Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Exekútorskí gauneri, hajzli, exekútorské suky a fľandry, nový nástroj ponovembrového fašistického a nacistického Slovenska!

   

          Zlatá sovietska diktatúra, zlatá normalizácia, mám na mysli obdobie na Slovensku od 21. augusta 1968 do konca roku 1989. Taktiež chcem pripomenúť, že toto obdobie nemienim ani bagatelizovať ani obhajovať. Budem len porovnávať s realitou, hlavne s tou, ako je to uvedené v nadpise tohto článku.

          Najskôr si porovnajme, čo bolo na Slovensku v tom období, ktoré spomínam v prvom, úvodnom odseku, a porovnajme to s obdobím od roku 1990 po dnešnú dobu, čo sa zrazu stalo realitou. Pokiaľ ponovembroví politickí riťolezi inklinujúci k fašistickému a nacistickému americkému Antikristovi, fašistickej a nacistickej Európskej únii, novej garnitúre nemeckého nacizmu tu bohorovne tvrdia, ako sa v tom období komunistickej a sovietskej diktatúry potláčali ľudské práva, neexistovala sloboda a demokracia, tak budeme porovnávať. Do roku 1990 bolo napríklad nemysliteľné, aby bol človek v pracovnom pomere okradnutý čo len o jednu hodinu, ktorá by mu chýbala, pokiaľ pár mesiacov pred odchodom na dôchodok dával dohromady kde a koľko odpracoval. Vlastne sa ani o to nemusel starať, lebo to bolo zaevidované v Sociálnej poisťovni. Bolo nemysliteľné, aby baník, ktorý pri výkone povolania prišiel o niektorú končatinu, alebo iný druh ťažkého zranenia, bol mu odobratý tento kompenzačný príspevok.

          Sovietska diktatúra a normalizačné obdobie do konca roku 1989 CHRÁNILI ZÁUJMY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NIELEN PO EKONOMICKEJ LÍNII, to znamená, produkovali sme v drvivej väčšine sami pre seba, podniky sme neodovzdávali zahraničiu, neboli sme ich lacnou pracovnou silou, neexistovalo žiadne tunelovanie a vykrádanie, neexistovali sociálne samovraždy, NEEXISTOVALI NEBANKOVKY, OBDOBA ARIZÁCIE V NACISTICKOM SLOVENSKOM ŠTÁTE, keď systém arizácie na židovskom majetku bol prenesený na radových občanov cez tzv. nebankovky, ľudia neprichádzali o byty na základe rôznych podvodov, dokonca aj za účasti štátnych orgánov, neexistovali také obludné zločiny proti ľudskosti, ako cez vykrádanie zdravotníctva, neexistovalo, aby zahraničie tu vyvážalo svoje jedovaté odpady, neexistovalo vykrádanie našich lesov a vyvážanie dreva do zahraničia, ktoré si svoje lesy šetrilo, neexistovalo, aby z Vysokých a Nízkych Tatier sa stávali holé pláne, neexistovalo aby sme boli lacnou pracovnou silou cez montovne cudzích výrobkov, deti mali zabezpečené primerané detstvo, dôchodcovia mali zabezpečenú primeranú starobu, nemuseli mať obavy, že budú podvodne pripravení o byty, neexistovalo zvyšovanie veku do dôchodku, Sociálna poisťovňa nepociťovala nedostatok príjmov na vyplácanie dôchodkov, keďže peniaze určené na tento účel sa nerozkrádali, zdravotníctvo bolo na primeranej úrovni, nebolo rozkrádané, aj preto mohlo byť v drvivej väčšine bezplatné, a mohol by som pokračovať... AJ PRETO DO KONCA ROKU 1989 MALO SLOVENSKO PREBYTOK DVE MILIARDY DOLÁROV – LEBO DOVTEDY SME NEBOLI POD NADVLÁDOU FAŠISTICKÉHO A NACISTICKÉHO AMERICKÉHO ANTIKRISTA, FAŠISTICKEJ A NACISTICKEJ EURÓPSKEJ ÚNIE, ANI NOVEJ GARNITÚRY NEMECKÉHO NACIZMU.

DO KONCA ROKU 1989 TU NEEXISTOVALI  EXEKÚTORSKÍ  GAUNERI, HAJZLI, EXEKÚTORSKÉ  SUKY A FĽANDRY, NOVÝ NÁSTROJ NA POKRAČOVANIE FAŠISTICKEJ A NACISTICKEJ TYRANIE RADOVÝCH OBČANOV, KTORÍ SA DOSTALI DO ICH SPÁROV PO NOVEMBRI 1989

                Položme si otázku, prečo fašistická a nacistická Európska únia potrebuje exekútorov? Odpoveď je vcelku jednoduchá. Ukážeme si to na ponovembrovom fašistickom, nacistickom, gardistickom, neoľudáckom, arizátorskom Slovensku. Začnime nebankovkami, ktorými to začalo,  kde cez podvodné sľuby, kde bol zapojený samotný štát, médiá, osobnosti z umeleckej branže nalákali radových občanov, ktorí nemohli mať finančnú a ekonomickú gramotnosť, lebo s tým sa v predstihu počítalo, na vysoké zhodnotenie vložených peňazí. Pričom sa v predstihu vedelo, hlavne zo strany tých, ktorí to riadili, vrátane Legislatívnej rady vlády, že pokiaľ sa vybraní jedinci z vysokej politiky, ako aj ďalších zložiek nabalia z toho, čo tam vložili radoví občania – a potom to pôjde do bankrotu. Toto sa aj realizovalo, čo malo za následok aj množstvo samovrážd a zničených životov veľkého množstva ľudí.

          A potom prichádzajú na rad ďalšie nebankovky vo forme tzv. podvodných pôžičiek, ktoré sa cez masívnu kampaň vydávali úplne v opačnom, kladnom zmysle, pomoci tým, ktorí si tie pôžičky brali. Hoci fašistická a nacistická Slovenská republika vedela, o aký zločin sa jedná, cez zločinecké štátne orgány GP SR a MV SR to mlčaním a nečinnosťou v realite podporili. Názorne si to ukážeme, keď v roku 1999 TV Markíza so spoločnosťou Horizont Slovakia organizovala mediálny futbalový turnaj, kde farby vtedajšej vládnej koalície hájili predstavitelia SDĽ – Jozef Migaš, Pavol Kanis a Robert Fico. V šatni dotyčných politikov BOLO NAINŠTALOVANÉ ODPOĆÚVACIE ZARIADENIE A BOL ZACHYTENÝ AJ TENTO DIALÓG:

Jozef Migaš: Neviete, prečo neprišli dzurindovci?
Pavol Kanis: Asi nechceli byť spájaný s Horizontom?
Jozef Migaš: A čo vlastne je, ten Horizont?
Robert Fico: TY NEVIEŠ? KLASICKÁ PYRAMÍDOVÁ HRA. ĽUDIA TAM VKLADAJÚ SVOJE ÚSPORY POD VIDINOU VEĽKÉHO ZISKU A ONI TIE PENIAZE DÁVAJÚ NA REKLAMU, ABY PRILÁKALI ĎALŠÍCH KLIENTOV.
Pavol Kanis: Myslím, že to DLHO nemôže existovať.
Jozef Migaš: TAK PREČO TO RADŠEJ NEZASTAVÍME?
Robert Fico: VEĎ NEPORUŠUJÚ ŽIADNY ZÁKON.
Pavol Kanis: Ešte by nás vo vláde obvinili, že im bránime v slobodnom podnikaní.
Jozef Migaš: Takže nebude vadiť, že sme tu?
Pavol Kanis: Prečo? Však sme si len došli zahrať futbal.
PRED VOĽBAMI V ROKU 2006 NEVÁHAL ROBERT FICO SĽUBOVAŤ KLIENTOM NEBANKOVIEK, ŽE ICH ODŠKODNÍ, HOCI VEDEL, ŽE TO NEBUDE MOŽNÉ!!!

Ako ordinujú exekútorskí gauneri, hajzli, exekútorské suky a fľandry s podporou zločineckých premiérov, zločineckých ministrov, zločineckých poslancov, zločineckých generálnych prokurátorov, zločineckých ministrov vnútra a ministrov spravodlivosti, zločineckých riaditeľov SIS

          Dajme teraz bokom, či je exekúcia oprávnená, alebo podvodná. Drvivá väčšina dôchodcov sú klientmi rôznych bánk, ktoré im automaticky strhávajú rôzne položky za elektrinu, plyn, telefón, internet, TV a ďalšie, ktoré k tomu patria, a zvyšok dôchodku im osobne donesie poštová doručovateľka. Pre dôchodcov je to skutočná pomoc, pričom mnohí z nich sú aj ťažko zdravotne postihnutí, takže o to viac to vedia oceniť. A teraz si predstavte situáciu, že čakáte v určený termín na dôchodok, a poštárka Vám nič nedonesie. Samozrejme po prvotnom šoku zistíte, že to nie je vina poštárky, ale rozhodnutie skurvenej exekútorskej suky a fľandry, ktorá Vám oznámi, že kvôli exekúcii už poštárka Vám nielen nebude nosiť dôchodok, ale skurvená exekútorská suka a fľanra Vám oznámi, že banka už nebude sa ani starať o ostatné položky a je to hodené na Vaše plecia. Ale ani toto nie je všetko. Skurvená exekútorská suka a fľandra Vám oznámi, že čiastka, teda časť dôchodku si musíte ísť vybrať osobne na hlavnú poštu, kde je pobočka Vašej banky. Prídete teda na Hlavnú poštu v Považskej Bystrici a tam Vám oznámia, ŽE TO SI MUSÍTE ÍSŤ OSOBNE VYBRAŤ DO POBOČKY V ŽILINE.

         Máte určenú čiastku 200 eur, ktorá je teraz o niečo zvýšená, ste zdravotne postihnutý, rátajte koľko miniete do Žiliny a späť, zaplatíte plyn a energiu, na stravu, lieky a ostatné položky Vám ostane cca 50 euro na mesiac. Pričom skurvená exekútorská suka a fľandra, hoci zo zákona VÁM MÁ STRHNÚŤ LEN ČIASTKU URČENÚ SÚDOM, ONA VÁM ZABLOKUJE AJ TO, NA ČO NEMÁ PRÁVO. Nakoniec pri druhej návšteve v Žiline Vám banková úradníčka povie, aby ste prešiel k Sociálnej poisťovni, KTORÁ VÁM STRHNE LEN TÚ ČIASTKU URČENÚ SÚDOM. Sociálna poisťovňa mojej žiadosti vyhovela, poštárka mi opätovne doručí dôchodok. Zrážky, ktoré mi dovtedy strhávala banka, príde mi šek, cez ktorý sa to uhradí.

Záverom – otázka pre fašistickú a nacistickú vládu a parlament: Akým právom skurvený sudcovský gauner a hajzeľ, dlhoročný podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Robert Jankovský, vydá podvodné Predbežné opatrenie, ktoré sa nedá realizovať, ktoré nadriadený súd po mojom odvolaní dá mne za pravdu, no tento skurvený sudcovský gauner a hajzeľ pokračuje, ako keby jemu dal nadriadený Krajský súd v Trenčíne za pravdu a je na mňa uvalená exekúcia za nejaké nepeňažné plnenie. A takto sa to začalo a pokračuje.

Vladimír Pavlík.

 


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka