Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Porovnanie zdravotníctva v zločineckom, mafiánsko-gaunerskom, skorumpovanom a nesvojprávnom Slovensku s holandským zdravotníctvom  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
         K tejto podrobnej analýze doplnenej konkrétnymi číselnými a grafickými údajmi od Slovenky menom Barbora Kostalova, pod nadpisom Holandské zdravotníctvo, blog na denníku N z 19. marca 2019,ktorá žije 20 rokov v Holandsku, som bol opätovne konfrontovaný so slušnými holandskými politikmi na jednej strane, ktorí považujú zdravotníctvo za službu v prospech vlastného národa, v protiklade s arcizločineckými, arcizlodejskými a psychopaticko-sadistickými gaunermi a parazitnými darmožráčmi, ktorí riadili a riadia zločineckú, mafiánsko-gaunerskú a skorumpovanú Slovenskú republiku. Pričom mnohých z nich možno zaradiť do kategórie masových vrahov, ktorí každoročne cez vykrádanie zdravotníctva doženú k predčasnej smrti tisíce nevinných občanov Slovenska. Počty obetí, ktoré sú minimálne o 100 tisíc vyššie od roku 1990, pokiaľ porovnám obdobie na Slovensku od roku 1939-1989, s obdobím od roku 1990 do konca roku 2018. Teda obdobie za 50 rokov, kde rátam aj vojnové obdobie, porovnané s obdobím 29 rokov, obdobie mierové a demokratické. Znovu musím pripomenúť, že zločiny proti ľudskosti majú niekoľko desiatok podôb, no jedného spoločného menovateľa – keď človek v mene politického systému, ktorý mu to umožní, pripraví nevinného človeka predčasne o život. 
Niekoľko dôležitých rozdielov a faktov

Odbornosť a ľudskosť holandského zdravotníctva prináša konkrétne výsledky, pri ktorých štát a občan sú ako rovnocenní partneri, kde pri porovnaní so slovenským zdravotníctvom mám pocit, že Slovensko je čiernou dierou a podradnou guberniou v rámci Európskej únie. Tak si porovnajme konkrétnu holandskú realitu so slovenským fujhnusom, lebo holandský politik by sa neznížil, aby si z vykrádania zdravotníctva urobil biznis pre zvýšenie svojho osobného blahobytu.

Vo vyše 17-miliónovom Holandsku je v súčasnosti 24 zdravotných poisťovní, ktoré sú zoskupené v deviatich holdingoch. Štyri najväčšie holdingy (Achmea, VGZ, CZ a Menzis) ovládajú takmer 90 % trhu. Všetky poisťovne sú ziskové, no zisk do roku 2018 NEMOHLI VYPLÁCAŤ, ALE MUSELI VYTVÁRAŤ REZERVY. To bol súčasťou dohody v roku 2006, keď pri sprivatizovaní štátnych poisťovní dostali poisťovne z vytvorených rezerv od štátu veľký finančný príspevok. Tento dočasný zákaz vyplácať zisk bol v roku 2017 parlamentom (Druhou komorou) predĺžený a platí aj v súčasnosti. Niektoré politické strany presadzujú definitívny zákaz vyplácania zisku, avšak tento návrh zákona bol tvrdo skritizovaný Prvou komorou (senát) a vyvolal vlnu diskusií. Budúcnosť návrhu ešte nie je jasná, avšak zakázanie vyplácania zisku by bol značný zásah do ďalšieho prehlbovania trhového mechanizmu. Možnosť vytvárať zisk je dôležitá motivácia pre zdravé hospodárenie poisťovní, bez ktorého nie je možné ďalšie skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti.

          V medzinárodnom kontexte sa fungovanie zdravotníctva meria parametrom odvrátiteľnej úmrtnosti (avoidable mortality). To znamená, koľko ľudí BY NEMUSELO ZOMRIEŤ, ak by zdravotníctvo fungovalo dobre. Ide teda o úmrtia, KTORÝM SA DÁ PREDÍSŤ správnym zásahom (dobrá starostlivosť, prevencia), úmrtia, ktoré sú do veľkej miery LIEČITEĽNÉ.
V Holandsku je odvrátiteľná úmrtnosť nízka (88 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov), čo je hlboko pod priemerom EÚ (126 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov). JEDNA Z NAJVYŠŠÍCH ODVRÁTITEĽNÝCH ÚMRTNOSTÍ V EÚ JE NA SLOVENSKU: 243 ÚMRTÍ na 100-tisíc obyvateľov. Teoreticky to v absolútnych číslach znamená, že na Slovensku ROČNE ZBYTOČNE ZOMRIE 13-TISÍC OBČANOV. TO JE 35 ĽUDÍ KAŽDÝ DEŇ!!!

Jedno porovnanie

Zaujímavá cifra ohľadom zbytočných každoročných úmrtí prezentovaných Barborou Kostalovou, 13-tisíc občanov, keď to napríklad porovnám s konštatovaním Andreja Králika zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a údajov Eurostatu vyplýva, že v roku 2013 takto nemuselo predčasne zomrieť 11 078 občanov Slovenska. A tak sa treba nahlas a verejne pýtať nielen týchto 150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade, ako aj ich predchodcov, ktorí spoločnými silami urobili zo slovenského parlamentu zločinecký protislovenský štátny orgán, ako aj riadiacich pracovníkov polície a prokuratúry, vrátane ministerstva zdravotníctva, ako aj mlčiacich zbabelcov z tzv. slovenského národa, ktorým neprekáža vykrádanie slovenského zdravotníctva, čo má za následok zločiny proti ľudskosti, dokedy mienite pokračovať v tom, čo vo vojnovom období tu realizovali nacistickí zločinci a masoví vrahovia z POHG pri postupnej likvidácii slovenského národa?

Vladimír Pavlík
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka