Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Transgenderové Vánoce, jak je neznáte  

Švédská církev v kostele Sv. Pavla v Malmövyměnila na 1. Adventní neděli na oltáři obraz Adama a Evy za transgenderovou malbu lesbické umělkyně a aktivistky LGBT! Obraz zachycuje gaye a lesby, černocha, Arabku a bělošky v Rajské zahradě a na Stromě poznání je místo hada přešitý muž na ženu! Do kostela nikdo nechodí, švédská církev za poslední dobu ztratila většinu věřících, genocida křesťanství a tradiční rodiny ve Švédsku však nadále pokračuje a církev dostává dotace od švédské vlády a z Vatikánu, když věřící už na provoz nepřispívají! Zánik křesťanské kultury v přímém přenosu! https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/cropped-1056850295-700x394.jpg Švédská církev bývala jednou z nejvíce respektovaných církví vůbec, protože její tradiční rámec nijak zásadně nevybočoval ze starobylých vikingských tradic, které kladly důraz na rodinu, která byla hlavním základem švédské kultury. Jenže, po nástupu socialistických vlád k moci ve Švédsku koncem 70. let minulého století, se Švédsko postupně začalo měnit na laborato řglobalismu a světového sionismu. 
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/40593-1024x768.jpg
Kostel sv. Pavla v Malmö.

Švédsko otevřelo migrační stavidla původně s úmyslem obohacení švédského genofondu a posílení pracovního trhu, který potřeboval více pracovníků, protože švédské rodiny si nemohly dovolit více dětí, a to kvůli absurdně vysokým daním ve Švédsku. Ty byly v podstatě hlavním spouštěčem procesu, kdy chybějící porodnost Švédů měla nahradit migrace levné pracovní síly ze zemí 3. světa, tradičně z Afriky a z arabských zemí.

Nemá smysl popisovat, v jakém stavu je dnes Švédsko, které nikdo nikdy vojensky neobsadil a nedobyl, ale nakonec Švédsko padlo a bylo dobyto migranty z Afriky a muslimskými přistěhovalci, kteří změnili tvář Švédska, jeho kultury a tradic, přičemž spolu s islamizací Švédska začaly probíhat i paralelní procesy likvidace tradiční křesťanské rodiny a podpory transgenderismu, LGBT a feminismu. Pokud si myslíte, že Švédsko se do tohoto stavu dostalo nějakým násilným procesem a způsobem zvenčí, tak jste na omylu. Švédsko je totiž učebnicovým a ukázkovým příkladem konce státu, který se stane obětís vé vlastní indukované behaviorální genocidyvlastního druhu. Byly to totiž samotní bílí Švédové, kteří svému národu tento osud navodili a způsobili. Socialisté, sociální inženýři, etnografičtí výzkumníci a především politici, kteří ze Švédska udělali duhový, multigenderový, inkluzivní, feminizovaný a veskrze zdegenerovaný stát.

V kostele visí místo adventního obrazu Adama a Evy transgenderová LGBT malba se sodomity! Vatikán mlčí a místní zástupc ikongregace si to pochvalují, že jde o mistrovské dílo

Minulou neděli křesťané oslavili 1. Adventní svátek, který je oznámením příchodu Vánoc, nejdůležitějšího křesťanského svátku v roce, který oslavuje narození Ježíše Krista. Jenže ve Švédsku, tedy v zemi, kde globalisté zničili tradiční rodinu, probíhají úplně jiné procesy. Média přinesla totiž informaci, že Švédská církev ve svém kostele Sv. Pavla ve městě Malmö minulou neděli během zahájení Adventu odstranila z oltáře v kostele tradiční obraz Adama a Evy v Rajské zahradě a nahradilo ho obrazem švédské LGBT aktivistky Elisabeth Ohlson Wallin, která je lesbička [1]. Obraz totiž zachycuje transgenderovou Rajskou zahradu. Na obrázku je běloch a černoch pod stromem, jak se dotýkají. Vedle stojí běloška a arabská žena, také se vzájemně dotýkají, vpravo stojí mladý egyptský žrec s egyptskou ženskou plochou korunou, což symbolizuje transvestitu a na stromě je místo hada žena, resp. muž přešitý na ženu v šatech připomínajících kůži hada [2].
Církev ve Švédsku tak ve svých kostelech propaguje zvrácenosti, což je důkazem toho, že Vatikán byl ovládnut Antikristem. Namísto křiku a hrozeb exkomunikace přichází z Vatikánu jen mlčení, anebo dokonce souhlasn épřikyvování. Nikde nejsou slyšet církevní protesty ve Vatikánu, nikde se neozývají kategorická odsouzen ísměrovaná švédskému arcibiskupství a kardinálovi, prostě všichn ijsouzticha a tolerují tento proces.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/5de4d1b7203027758c3115bb-1024x576.jpg
Tento obraz visí v kostele od minulé neděle na oslavu Adventu.

Jak uvádějí švédská média, švédská církev začala už před 10 lety v roce 2009 ztrácet obrovské počty věřících [3] a dnes zejí švédské kostely naprostou prázdnotou. Švédští věřící se modlí už jenom doma, případně jezdí na bohoslužby do zahraničí, nejčastěji do Polska. Z čeho tedy potom žije švédská církev? Odpověď je jednoduchá, švédská církev je plně dotována ze štědrého švédského státního rozpočtu a rovněž z Vatikánu. Kostely jsou tedy ve Švédsku, až na výjimky v malých městech na severu, prakticky prázdné, některé již bylyzavřeny a nově se plánuje jejich přestavění na mešity.

Likvidace křesťanských symbolů, kostelů a Vánoc je součástí útoku sionistické globalizace na vnitřní kruh rodiny

Jak je tedy možné, že Vatikán na tyto procesy znesvěcení kostelů ve Švédsku nereaguje? Odpověď se skrývá v tom, že Vatikán byl ovládnut Antikristem a likvidace tradiční křesťanské rodiny je součástí Kalergiho panevropské doktríny v Evropě. Starý kontinent nelze nijak islamizovat, dokud obyvatelstvo Evropy bude vychováno v tradičním křesťanském duchu na modelu tradiční rodiny. Ano, pokud čtete mé knihy, už víte a chápete tu souvislost. Jedná se o válku o vnitřní kruh, tedy Kruh rodiny. Pokud rodina je tvořena mužem a ženou, potom dítě je plodem takové rodiny jako strom v sadu rodí jablka. Pokud ale rodina začne být likvidována a začne být propagován model rodiny muže a muže, nebo ženy a ženy, případně model bezpohlavních svazků genderově nevyjasněných osob, potom základní funkce národa, tedy funkce rodiny, funkce stromu, se postupn ězhroutí a spolu s tradiční rodinou se zhroutí i celý národ.

ElisabethOhlsonWallin
https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/EOimg2-1024x576.jpgLikvidace tradiční rodiny a likvidace křesťanství, jeho pokřivování, jeho znesvěcování transgenderismem a LGBT tezemi, jsou všechno procesy řízení na 1. prioritě. Rodina má za úkol vychovávat dítě, kostel má za úkol vychovávat rodiče k řádnému životu, tedy všechno jsou to procesy na 1. prioritě. Ale cose stane, když kostel začne rodiče vychovávat k homosexualismu, ke zvrhlostem, k deviacím, když na počátek Adventu jsou v kostele propagovány homosexuální teze a LGBT agenda? No, stane se jenom jedna jediná věc, lidé přestanou chodit do kostelů a postupně křesťanství zanikne, protože jenom malá hrstka věřících zachová víru v domácím rodinném kruhu. A toto je proces světových sionistů, v jejichž projektu globalizace musí být křesťanské národy zlikvidovány zevnitř, zdegenerovány, rozloženy, smíseny s jinými etniky, rozmixovány a smíchány s jinými kulturami a hodnotami. A ten proces už jednou na planetě Zemi proběhl.
Křesťanské národy nejde porazit, dokud jim budou vládnout tradiční rodiny a výchova potomků bude určována rodinou, ne sociálními inženýry, YouTubeinfluencery a neziskovkami ve školství
Když Bůh viděl to smilstvo, ty zvrhlosti, ty špatnosti proti Bohu, ty sodomické orgie pomalovaných mužů na ulicích Sodomy a Gomory, zavrhl lidské plémě v těchto městech a seslal na ně oheň a zkázu. Alespoň takto barvitě to popisuje Bible, nicméně Bible už nepopisuje, co k tomuto procesu v biblických dobách vedlo, že národy a lidé začali odvrhovat svazky mezi mužem a ženou a začali je nahrazovat homosexuálními vztahy. Ten proces byl totiž i tehdy vyvolaný a indukovaný těmi, kteří chtěli své nepřátele zdegenerovat, protože je nedokázali vojensky a v boji porazit. Když nelze nepřítele vojensky dobýt, je možné mu zdegenerovat jeho děti, skrze kulturu, média, léky, potraviny, vakcíny a školství, kterépostupně přeprogramuje děti a mládež. A tyto procesy vidíte okolo sebe.
Co udělal nepřítel v ČSSR po roce 1989? Okamžitě provedl destrukci a rozvrat ČSLA, okamžitě zlikvidoval národní obranyschopnost. Okamžitě začal ovlivňovat učební osnovy a vzdělávací programy na všech úrovních českého školství. Okamžitě začaly programy na nasunování cizích, méně inteligenčně rozvinutých etnik do základních škol, posléze došlo k procesu nasunován ípostižených a mentálně zaostalých dětí do základních škol, v rámci inkluze. 

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/b9d5347edecc1e7842e40e100c3877f4-1024x614.jpg 
Obraz “Poslední večeře” z dílnyšvédské autorky. LGBT varianta biblického výjevu.

Výsledkem jsou selhávající maturity, hloupnutí národa, tlaky na zjednodušování maturit, snižování latěk. Ve školách běží programy propagace jiných kultur, jiných ras, propagace Arabů a černochů s cílem, aby dívky a budoucí ženy si braly za muže cizince a nikoliv české a zženštilé mladíky.

Národy, ve kterých je skoro už hotovo, mají společné a chorobné znaky, které mohou připomínat genetickou degeneraci. Podívejte se okolo sebe, na komunální i státní volební úrovni

Degenerace postupuje a po 30 letech lidem nevadí, že pracují v rolích otroků a za čtvrtinové mzdy ve srovnání s Německem, které se v roce 2009 nedostalo do recese po vypuknutí hypoteční krize jen kvůli tomu, že Německo nemuselo dovážet lacinou produkci z Číny, ale má stejně nebo dokonce ještě levnějš ímontovnu přímo za humny, český protektorát. A lidem to nevadí v ČR, že jsou v roli otroků. A přijdou volby a lidé volí blázny a magory, a nejen v Řeporyjích.

https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/sweden-migrants-2015.jpg
Arabští migranti, nová várka na příjezdu do Švédska v roce 2015.

Na Slovensku zastřelí novináře a co udělají Slováci? Oni jdou a zvolí za prezidentku paní, která brala peníze od George Sorose do své neziskovky, aby vyřešila problém se zápachem z komunální skládky v Pezinku. A to stačilo na to, aby ji zvolili na Slovensku za prezidentku. A to je celé. Chápete tu tragédii národa? A co Řeporyje? Kandidát ukáže v reklamě Mall TV holý zadek [4] a je zvolen za starostu.
Národy postupně degenerují a ztrácí nejen schopnost obrany národa a vlastních tradic, ale co je horší, že tyto procesy v dlouhodobém horizontu proběhly tak neznatelně a nenápadně, že si jich nikdo nevšiml až do chvíle, než je prakticky hotovo. A protože je hotovo i ve Vatikánu, tak se nemůžete divit, že švédská církev znesvěcuje vlastní kostel vyvěšováním úchylných a zvrácených obrazů. Nemůžete se divit procesům ve Švédsku, když samotný papež myje a potom dokonce líbá nohy arabským migrantům [5]. Církev byla unesena a zkorumpována Antikristem, ten se jenom teď šklebí a směje, jak švédská církev na Adventní neděli ukazuje lidem obrázek se sodomickými výjevy.
Už to nejsou Vánoce, ale jenom “svátky” a transgenderově neutrální událost na konci roku. A to všechno kvůli tomu, že novou generaci už dnes nevychovává máma a táta, ale globální sionistický nepřítel za pomoci svých poskoků z neziskovek, fondů, bank, farmaceutických a potravinářskýc hfirem a nadnárodních organizací, jejichž jediným zájmem je převýchova vašeho dítěte. Na vás jako rodiče už každý z globalistů kašle, vy je nezajímáte. Světové sionisty zajímá pouze váš potomek, vaše dítě, vaše Greta, váš Kovy, jeho a její chytrý mobil, jejich kreditní účet, jejich zájmy, jejich kamarádi. Jakmile pochopíte tuto invaz inepřítele do vnitřního kruhu vaší rodiny a pravidla této genocidy, začnete se na svět okolo sebe dívat úplně jinak. Je čas se probudit a otevřít konečně oči! Dům Sion otevřel stavidla islamizace Evropy a spustil naplno a s veškerou silou procesy likvidace křesťanské rodiny.
-VK-
Šéfredaktor AE News
https://aeronet.cz/news/transgenderove-vanoce-jak-je-neznate-svedska-cirkev-v-kostele-sv-pavla-v-malmo-vymenila-na-1-adventni-nedeli-na-oltari-obraz-adama-a-evy-za-transgenderovou-malbu-lesbicke-umelkyne-a-aktivistky/

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka