Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Skutok sa nestal a nebol preukázaný ani úmysel  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
          Že Slovensko má v rámci Európskej únie najzločineckejších politikov a najzbabelejší národ, tzv. národ, je realita. Len voči zbabelému, plebejskému a sluhovskému tzv. národu, kde podľa mňa patrí cca 70 % dospelej slovenskej populácie, ktorá dokázala vyhnať vlastné deti a vnukov z vlastnej krajiny, pripraviť vlastné deti a vnukov o budúcnosť vo vlastnej krajine, len voči takým si zločinci z vysokej politiky mohli dovoliť presadiť aj takýto paškvil - "SKUTOK SA NESTAL, ALEBO, NEBOL PREUKÁZANÝ ÚMYSEL."

To znamená, že tých minimálne 140 miliárd eur rozkradnutých od roku 1992 do dnešnej doby, teda, do konca roka 2020 - ICH MAJITELIA, ZLOČINECKO-ZLODEJSKÝ A PSYCHOPATICKO-SADISTICKÝ ĽUDSKÝ ODPAD ICH NEMAL ÚMYSEL ROZKRADNÚŤ, DOKONCA ANI TAKÉTO SKUTKY SA NESTALI? Ani NEMALI ÚMYSEL z toho rozkradnutého postaviť tie paláce doma a v zahraničí, tých 5-6 tisíc zbojníckych vŕškov, nadštandardne vybavených, doma a v zahraničí, ani tie tisíce usadlostí nadštandardne vybavených doma a v zahraničí? Ak takéto niečo tu verejne prezentujú orgány činné v trestnom konaní, pričom sa tvária smrteľne vážne, dokonca sa ani nezačervenajú pri týchto neuveriteľných klamstvách, tak sa pýtajme, do akej čeľade, do akej spodiny, patrí tento tzv. národ, pričom podľa môjho názoru tu patrí cca 70 % dospelej populácie. Alebo je to tým, že ich IQ nie je ani na úrovni dvojročného policajného psa či dvojročného dostihového koňa? Alebo v ich kotrbách nemá prevahu mozgová kôra, ale piliny a otruby?

          Ako je to možné, veď táto spodina, tento smradľavý ľudský odpad z ponovembrových vlád a parlamentov podpisovali ústavný sľub ako svojprávne osoby, neprišli z Pezinskej psychiatrie, nesprevádzal ich žiadny opatrovník, ktorý by to za nich podpisoval. Pýtam sa, kde je tu osobná a trestnoprávna zodpovednosť, veď v texte ústavného sľubu nie je napísané, že môžu, či v ich mene sa táto republika môže rozkrádať, devastovať, tunelovať, že cez ekonomiku a zločinecké zákony sa môžu ľudia doháňať k predčasnému ukončeniu života?

Dokedy MV SR a GP SR tu budú hrať vačkový gulečník, miesto toho, aby si plnili povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona?

          Žiadna koalícia si nedosadzuje do vedúcich funkcií na MV SR a GP SR ľudí, ktorí by mali z týchto dvoch štátnych orgánov urobiť nezávislé inštitúcie, kde dodržiavanie zákona, teda, litery zákona musí byť prvoradým cieľom. Za posledných 30 rokov sme sa mohli ale presvedčiť, že tieto dva štátne orgány, ako aj im podriadené zložky porušovaním zákona umožňujú, aby táto spodina a smradľavý ľudský odpad mohli vedome zákony porušovať, hlavne pre svoj osobný prospech, pričom MV SR a GP SR sú v pozícii ich ponížených prostitútok a slúžok. Uvediem tu jeden výrok Ivana Šimka, bývalého ministra vnútra a obrany, absolventa dvoch vysokých škôl, ekonomickej a právnickej, keď pre denník Národná obroda z 8. 9. 2001 povedal aj toto: - STRETÁVAME SA S PRÍPADMI, KEĎ JE VEREJNE ZNÁME, KTO ROZKRADOL FIRMU, LEN AKOSI SA TO NEDÁ DOKÁZAŤ.

          Tak potom kto riadi tento štát? Zločinci, zlodeji, alebo tupohlavé hovädá a kravy? Alebo ich súhrn? Najskôr si pripomeňme čo hovorí Zákon o Policajnom zbore č. 177/1993Z.z.
§ 2 – Úlohy Policajného zboru

  1. Policajný zbor plní tieto úlohy:
  2. Spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najme pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
  3. Odhaľuje trestné činy a zisťuje páchateľov,
  4. Spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácii, legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Prokuratúra podľa ústavného práva patrí do kontrolných orgánov. Preto je jej povinnosťou zákonnými prostriedkami chrániť nielen štát, ale aj práva a záujmy fyzických a právnických osôb.
          A záverečná pointa – keď nám táto spodina a smradľavý ľudský odpad z vysokej politiky, spoločne so spodinou a smradľavým ľudským odpadom z tzv. národa, hrajúceho sa na Slovákov, vlastencov, národovcov a kresťanov sľubujú, že len a len oni nám zabezpečia tú najsvetlejšiu budúcnosť a blahobyt, len nejako zabúdajú, že len a len oni nás do týchto sračiek dostali.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka