Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Ako je to možné, že americký Antikrist najzločineckejšie a najzvrhlejšie monštrum na tejto planéte dostalo do kolien celú Európsku úniu, pričom Česko a Slovensko na to najviac doplatili?!

   

          Čím to asi je? Jednou za základných odpovedí je aj to, že politici Európskej únie sa stali poníženými služobníkmi amerického Antikrista, ale bezkonkurenčne ich predbehli ponovembrové české a slovenské  vlády a parlamenty, ktoré sa bezhranične zapredali aj novej garnitúre nacistického Antikrista z vojnového obdobia. Z historického hľadiska tie desiatky rokov ktoré uplynuli nielen od postupného vzniku nemeckého nacizmu, všetkých tých hrôz a ukrutností ktorých sa dopustil, končiac jeho porážkou v máji 1945, takže do roku 2022 to je cca 87-90 rokov. Pred nejakým časom som sa dostal k zaujímavej myšlienke, či vtedajší Sovietsky zväz, ako jeden z víťazov, ktorému nemecký nacizmus spôsobil škody takého rozmeru, ktoré v tom období sú na samom vrchole tých najzvrhlejších zločinov, a ktorými nebol postihnutý ani jeden zo štátov v samotnej Európe, mohol si uplatniť a realizovať právo časť krajiny nemeckého nacizmu vyhladiť? Bolo by to z jeho strany možné považovať za zločin proti ľudskosti, v protiklade s tým, ŽE NEMECKÝ NACIZMUS OTVORENE REALIZOVAL VYHLADZOVANIE TEJTO KRAJINY, KDE MEDZI NAJHROZNEJŠIE MEMENTY PATRILI LENINGRAD A STALINGRAD. Čo by bolo Európu čakalo, pokiaľ by sa bol Leningrad a Stalingrad zrealizoval podľa predstáv nemeckého nacizmu? O koľko ďalších miliónov nevinných Židov a Slovanov by predčasne zomrelo  v rámci tzv. árijskej čistoty?

Českí a slovenskí politici aj napriek tomu, že nemecký nacizmus na týchto dvoch národoch vo vojnovom období napáchal množstvo neuveriteľných zločinov proti ľudskosti, vrátane ich vyhladzovania, tak po Novembri 1989, aký to paradox, práve pre novú ich garnitúru im podhodil svojich vlastných občanov ako lacnú pracovnú silu, pre ich osobný blahobyt

          Realita Novembra 1989 za posledných 32 rokov jednoznačne preukázala, že sme v najzločineckejšom období od mája 1945. Nemienim toto obdobie zľahčovať ani bagatelizovať ani tvrdiť, že bolo slobodné a demokratické, mám na mysli roky 6/1945-do konca roka 1990, ale v mnohých veciach bolo omnoho ľudskejšie, hlavne k robotníckej triede, ako aj ostatným profesiám, ktoré vykonávali radoví občania. Nikdy by ma nebolo v tých prvopočiatkoch Novembra 1989 napadlo, že ponovembrové slovenské vlády a parlamenty si nielen začnú osvojovať, ale aj realizovať myšlienky nemeckého nacizmu z vojnového obdobia. Napríklad realizovanie systému kolektívnej viny na nevinných, kde následky za ekonomické zločiny Mečiarovej vlády boli pravicovo-fašistickou dzurindovsko-miklošovskou chuntou prenesené na nevinných občanov, pričom ekonomickí zločinci z Mečiarovej éry si užívali nakradnuté, nezabudnúc sa podeliť ani s novou pravicovou koalíciou, ktorá ich vymenila.

          Medzi ďalší, mimoriadne zavrhnutia hodný zločin ponovembrové vlády a parlamenty zrealizovali, že práve z robotníckej triedy urobili lacnú pracovnú silu nielen pre amerického Antikrista, novej garnitúry nacistického Antikrista, ale aj pre ďalšie zločinecké štáty Anglicko a Francúzsko, ktoré, paradoxne nás v roku 1939 zradili cez Mníchov, a podhodili nás ako lacný tovar či potravu nemeckému nacizmu. Paradoxné pritom bolo, že nebyť generálneho štrajku robotníckej triedy, ku ktorému boli aj cez zmanipulované bludy presviedčaní, nikdy by sa nebol tento najzločineckejší systém zrealizoval pri jej likvidácii, aby nakoniec skončili ako lacná pracovná sila pre vyspelé krajiny ako Nemecko, Anglicko, Francúzsko, v protiklade s ich biedou a utrpením....

18-20 rokov pred tým, ako americký Antikrist po dlhodobej príprave túto krízu zrealizoval cez sankcie voči Rusku

          Dnes si nielen Rusi ale aj Putin musia priznať, že tvrdo doplatili na špinavú hru amerického Antikrista, NATO a vedenia Európskej únie, čo nakoniec, možno ani nechtiac, priznala samotná Merkelová, cez toleranciu, ústupky, ako od nich požadovali aby plnili dohody zrealizované za Gorbačova a Reagana, čo sa nakoniec ukázalo, ako volanie do vetra. Keby boli trebárs už pred piatimi rokmi miesto neustáleho vyjednávania naletenia na ich bludy o mieri a demokracii, udreli plnou silou na obranu svojich štátnych záujmov, tak si položme otázku – koľko za tých 5 rokov zločinci z čeľade amerického Antikrista, NATO a vedenia Európskej únie v banderovsko-fašistickej Ukrajine, ich najvernejšieho bieleho koňa, koľko tam umiestnili rakiet, ničivých zbraní a laboratórií, ktoré mali byť použité voči Rusku?

          Ale vráťme sa k našim ponovembrovým vládam a parlamentom. A pýtajme sa, či nútili okupačné vojská z augusta 1968, ako aj normalizačná vláda a parlament, podporované tlakom Sovietskeho zväzu aby sa tu rozkrádali a tunelovali nielen naše fabriky, banky, aby tu Sovieti rozkradli všetko ziskové, aby nám prikazovali čo má a čo nemá byť súčasťou nášho poľnohospodárstva, alebo či likvidovali našu potravinársku sebestačnosť, či sa vykrádalo naše zdravotníctvo, či cudzie krajiny si z nášho územia robili odkladisko jedovatých látok, či boli vrahovia našich lesov, aby potom toto drevo predávali za lacný peniaz do zahraničia, pričom by som mohol porovnávať v mnohých ďalších veciach. Alebo, či urobili z robotníckej triedy nielen ľudský odpad, ale aj lacnú pracovnú silu pre blahobyt Západných veľmocí, na úkor svojej biedy a utrpenia?

          Že pracujúci človek mal aj určitú úctu a právo na spravodlivosť, na rozdiel od zločincov z ponovembrových vlád a parlamentov, uvediem na svojom vlastnom prípade, pričom časť z neho je uvedená aj vo zväzku, vedenou ŠtB na moju osobu, ktorý je v ÚPN. Keď som pracoval v bani ČSM-sever v Stonave, ktorá bola súčasťou OKR, tak z poctivo zarobených peňazí som si kúpil v Žiline FIAT–125, ktoré sa vyrábali v Poľsku. Tam bola aj predajňa na náhradné diely a servis. Pri jednej takejto ceste do Žiliny z vedľajšej cesty do mňa narazilo auto, pričom škoda na karosérii bola dosť značná. Auto bolo odtiahnuté do servisu v Žiline, kde mi bolo povedané, že do mesiaca bude opravené. Lenže, napriek tomu, že sľub nedodržali, pričom som asi po dobu šiestich mesiacov, každý mesiac, som bol osobne v žilinskom servise, auto stálo naďalej vonku a sa znehodnocovalo. Dávali mi jasne najavo, že bez úplatku sa nič nepohne.

          Tak som si podal legálnu žiadosť o vysťahovanie do NSR, uviedol som dôvody, a v závere som napísal, že vedenie štátu sa len skrýva za robotnícku triedu. Moja žiadosť bola poslaná ŠtB, ktorá to vyhodnotila ako protisocialistickú a protištátnu činnosť. Začali ma preverovať, hlavne sa zaujímali o moju pracovnú morálku, no a asi dospeli k názoru, že z mojej strany ide o určitý druh protestu ako reakciu na danú situáciu. Za niekoľko dní som dostal zo servisu telegram, že auto začali opravovať, ako aj to, že mi bude oznámené, kedy oprava bude hotová. O ďalšie dva týždne mi bolo oznámené, že auto je opravené a môžem si preň prísť.

          Po príchode do servisu som sa dozvedel, že mali veľké problémy ohľadom mojej žiadosti, že niečo podobné dovtedy nezažili. Vtedy bola Žilina krajským mestom, a moju sťažnosť na dotyčný servis prišli osobne prešetrovať stranícky funkcionár s príslušníkom ŠtB. Čo ma napríklad prekvapilo bol aj ten fakt, že dotyčný servis mi na svoje vlastné náklady urobil aj tie opravy, spojené s novými dielmi a súčiastkami, ktoré sa znehodnotili ich vinou. Samozrejme nechýbala ani návšteva zo strany ŠtB, kde mi mimo iného pripomenuli, že vzhľadom môjmu robotníckemu profilu, by to ich propaganda zneužila voči našej republike. A neskôr, aj v ďalšom období, aj pri podpise Charty 77 som pochopil, že ako robotník, pokiaľ má aj určité znalosti, je rozhľadený, tak sa môže DOVOLAŤ PRAVDY AJ V „SÚBOJI“ SO ŠTÁTNOU MOCOU. V dnešnom ponovembrovom fašistickom, nacistickom, arizátorskom, zločineckom a zlodejskom Slovensku – NEMYSLITEĽNÉ.

          Pred novembrom 1989 bolo nereálne, aby baníkom, ktorí pri výkone svojho povolania prišli napríklad o niektorú končatinu, alebo iný úraz ťažkého typu, BOL ODOBRATÝ KOMPENZAČNÝ  PRÍSPEVOK, AKO SA TO UROBILO ZA VLÁDY PRAVICOVO-FAŠISTICKEJ DZURINDOVSKO-MIKLOŠOVSKEJ CHUNTY. A mohol by som pokračovať o ďalších zločinoch proti ľudskosti zo strany ponovembrových vlád a parlamentov, ktoré pred novembrom 1989 neexistovali.

Podobnosti vojnového Slovenského štátu a ponovembrového Slovenska v ekonomických zločinoch a zločinoch proti ľudskosti

          Je dostatok dôvodov ale aj dôkazov, že mnohé ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti z vojnového obdobia majú veľa spoločného a podobného s dotyčnými zločinmi aj po Novembri 1989, len metódy sú odlišné. Je dostatok dôvodov napísať, že vo vojnovom období boli slovenskí politici, ale aj občania, najoddanejší sluhovia nemeckého nacizmu. Je preukázateľné, že hoci nacisti o to ešte nežiadali, vtedajší politici v mene Boha, národa a Slovenska, iniciatívne začali posielať Židov žijúcich na Slovensku do plynových komôr, hoci nemecký nacizmus dával najavo, že po koľajniciach prevážaní Židia zo Slovenska blokujú prevoz vojenskej techniky. Tým ale nechcem tvrdiť, že nemecký nacizmus by ušetril Židov žijúcich na Slovensku.

          Zoberme si napríklad arizáciu židovského majetku, ktorá postihla práve tú skupinu tohto etnika, ktorí si svoj majetok NEnadobudli cez zlodejstvo, ale normálnou poctivou prácou. Pričom drvivá väčšina tých arizovaných nakoniec skončila v plynových komorách. Že gény týchto arizátorov po Novembri 1989 prebrali ich deti, vnuci a pravnuci dokazuje aj ten fakt, že táto nová garnitúra vtedajšiu arizáciu prehodila do tzv. nebankoviek, pričom tieto ekonomické zločiny sa pripravovali cez Legislatívnu radu vlády, s tým, že najviac postihnutými budú nielen tí najbiednejší, ale aj tí vekovo starší, ktorí nemajú žiadne ekonomické vedomosti. Naleteli na túto špinavú hru, pričom tí najvyšší a hlavní hráči si zobrali na pomoc médiá či dostatočne známe mediálne osobnosti rôznych zameraní. PRIČOM VEĽMI DOBRE VEDELI, ŽE KEĎ SA PO ČASE OZNÁMI KRACH NEBANKOVIEK, BUDÚ SA PÁCHAŤ NIELEN SAMOVRAŽDY, ALE OSTANE AJ DESAŤTISÍCE ZNIČENÝCH RODÍN, PRIČOM ICH VLOŽENÉ PENIAZE V MILIARDOVÝCH HODNOTÁCH, KTORÉ IM PREPADLI, SI EŠTE PRED VYHLÁSENÍM BANKROTU VYBRALI PRÁVE TÍ, KTORÍ TOTO ZREALIZOVALI, VRÁTANE ICH KOMPLICOV.

          No a čo je najstrašnejšie, po Novembri 1989 to čo nedokončil nemecký nacizmus pri vyhladzovaní Slovákov-Slovanov, prebrali členovia ponovembrových vlád a parlamentov, Slováci-Slovania na vlastnom národe cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva. A sankcie zo strany amerického Antikrista, umele vyvolané voči Rusku cez plyn, ropu a energie, za posledné dva roky, Slovensko dostalo totálne do kolien. A strach zo strany politikov a občanov pomenovať pravého vinníka a jeho komplicov len dokazuje, že v rámci Európskej únie máme najzločineckejších politikov a najzbabelejších občanov.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka