Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Prečo sovietska diktatúra a normalizácia nepotrebovali na Slovensku exekútorských gaunerov, hajzľov, exekútorské suky a fľandry?!

   

          Tak si rozoberme ďalšiu vec, prečo považujem sovietsku diktatúru a normalizáciu od konca augusta 1968 do konca roku 1989 za zlaté obdobie oproti rokom 1990 do dnešnej doby, pod dohľadom fašistického a nacistického amerického Antikrista, fašistickej a nacistickej nomenklatúry EÚ a novej garnitúry nemeckého nacizmu. Kvôli objektivite treba pripomenúť, že ani to prvé obdobie nebolo bez chýb, ale:

Nemusím zdôrazňovať, koľko nevinných obetí a koľko zničených ľudských životov majú na svedomí exekútorskí gauneri, hajzli a exekútorské suky a fľandry od roku 1990 po dnešné obdobie. Pýtajme sa, prečo v období sovietskej diktatúry a normalizácie na Slovensku tieto zločinecké hordy neexistovali? Prečo vznikali až od roku 1990 a čo bol ich hlavný cieľ?

Poďme do nedávnej histórie pred Novembrom 1989. Prečo boli exekútori nepotrební? Dôvod je jediný. Lebo tu neexistovali dôvody na ich existenciu. A chcem tu dať ďalšie prirovnanie, ktoré opätovne dokazuje, že zlatá sovietska diktatúra na Slovensku aj s dotyčnou normalizáciou. Je nezvratnou realitou, že do konca roku 1989 NEEXISTOVALO, ABY OBČAN V PRACOVNOM POMERE NEDOSTAL ZA VYKONANÚ PRÁCU ZAPLATENÉ. NEEXISTOVALO, ABY ZAMESTNÁVATEĽ  NEODVIEDOL ZA ZAMESTNANCA ODVODY DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE.

          Prenesme sa pár riadkami do obdobia vojnového Slovenského štátu, kedy pred odtransportovaním Židov, žijúcich na Slovensku do plynových komôr, bol ich majetok arizovaný - rozkradnutý či privlastnený práve tými, ktorí ich do týchto plynových komôr poslali. Títo arizátori boli prakticky aj v pozícii exekútorov, aj keď v tom období neexistovali.

Po porážke nemeckého nacizmu v máji 1945 samozrejme, arizácia prestala existovať, ako aj niečo podobné so samotným aktom arizácie. Teda, nepotrebovali sme žiadnych exekútorov, lebo do Novembra 1989 neexistovalo, aby niečo vymáhali, aby mali dôvod na vymáhanie. V tom období totiž neexistovali ŽIADNE PODVODNÉ INŠTITÚCIE, ŽIADNE NEBANKOVKY, a pokiaľ ste brali pôžičku, zväčša na družstevný byt, tak to bola pôžička OD ŠTÁTNEJ BANKY, kde boli férové podmienky pri jej splácaní. NEEXISTOVALO, ABY NAPRÍKLAD TEN, KTORÝ SI OD BANKY POŽIČAL, ABY CEZ NEJAKÝ DODATOČNÝ PODVOD PRIŠIEL NAPRÍKLAD O BYT, ALEBO MU BOLI ZABLOKOVANÉ ÚSPORY V BANKE. TEDA - ZLATÁ SOVIETSKA DIKTATÚRA, ZLATÁ NORMALIZÁCIA.

A prišiel November 1989 pod dohľadom fašistického a nacistického amerického Antikrista, fašistického a nacistického vedenia Európskej únie. Začali vznikať podvodné nebankovky, samozrejme s vedomím vlády a parlamentu, kde podmienky, samozrejme, v NEPROSPECH tých, ktorí si od nebankovky požičiavajú, pripravovala priamo LEGISLATÍVNA RADA VLÁDY. Využijúc ekonomickú a finančnú negramotnosť radových občanov, zväčša v dôchodkovom veku, s pomocou médií, viacerých politikov, mediálne známych osobností, spoločne sľubovali nadpriemerné výnosy. Nakoniec cez účelové bankroty, ktoré boli súčasťou už pri zakladaní nebankoviek, boli dohnané do finančnej straty tisíce a tisíce vkladateľov, ktorí potom opätovne naleteli na ďalšie obdoby nebankoviek, neboli schopní splácať - NO A MOHLI ZAČAŤ FUNGOVAŤ EXEKÚTORSKÉ GANGY.
Záverom chcem pripomenúť, že ani toto obdobie nebolo ideálne, boli páchané ekonomické zločiny, vrátane zločinov proti ľudskosti, ale keď sa aj týmto začneme podrobnejšie zaoberať, tak prídeme k nasledovným faktom. Začnime rokom 1946, keď z mnohých konfidentov nacizmu sa zrazu stali najzúrivejší komunisti a eštebáci, z ktorých sa stali najväčšie krvilačné zvieratá v ľudskej podobe. Ich prednostnou metódou bola likvidácia práve tých, skutočných bojovníkov proti nacizmu, hlavne vo francúzskej a anglickej armáde, ako aj tých na Slovensku, lenže oni mali odlišný názor na vtedajšiu politickú situáciu. No a prevracanie kabátov trvalo nielen do konca novembra 1989, ale aj po tomto období nielen stále trvá, dokonca ešte s obludnejšími rozmermi.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka