Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Ako sme mohli takto hlboko klesnúť? Sme my vôbec národ a ľudia? 

https://vk.com/vlado.pavlik

                  Nielen tá dávnejšia história, ale aj nedávna história z posledného vojnového obdobia,  ale aj tá najnovšia, počnúc Novembrom 1989 nám dokazuje, že najzvrhlejší zločinecký odpad či už po stránke ekonomickej či ľudsko-právnej, tvoria ľudia, ktorí pokiaľ sa dostali do vysokých riadiacich funkcií, tak pred tým boli len v pozícii zbabelých občianskych núl či hovien. Nemôžu preukázať, že ako radoví občania sa niekedy postavili v boji proti zlu za pravdu a spravodlivosť, aj keď si museli byť vedomí, že ako osamelí jedinci nemajú šancu na úspech.

Nebudem tu teraz spomínať a porovnávať 50. roky minulého storočia, keď konfidenti gestapa a ďalších zložiek nemeckého nacizmu prezliekli kabáty, riadiac sa pokynmi plukovníka Schöbrleho z marca 1945, ktorý tento ľudský odpad riadil v rámci Čiech, Moravy a Slovenska, aby po prehratej vojne vstupovali k bezpečnosti, armáde a ďalším, im podobným zložkám, a likvidovali tých, ktorí poznali ich minulosť. Takto prešli aj tí, ktorí gestapu udali ruskú partizánku – parašutistku, Tamaru Bobyrevovú, gestapom zavraždenú. No ani to bývalým prezlečeným konfidentom gestapa nestačilo. Začali likvidovať aj dvoch zakladajúcich členom KSČ, a nielen ich, majúcim v tom čase okolo 19-20 rokov, ktorí sa osobne poznali so zločincom a syfilitikom Klementom Gottwaldom, ktorý vojnu prežil v moskovskom ústraní, pánmi Jasoněkom a Opělom, ktorí, keď verejne odhaľovali ich minulosť, tak boli násilne izolovaní na psychiatrii. NO A VRCHOL ŠOKU ZAŽILI PO NOVEMBRI 1989, KEĎ VIACERÍ Z NICH BOLI NA RIADIACICH FUNKCIÁCH ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY V PRAHE. POTOM ZAŽILI ĎALŠÍ ŠOK, KEĎ NA TO UPOZORNILI A PREDLOŽILI KONKRÉTNE ARGUMENTY, TAK BOLI ZNOVU ODSTAVENÍ A SPRAVODLIVOSTI SA NEDOVOLALI.

Nakoniec podobným svinstvám sa nevyhlo ani obdobie normalizácie, keď najväčšími normalizátormi a kádrovákmi sa stali bývalí gardisti, konfidenti gestapa, neoľudáci či rodinní príslušníci masových vrahov z POHG, ktorí rozhodovali o osudoch tých ktorí boli onálepkovaní ako protištátne živly, a dokonca za to trpeli aj ich deti, ktoré sa kvôli tomu nedostali ani na stredné ani na vysoké školy. Môj dlhoročný priateľ mi hovoril o zážitkoch svojho otca pred previerkovou komisiou, keď o tom hovoril svojej manželke – „Tak si to predstav, mamo, vieš kto ma preveroval? Bývalí gardisti a neoľudáci, ktorí počas vojny prenasledovali naše rodiny, tak som im tam hodil stranícku legitimáciu, s poznámkou, nech najskôr preverujú svoju konfidentskú minulosť“.

          No a prišiel November 1989, najzločineckejšie obdobie od roku 1945, s najväčším počtom nielen ekonomických zločinov, ale aj zločinov proti ľudskosti. V žiadnej krajine EÚ nemá americký Antikrist, Nový svetový poriadok a Svetový sionizmus toľko ponížených sluhov, dokonca až v pozícii plebejcov, nielen medzi politikmi z ponovembrových vlád a parlamentov, ale aj medzi občanmi. V žiadnej krajine EÚ od Novembra 1989 nebolo napáchaných toľko ekonomických zločinov a zločinov proti ľudskosti, ako na Slovensku. V žiadnej krajine EÚ NEBOL REALIZOVANÝ NACISTICKÝ SYSTÉM KOLEKTÍVNEJ VINY, KDE NÁSLEDKY ZA EKONOMICKÉ ZLOČINY A ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI NAPÁCHANÉ VLÁDAMI,PARLAMENTMI, OLIGARCHAMI, FINANČNÝMI SKUPINAMI, BIELYMI GOLIERMI, BOLI PRENESENÉ NA NEVINNÝCH OBČANOV. Sociálne samovraždy cez ekonomiku, každoročné tisíce predčasne mŕtvych nevinných ľudí cez vykrádanie zdravotníctva od roku 1990, každoročné vykrádanie štátneho rozpočtu od roku 1990 - A SPOLOČNÉ MLČANIE VŠETKÝCH PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV. Nová garnitúra nacistického Antikrista je nadmieru spokojná. Vyhladenie Slovákov - Slovanov ktoré chceli realizovať vo vojnovom období ich predchodcovia, ÚSPEŠNE PREBRALI SAMOTNÍ ČLENOVIA PONOVEMBROVÝCH VLÁD A PARLAMENTOV, SLOVÁCI - SLOVANIA.

Vladimír Pavlík

 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka