Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Ponovembrové fašistické, nacistické, gardistické, arizátorské a vlastizradné Slovensko ani od porážky nemeckého nacizmu v roku 1945 sa nedištancovalo od jeho zločinov proti ľudskosti

          Čo je ešte najzvrhlejšie, prebralo po porážke nemeckého nacizmu to, čo nestačili dokončiť na Slovákoch - Slovanoch, a začali, hlavne, cez vykrádanie zdravotníctva, postupne vyhladzovať, teda, doháňať k predčasnej smrti každoročne niekoľko tisíc nevinných občanov. Nepotrebovali k tomu ani koncentračné tábory ani plynové komory. A teraz to vynásobme od roku 1992 po dnešnú dobu a dostaneme hrozné číslo, cez 200-tisíc takýchto obetí. Preto slúži Židom žijúcich na Slovensku ku cti, že si každoročne pripomínajú tieto obete, na rozdiel od členov ponovembrových vlád a parlamentov, v drvivej väčšine s fašistickými a nacistickými génmi, ktorí doteraz neboli schopní nielen týmto obetiam umiestniť trebárs v NR SR nielen ani pamätnú tabuľu, ale sa týmto obetiam, ktoré majú na svedomí ospravedlniť a poprosiť ich o odpustenie. A pripomeňme si ďalšiu podobnosť. Zatiaľ čo vo vojnovom období zločinci národnosti slovenskej arizovali židovský majetok, po Novembri 1989 túto úlohu prebrali členovia ponovembrových vlád, parlamentov, oligarchov, finančných skupín, bielych golierov a miesto Židov začali mnohonásobne arizovať a okrádať nielen vlastných občanov, ale aj vlastný štát.  

           7. septembra 2023 sa v bratislavskom Divadle Pavla Orságha Hviezdoslava uskutočnilo čítanie mien obetí holokaustu z deportačných zoznamov, blížiace sa k číslu 60-tisíc, ktorých zločineckí vyvrheli a masoví vrahovia národnosti slovenskej, hrajúcich sa na Slovákov, národovcov, kresťanov poslali do plynových komôr len preto, že boli židovskej národnosti. Zastávam názor, že tieto zvlčilé hordy nemali v sebe nič slovenského, len sa na Slovákov hrali, ktorí mali silné árijské gény, boli súčasťou nemeckého nacizmu.

          Ich vnuci a pravnuci z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí v drvivej väčšine nemajú zo Slovenskom nič spoločné, ich árijské a nacistické gény cez ktoré prebrali úlohu nemeckého nacizmu z vojnového obdobia, farizejsky o sebe tvrdiac, že sú Slováci a národovci, aby aj napriek týmto tvrdeniam začali likvidovať - vyhladzovať Slovákov – Slovanov. Nepotrebujúc k tomu ani koncentračné tábory ani plynové komory. Ich zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku a hlavne cez 30-ročné vykrádanie zdravotníctva, dohnali takto k predčasnej smrti približne 220-tisíc nevinných ľudí. Dokonca sa samopasovali na kresťanov, no cez ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti len dokazujú, že nemajú žiadny rešpekt ani pred samotným Nebeským Otcom. Presne tak, ako dnešné vedenie Konferencie biskupov Slovenska, ktoré nielen mlčí, ale ešte aj týmto ekonomickým zločincom a masovým vrahom žehná. Kde sú tie časy, keď na čele Konferencie biskupov Slovenska stál, dnes už nebohý bansko-bystrický biskup Rudolf Baláž, skutočná predĺžená ruka samotného Krista na Slovensku. Ten miesto žehnania ich verejne pranieroval.

          Keď si to prerátame, vychádzajúc z definície, že základná fáza zločinu proti ľudskosti je, keď je k predčasnej smrti dohnaný nevinný človek, pričom spôsobov môže byť 10-20. Pokiaľ rátame na Slovensku obdobie od roku 1939 do polovice roku 1945, tak cez zločiny proti ľudskosti, počínajúc slovenskými Židmi, ako aj účastníkov SNP, či vypaľovanie osád, kde boli ľudia zaživa upaľovaní, vrátane zvrhlostí masových vrahov z POHG, kde ranou do tyla a následným pádom do horiacej vápenky pripravili o život približne 2-tisíc nevinných ľudí, vrátane detí a batoliat, tak to vychádza na 65-67 tisíc obetí. MEDZI NAJODPORNEJŠIU ZVRHLOSŤ MOŽNO ZARADIŤ AJ TEN FAKT, ŽE TO PRVÉ OBDOBIE BOLO OBDOBÍM BESNENIA NEMECKÉHO NACIZMU, PRIČOM TO DRUHÉ OBDOBIE BOLO V MIEROVEJ DOBE. PARADOXNE ALE, POČET OBETÍ ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI BOL V TOMTO MIEROVOM OBDOBÍ DVOJNÁSOBNÝ, OPROTI VOJNOVÉMU OBDOBIU.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka