Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Masoví vrahovia z ponovembrových vlád a parlamentov cez vykrádanie zdravotníctva dokázali, že úspešne pokračujú a dokončia to, čo zahájil nemecký nacizmus v rámci likvidácie Slovákov - Slovanov  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik

 
          Slovensko vymiera. Vinníkmi nie sú ani Židia, ani Nový svetový poriadok, ani sionisti, ani slobodomurári, ale samotní Slováci, patriaci do kategórie najväčších likvidátorov vlastného národa v rámci Európskej únie. Dokonca aj za použitia tých najzvrhlejších spôsobov zločinov proti ľudskosti, ako je napríklad vykrádanie zdravotníctva, k čomu sa doteraz neodhodlal žiadny štát v Európskej únii. Keď sa pozrieme do nedávnej minulosti, ktorá sa vlastne ani históriou nazvať nedá, teda obdobie, keď súhrn spodiny a smradľavého ľudského odpadu z mečiarovskej a slotovskej čeľade tu presadili cez rôzne manipulácie a podvody k 1. 1. 1993 akési zvrchované a svojbytné Slovensko, s prednovembrovou minulosťou zbabelých občianskych núl. Do Novembra 1989 čušali ako vši pod chrastou, zalezení ako krysy, potkany a tchory vo svojich brlohoch a norách. A keď sa to všetko okolo Novembra 1989 skončilo, začali vyliezať zo svojich brlohov, aby sa zrazu samopasovali za najväčších Slovákov, národovcov a kresťanov. Jediné čo uznávali, boli len ich vlastné bludy a frázy, žiadnu diskusiu neuznávali, lebo v ich hlavách, kde nad mozgom prevažovali piliny a otruby, im ani nedovolili, aby na nejaké relevantné protiargumenty, vedeli dať aj relevantnú odpoveď.

Prvé čo urobili bolo vykrádanie štátneho rozpočtu, tunelovanie podnikov, ktoré potom posielali do úpadku, tunelovanie bánk, miliónové a miliardové pôžičky, ktoré si ukladali na svoje súkromné účty, ktoré ale bankám nesplácali. Keď napríklad v roku 2015 publikovali výskumníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat) v Demografickom atlase SR negatívne vyhliadky na nasledujúce desaťročia, tak už v roku 1996 ich predbehla Konferencia biskupov Slovenska, ktorá vo svojej výzve z 3. 7. 1996, ktorá sa čítala vo všetkých kostoloch, bolo aj toto – „že v posledných rokoch dochádza na Slovensku k NEVÍDANÉMU POKLESU pôrodnosti. Tento trend je taký prudký a hlboký, že pri ďalšom pretrvávaní MOHOL VÁŽNE OHROZIŤ I SAMOTNÚ EXISTENCIU NÁRODA. Ak by pôrodnosť bola taká nízka alebo nižšia ako v roku 1995, počas života jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska ZREDUKOVAL o 20 až 25 percent a počas troch generácii o VIAC NEŽ POLOVICU.“

          TOTO BOL NÁSLEDOK VYKRÁDANIA MILIÁRD ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU, V ČOM POTOM POKRAČOVALI VLÁDY DZURINDU, RADIČOVEJ, FICA, PELLEGRINIHO, PRIČOM ANI TÁTO POSLEDNÁ KOLALÍCIA NIE JE BEZ VINY.

Kým v nedávnom období patrilo Slovensko vekovým zložením medzi tri najmladšie krajiny v Európe, v roku 2060 sa situácia úplne obráti. Podľa slovenských vedcov budeme o štyri desaťročia patriť medzi tri najstaršie krajiny v Európe.Aj toto je vizitka zločineckých protislovenských vyvrheľov za všetko to rozkrádanie, ktoré tu realizovali a realizujú. To znamená, že aj na tomto základe sa počet dôchodcov zvýši trojnásobne, tak dôchodkové zaťaženie jednoducho stúpne. Bez ohľadu na výkonnosť ekonomiky. Nie je možné, aby to neprinieslo nejaké ekonomické a sociálne problémy,naznačuje demograf Branislav Bleha.

Problémom nebude len starnutie, ale aj neustály pokles pôrodnosti. Zmenu trendu EVIDOVALI odborníci už po ponovembrovej revolúcii v roku 1989.Zatiaľ čo koncom osemdesiatych rokov pripadali na jednu ženu dve deti, už na prelome tisícročí to bolo 1,2 dieťaťa. Situácia sa v ďalších rokoch síce zlepšila (na 1,5 dieťaťa), na trend starnutia však toto číslo nie je dostatočné. Na to, aby bola krajina ekonomicky udržateľná, by bolo potrebné, aby číslo stúplo na dve deti.

Vymieranie v Európe

Vedecký časopis TheLancet zverejnil v októbri 2020 článok o tom, ako sa bude vyvíjať počet obyvateľov jednotlivých krajín na svete. Kým v roku 2017 žilo na Slovensku 5,42 milióna obyvateľov, v roku 2100 by sme podľa štúdie mali mať len 2,56 milióna obyvateľov.PRIČOM V ROKU 2100 SA UŽ NEBUDE HOVORIŤ O TOM, ŽE ZLOČINECKÝM A PSYCHOPATICO-SADISTICKÝM VYVRHEĽOM, HRAJÚCIM SA NA SLOVÁKOV, NÁRODOVCOV A KRES´TANOV, ALEBO KADEJAKEJ PRAVICOVO-FAŠISTICKEJ A LIBERÁLNEJ ZBERBE NA TO, ABY TO DOVIEDLI AŽ DO TAKÉHO STAVU, STAČILO 30 ROKOV – ABY SLOVÁCI BOLI MENŠINOU VO VLASTNOM ŠTÁTE, BEZ SVOJEJ KUTÚRY, NÁRODNÝCH ZVYKOV, KTORÉ SA TU DEDILI Z POKOLENIA NA POKOLENIE A PREŽILI, OBRAZNE POVEDANÉ, TATÁROV, TURKOV A MAĎAROV. ZNIČILI NÁS VLASTNÍ.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka