Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Tzv. prezidentka  Zuzana Čaputová svojim mlčaním podporila zločiny proti ľudskosti zo strany masových vrahov, ktorí tu vykrádali zdravotníctvo  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

 
            Nebudem tu rozoberať spor o akomsi morálnom bahne či dne, ktorý vznikol z jednej vety napísanej poslancom Tarabom na sociálnej sieti ohľadom prezidentkinej dcéry, ktorá sa predviedla ako modelka, ktorú rozpútali jej politickí, mediálni a mimovládniriťolezi. Nebudem tu rozoberať temné ekonomické pozadie samotného Tarabu, pseudonárodovca a pseudokresťana, ktorý má s Čaputovou jedno spoločné –obaja mlčia o zločinoch proti ľudskosti zo strany masových vrahov, vykrádajúcich zdravotníctvo, kvôli čomu každoročne predčasne príde o život niekoľko tisíc nevinných občanov. Obaja sa takto zaradili k mlčiacim členom ponovembrových vlád a parlamentov, teda, ja osobne ich všetkých považujem za komplicov – spolupáchateľov. Sem možno zaradiť aj vedenie MV SR a GP SR neplnením si povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona, takže títo masoví vrahovia môžu tieto zločiny proti ľudskosti páchať nepretržite od roku 1992.

Je ale vrcholom cynizmu a bezcitným pohŕdaním voči obetiam týchto zločinov proti ľudskosti, keď aj Taraba a Čaputová idú kritizovať zdravotníctvo, no ako dve zbabelé občianske nuly, nemajú odvahu pomenovať skutočné príčiny kolapsu nášho zdravotníctva, ktoré je v reálnej pozícii 24 hodín po dvanástej, pričom je v ohrození, pokiaľ mám použiť ekonomický výraz, je na ceste k bankrotu.

Preto nezaradení poslanci zo strany ŽIVOT – NS pod vedením Tarabu dali návrh na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze, kde sa ku ním pridali všetci poslanci za SMER – SD, lebo podľa nich je zdravotníctvo na pokraji kolapsu a hrozí, že ostanú paralyzované nemocnice. Taraba obviňuje terajšieho ministra zdravotníctva, že nedokázal do dnešného dňa predstaviť riešenia, ako zabrániť a predísť tomuto kolapsu. Podľa neho akútny nárast výpovedí v zdravotníctve paralyzuje viaceré nemocnice, čo v kombinácii s prečerpanými nadčasmi u zostávajúcej časti zdravotníckych pracovníkov vytvára nezákonné a neľudské pracovné prostredie a ohrozuje pacientov.

          Ale ani pol slova o tom, že v zločinnom spolčení s gaunermi zo zločineckej smeráckej mafie, ktorá tu vygenerovala masových vrahov z gangu skapatéhoPašku, pri tých najzvrhlejších zločinoch proti ľudskosti pri drastickom vykrádaní zdravotníctva, ktorí nadviazali na masových vrahov vykrádajúcich zdravotníctvo počas vlád Mečiara, Dzurindu, Radičovej, Moravčíka. Ani pol slova o tom, že práve tieto rozkradnuté miliardy od roku 1992 sú hlavnými príčinami dnešných kolapsov, zbedačeného a vytunelovaného zdravotníctva, ktoré TU SAMOZREJME CHÝBAJÚ, no v protiklade s tým, zaručili osobný blahobyt masovým vrahom, ktorí zdravotníctvo od roku 1992 vykrádali.

Morálne dno Čaputovej, ktorá omylom prírody dostala ľudskú podobu

Táto zbabelá občianska nula, pričom mám dosť dôvodov si myslieť, že je funkčne nesvojprávna, hoci vie čítať aj písať, prezidentský sľub podpísala ako svojprávna osoba, bez prítomnosti opatrovníka, pričom o týchto zločinoch proti ľudskosti musí vedieť, svojim mlčaním, cez svoju občiansku zbabelosť, nenávisťou a pohŕdaním s radovými občanmi, visiac na šnúrkach pochybných indivíduí, ako prvý občan Slovenska, sa svojim mlčaním pridala k tejto spodine a smradľavému ľudskému odpadu, ktorý má na svedomí tieto zločiny proti ľudskosti, s ich podporou.

Po stretnutí v Prezidentskom paláci v piatok 22. 10. 2021 so zástupcami organizácií pôsobiacichv sektore zdravotníctva, ktorí zastupovali rôzne profesie, ktoré tu pracujú, mám divný pocit. Neviem to posúdiť, či jej telo a mozog boli v jednej rovine, ale jej požiadavka, aby sa v rozpočte zvýšili finančné prostriedky pre zdravotníctvo, že to považuje za legitímne, by si malo osvojiť vedenie Pezinskej psychiatrie a vo svojej odbornej správe by malo byť uvedené, že to považujú za správne, ale zároveň sa tu konštatuje, že tie miliardy, ktoré boli v zdravotníctve od roku 1992 rozkradnuté, a pokiaľ by rozkradnuté neboli, tak slovenské zdravotníctvo by mohlo byť na svetovej úrovni.

Taktiež poukázala na to, že situácia v slovenskom zdravotníctve bola pomerne kritická aj pred pandémiou nového koronavírusu. Podľa jej slov problém spočíva práve v personálnej nedostatočnosti slovenského zdravotníctva. (Ha, ha, ha, tak problém vykrádania zdravotníctva, práve ten najhlavnejší problém, preniesť na personálnu nedostatočnosť slovenského zdravotníctva, tak by jej nezaškodil rok v pomocnej škole – pozn. V. P.) Ani pol slova o tom, ako povedala, že prečo máme málo jednotlivých profesií, či už sú to lekári, zdravotné sestry, záchranári a podobne, nehovoriac o technickom vybavení a iných deficitoch, ktoré máme. (Pokiaľ by nechýbali tie rozkradnuté miliardy, tak tieto problémy by sme tu nemali – pozn. V. P.)

Záverom – hanbite sa, Vy všetci, ktorí ste na stretnutí zastupovali organizácie pôsobiace v zdravotníctve. Vy pritom najlepšie viete, ako tie rozkradnuté miliardy chýbajú, ale ste zbabelo mlčali. PREČO? PREČO? PREČO?

Vladimír Pavlík

    

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka