Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Smrť ponovembrovému nacistickému Slovensku, mladšiemu bratovi nemeckého nacizmu!  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

 
          

          Uverejňujem tu autentickú nahrávku Eduarda Chmelára, ktorá je tým najdesivejším mementom toho, že Slovensko je jediným štátom v Európskej únii, kde sa naďalej realizuje nemecký nacizmus samotnými predstaviteľmi z ponovembrových vlád a parlamentov. Je to neuveriteľné, ale to čo páchal nemecký nacizmus pri likvidácii AJ Slovákov – Slovanov vo vojnovom období, to po Novembri 1989 realizujú samotní Slováci – Slovania, ktorí riadili a riadia tento štát, na vlastných Slovákoch – Slovanoch. Jedná sa o bezohľadné zločiny proti ľudskosti, samozrejme už inou formou, ako sa to robilo vo vojnovom období. Základnou definíciou zločinu proti ľudskosti možno nazvať, keď je nevinný človek predčasne pripravený o život štátnou mocou, reprezentovanou konkrétnymi ľuďmi, pričom spôsobov páchania týchto zločinov proti ľudskosti môže byť trebárs 20. Pričom tu nemožno rátať len zločiny proti ľudskosti, končiace predčasnou smrťou nevinných obetí, ale aj návod, že zločiny proti ľudskosti možno páchať aj ponižovaním a hanobením určitej časti slovenského národa, doháňať ho do beznádeje, ako to Eduard Chmelár zdokumentoval vo svojej autentickej nahrávke v súvislosti s osobou Richarda Sulíka. A takých Richardov Sulíkov je na Slovensku niekoľko tisíc. Majú politickú a ekonomickú moc, pomocou ktorej tu realizujú na vlastnom národe aj takéto formy nemeckého nacizmu, hoci od jeho porážky uplynulo už 75 rokov. Práve preto je mimoriadne nutné a aktuálne, aby tu vznikla obdoba Norimberského tribunálu, teda, Druhý Norimberský tribunál, kde žalobcovia aj sudcovia by boli radoví slovenskí občania. Veď realita je mimoriadne krutá – máme najzločineckejších politikov v rámci celej Európskej únie.

Vladimír Pavlík

https://www.youtube.com/watch?v=tWL2IvVj_0U

    

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka