Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Sme hrdými ničiteľmi seba samých, alebo, ako sa plní predpoveď Konferencie biskupov Slovenska z 3. júla 1996  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

 
          Keď spodina a protislovenský mečiarovsko-slotovský odpad, či už po ľudskej stránke, morálnej stránke, s minulosťou zbabelých prednovembrových občianskych a kolaborantských núl, podvodom vytvorili akúsi zvrchovanú a svojbytnú Slovenskú republiku, aby v skutočnosti ju mohli rozkradnúť a zmocniť sa toho, čo nevybudovali.Pre svoj osobný blahobyt, cez akési heslá o láske k Slovensku, začali rabovať aj to zo štátneho rozpočtu, čo bolo určené pre demografiu a zdravotníctvo. Následky za tieto ich zločiny sa nedostavili okamžite, ale prichádzali postupne. Dnes po tridsiatich rokoch sa už zo strany odborníkov verejne hovorí, že tie následky budú katastrofálne, že z pohľadu PREŽITIA nášho národa je ZLÁ DEMOGRAFIA oveľa väčší problém ako pandémia. Kvôli objektivite treba ale povedať, že v týchto zločineckých metódach pokračovali všetky doterajšie vlády, pričom bude krutou realitou, že za 70-80 rokov budú Slováci menšinou vo vlastnej krajine, že napr. kultúrne zvyky, rôzne tradície, ktoré sa dedili z pokolenia, už budú nahradené buď niečím iným, vrátane rôznymi amorálnymi zvrhlosťami.

V časoch, keď toto rabovanie bolo ešte v prvopočiatkoch, predsa tu boli ľudia, ktorí dokázali predvídať s predstihom niekoľkých desaťročí, kruté následky toto všetko bude mať. Boli to ľudia z Konferencie biskupov Slovenska, ktorí, ako keby toto vnuknutie dostali od samotného Nebeského Otca, ktoré, ako keby malo byť posledným varovaním, alebo poslednou výstrahou.Ako ale ďalších 25 rokov ukázalo, Antikristove sluhovské plody, ktoré riadili tento štát, robili všetko pre to, aby to dospelo k tejto krutej realite. Takže si to znovu pripomeňme:

Konferencia biskupov Slovenska vydala 3. júla 1996 výzvu na riešenie súčasnej demografickej situácie na Slovensku. Štrnásť podpísaných slovenských katolíckych biskupov v nej zdôrazňuje, že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k doteraz nevídanému POKLESU pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní MOHOL VÁŽNE OHROZIŤ I SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie BY SA POČET OBYVATEĽOV SLOVENSKA ZREDUKOVAL O 20 AŽ 25 PERCENT A POČAS TROCH GENERÁCIÍ O VIAC NEŽ POLOVICU.

Realita nám ale názorne ukázala, že tieto Antikristove plody, títo hajzli, súhrn spodiny a smradľavého ľudského odpadu, že pre nich je prednejšie aj tých niekoľko rokov života dožiť v blahobyte, aj keď to bude na úkor nešťastia vlastného národa. Za 70-80 rokov, keď z tohto ľudského odpadu budú len spráchnivelé kosti, bude zabudnuté, kto a kedy toto bolo zahájené, ako to pokračovalo. Vtedy si už nikto nespomenie, ako v roku 1918 nás zachránili Češi, ako vo vojnovom období nás zachránil Hitler, ktorý nedovolil, aby nás asimilovalo Poliaci a Maďari, aby si rozobrali naše územie. MY SME SA DOKÁZALI TOTIŽ ZNIČIŤ SAMI.
Príloha, ktorá je súčasťou tohto článku, teda dotyčný text, je dôkazovo tak podložený, dokonca aj o ďalšie následky či dôsledky, že je len smutnou vizitkou, dokazujúcou, že v rámci Európskej únie máme najzločineckejších politikov, ako aj najzbabelejší, najsluhovskejší a najsprostejší národ – cca 80 % dospelej populácie, ktorý dokázal vyhnať vlastné deti a vnukov z vlastnej krajiny, vlastné deti a vnukov pripraviť o budúcnosť vo vlastnej krajine, úmyselným nevytváraním primeraných podmienok na ich rozvoj. Hanba a hnus, že práve táto generácia  prispieva do štátneho rozpočtu cudzím krajinám.

Vladimír Pavlík


Helexa: Účet za zlú demografiu bude vysoký. Priemerný mladý človek zaplatí 82-tisíc eur

Zdroj: MICHAL SMRČOK – TREND 26. 6. 2021

Zachrániť dôchodkový systém je beh na dlhú trať. Kľúčom k úspechu je podporiť model rodiny s minimálne dvoma deťmi

Ako zvrátiť zlý demografický vývoj? O možnostiach sa TREND rozprával s výkonným riaditeľom a predsedom Inštitútu stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica Petrom Helexom.
Posledné dve dekády sa dosť diskutuje o problémoch slovenského penzijného systému. Čo nás čaká podľa vašej prognózy?
Nič pozitívne. Ako národ sa výrazne zmenšíme. Konkrétne do roku 2100 ubudne až 1,1 milióna obyvateľov. V priemere každý rok prídeme o 13 896 ľudí. Spôsobí to neustále klesajúci počet novorodencov. Z pohľadu prežitia nášho národa je zlá demografia oveľa väčší problém ako pandémia.
Prečo?
Pretože kým dnes na jedného dôchodcu pracujú 3 ekonomicky aktívne osoby, v roku 2050 to bude už len 1,43 ekonomicky aktívnych osôb. Pokles počtu ekonomicky aktívnych osôb spôsobí vážne výpadky na výbere dane z príjmov fyzických osôb, sociálnych a zdravotných odvodoch. Zároveň sa výrazne zvýšia výdavky na dlhodobú starostlivosť o starších ľudí.
Na čo sa teda Slovensko musí pripraviť?
Ak nenastane žiadna zmena, deficit penzijného systému sa bude geometricky každý rok zvyšovať, až sa okolo roku 2035 stane neudržateľným.
Na základe akého modelu ste dospeli k takémuto záveru?
Základnom našich výpočtov je čistá súčasná hodnota a ceny roku 2020. Úroveň nezamestnanosti sme pre potreby modelu ponechali na úrovni roku 2020. Zároveň nemodelujeme prognózu inflácie, pracujeme len s jednoznačnými efektmi negatívneho demografického vývoja a vyčísľujeme ich v súčasnej hodnote.
Nemôže súčasné problémy vyriešiť zvýšenie odvodov?
Ak by sme rastúce náklady chceli pokryť výhradne z navýšených odvodov na starobné poistenie, znamenalo by to nárast týchto odvodov pre každého pracujúceho občana o 100 percent. V opačnom prípade v roku 2050 klesnú starobné dôchodky v priemere až o 65 percent voči ich súčasnej výške.
Pre lepšiu predstavu, keby sme zlú situáciu z roku 2050 preniesli do roku 2020, tak priemerný dôchodok by nebol 472 eur ale len 167 eur. Z takto nízkej sumy nie je reálne prežiť. Navyše to nie je jediný problém.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka