Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Z pomyselného listu členov ponovembrových vlád a parlamentov Adolfovi Hitlerovi do horúcich pekiel:

    

          Sieg Heil, drahý strýček Adolf - my, vnuci a pravnuci našich starých a prastarých rodičov z ponovembrových vlád a parlamentov, kde sme vo veľkej väčšine, s hrdosťou spomíname, ako sa vysporiadali v mene Boha, národa a Slovenska so Židmi žijúcimi na Slovensku, ktorí chceli zničiť demokraciu, slobodu a ľudské práva, ktoré nemecký nacizmus realizoval na Slovensku. Naoko sa hrali na Slovákov, národovcov a kresťanov, ktorí tvorili minimálne 70 %, v skutočnosti majúci silné árijské a nacistické gény a korene, cez ktoré poslali do koncentračných táborov desiatky tisíce Židov, ktorí skončili v plynových komorách, aby už nemohli škodiť Slovensku.

          Chceli takto naši starí a prastarí rodičia umožniť nemeckému nacizmu, aby potom  mohol postupne vyhladzovať tých Slovákov - Slovanov, o ktorých boli presvedčení, že patria do tejto kategórie. Žiaľ, vinou zločineckej sovietskej armády sa to už nemohlo dokončiť, a oni, ako taký súhrn potkanov, tchorov a krýs boli zahnaní do brlohov, čo trvalo až do konca roku 1989.

          Vďaka demokratom z Ameriky, Európskej únie a novej generácie nemeckého nacizmu, vytvoriac silný demokratický a slobodný blok, mohli po roku 1989 vyliezť z brlohov, a my, ich vnuci a pravnuci sme mohli postupne začať realizovať na vlastnom národe, na tých skutočných Slovákoch – Slovanoch to, čo nebolo umožnené dokončiť nemeckému nacizmu vo vojnovom období. K tomu sme nepotrebovali ani koncentračné tábory, ani plynové komory, na postupné vyhladzovanie Slovákov - Slovanov nám postačili nevyhnutné ekonomické reformy, a hlavne, vykrádanie zdravotníctva, kde sme spoločne, za posledných 29 rokov vyhladili vyše 200-tisíc Slovákov – Slovanov, teda, dohnať ich k predčasnej smrti.

          Drahý strýček Adolf, z lásky k nemeckému nacizmu, po ktorom my, vnuci a pravnuci našich starých a prastarých rodičov sme toto vyhladzovanie prebrali. No nielen to. S radosťou sme sa stali nielen lacnou pracovnou silou pri zvyšovaní vašej životnej úrovne, zároveň sme aj dokázali, že Boh a príroda sú nám ukradnuté, že nestojíme o vodné zdroje, ktoré sme dostali pred niekoľkými stáročiami, sme dobrovoľne a s láskou odovzdali Francúzom. Taktiež nestojíme ani o lesy, z ktorých sme výrubmi urobili holé pláne, sme s vďakou predali a odovzdali cudzine, lebo sme tieto krajiny obdivovali, ako si oni svoje lesy chránili, a my sme im s vďakou výrubmi našich lesov pomohli. Za pomoci americkej justície pripravujeme žalobu na sovietske okupačné vojská, ktoré tu boli od augusta 1968, že nám nedovolili vykradnúť a vytunelovať banky a potom ich pod cenu predať zahraničným firmám. Až po Novembri 1989 sme toto mohli realizovať, ako aj mnoho ďalších vecí. Zaviedli sme tu nacistický systém kolektívnej viny na nevinných, na ktorých sme preniesli následky za ekonomické zločiny, ktoré sme tu napáchali.

          Taktiež budeme žiadať vysoké odškodné od Ruska, že ich okupačné vojská, ktoré tu boli od augusta 1968 až do roku 1989 nedovolili demokratom zo Západných krajín, aby tu vyvážali rôzne plastové či jedovaté odpady, ktoré mali čistiť naše ovzdušie, čím im vznikli veľké problémy. Po Novembri 1989 sme sa im ospravedlnili, a zároveň ich požiadali, aby toho odpadu tu doviezli čo najväčšie množstvo. Súčasťou žaloby bude aj podrobné zmapovanie toho, že okupačné sovietske vojská nedovolili aby Slovensko prišlo o svoju potravinársku sebestačnosť, čím drasticky poškodili Západné štáty, ktoré tu nemohli vyvážať treťotriedne potraviny, ktoré odmietol žrať aj ich dobytok. Po Novembri 1989 sme sa im za toto ospravedlnili, a dnes s hrdosťou konštatujeme, že sme najväčším prijímateľom treťotriednych potravín zo Západu. A zároveň im dokazujeme, že naši ľudia nie sú tak výberčiví, ako ich dobytok. 

          Drahý strýček Adolf v hlbokom predklone, s najväčšou poníženosťou ti oznamujeme, že vo vyhladzovaní Slovákov - Slovanov budeme cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva naďalej pokračovať, pod heslom - VERNÍ NOVEJ GARNITÚRE NEMECKÉHO NACIZMU, SVORNE NAPRED V ÚLOHE JEHO PONÍŽENÝCH SLUHOV A RIŤOLEZOV.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka