Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Nie som konšpirátor, len sa pýtam a čakám na reakcie, lebo sú veci, ktorým chýba logický základ Na úvod niečo, čo by nemalo mať, aspoň naoko, nič spoločné s touto otázkou - Keď víťazí zlo nad dobrom, víťazí aj Antikrist nad Bohom?  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

 
           Položme si otázku, pokiaľ by napríklad koronavírus vznikol v jednej, dvoch, či troch európskych krajinách, samozrejme, že by sa hľadali príčiny. Keby už koronavírus zachvátil celú Európu, už popri príčinách by vznikali aj rôzne fámy.

Pokiaľ ale koronavírusom sú zamorené všetky svetadiely, tak si myslím, že to už nie je žiadna náhoda, ale niečo, čo bolo za nejakým účelom dlhodobo pripravované. Účel tohto je jednoznačný, aspoň podľa môjho skromného názoru,ZNÍŽIŤ POČET ĽUDÍ NA PREĽUDNENEJ PLANÉTE - A EŠTE NA TOM ZAROBIŤ. Položme si otázku, kto sú tí, ktorí toto zrealizovali? Zastávam názor, že sa jedná o súhrn najvyspelejších mozgov s tými najzvrhlejšími a najzločineckejšími génmi. Je to pokračovanie toho, čoho základy položil nemecký nacizmus? Zastávam názor, že aj áno, aj nie. Podstatou nemeckého nacizmu bolo vyhubenie Slovanov. Lenže tu sa jedná o vyhubenie celosvetového množstva národov, farby pleti, ideológii.... Ale predsa je tu niečo, čo súvisí s nemeckým nacizmom - likvidácia starých, nevládnych, ťažko zdravotne postihnutých, ale aj - ovládnutie tých, ktorí ekonomicky a mozgovo produkujú.

A ešte niečo. Toto celosvetové spoločenstvo, možno v globále niekoľko tisíc jedincov, ktorí sa rozhodli, že svojou nenažranosťou, mať stále viac a viac, že oni vlastne budú nad zákonmi prírody. Omyl, veľký omyl, lebo aj oni sú len obyčajnými smrteľníkmi, ktorí si myslia, že sú nesmrteľní. Skúsim to prirovnať k takému ponovembrovému Slovensku.Takže si tipnime, koľko bolo a je na Slovensku od Novembra 1989 v ponovembrových vládach takých vyvrheľov, netvorov, sadistov, psychopatov, masových vrahov, ktorí na vlastnom národe realizujú presne tie zločiny proti ľudskosti, aké realizoval nemecký nacizmus vo vojnovom období voči Slovanom. Lenže problém je v tom, že títo zločineckí vyvrheli, spodina a smradľavý ľudský odpad, s génmi arizátorov, mengeleovcov, neoľudákov, gardistov, ale aj s génmi masových vrahov z POHG, ako Slováci -Slovania riadiaci štát, nepotrebujú ani koncentračné tábory ani plynové komory. Zločiny proti ľudskosti realizujú cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva na vlastnom národe, Slovákoch-Slovanoch. A rozumejú si tu, ako jedna zločinecká rodina, naprieč celým politickým spektrom. Dokonca cez tieto zločiny proti ľudskosti rozširujú a zveľaďujú si svoje majetky, osobný blahobyt, no stále sa im máli.

Hovorí sa, že keby ľudia rozumeli reči zvierat, hanbili by sa za to, že sú ľuďmi. Lebo celý ľudský život, to je svojim spôsobom taká dovolenka, ktorá je u každého časovo ohraničená, len nikto nevie, dokedy.Oni si ale myslia, že sú nielen nesmrteľní, ale že dokonca na to, čo páchajú, z titulu ich nadradenosti, je aj súčasťou ich života.

Vladimír Pavlík

    

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka