Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Ficovi nikdy nešlo o národ, ale len o vlastné prospechárske bachory, podobne, ako jeho komplicom zo zločineckej smeráckej mafie a Politbyra ÚV Smer-sociálna mafia, ale aj všetkým doterajším stranám, ktoré boli v parlamente  

https://vk.com/vlado.pavlik
 
          Odcitujem tu niekoľko zaujímavých pasáží, ktoré v liste, datovanom 14. februára 2005 v Bratislave, napísal Robertovi Ficovi, v tom čase poslancovi NR SR a predsedovi strany Smer, bývalý námestník generálneho riaditeľa SZRB Ing. František Szikhart. Teda, nejedná sa o žiadny anonym, ani i nejakého neinformovaného človeka, ale renomovaného odborníka, ktorému nebola ľahostajná politická, ekonomická a sociálna situácia na Slovensku. Svojim spôsobom menovaný aj dosť riskoval, čomu nasvedčujú aj niektoré pasáže, ktoré tu uvediem.

Vladimír Pavlík

Citácie z listu bývalého námestníka generálneho riaditeľa SZRB Ing. Františka Szikharta poslancovi NR SR a predsedovi strany Smer-SD Robertovi Ficovi zo dňa 14. 2. 2005

Vy ako predseda momentálne najsilnejšieho subjektu môžete výrazne ovplyvniť vývoj hospodárskych a spoločenských procesov nielen do najbližších volieb, ale predovšetkým po nich. Sme svedkami rôznych procesov, ktoré prebehli v bankovníctve, peňažnej a majetkovej sfére po divokej Mečiarovej privatizácii. Bola zvolená forma oddĺženia bánk a ich privatizácia. Po tomto ozdravnom procese, na ktorý sa museli poskladať všetci daňoví poplatníci, čoho priamym odrazom je stagnácia životnej úrovne obyvateľstva.

Pokračuje medzinárodné vekslovanie priamo z pozície súčasnej vlády pri nákupe vláčikov, predávaní účastí štátu v Transpetrole, ST, SA, pripravuje sa predaj ziskovej nákladnej železničnej dopravy a letísk. Po ozdravení bankového sektora a jeho privatizácii zostali pod gesciou štátu iba NBS, Slovenská záručná a rozvojová banka /SZRB/, Exim-banka a Slovenská konsolidačná a.s., ktorej úlohou je PODPOROVAŤ  expanziu žralokov – J&T, PentaGroup, Slávia Capital, DividentGroup, LEXOVSKÝ TRUSTHOLDING, PRESUNOM KLASIFIKOVANÝCH ÚVEROV DO ICH VLASTNÍCTVA ZA PROMILE SKUTOČNÝCH CIEN.

          Naďalej vo forme štátnych zákaziek POKRAČUJE ODSÁVANIE mnohomiliónových peňažných prostriedkov zo SZRB a Exim-banky tými spoločnosťami, KTORÉ ODVEDÚ DOHODNUTÉ MARŽE DO STRANÍCKYCH POKLADNÍ HZDS a SDKÚ. Týmto je úzka spolupráca deklarovaná a programovaná na najbližšie obdobie do parlamentných volieb v roku 2006 a možného pokračovania po nich.

Pre bližšie pochopenie Vám, pá FICO, vysvetlím princíp načrtnutého. V období poslednej Mečiarovej vlády bol spoločnosťou Slovakodata a.s., v ktorej má majetkové a personálne prepojenie Vladimír Lexa, do SZRB dodaný vnútrobankový počítačový systém za 154 miliónov Sk a do Exim-banky, ktorú vtedy riadil Ferdinand Orolín dokonca za 193 miliónov Sk. Systémy boli nekompatibilné od počiatku a dali sa využívať iba na klasické, primitívne písanie dokumentácie v Exceli a vo Worde.

V súčasnosti, na pokyn podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša pripravujú obe banky inováciu týchto systémov, na dodanie ktorých bude vopred vybraný určený dodávateľ opäť v rozpore so zákonom. SDKÚ POZNÁ PREPOJENIE VLADIMÍRA LEXU na dodávateľskú spoločnosť, no ZABEZPEČUJE koordináciu tohto obchodu prostredníctvom nastrčených osôb, Ing. Michala Krajčoviča, námestníka generálneho riaditeľstva SZRB a guvernéra Exim-banky, Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc. Úplnou tragédiou tohto celého podvodu je skutočnosť, že spoločnosť Slovakodata a.s. nie je spôsobilá dodať požadované systémy na účel sofistikovaného kompatibilného spracovania bankových produktov oboch bankových subjektov. Aj v tomto prípade ide o bezprecedentné odčerpanie značnej časti prostriedkov štátneho rozpočtu, keď do SZRB má byť nová dodávka v objeme za 110 miliónov Sk a do Exim-banky údajne až za 150 miliónov Sk a o 4 až 5 rokov sa môže obchod zopakovať. ZO ZÁKAZOK JE 30 % URČENÝCH A DOHODNUTÝCH ODVIESŤ DO POKLADNÍ SDKÚ A HZDS.

Exekutívu už druhé funkčné obdobie riadi skupina Židov, ktorí od roku 1991 završujú diaspóru, keď do roku 2001 sa ich trvale usadilo na Slovensku 1 400. TÍTO ŽIDIA NIE SÚ POTOMKOVIA PO VYVRAŽDENÝCH PREDKOCH POČAS SLOVENSKÉHO ŠTÁTU, ALE IBA SA PRIMKLI K MAJETKOM, KTORÉ TU NADOBUDLI A ZÍSKALI REŠTITÚCIAMI A AJ MAJETKY, NA KTORÉ UŽ NEMALI PRÁVNY NÁROK. Ďalej privatizáciou národného majetku a skúpením za babku ďalších majetkov zbankrotovaných podnikov po Mečiarových privatizéroch, vrátane majetkov nadobudnutýchprostredníctvom konkurzných mafiínadobudli takú masu majetkov bývalého národného hospodárstva Slovenska, že jeho objem je 30 násobne väčší, než aký nadobudli a vlastnili Židia úžerou a lichvárčinou v časoch prvého Slovenského štátu, podobnými metódami na dnešné pomery ku krádežiam prostredníctvom BMG Invest a Horizont.
Už pri prvej Dzurindovej vláde bol napriek účasti SDĽ a prezidentovania katolíka-komunistu zavedený na Slovensku najmä zo strany KDH termín ŽIDOKRESŤANSTVO, ako uirčená pomyslená symbióza a súzvuk židovských a kresťanských duchovných hodnôt. Názov Židokresťanstvo neuznal za oficiálny ani Vatikán a je proti tomu, aby sa ako skomolenina vsugerovávala všetkým kresťanom so zvýraznením Židovskej nadradenosti a vyvolenosti.

V druhej Dzurindovej vláde bol z Washingtonu a Bruselu odobrený vstup ďalších Židokresťanov do exekutívy – D. Lipšica /Liebschitz/, V. Palka /Žurek/, R. Zajaca /Kaninchen, Zwerg/.WolrdJewishCongress prostredníctvom exekutívy USA zabezpečoval dozor nad ekonomicky novozískanou kolóniou židovskými ambasádormi C. Spielvogelom a RonaldomWeisserom, ktorý sa tu údajne narodil a ako 1 ročný bol odcestovaný /už vtedy mal meno Ronald?/.

Pod vyhlasovanou Židokresťanskou láskou bol vytvorený enormný ťah, ktorý prekonal poňatie Marxleninského dialektického materializmu v navrátení majetkov, najmä katolíckej cirkvi a Židom, nepripustia inventarizáciu majetku s väzbou na odluku cirkvi od štátu. V tomto snažení je ústretový aj Mečiar a HZDS z úplne racionálneho dôvodu pudu sebazáchovy. Takže Židia nepripustia inventarizáciu cirkevného majetku, aby sa niekto v budúcnosti nesnažil vykonať inventarizáciu Židovského majetku, veď sme súčasťou svetovej globalizácie a tým aj medzinárodnej ochrany vlastníckych vzťahov, bez ohľadu na to, AKO MAJETKY ICH NOVÍ VLASTNÍCI NADOBUDLI.

          Toto je pomsta Židov za Oswienčim, Brzezinku, Majdanek a Tisov štát a až teraz v modernej dobe bola väčšina občanov Slovenska postihnutá kolektívnou vinou, za konanie, ktorého sa dopustili ich predstavitelia. Túto trvalú porobu občanov vedome a prezieravo vytvorili všetky vládne garnitúry a čiastočný, alebo úplný zvrat a zmenu môže vyvolať vražda politika alebo Židokresťana, ktoré by zastavili tieto Židovské globalizátorské procesy a etatizáciu posledných majetkov do ich rúk.   PRINT RSS


             
Hlavná stránka