Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

V mene amerického Antikrista, ktorý je najzločineckejšie monštrum na tejto planéte a jeho riťolezov z ponovembrových vlád a parlamentov

    

 

          Americký Antikrist v zločinnom spolčení s novou garnitúrou nemeckého nacizmu cez dlhodobé, niekoľko ročné provokácie voči Rusku cez banderovsko-fašistickú Ukrajinu, ho donútil, aby si ráznymi protiopatreniami začalo brániť svoje politické a ekonomické záujmy, aj za pomoci vojenskej sily. No a práve na toto sa čakalo, aby pod zámienkou napadnutia Ukrajiny začali byť na Rusko uvaľované sankcie ohľadom ropy, plynu, energií, ale pozor, aby to najviac ublížilo Európe, kde Česko a Slovensko patria medzi najohrozenejšie. No a najviac postihnutí budú, samozrejme, radoví občania, nielen cez ekonomické zločiny, ale aj zločiny proti ľudskosti. Kvôli objektivite treba ale priznať, že ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti tu existovali od roku 1990. Postupne naberali tú najzločineckejšiu podobu, ale vrchol to nabralo práve cez umelo vyvolaným sankciám zasraného, smradľavého amerického Antikrista, najzvrhlejšieho zločineckého vyvrheľa a masového vraha na tejto planéte.

          Nezvratná realita ukázala, že Európska únia je zločinecký fašistický a nacistický moloch na obraz Nemecka z vojnového obdobia, kde sa ukazuje, že história sa nielen opakuje, len sa menia aktéri a metódy. Samozrejme že metódy vyhladzovania cez koncentračné tábory a plynové komory sa zmenili po Novembri 1989 na vyhladzovanie cez ekonomické zločiny, hanobenie ľudskej dôstojnosti, ktoré v niektorých prípadoch sú ešte zvrhlejšie, ako vo vojnovom období, ale hlavne, cez vykrádanie zdravotníctva. A netreba zabudnúť na jeden z najdôležitejších faktorov z vojnového obdobia, realizácia židovského holokaustu s miliónovými obeťami, čo bolo ukončené v roku 1945 po porážke hitlerovského nacizmu. Ohľadom holokaustu sa objavili aj také teórie, že hneď v prvopočiatkoch po porážke Nemecka v 1. svetovej vojne to boli práve peniaze židovských veľkobankárov, ktoré stavali vtedajšie Nemecko na nohy.

Po Novembri 1989 má fašistická a nacistická nomenklatúra Európskej únie pod nemeckým vedením už len jednu garnitúru otrokov – Slovanov z Čiech a Slovenska  

          Keďže nacistické Nemecko vo vojnovom období prednostne vyhladzovalo Židov, hlavne také spoločenstvá, ktoré už nemohli pre nich pracovať a tvoriť hodnoty ako lacná pracovná sila, na vyhladzovanie Slovanov z Čiech a Slovenska už neboli možnosti, hlavne po ich porážke v máji 1945. Je to až neuveriteľné a prieči sa to zdravému rozumu, že po Novembri 1989 prebralo vyhladzovanie týchto dvoch slovanských národov ich vlastní členovia vlád a parlamentov, patriaci do tejto komunity. Priamo sa tu natíska mimoriadne závažná otázka, prečo, a z akého dôvodu prebrali úlohu nemeckého nacizmu z vojnového obdobia?

          Veď si len zoberme samotné Slovensko od Novembra po dnešnú dobu, keď cez zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva vyhladili minimálne 200-tisíc nevinných občanov. Keď to porovnáme s vojnovým obdobím, kedy odtransportovali zo Slovenska 60-tisíc Židov, ktorí zahynuli v plynových komorách, keď k tomu prirátame aj nežidovské, ale slovanské obete, napr. z radov bojovníkov SNP, obete masovými vraždami príslušníkov POHG, alebo inými podobnými zverstvami, tak dajme číslo 10-tisíc, ktoré, myslím si, je nadnesené. A teraz rátajme – vojnové obdobie na Slovensku od roku 1939 do roku 1945, teda, 70-tisíc obetí. Keď to porovnáme s obdobím od roku 1990 po dnešnú dobu, mierovú a demokratickú, cca 200-tisíc.... Samozrejme môžu vzniknúť rôzne námietky, nesúhlas, ale vychádzajme z definície zločinu proti ľudskosti, kde je len jedna alternatíva - definícia, keď nevinný človek je predčasne pripravený o život, pričom ale týchto spôsobov môže byť trebárs 15-20.

Fašistické, nacistické, gardistické, arizátorské gény, ako aj gény masových vrahov z POHG majú prevahu v ponovembrových vládach a parlamentoch.

          Pokiaľ sa niekomu tento nadpis zdá nadnesený, fantasmagorický, tak pôjdeme do reality. Preukázateľnej reality. Začnime otázkou, aké tlupy, aké hordy, aký ľudský odpad boli mnohí Slováci, ktorí posielali tie desaťtisíce Židov žijúcich na Slovensku do plynových komôr a ostatní Slováci mlčali? Nepripomína Vám to dnešných ponovembrových masových vrahov z vlád a parlamentov, ktorí, pravidelne, každoročne, cez vykrádanie zdravotníctva doženú k predčasnej smrti niekoľko tisíc nevinných občanov, pričom ďalší členovia ponovembrových vlád a parlamentov to mlčaním podporujú? Na jednej strane masoví vrahovia z vlád Mečiara, Dzurindu, Radičovej, Fica, Pellegriniho, Matoviča, Hegera, a na strane druhej mlčiaci Uhrík, predseda Republiky a ich poslanci, či Kotlebu, ĽS-NS a ich poslancov, ako aj im podobných, z tzv. národnej čeľade, ktorí sedeli a sedia v NR SR?

           A teraz prejdime k porovnaniu nielen ekonomických zločinov, zločinov proti ľudskosti, k hanobeniu a ponižovaniu ľudskej dôstojnosti v období keď sme boli pod sovietskou nadvládou, bola tu tvrdá normalizácia, a porovnať to s obdobím po Novembri 1989. Treba taktiež pripomenúť, že niektoré zločiny proti ľudskosti, hanobenie a ponižovanie ľudskej dôstojnosti, zavedenie nacistického systému kolektívnej viny, ako aj ďalšie negatíva, ktoré sa stali súčasťou Novembra 1989, tu napríklad v období sovietskej diktatúry, normalizácie, alebo prítomnosti okupačných vojsk z augusta 1968 – NEEXISTOVALI, čo aj podrobne rozvediem.

          Kvôli objektivite treba ale povedať, že niektoré zločiny proti ľudskosti, hanobenie a ponižovanie ľudskej dôstojnosti v konkrétnych veciach počas normalizácie a sovietskej diktatúry, po Novembri 1989 sa nepoužívajú. Napríklad v jednej z najzločineckejších metód, keď deti trpeli – niesli následky za svojich rodičov, ktorí v období normalizácie dostali nálepku protištátneho a protisocialistického živla – nebolo povolené stredoškolské či vysokoškolské štúdium, hoci na základnej či strednej škole patrili k najlepším.

          Že obdobie po Novembri 1989 považujem za najzločineckejší a najzvrhlejší politický a ekonomický systém za posledných 55 rokov, za najzvrhlejšie hanobenie ľudskej dôstojnosti budem dokumentovať nasledovne: Zaviedol sa tu nacistický systém kolektívnej viny, kde následky za ekonomické zločiny gaunerov, vyvrheľov a hajzľov z ponovembrových vlád a parlamentov boli prenesené na nevinných občanov a zločineckí gauneri si užívali nakradnuté. Cez tzv. nevyhnutné ekonomické reformy boli ľudia doháňaní k sociálnym samovraždám. Z robotníckej triedy sa urobila lacná pracovná sila pre blahobyt zahraničia, na úkor jej biedy a utrpenia. Dokonca baníckym invalidom, ktorí počas výkonu práce prišli o niektorú z končatín či iné ťažko zdravotné postihnutie BOL ODOBRATÝ-ZRUŠENÝ KOMPENZAČNÝ PRÍSPEVOK. Od roku 1991 až po dnešnú dobu sa každoročne drasticky vykráda zdravotníctvo, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných ľudí. Keď to vynásobíme X 30 rokov, dostaneme sa k alarmujúcemu počtu takýchto obetí. Nie sú potrebné ani koncentračné tábory ani plynové komory.

          Počas sovietskej diktatúry a normalizácie sa tu nevykrádali a netunelovali banky, nevykrádali a netunelovali prosperujúce podniky, ľudia neboli prepúšťaní zo zamestnania. Boli sme potravinovo sebestační, Sovieti nám nediktovali čo máme a čo nemáme pestovať. Neboli sme odkázaní na treťotriedne potraviny zo zahraničia, neexistovalo vykrádanie našich lesov a vývoz kvalitného dreva do zahraničia. Aj keď to nebolo ideálne, ale dôchodcovia mali dôstojnú starobu, deti nemali zničené detstvo, neexistovali nebankovky, ktorých systém bol vypracovaný Legislatívnou radou vlády pri drastickom okradnutí občanov, ktoré po Novembri 1989 nahradili arizáciu židovského majetku a mohol by som pokračovať desiatkami a desiatkami negatív.

          Osvojiť si a šíriť bludy o zločineckom Rusku, v porovnaní o slobodnom a demokratickom Západe o jeho nadštandardných ľudských právach, tak s tým sa môžu stotožniť len tupohlavé hovädá a kravy, ktorým to prináša nadštandardné výhody, ale na úkor biedy a utrpenia vlastných radových občanov.

Vladimír Pavlík


 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka