Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Starí a prastarí rodičia terajších vnukov a pravnukov arizovali a vyhladzovali 58-tisíc Židov žijúcich na Slovensku, ich potomkovia z ponovembrových vlád a parlamentov arizujú a vyhladzujú vlastný národ cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva!

   

Hitler musel mať neuveriteľné vidiny a predvídavosť, keď nedovolil Poľsku a Maďarsku aby  rozporcovali a podelili si Slovensko. Akoby tušil, že môže prísť doba, keď nemecký nacizmus bude porazený, že Slováci budú práve tí, ktorí budú jeho najvernejšími pokračovateľmi, dokonca vo vyhladzovaní nielen vlastného národa, ale preberú po ňom aj mnohé metódy. Keď napríklad porovnáme obdobie od augusta 1968 do novembra 1989 a od roku 1990 do roku 2023, tak mám dostatok dôvodov na tvrdenie – ZLATÁ SOVIETSKA DIKTATÚRA A NORMALIZÁCIA, v porovnaní s obdobím od roku 1990 do dnešnej doby, pod dohľadom fašistického a nacistického amerického Antikrista, fašistickej a nacistickej nomenklatúry z Európskej únie. No a nemožno zabudnúť ani na ich najhlavnejších sluhov, cca 70% vlastných občanov Slovenska, tvoriacich tzv. národ – nesvojprávny národ.

Do zločineckého skorumpovaného protislovenského štátneho orgánu NR SR sa prekrúžkovalo 150 kusov, ktorých možno podeliť na zločincov, zlodejov, sadistov, psychopatov, parazitných darmožráčov, masových vrahov - a opätovne všetkých ich spojilo MLČANIE O 40-MILIARDOVÝCH ROZKRÁDAČKÁCH - KAŽDOROČNÝCH OD ROKU 1993 A MINIMÁLNE 200-TISÍC PREDČASNE ZOMRELÝCH OBČANOV CEZ KAŽDOROČNÉ VYKRÁDANIE ZDRAVOTNÍCTVA. Výsledkom týchto ekonomických zločinov má byť konsolidácia - ozdravovanie verejných financií, čo ale, paradoxne nezavinili občania, ale zločineckí vyvrheli, z čeľade najsmradľavejšieho odpadu slovenského národa z ponovembrových vlád a parlamentov. Problém je v tom, že následky sa majú preniesť NIE NA PLECIA VINNÍKOV, ale na plecia nevinných, teda tých, čo to nezavinili - radových občanov. A znovu, ako vždy po Novembri 1989 sa oprášilo, ŽE NÁSLEDKY SYSTÉMOM KOLEKTÍVNEJ VINY SA PRENESÚ NA NEVINNÝCH, PODĽA NACISTICKÉHO SYSTÉMU Z VOJNOVÉHO OBDOBIA. Vnuci a pravnuci svojich starých a prastarýchrodičov, ktorí vykántrili 58 tisíc Židov žijúcich na Slovensku, ktorých poslali do plynových komôr, ich vnuci a pravnuci z ponovembrových vlád a parlamentov, toto ZAČALI REALIZOVAŤ NA VLASTNOM NÁRODE. Nepotrebujú ani koncentračné tábory ani plynové komory, keďže cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva tu od roku 1993 vyhladili cez predčasnú smrť cca 200-tisíc nevinných občanov.

Takže sa pýtajme - Prečo Slovensko čaká diétna kúra? Prečo máme alarmujúco vysoký deficit verejných financií, najvyšší v EÚ, čo je dlhodobo neudržateľné. Prečo sa politici v predvolebnej kampani vyhli téme ozdravovaniu verejných financií? PREČO ANI POL SLOVA O TÝCH 40-TICH ROZKRADNUTÝCH MILIARDÁCH, KTORÉ TU TERAZ CHÝBAJÚ, PRIČOM SA VIE, KTO VŠETKO SÚ ICH MAJITELIA?

Tak sa nebojme povedať, že od roku 1993 sme tu mali zločineckých premiérov, zločineckých predsedov parlamentov, zločineckých ministrov, zločineckých poslancov - a medzi nich, ako jedna zločinecká rodina zapadli najvyšší predstavitelia MV SR, GP SR, MS SR, SIS. Všetci spoločne stvorili oligarchov, finančné skupiny, biele goliere - a netreba zabudnúť NA TZV. NÁROD, PATRIACI DO OBČIANSKEHO ODPADU, ZBABELCOV, PLEBEJCOV, PONÍŽENÝCH SLUŽOBNÍKOV, ALE MIMORIADNE ZÁVISTLIVÝCH A PODLÝCH, KTORÝM AKÝSI HAJZLI TYPU MEČIARA A SLOTU VSUGEROVALI, ŽE BUDÚ HRDÝM A SVOJBYTNÝM NÁRODOV, KDE MOŽNO ZARADIŤ CCA 70 % OBČANOV. Práve oni začali toto všetko, pokračovali vtom ďalšie vlády a parlamenty, až to došlo do tohto stavu. A nebolo by od veci, aby sa ktomu vyjadrili špičkoví arcizločinci, ktorí riadili Národnú banku Slovenska.

Vladimír Pavlík

 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka