Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Exekútorskí gauneri, hajzli, exekútorské suky a fľandry sú pevnou súčasťou fašistického, nacistického, arizátorskeho, mengeleovského ponovembrového Slovenska

   

          V úvode chcem upozorniť, že text tohto nadpisu je len malá časť toho, čo tu priniesol najzločineckejší politický a ekonomický systém po Novembri 1989. A zároveň konštatovať – zlatá normalizácia pod ruským dohľadom, riadená KSČ a ŠtB. Aj keď sa porušovali ľudské a občianske práva, hlavne na osobách, ktoré boli považované za protisocialistické a protištátne živly, napr. stratou pôvodného zamestnania, keďže neprešli tzv. normalizačnými previerkami, kde dokonca tento biľag bol prenesený na ich deti, čo bol morálny politický a ľudsko – právny fujhnus.  

Čo bolo v normalizácii nemysliteľné, ale v najzločineckejšom období, po Novembri 1989, sa stalo úplne normálnou skutočnosťou

          A tých skutočností bolo omnoho viac. Začnem najskôr tým, čo v období normalizácie bolo priam nemysliteľné. Za to najdôležitejšie považujem, že nielen robotnícka trieda, ale aj ďalšie profesie, ktoré boli na ňu naviazané, sa nestali lacnou pracovnou silou pre niektorý cudzí štát, dokonca ani pre vtedajší Sovietsky zväz. Netunelovali sa podniky, ani banky, ani zdravotníctvo, ani sociálna a dôchodková sféra, vyčlenená v štátnom rozpočte. Čo sa týkalo rozkrádania vtedajšieho majetku v socialistickom vlastníctve, samozrejme, že existovalo, ale nejednalo sa o žiadne nadmerné sumy. Neexistovalo žiadne pokračovanie arizácie, ale už na vlastných občanoch, hlavne cez nebankovky. Nevykrádalo sa zdravotníctvo, takže ani každoročne nemohlo byť niekoľko tisíc nevinných obetí, ktoré kvôli tomu predčasne zomreli. Neexistovali žiadne nevyhnutné ekonomické reformy, ktorými sa nahrádzalo vykrádanie štátneho rozpočtu, pričom obeťami a postihnutými boli vždy len radoví občania. Neexistovali sociálne samovraždy, pričom, pokiaľ sa v tom období stali, boli len jedným percentom, ktoré sa stali realitou po Novembri 1989. Taktiež neexistovalo, aby zamestnávateľ neodviedol každý mesiac za zamestnancov odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Baníci, ako aj ostatné ťažko pracujúce skupiny, napr. v hutníctve, chodili do dôchodku ako 55-roční. BOLO NEMYSLITEĽNÉ, ABY BANÍCKI INVALIDI BOLI PRIŠLI O KOMPENZÁCIE, KTORÉ DOSTALI, KEĎ POČAS PRACOVNÉHO POMERU PRIŠLI K ŤAŽKÉMU ÚRAZU – K STRATE KONČATINY.

 

Údajné zločinecké obdobie počas normalizácie s porušovaním ľudských práv, a tzv. ľudsko - právna sloboda a demokracia po Novembri 1989, ktorú nám vtĺkajú do hláv zločinecké vlády a parlamenty

          Nebudem tu rozoberať pojem zločinu proti ľudskosti, ktorý v základných princípoch spočíva len v jednom jedinom základe, pričom spôsobov jeho realizácie môže byť 15-20. Ponovembrové fašistické, nacistické, arizátorské, mengeleovské, gardistické, neoľudácke Slovensko, s veľkou silou génov masových vrahov z POHG už nepotrebuje ani koncentračné tábory, ani plynové komory. Zločiny proti ľudskosti, spojené s ekonomickými zločinmi zrealizovali nielen cez tzv. nevyhnutné ekonomické reformy, vykrádanie zdravotníctva, tzv. nebankovky, pokračovanie arizácie nie už židovských majetkov, ale slovenských občanov, ale aj pribudnutie exekútorských gaunerov, hajzľov, exekútorských súk a fľandier, ktorým zločineckí gauneri a zločinecké fľandry z ponovembrových vlád a parlamentov dali neobmedzené možnosti na týranie, hanobenie a ponižovanie ľudskej dôstojnosti, v mnohých prípadoch k pomalej smrti, pokiaľ sa človek či už podľa práva, alebo protiprávne, cez rôzne podvody dostal do spárov týchto zločineckých vyvrheľov.

Ako to prebieha....

          Do spárov exekútorských gaunerov, exekútorských súk a fľandier sa v mnohých prípadoch dostanú dôchodcovia, na ktorých si tieto fašistické a nacistické kreatúry vyskúšajú a zrealizujú niečo, z čoho by arizátori židovského majetku z vojnového obdobia, museli mať pocit, že sú len treťotriednou kategóriou. Poďme do reality. Čakáte na dôchodok, ktorý dostávate v určený deň v mesiaci niekoľko rokov. No a zrazu, dôchodok Vám nepríde. Ani na druhý deň. Voláte na poštu, keďže ste klient Poštovej banky, a od poštárky sa dozviete, že už Vám dôchodok nosiť nebude, a ja hneď tuším, že to je robota skurvenej exekútorskej suky a fľandry, ktorej to odobrili, ale aj ostatným exekútorom ponovembrové garnitúry fašistov a nacistov z ponovembrových vlád a parlamentov. Začalo to tým, ako sudcovský gauner a hajzeľ, dlhoročný podpredseda zločineckého štátneho orgánu, Okresného súdu v Považskej Bystrici, JUDr. Tibor Jankovský, švagor Moniky Jankovskej, NEREŠPEKTOVAL rozhodnutie nadriadeného Krajského súdu v Trenčíne, ktorý ZRUŠIL jeho predbežné opatrenie voči mojej osobe. V zločinnom spolčení s mafiánskym gaunerom a hajzľom Ľubomírom Osrmanom z Považskej Bystrice, ktorému som toho roku venoval dva dokumenty na www.necenzurovane.net, v zločinnom spolčení s exekútorskou sukou a fľandrou z Košíc, bola na mňa uvalená exekúcia za nejaké nepeňažné plnenie. Ako aj to, že dôchodok si musíte ísť vyzdvihnúť na Hlavnú poštu v Považskej Bystrici, kde dostanete len časť dôchodku, určenú štátom, je Vám k tomu zrazená súdom určená exekuovaná suma. Prídete na poštu a tam Vám oznámia, že pre dôchodok si musíte ísť do pobočky Poštovej banky v Žiline. Ako vidieť, fašistickí a nacistickí zločinci z ponovembrových vlád a parlamentov boli dobrými žiakmi nemeckého nacizmu z vojnového obdobia.

          Ale to je len začiatok. drvivá väčšina dôchodcov, ktorí sú klientmi bánk, tie im automaticky z dôchodku strhnú za plyn, elektrinu, internet, telefón či ostatné položky, a zvyšok im donesie osobne poštárka. Lenže fašistická, nacistická exekútorská suka a fľandra Vám oznámi, že toto Vám už banka nebude realizovať, aby ste si to robil sám. PÝTAM SA, AKÝM PRÁVOM SKURVENÉ EXEKÚTORSKÉ SUKY A FĽANDRY, KTORÝM TOTO POVOLILI FAŠISTICKÉ A NACISTICKĚ KREATÚRY Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV. A potom príde definitívne dorazenie, že skurvená exekútorská suka a fľandra Vám ZABLOKUJE aj ten ostatný zvyšok, ktorý Vám ostane, hoci máte naň nárok – a ona nemá na to právo. To znamená, že stiahnuť Vám môže len súdom určenú sumu.

          A keď o ďalší mesiac prídete do Žiliny, samozrejme že Vás dovezie auto, ktoré nejazdí na vodu, ale na benzín, ktorý musíte zaplatiť z tých 200 eur, čo Vám štát prizná, a pokiaľ chcete mať zaplatený plyn a elektrinu, na celodennú stravu Vám ostanú 2 eurá. Nemáte ani na lieky, tak ste zrazu odkázaný na druhých, aby ste prežil, a ktorí za Vás urobia aj ostatné úkony, ktoré Poštovej banke zrušila skurvená exekútorská suka a fľandra za pomoci fašistických a nacistických kreatúr z ponovembrových vlád a parlamentov. Keď banková úradníčka za prepážkou vidí,  v akom ste zdravotnom stave, tak mi povie, ako sa jej hnusí toto svinstvo, čo tu exekútori realizujú, a odporučí mi, aby som sa odhlásil z Poštovej banky a prešiel k Sociálnej poisťovni, kde mi bude stiahnutá len čiastka, určená súdom a zvyšok mi poštárka donesie osobne každý mesiac.    

          Osvojil som si návrh bankovej úradníčky, urobil som presne tak ako mi povedala, mala plnú pravdu, čo potvrdzuje aj odpoveď zo Sociálnej poisťovne, ktorá je prílohou k tomuto článku. A preto záverom, hoci z mojej strany to nie je ešte konečná – SMRŤ NACISTICKÝM GAUNEROM, MASOVÝM VRAHOM A HAJZĽOM Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV, SUKÁM A FĽANDRÁM, KTORÍ SPOLOČNE SO ZLOČINECKÝMI EXEKÚTORSKÝMI GAUNERMI, SUKAMI A FĽANDRAMI REALIZUJÚ TO, ČO NEDOKONČIL NEMECKÝ NACIZMUS.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka