdzujú verejne dostupné údaje z webovej stránky MV SR o výške poskytovaných dotácií od roku 2002  až do roku 2012 bola  poskytovaná združeniam politických väzňov v súhrne vyššia dotácia ako Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov. 
Po voľbách v roku 2012 a nástupe koalície vedenej politickou stranou Smer–SD bol princíp doposiaľ zaužívanej parity spravodlivého rozdeľovania dotácii zásadne zmenený od roku 2013 v neprospech združení politických väzňov. Slovenskému zväzu protifašistickývh bojovníkov (SZPB) začala byť poskytovaná  dotácia vyše dvojnásobne prevyšujúca výšku dotácie poskytovanej združeniam KPVS, PV ZPKO a od roku 2006 aj SZBPV. Týmto postupom MV SR došlo od roku 2013 a naďalej aj v súčasnosti dochádza k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii taxatívne vymedzeným občianskym združeniam vo vecnej pôsobnosti rozpočtovej kapitoly MV SR  v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1,  Zákona č. 365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon.  Diskrimináciu  združení zastupujúcich  bývalých politických väzňov a obete stalinizmu a komunizmu  potvrdzuje skutočnosť, že napriek tomu, že združenie SZPB je kritizované zo šírenia proruskej propagandy a stavia sa proti západnému a európskemu smerovaniu Slovenska, ako potvrdzuje viacero článkov uverejnených v slovenských médiách, predseda vlády Robert Fico  pre časopis združenia SZPB Bojovník č. 2, ročník 2011, vyhlásil, citujeme:„Zo SZPVB musíme urobiť oficiálnu súčasť štátnej politiky“.   Na diskrimináciu združení zastupujúcich politických väzňov upozorňovali opakovane vtedajšieho premiéra, ministra vnútra, Radu Európy a predsedu Európskeho parlamentu. 
V diskriminácii združení politických väzňov napriek týmto upozorneniam  pokračuje aj súčasný minister vnútra Roman Mikulec, ktorý má konečné slovo pri výške poskytovaných dotácii. Slovenskému zväzu protifašistickývh bojovníkov na roky 2021 až 2023 odobril  opäť  dvojnásobne vyššiu sumu  akú dostali na činnosť združenia KPVS, PV ZPKO a SZBPV.

 • prehľad výšky poskytovaných dotácii  za roky 2002 -2021
  Združenie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  SZPB 6 400 000 Sk 6 800 000 Sk 6 968 000 Sk 7 261 000 Sk 7 486 000 Sk 7 157 000 Sk 7 297 000 Sk 245 000 eur 320 000 eur 224 000 eur
  PV ZPKO 4 151 000 Sk 4 287 000 Sk 4 317 000 Sk 4 347 000 Sk 4 434 000 Sk 4 472 000 Sk 4 602 000 Sk 147 372 eur 160 000 eur 116 200 eur
  KPVS 2 340 000 Sk 3 325 000 Sk 3 425 000 Sk 3 548 000 Sk 3 518 000 SK 3 468 000 SK 3 598 000 Sk 110 000 eur 120 000 eur 87 150 eur
  SZBPV         200 000 Sk 200 000 Sk 200 000 Sk 6 640 eur 7 000 eur  
                       
    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  SZPB 212 000 eur 300 000 eur 350 000 eur 359 400 eur 350 000 eur 350 000 eur 400 000 eur 401 000 eur 415 000 eur 250 000 eur
  PV ZPKO 103 000 eur 61 126  eur 71 000 eur 90 000 eur 76 000 eur 76 000 eur 80 000 eur 81 000 eur 81 000 eur 40 000 eur
  KPVS 105 000 eur 62 313 eur 66 000 eur 66 000 eur 66 000 eur 67 000 eur 73 000 eur 74 000 eur 74 000 eur 80 000 eur
  SZBPV 6 000 eur 3 561 eur 3 600 eur 3 600 eur 8 000 eur 7 000 eur 7 000 eur 8 000 eur 8 000 eur 4 000 eur

  SZPB Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
  PV ZPKO Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
  KPVS Konfederácia politických väzňov Slovenska
  SZBPV Svetové združenie  bývalých politických väzňov
  https://www.minv.sk/?dotacie

  Po zrušení bezplatného cestovného v MHD v Prešove  pravicovou primátorkou nominovanou KDH  a jeho obmedzení už len na občanov s trvalým pobytom v Bratislave a Košiciach sa príjmy z výberu členského značne znížili čím je ohrozené  5% povinné spolufinancovanie plánu činnosti, čo je podmienkou poskytnutia dotácie MV SR. Z tohto dôvodu sa združenie usiluje zabezpečiť spolufinancovanie činnosti a vydávanie časopisu Svedomie z finančných prostriedkov získaných od príbuzných členov, ktorí sú v pracovnom pomere - z poukázania 2% zaplatenej dane.   


     PRINT RSS


 •              
  Hlavná stránka