Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Ponovembrové vlády a parlamenty pokračujú voči vlastným občanom v zločinoch proti ľudskosti, ktoré tu realizoval nemecký nacizmus vo vojnovom období  

https://vk.com/vlado.pavlik
 

Od porážky nemeckého nacizmu uplynulo 75 rokov. Z historického hľadiska nie je to až také veľké časové obdobie. Že vznikol v Nemecku, že medzi množstvo zločinov proti ľudskosti, ktoré realizoval, patrilo aj postupné vyhubenie Slovanov, medzi ktorých patrili aj Slováci, ako aj likvidácia starých ľudí, ktorí už neboli schopní ekonomicky produkovať pre nemecký nacizmus. Pred nejakým časom, napríklad objavené dokumenty, vypracované Heydrichom, patriacim do kategórie najzločineckejšieho vyvrheľa za posledných 200 rokov, bol vypracovaný plán na likvidáciu vyše milióna občanov Česka, ktorí boli už v tom vyššom veku, lebo pre ekonomiku nemeckého nacizmu už neboli produktívni. Medzi odvetné opatrenie, za spáchanie atentátu na tohto netvora, bolo aj vypálenie Lidíc, povraždenie ich občanov, ako aj odvlečenie detí na ponemčenie. Našli sa aj takí, ktorí za toto obviňovali atentátnikov na Heydricha. Dovolím si tvrdiť, že keby bol ostal na žive a bol by realizoval svoj obludný a zločinecký plán....

Vo vojnovom období mal nemecký nacizmus a jeho zločiny proti ľudskosti, hlavne na Slovensku, nezanedbateľný počet priaznivcov - zločincov proti ľudskosti a masových vrahov. Keď už prakticky vykántrili drvivú väčšinu Židov, žijúcich na Slovensku, odtransportovaním do plynových komôr, tak masoví vrahovia, hlavne z POHG, národnosti slovenskej, svoju krvilačnosť obrátili vlastných spoluobčanov, mužov, ženy, deti, vrátane batoliat. Hoci do porážky nemeckého nacizmu chýbalo 3,5 mesiaca, stačili povraždiť ranou do tyla, s následným pádom do horiacej vápenky cca 1300 nevinných občanov Slovenska, vypáliť niekoľko osád a usadlostí, vrátane upaľovania za živa. Akoby chceli nemeckému nacizmu ukázať či povzbudiť ho, že treba v týchto zločinoch proti ľudskosti pokračovať.

A keď nacizmus vznikol v Nemecku, jeho politici ako aj samotní občania, sa ho snažia vytesňovať na vedľajšiu koľaj, aktívne majú snahu ho oslabovať či likvidovať. Na rozdiel, od ponovembrového Slovenska, zločineckí gauneri, spodina a smradľavý ľudský odpad národnosti slovenskej, s génmi fašistov, nacistov, gardistov, neoľudákov, arizátorov, mengeleovcov, ako aj elitu zločineckých vyvrheľov, s génmi masových vrahov z POHG, riadia Slovensko po politickej a ekonomickej línii, VRÁTANE PÁCHANIA ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI, PRIČOM UŽ NEPOTREBUJÚ ANI RANY DO TYLA, ANI HORIACE VÁPENKY, ANI VYPAĽOVANIE OSÁD A USADLOSTÍ, ANI UPAĽOVANIE ZA ŽIVA. Sedeli a sedia v ponovembrových vládach parlamentoch, svojim mlčaním ich podporuje minimálne 70 % dospelej populácie, ako aj svojou nečinnosťou MV SR, GP SR, MS SR a SIS.

Zločiny proti ľudskosti cez vykrádanie zdravotníctva, cez ekonomiku, ako aj  likvidáciu dôchodcov, ich ponižovanie, hanobenie ich ľudskej dôstojnosti, doháňanie ich do neriešiteľných situácii, na ktorých je uvalená exekúcia, či už zákonná, alebo protizákonná, zločineckí a psychopaticko-sadistickí gauneri a fľandry, v zločinnom spolčení Ministerstva spravodlivosti SR a exekútorskej mafie, je tak neľudsky prepracovaný, že aj nemecký nacizmus z vojnového obdobia môže v niektorých prípadoch blednúť závisťou. Aký to napríklad paradox s tým, ako EŠTEBÁCKY KONFIDENT JÁN BUDAJ, Z KTORÉHO ŠtB VYROBILA TRIBÚNA NOVEMBRA 1989, nám tu bude tárať, klamať a dezinformovať, že November 1989 priniesol ľuďom slobodu, demokraciu, ľudské práva, pričom tento  konfident, ako minister životného prostredia, je súčasťou týchto zločinov proti ľudskosti voči takto postihnutým dôchodcom.

Poďme ku konkrétnym prípadom. Je preukázateľné, že vo vojnovom období na Slovensku, tých pár Židov ktorí neboli odvlečení do koncentračného tábora, aby našli svoju predčasnú smrť v plynovej komore, boli napríklad ponižovaní a diskriminovaní takým spôsobom, že na tržnici so zeleninou mohli nakupovať a zdržiavať sa len hodinu. Skúsme to porovnať s tými dôchodcami, o ktorých som sa už zmienil. Drvivá väčšina dôchodcov sú klientmi bánk, ktoré im z dôchodku strhnú a uhradia platby za plyn, elektrinu, telefón, televíziu, internet, ako aj ostatné položky a zvyšok dôchodku IM DONESIE POŠTOVÁ DORUČOVATEĽKA. A teraz si predstavte, že ako dôchodca ste zaťažený exekúciou, či už oprávnenou, alebo podvodne našitou - a zrazu Vám poštárka NEDONESIE dôchodok, lebo v zločinnom spolčení psychopaticko-sadistických vyvrheľov, gaunerov a fľandier z Ministerstva spravodlivosti SR a exekútorskej mafiánskej zberby, to je tak zariadené, pričom je Vám oznámené, že poštárka Vám už dôchodok nebude nosiť. Že máte len zákonný nárok na 210 eur, ktoré si máte osobne vybrať. Problém ale nastane, keď napríklad prídete na Hlavnú poštu v Považskej Bystrici, kde má Poštová banka pobočku a tam Vám povedia, že TO SI MUSÍTE ÍSŤ VYBRAŤ DO POŠTOVEJ BANKY V ŽILINE. Pýtam sa, akým právom, zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli, gauneri a fľandry z Ministerstva spravodlivosti SR a exekútorskej mafie? Predstavte si, že drvivá väčšina takto postihnutých dôchodcov má vážne zdravotné problémy nielen takto cestovať, ale aj Z TOHO MÁLA míňať peniaze na vlak či benzín. Ale ani tým to nekončí. V zločinnom spolčení psychopaticko-sadistických vyvrheľov, gaunerov a fľandier, JE VÁM OZNÁMENÉ, ŽE BANKA UŽ NEBUDE REALIZOVAŤ VAŠE PLATBY za elektrinu, plyn, televíziu, internet, telefón a ostatné položky. Akým právom? Viete si vôbec predstaviť, čo to pre starého a zdravotne postihnutého dôchodcu znamená? Vy špinaví hajzli, pohrobkovia fašistov, nacistov, gardistov, masových vrahov z POHG, vy NA LIKVIDÁCIU STARÝCH ĽUDÍ NEPOTREBUJETE ANI PLYNOVÉ KOMORY, ANI KONCENTRAČNÉ TÁBORY.

Nakoniec sa v Poštovej banke v Žiline dozviete, keďže tam pracujú ľudia, majúci ľudský cit, poradia, aby ste zrušili účet v Poštovej banke a prešli k Sociálnej poisťovni. A nestačíte sa diviť. Sociálna poisťovňa Vašu žiadosť prijme, poštárka Vám každý mesiac donesie dôchodok, z ktorého je strhnutá LEN SUMA, URČENÁ NA EXEKÚCIU.Vy máte len povinnosť, nájsť si technicky zdatného človeka, ktorý tejto modernej a technickej forme rozumie, ktorý Vám dokáže zrealizovať Vaše platby za príslušné položky, ktoré Vám pred exekúciou realizovala banka, ktorej ste bol klientom. Žiadne blokovanie ostatnej časti dôchodku zo strany exekútorských gaunerov a fľandier, keď za tie prvé dva mesiace ma zlodejská exekútorská hyena JUDr. Andrea Prudká, Exekútorský úrad Považská Bystrica, Nám. Andreja Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica, tel. 042/4262 114, mobil – 0905/428 141, OKRADLA protiprávnym zablokovaním o 2x144 eur.

Ďalší paradox je, že samotné Ministerstvo spravodlivosti SR Vám v doporučenom liste napíše - Výšku zrážky Vášho dôchodku teda NEURČUJE EXEKÚTOR, ALE VYPOĆÍTA JU SOCIÁLNA POISŤOVŇA V ZMYSLE UVEDENÉHO NARIADENIA VLÁDY.

Keď som sa znovu obrátil na Ministerstvo spravodlivosti SR s dotazom, akým právom mi smradľavá exekútorská hyena JUDr. Andrea Prudka protiprávne strhla a okradla ma o 2x144 eur, tak je to zrazu v poriadku. Sami seba popreli a dokázali, že spoločne s exekútorskou mafiou pokračujú v zločinoch proti ľudskosti voči dôchodcom, ako to robil nemecký nacizmus vo vojnovom období voči starým ľuďom.Je dostatok nezvratných dôkazov, že zločineckí a psychopaticko-sadistickí vyvrheli z Ministerstva spravodlivosti SR pripravili zločineckým a psychopaticko-sadistickým vyvrheľom z exekútorskej mafie také podmienky, aby vo svojej zločinnosti a ponižovaniu ľudskej dôstojnosti voči dôchodcom, predstihli v niektorých prípadoch aj ten nemecký nacizmus.

Záverom - Exekúcia voči mne vznikla zločinným spolčením sudcovského hajzľa z OS Považská Bystrica, ktorý vedome, s jasným úmyslom ma poškodiť, vydal úmyselne také predbežné opatrenie, ktoré som nemohol realizovať, kde ma dokonca vedome krivo obvinil z niečoho, čo sa nezakladalo na pravde. Mojím odvolaním Krajskému súdu v Trenčíne, KTORÉ MI DALO ZA PRAVDU, NO SMRADĽAVÁ SUDCOVSKÁ KREATÚRA POPRELA NIELEN MOJE PRÁVO NA ODVOLANIE, ALE AJ TO, ŽE MI DALI ZA PRAVDU, POVÝŠIL SA NAD NADRIADENÝ SÚD, BOLA NA MŇA UVALENÁ EXEKÚCIA ZA NEJAKÉ NEPEŇAŽN´PLNENIE, HOCI SOM NIKOMU NIČ NEDLHOVAL!!!

          V obsadených krajinách nemeckým nacizmom sa často objavovali heslá – SMRŤ FAŠIZMU A NACIZMU. Ja tento článok ukončujem heslom – SMRŤ ZLOČINECKÝM GAUNEROM A MASOVÝM VRAHOM Z PONOVEMBROVÝCH VLÁD, PARLAMENTOV, ZLODEJSKÝM EXEKÚTORSKÝM HYENÁM, S GÉNMI FAŠISTICKÝCH, NACISTICKÝCH, GARDISTICKÝCH, ARIZÁTORSKÝCH, MENGELEOVSKÝCH ZLOČINCOV, AKO AJ S GÉNMI MASOVÝCH VRAHOV Z POHG.


Vladimír Pavlík


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka