Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka
Translator

Po každom koaličnom vykrádaní štátneho rozpočtu a po nástupe novej koalície prichádzajú nevyhnutné ekonomické reformy, ktorými si prilepšia zlodejskí gauneri z vlády a parlamentu na úkor radových občanov  

https://vk.com/vlado.pavlik

 
            Pokiaľ dnes na 100 ľudí v produktívnom veku pripadá cca 25 ľudí v neproduktívnom veku, tak tento pomer sa bude prudko zhoršovať. V roku 2060 na 100 mladých  - produktívnych, má pripadnúť až takmer 60 starých – neproduktívnych ľudí. To nie je z mojej hlavy, to je verejné konštatovanie predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jána Tótha. Toto jeho závažne konštatovanie musí mať niekde svoje začiatky. Zastávam názor, že prvá, mimoriadne vážna výstraha prišla od Konferencie biskupov Slovenska pod vedením skutočného Kristovho služobníka, banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža, čo bolo formulované v Pastierskom liste, ktorý sa čítal vo všetkých kostoloch 3. 7. 1996. Paradoxne, toto memento obišli všetky médiá mlčaním, s jedinou výnimkou, denníkom HZDS – Slovenská REPUBLIKA.
Takže si pripomeňme nosnú časť tohto textu - ...že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému poklesu pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, ŽE BY PRI DLHŠOM PRETRVÁVANÍ MOHOL VÁŽNE OHROZIŤ I SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie BY SA POČET OBYVATEĽOV SLOVENSKA ZREDUKOVAL O 20 AŽ 25 PERCENTA POČAS TROCH GENERÁCIÍ O VIAC NEŽ POLOVICU.

A porovnajme to s rozhovorom, ktorý je ako príloha s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť s JánomTóthom. Zároveň ale treba na plné ústa povedať, že drastické rozkrádanie financií zo štátneho rozpočtu, ktoré boli určené na podporu rodiny, sa začali za vlády Vladimíra Mečiara, po ktorom to prebrali vlády Dzurindu, Radičovej, Moravčíka, Fica, Pellegriniho, Matoviča, Hegera.

Z historického hľadiska 30 rokov nie je prakticky nič, ale zločinci, zlodeji, sadisti, psychopati a masoví vrahovia z ponovembrových vlád a parlamentov dokázali za túto krátku dobu dostať Slovensko do štádia – 24 hodín po dvanástej. Stratili sme nielen politickú a ekonomickú svojbytnosť, no čo je ešte omnoho horšie, stratili sme potravinársku svojbytnosť, kde sme odkázaní na dovoz druhotriedneho a treťotriedneho odpadu zo zahraničia. Z našich lesov sa urobili holé pláne, vrátane Vysokých a Nízkych Tatier, dovolili zahraničiu, aby na naše územie vyvážali rôzne odpady, vrátane tých najjedovatejších. Z matky živiteľky, vlastnej pôdy, urobili stavebné pozemky, zaviedli tu nacistický systém kolektívnej viny, cez ekonomiku dohnali nevinných ľudí k sociálnym samovraždám, cez vykrádanie zdravotníctva napáchali tie najodpornejšie zločiny proti ľudskosti na nevinných ľuďoch, čo si nedovolil ani jeden štát v Európskej únii. Preto sú dostatočné dôvody a obavy, ŽE ZA CCA 70-80 ROKOV BUDÚ OBYVATELIA SLOVENSKA V MENŠINE VO VLASTNOM ŠTÁTE.

Vladimír Pavlík

Šéf rozpočtovej rady Tóth: Politické rozhodnutia stáli budúcich dôchodcov miliardy eur

Ak chceme, aby mal štát schopnosť sľubované dôchodky vyplácať aj o 50 rokov, potrebujeme zmeny, pretože v roku 2060 môže na 100 pracujúcich pripadnúť až takmer 60 ľudí v penzii, vysvetľuje predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth.
Lucia Lauková 01.11.2021 15:12

toth
Foto: Ivan Majerský

Ján Tóth, 2017- Ilustračné foto

Reformu dôchodkového systému považuje minister financií Igor Matovič za takú dôležitú, že ňou podmieňuje ďalšie peniaze z rozpočtu pre svojich ministrov. Ako vnímate tento krok?
Ako strážcovia udržateľnosti verejných financií dlhodobo upozorňujeme, že dôchodkový systém treba finančne stabilizovať, pretože je jednou z príčin, prečo sú naše verejné financie vo vysokom riziku dlhodobej udržateľnosti. Inými slovami, občania v súčasnosti nemajú zaručené, že sľubované dôchodky sa o 50 rokov aj naozaj v plnej miere vyplatia. Princípy rozpočtovej zodpovednosti by mali spájať všetky politické strany naprieč ideologickým spektrom, či je to pravica, ľavica, koalícia, alebo opozícia. To nie je agenda, ktorá má stranícke tričko a na prístupe k týmto reformám, k dôchodkovej reforme či k reforme zákona o rozpočtovej zodpovednosti uvidíme, ako to naozaj konkrétne strany a poslanci myslia s budúcnosťou tejto krajiny.

Ministerstvo práce navrhuje naviazať vek odchodu do dôchodku strednou dĺžkou života. Ako to hodnotíte?
Uvažovaná podmienka sa týka hlavne ústavného ukotvenia dôchodkového automatu, ktorý je životne dôležitý práve pre garantovanie výplaty dôchodkov v budúcnosti. Automatické mechanizmy reagujúce na demografické zmeny sú bežnou súčasťou dôchodkových systémov vo vyspelých krajinách. Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života je opatrením, ktoré najviac prispieva k finančnej schopnosti štátu vyplácať sľúbené dôchodky v budúcnosti. Bez ohľadu na nárast, pokles alebo stagnáciu dĺžky života v starobe by tak automat dôchodkového veku stabilizoval priemernú dobu poberania starobného dôchodku medzi rôznymi generáciami a to by prispelo aj k zlepšeniu medzigeneračnej spravodlivosti. Zároveň tým, že ľudia by dlhšie prispievali do systému, samotná výška dôchodkov by vzrástla.

Viete vyčísliť, o akom náraste je reč?
Ilustratívny prepočet pre súčasných stredoškolákov poukazuje na zvýšenie ich budúcich dôchodkov takmer o 30 percent, ak by bol dôchodkový automat zavedený. To znamená, že pomer výšky dôchodkov k čistým mzdám sa zvýši o 12 percent. Diskusia o tomto dôchodkovom automate je často nekorektná. V porovnaní so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku pre ženy v rokoch 2004–2024 by išlo len približne o tretinové tempo zvyšovania veku odchodu do dôchodku. Napríklad vek 70 rokov by sa dosiahol nie o päť, desať, ale až o 60 rokov. Zároveň toto opatrenie je sprevádzané možnosťou predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Takže určite splnenie takejto podmienky vítame.

Ktoré opatrenia by rozpočtu pomohli viac a ktoré menej?
V RRZ sme vypracovali podrobné hodnotenie dôchodkovej reformy, ako bola vypracovaná ministerstvom práce. Ako som spomenul, naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života je v rámci dôchodkovej reformy opatrením, ktoré najviac prispieva k finančnej schopnosti štátu vyplácať sľúbené dôchodky v budúcnosti. Naopak, okamžitý negatívny vplyv na verejné financie bude mať najmä rodičovský bonus. A práve tento veľký časový nesúlad medzi novými zdrojmi a výdavkami považujeme za negatívum návrhu. V najbližších 15 rokoch tak opatrenia v návrhu zákona prispejú k nárastu deficitu v dôchodkovom systéme a k navýšeniu dlhu. A hrozí riziko, že keďže ide o obyčajný zákon, dôchodkový automat môže časom vypadnúť zo zákona a nové výdavky v ňom ostanú.

Veľa sa diskutuje o reforme dôchodkov, objavujú sa rôzne názory na to, ako to uskutočniť a čo by malo „dobré" nastavenie znamenať. Prečo je podľa vás reforma potrebná?
V roku 2018 sme mali dobre nastavený dôchodkový systém voči očakávanému starnutiu obyvateľstva. Pochválila nás aj organizácia OECD, ktorá združuje najvyspelejšie krajiny sveta. A potom neodbornými opatreniami v roku 2019 a začiatkom roka 2020 sme tomuto systému do budúcnosti zobrali jednu tretinu zdrojov. Po voľbách došlo k miernej náprave, ale stále chýba dôchodkovému systému asi štvrtina zdrojov v porovnaní s pôvodným nastavením z roku 2018. Čiže stále nie je náš systém finančne stabilný vzhľadom na očakávané prudké starnutie obyvateľstva. O 30 rokov by sa Slovensko z pohľadu vekovej štruktúry obyvateľov malo podobať súčasnému Japonsku. A tomu musíme prispôsobiť náš dôchodkový systém, ak chceme, aby mal štát schopnosť sľubované dôchodky vyplácať aj o 50 rokov. Dnes totiž na sto ľudí v produktívnom veku pripadá asi 25 ľudí v poproduktívnom veku, a tento pomer sa bude prudko zhoršovať. V roku 2060 môže na 100 „mladých“ pripadnúť až takmer 60 „starých“ ľudí.

Máme v súvislosti s úpravou dôchodkového systému medzinárodné záväzky, napríklad voči EÚ?
Reforma dôchodkového systému je súčasťou nášho záväzku v pláne obnovy.

Čo znamená „udržateľnejší“ dôchodkový systém? Týka sa to len I. piliera alebo všetkých troch?
Udržateľný systém je taký, ktorý vytvorí také deficity, aby ich spoločnosť bola schopná a ochotná prefinancovať. Nutnosť zásadných zmien sa týka aj prvého, aj druhého piliera. O dôvodoch, ktoré vyplývajú zo starnutia, sme už hovorili, ide o dôsledok širšieho spoločenského vývoja, negatívneho (pokles plodnosti) ale aj pozitívneho (predlžovanie strednej dĺžky života). Problémom druhého piliera sú takisto neodborné zásahy v minulosti, kde máme veľa mladých sporiteľov v garantovaných fondoch. Ich výnosnosť, a teda výška budúcich dôchodkov, však výrazne zaostáva za potenciálom. Len doterajšie straty z tohto politického rozhodnutia stáli sporiteľov už miliardy eur v ušlých dôchodkoch.

Rastie nám priemerná dĺžka dožitia, zároveň ale aj priemerný vek populácie. Hovorí sa o úprave dôchodkového veku. Ako to zrealizovať, aby nevznikala diskriminácia medzi generáciami?
Práve naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, respektíve na počet zdravých rokov, zlepší medzigeneračnú spravodlivosť, pretože každá generácia bude poberať rovnako dlho dôchodok.

Je podľa vás výhodnejšie mať dôchodkový strop, fixný počet „odpracovaných“ rokov, alebo vek odchodu do penzie každoročne navyšovať?
Ak má byť priebežný dôchodkový systém udržateľný, mal by automaticky brať do úvahy demografický vývoj. Z tohto pohľadu sa ako najlepšie riešenie javí naviazať vek odchodu do dôchodku na očakávanú dĺžku života v starobe alebo očakávaný počet zdravých rokov. Rovnakým veľmi pozvoľným mechanizmom sa však musí zvyšovať aj podmienka počtu odpracovaných ro­kov.

Pokiaľ by sa vek odchodu do dôchodku navyšoval, ako zabrániť tomu, aby ľudia odchádzali chorí a prepracovaní? Čo sú „zdravé“ roky odchodu do dôchodku a ako ich možno určiť?
Ak sú ľudia chorí a majú zníženú schopnosť vykonávať prácu, štát poskytuje invalidné dôchodky. Tu sa celý čas bavíme o štandardných dôchodkoch. Dôchodkový automat môže sprevádzať možnosť predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Tam sa nepočíta škola, čiže napríklad robotníci by mohli v súčasnosti odchádzať vo veku 58 rokov. Ale aj tento vek by mal byť takisto naviazaný na demografiu. Netreba sa toho báť.
Diskusia o dôchodkovom automate je totiž často nekorektná. V porovnaní so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku pre ženy v rokoch 2004–2024 by išlo len približne o tretinové tempo zvyšovania veku odchodu do dôchodku. Napríklad vek 70 rokov by sa dosiahol nie o päť, desať ale až o 60 rokov. Predpokladám, že o 60 rokov veľa manuálnej práce odstráni robotizácia, kvalita zdravotníctva bude niekde úplne inde a nevieme ani, aký dlhý bude pracovný čas. A previazanosť môže byť na zdravé veky, t.j. dosiahnuť, aby dôchodok bol medzi generáciami rovnako dlhý v počte zdravých rokov.

Čo sa týka výšky samotného dôchodku, bude sa, alebo mal by sa, meniť aj výpočet vyplácanej sumy?
Ak budeme mať dôchodkový automat, tým že ľudia by dlhšie prispievali do systému, samotná výška dôchodkov by vzrástla. Ilustratívny nápočet pre súčasných stredoškolákov tak poukazuje na zvýšenie ich budúcich dôchodkov takmer o 30 %. V takomto scenári by najmä vzhľadom na výrazné zlepšenie finančnej stability dôchodkového systému zrejme nebolo nevyhnutné meniť spôsob výpočtu dôchodku.

Aký je vzťah výšky dôchodkov k priemernému platu a aké sú prognózy do budúcnosti? Bude dôchodca povedzme o 10, 20 rokov dostávať v pomere k priemernej mzde alebo minimálnej toľko, čo dnes?
Porovnávať životnú úroveň pracujúceho a dôchodcu je najlepšie cez pomer čistej mzdy a dôchodku, pretože na rozdiel od väčšiny krajín vyspelého sveta u nás sa dôchodky nezdaňujú. Tento pomer voči priemeru v najvyspelejšom svete naznačuje, že na dôchodky dávame paradoxne o 13 % väčšiu časť koláča, teda zo mzdy. Nízka životná úroveň, ktorú niektorí dôchodcovia pociťujú, je najmä dôsledkom životnej úrovne, a teda výšky platov v ekonomike. Zároveň ak by sa znovu zaviedol dôchodkový automat a ľudia by si dlhšie šetrili na dôchodky, naše dôchodky voči priemeru OECD by mohli byť vyššie aj o 20 % voči platom.

Ako by ste navrhovali riešiť znevýhodnenú pozíciu žien, respektíve rodičov, ktorí sa starajú o deti a o ten čas menej pracujú?
Jedno riešenie, a nie veľmi drahé, na ktoré nás zároveň vyzýva aj ústava, by bolo ženám priznať v čase starostlivosti o deti ich priemerný celoživotný plat. Alternatívne by bolo možné zaviesť zdieľanie dôchodkových nárokov manželov. Ak sa žena stará o dieťa a muž počas toho obdobia pracuje, ich dôchodkové nároky by mohli byť zdieľané. Stále by to neodstránilo však znevýhodnenie pre tie ženy, ktoré sa rozhodnú ostať dlhšie doma a návrat do pôvodnej kariéry bude pre ne takmer nemožný. Ambíciu odmeniť aj samotnú výchovu má potom rodičovský bonus.
V systéme máme stále zásluhovosť, a teda výška budúceho dôchodku je, samozrejme, čiastočne závislá od súčasných príjmov. Ak chce človek staviť práve na túto zásluhovosť, mal by prejsť do druhého piliera a tam šetriť najmä v mladom veku v tzv. indexových akciových fondoch. Obozretní by mali byť najmä tí, ktorí sa dnes odvodom snažia vyhýbať, veľká časť živnostníkov či slobodných povolaní. Tí by si určite mali sporiť na dôchodok aj dobrovoľne.

Ako s dôchodkami súvisí daňovo-odvodové zaťaženie práce? Ako by jeho zvyšovanie ovplyvnilo dôchodkový systém a sporiteľov?
Už dnes máme daňovo-odvodové zaťaženie práce veľmi vysoké. Ak by sme nechceli zaviesť dôchodkový automat a rastúce výdavky na dôchodky financovať výhradne z odvodov, museli by sa odvody určené na dôchodky zvýšiť o polovicu.

Ktoré základné princípy by ste odporúčali zakotviť do dobrého dôchodkového zákona, aby systém dlhodobo fungoval?
Je ich viacero a mali by za cieľ ochrániť schopnosť štátu vyplácať sľúbené dôchodky v budúcnosti. Tie najdôležitejšie sú znovuzavedenie dôchodkového automatu, spravodlivo vypočítané predčasné dôchodky, zvýšenie informačnej povinnosti štátu, ako aj prenastavenie investičných stratégií v druhom pilieri.

Je nejaká krajina v zahraničí, ktorou by sme sa mohli reálne inšpirovať pri nastavovaní systému?
Opatrenia, ktoré sme spomínali, už zaviedli v celom rade krajín. Problém nie je nájsť vhodné opatrenia, ale odhodlanie politikov myslieť za horizont vlastného volebného obdobia a neohrozovať vyplácanie budúcich dôchodkov populistickými opatreniami. Ešte v roku 2018 bol podľa OECD náš dôchodkový systém inšpiratívny aj pre iné krajiny čeliace demografickej kríze. Dnes je odstrašujúcim príkladom prístupu k verejným financiám a zničili sme si ho sami a rýchlo.

    

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka