Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Ponovembrové Slovensko – liaheň politikov s génmi nacistických zločincov  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

 
          Vo vojnovom období vyvolanom nemeckým nacizmom, v ich ukrutnostiach, zločinoch proti ľudskosti boli v tom období dva štáty, ktoré im mohli konkurovať. Bolo to Slovensko a Ukrajina. Vtedajšie obyvateľstvo patrilo do viacerých prúdov či zoskupení. Fašistov, nacistov, ich konfidentov, vrátane konfidentov gestapa, komunistov, gardistov, neoľudákov, arizátorov, mengeleovcov, ľudský odpad s génmi masových vrahov z POHG. Potom tu bol zvyšok obyvateľstva, ktorí sa buď neangažovali, čo podporovali svojim mlčaním, alebo priaznivci a sympatizanti týchto prúdov. Vtedy na vraždenie občanov, hlavne Židov, sa používali koncentračné tábory, plynové komory, čo možno kvalifikovať ako zločiny proti ľudskosti. Ale boli tu aj metódy, pri ktorých sa nezomieralo, ale to bolo ponižovanie a hanobenie ľudskej dôstojnosti.

Gény týchto zločineckých vyvrheľov, spodiny a smradľavého ľudského odpadu sa dedili z pokolenia na pokolenie. Od roku 1946 až do roku 1989 prešlo Slovensko viacerými obdobiami. Bol Február 1948, kde konfidenti nacizmu, gestapa, bývalí gardisti, neoľudáci prevracali kabáty, vstupovali do KSČ, armády, bezpečnosti, podľa pokynov plukovníka Schöbrleho z marca 1945, aby likvidovali tých skutočne čestných a poctivých. Práve títo zločinci tu vyprodukovali triednych nepriateľov, politické procesy, otrasné zločiny proti ľudskosti, ktoré realizovali na poctivých protifašistických bojovníkoch, partizánoch, ale hlavne na protifašistických bojovníkoch, ktorí bojovali pod Anglickom či Francúzskom. Nesmieme ani zabudnúť, ako pri oslobodzovaní Slovenska Červená armáda unášala a deportovala nevinných ľudí do ruských gulagov.

Ohľadom gulagov treba pripomenúť neuveriteľný zločin, pohŕdanie a nenávisť voči ich obetiam, ako aj tým, ktorí prežili, ZO STRANY TERAJŠIEHO MINISTRA VNÚTRA MIKULCA, GAUNERA, NETVORA A ODĽUDA, KTORÝ OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU, KTORÉ ZASTREŠUJE TIETO OBETE, DOKONCA ZNÍŽIL AJ TAK DOTERAZ BIEDNE DOTÁCIE O POLOVICU, Z 8-TISÍC EUR NA 4-TISÍC EUR, ČÍM HO ÚPLNE ZLIKVIDOVAL. V protiklade s tým ale nezabudol pridať konfidentom z KPVS, kde má významné slovo aj konfident ŠtB Ján Budaj, z ktorého vyrobili jedného z tribúnov Novembra 1989. Nenávisť odľuda a netvora Mikulca voči týmto mučeníkom a obetiam tých najhroznejších zločinov proti ľudskosti, evokuje vo mne  otázku, z akej zločineckej zberby pochádza a po kom tieto zločinecké gény zdedil?

Boli tu 50. roky, streľby na hraniciach, prišiel august 1968, prišla normalizácia, boli páchané zločiny proti ľudskosti, ponižovanie a diskriminácia tzv. triednych nepriateľov, ale neexistovalo, aby tu vlastní občania Slovenska LEGALIZOVALI nacistické metódy na vlastnom národe, na vlastných občanoch. NEEXISTOVALO, ABY STARÍ ĽUDIA BOLI TAK PONIŽOVANÍ, HANOBENÍ, DOHÁŇANÍ DO BEZVÝCHODISKOVÝCH SITUÁCII, AKO PO NOVEMBRI 1989 V ZLOČINNOM SPOLČENÍ POLITIKOV A EXEKÚTOROV.

Do Novembra 1989 títo pohrobkovia s génmi fašistických, nacistických, gardistických, neoľudáckych, arizátorských, mengeleovských zločincov, s génmi masových vrahov z POHG, ktorí dovtedy čušali ako tie vši pod chrastou, prašivé krysy, potkany a tchory vo svojich norách a brlohoch, ako tie smradľavé zbabelé hovná, znovu vytiahli to staré otrepané, v mene Boha, národa a Slovenska. Krvilačné šelmy, ktoré sa postupne dostávali do vlád a parlamentov, ich zdedené nacistické gény ich hnali dopredu, aby aj po 75-tich rokoch, od porážky nemeckého nacizmu, tu mohli pokračovať v jeho zločineckých metódach.

Skurvení zločineckí hajzli, keďže už nemohli použiť koncentračné tábory a plynové komory, zločiny proti ľudskosti rozšírili cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva. A, samozrejme, CEZ ponižovanie, hanobenie dôchodcov, doháňanie ich do bezvýchodiskových situácii, v zločinnom spolčení ponovembrových vlád a parlamentov s vyvrheľmi s gaunermi afľandrami a im podobným EXEKÚTORSKÝM ľudským odpadom.V tomto ponižovaní dôchodcov, V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH, predbehli aj samotný nemecký nacizmus. Toto robia vedome a cieľavedome, s jasným úmyslom, dohnať takéto spoločenstvo ľudí k predčasnej smrti. Pýtam sa, akým právom, podľa akého zákona, podľa akého princípu, zločineckí gauneri a fľandry z ponovembrových vlád a parlamentov a exekútorskej čeľade, akým právom, pokiaľ je na dôchodcu uvalená exekúcia, aj keď vo viacerých prípadoch podvodná, prestane im poštárka nosiť dôchodok, pokiaľ sú klientmi niektorej banky. Je Vám oznámené, že dávku určenú štátom si musíte vybrať osobne, napríklad v pobočke Poštovej banky na Hlavnej pošte v Považskej Bystrici, ale tam Vám oznámia, že pre túto dávku si musíte ísť do Žiliny, do Poštovej banky, teda, musíte či máte precestovať 40 km tam a 40 km späť. Zlatý nemecký nacizmus, keď to porovnám s tým, že napríklad Židia, ktorí neboli odvlečení na splynovanie, mohli na tržniciach na Slovensku v rámci akejsi diskriminácie nakupovať len jednu hodinu.

          No ani týmto to nekončí. Zločineckí gauneri afľandry z ponovembrových vlád a exekútorskej prašiviny, pokiaľ Vám banka automaticky z dôchodku sťahovala za plyn elektrinu, TV, telefón, internet či ďalšie položky, zločineckí gauneri a fľandry z exekútorskej čeľade sa postarajú, aby to už nerealizovali, teda, hodia to na Vaše plecia. Nemusím tu zdôrazňovať, čo to znamená napríklad pre ťažko zdravotne postihnutého dôchodcu, do akého stavu beznádeje, ponižovania a hanobenia ľudskej dôstojnosti je doháňaný. Ale ani týmto to nekončí. Zločineckí exekútorskí gauneri a fľandry Vám zablokujú aj tú sumu, na ktorú nemajú nárok a ktorá Vám patrí. Podľa zákona Vám nemôžu zablokovať sumu 210 eur, pričom podľa zákona, ako ma doporučeným listom informovala Sociálna poisťovňa v Bratislave, strhnúť Vám môžu len tú sumu, ktorá podlieha exekúcii, pričom zvyšok Vám doručí poštová doručovateľka. To že mi táto zločinecká a zlodejská exekútorská fľandra zablokovala 2x144 eur, o ktoré ma vulgárne okradla a ktoré mi doteraz nevrátila.

STE V SITUÁCII, ŽE BUĎ ZAPLATÍTE ELEKTRINU A PLYN A CCA 70 EUR VÁM OSTANE NA STRAVU, LIEKY, HYGIENU. POKIAĽ NECHCETE SKAPAŤ OD HLADU, NEMÁTE NA LIEKY, KTORÉ NUTNE POTREBUJETE NA PREŽITIE. A NA JEDLO VÁM VYCHÁDZA 3 EURÁ NA DEŇ.

Preto je nutné prijatie trestu smrti, legalizácia mučenia, verejné popravy konkrétnych exekútorských vyvrheľov a ich komplicov z ponovembrových vlád a parlamentov. Aby skapíňali v tých najukrutnejších bolestiach v rámci verejných popráv čo najdlhšie, čo by sa malo realizovať v rámci verejných ľudových slávností.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka