Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Keď konkurencia v obci Visolaje bráni – nechce dovoliť, aby každoročne dostali do rozpočtu obce 150 000 eur  

https://vk.com/vlado.pavlik
 

         

          Budem sa držať len faktov, ale zatiaľ budem vynechávať mená, ktoré mám k dispozícii ohľadom tejto kauzy, a budem čakať na vyjadrenia zainteresovaných osôb, aby neprišlo k dojmu, že som jednostranne zameraný. V obci Visolaje, patriace do okresu Púchov chce prísť investor, kde na pozemkoch určených na priemyselnú výstavbu, chce postaviť sklad pre Continental Púchov. Názory sa rôznia, napríklad na osobu človeka, ktorý stojí za touto firmou, lenže..... V protiklade táto firma zamestná nielen, cca, 35 ľudí z dotyčnej obce, ale aj dane pre dotyčnú obec, minimálne 150 000 eur ročne. Z ekonomického hľadiska, vzhľadom na počet obyvateľov obce, cca 970 obyvateľov, sa jedná o sumu, ktorá by bola pre obec mimoriadnym prínosom. S týmto súhlasia 4 poslanci zo siedmich a nový starosta, ktorý bol zvolený pred dvomi mesiacmi, keďže pôvodne zvolený starosta svoju funkciu nezvládol a odstúpil.
.
Proti sú traja poslanci, ktorí, čo nie je žiadnym tajomstvom, sú aj finančne motivovaní od istého podnikateľa z Trenčína, ktorý vlastní takéto sklady v Dubnici nad Váhom, kde Continental Púchov uskladňuje pneumatiky. Meno je taktiež známe, hovorí sa o jeho prepojení s konkrétnymi mafiánmi z Trenčína a Dubnice. Základný či hlavný problém je v tom, že pokiaľ by sa v obci Visolaje postavili dotyčné sklady, oni by mali po kšefte. O dvoch poslancoch ktorí sú proti postaveniu dotyčných skladov sa hovorí, že dostali mali dostať peniaze, toho tretieho, mali či mohli pravdepodobne zastrašiť, keďže mu vykradli obchod po návšteve istých ľudí. Je taktiež dôvodné podozrenie, že mafia používa dvoch občanov Visolaj cez financie cez financie na ovládnutie týchto troch poslancov, ale aj na to, aby v obci lobovali proti týmto skladom, pričom by mali zastrašovať ľudí, ktorí sú za postavenie týchto skladov.  

          Situácia je v takom štádiu, že väčšine občanov sa nepáči, že sa neprihliada na ich názor, pričom vo výstavbe vidia nové možnosti, vrátane nových financií pre obec, pričom tieto pozemky boli doposiaľ určené pre priemyselnú výstavbu, ale nie pre výstavbu domov. Pričom z jednej strany je cesta 1. Triedy a z druhej diaľnica, pričom sú tam postavené asi tri firmy, denne tam jazdia desiatky kamiónov, no to im nevadí. Ľudia nechápu, prečo im prekáža investor, ktorý bude pre obec prínosom. Dokonca odporcovia výstavby rozširujú po obci také nezmysly, že tu bude denne chodiť 700 kamiónov, že tam budú bývať Albánci a Turci, ktorí budú ľudí terorizovať.

Vladimír Pavlík 


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka