Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Pohrobkovia nemeckého nacizmu z ponovembrových vlád a parlamentov likvidujú dôchodcov ako neproduktívny ľudský odpad  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

 
            Hanba a hnus zločineckému, skorumpovanému a mafiánsko-gaunerskému Slovensku, keď ako jediný štát v Európskej únii prebral likvidačné zločinecké metódy nemeckého nacizmu pri vyhladení slovanskej rasy v celej Európe. Je to o to ešte zavrhnutia hodnejšie, že Slováci - Slovania takto likvidujú časť vlastného národa, Slovákov - Slovanov, ktorí sú v dôchodkovom veku, lebo už nemôžu produkovať ekonomické hodnoty, zaťažujú štát že poberajú aj tie mizerné dôchodky, zaťažujú naše zdravotníctvo, lebo táto časť občanov je naň najviac odkázaná.

Starobný dôchodok by mal ľuďom poskytovať istotu, keď im ich fyzický stav nedovoľuje zarábať na trhu práce. Za posledných zhruba 30 rokov sa však táto istota postupne okliešťuje. Dôchodok sa začína podmieňovať stále viac a viac odpracovanými rokmi a výrazne sa zvyšuje vek, keď sa dôchodok môže začať vyplácať. To znamená, že starší ľudia, ktorí už pracovať nevládzu alebo ich firmy kvôli vyššiemu veku jednoducho nechcú prijať do pracovného pomeru, sa čoraz častejšie ocitajú bez finančných prostriedkov.

Tvrdenie že ako populácia starne, štátny rozpočet nemá dosť prostriedkov na to, aby dôchodky vyplácal je totálny blud, ktorý zločineckým a parazitno-darmožráčskym vyvrheľom zožerie len zbabelý a sluhovský národ.Prečo teda nemáme vyššie dôchodky, respektíve nechodíme do dôchodku v šesťdesiatke? AJ VĎAKA ROVNEJ DANI Z PRÍJMU, NÍZKYM DANIAM Z DIVIDEND, ČÍM SA POSTUPNE ZVYŠUJÚ ROZDIELY MEDZI ULTRABOHATÝMI A STREDNOU A NIŽŠOU PRÍJMOVOU SKUPINOU. AJ TOTO JE VIZITKA NAJSPROSTEJŠIEHO MINISTRA FINANCIÍ V HISTÓRII EURÓPSKEJ ÚNIE IVANA MIKLOŠA, EKONOMICKÉHO TUPOHLAVCA, KTORÉHO VEDOMOSTI NEMAJÚ ANI ÚROVEŇ ABSOLVENTA STREDNEJ EKONOMICKEJ ŠKOLY PRE EKONOMICKÉ MINIMUM. No a keď si zrátame, koľko sa zo štátneho rozpočtu rozkradlo od roku 1992, aj z toho, čo bolo vyčlenené na dôchodkový systém, a keď to vynásobíme krát 29 rokov, teda, od roku 1992 do roku 2021, tak sú to desiatky a desiatky miliárd, ktoré, SAMOZREJME, CHÝBAJÚ.

A tak sa pýtajme, kde sú tie miliardy, kto ich vlastní? Z čoho je postavených minimálne tých 5 tisíc honosných zbojníckych vŕškov na Slovensku a v zahraničí? Tie honosné paláce, usadlosti, neuveriteľný prepych, bankové kontá, pričom v 99 percentách ich majitelia nič pozitívne z ekonomického hľadiska nevybudovali, ale z titulu svojich funkcií v ponovembrových vládach, parlamentoch, plus oligarchovia, finančné skupiny a biele goliere sa toho zmocnili – rozkradli. Hlavne cez zákony, pripravené zločineckými vyvrheľmi, súhrnom spodiny a smradľavého ľudského odpadu z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí to odobrili. A do vedenia polície a prokuratúry dali takých ľudí, ktorí im to svojou nečinnosťou umožňovali.

Preto títo zločineckí gauneri opäť prichádzajú s tzv. nevyhnutnými reformami, cez ktoré, na úkor dôchodcov, ich zbedačenia, sanaďalej počíta s fungovanímsúkromných dôchodkových spoločností.Tie však, žiaľ, v posledných rokoch neboli schopné zabezpečiťsvojim poistencom dôchodky v takej výške,v akej im ich garantuje štát. NAPRIEK TOMU SI ÚČTUJÚ NEMALÉ POPLATKY A VYKAZUJÚ OBROVSKÉ ZISKY – HLAVNE NA ÚKOR SPORIACICH ĽUDÍ A ICH NESKORŠÍCH PENZIÁCH, KTORÉ SÚ VLASTNE AKO ŽOBRAČENKY.

Vladimír Pavlík

    

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka