Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Sen a realita  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
           Nedávno som mal taký zvláštny sen, o ktorý sa chcem s Vami podeliť. O tom, ako sa na prísne utajenom mieste stretli facebookoví anonymní slovenskí udavači, kde vzhľadom na prísne bezpečnostné opatrenia mali všetci na tvárach rôzne masky, pričom ich pravé mená poznali len dvaja zvolávatelia tohto stretnutia, ktorí si taktiež tváre chránili maskami.

Na úvod bola všetkými prítomnými zborovo zarecitovaná báseň, s týmto úvodným textom – SOM ANONYMNÝ SLOVENSKÝ FACEBOOKOVÝ UDAVAČ OD RODU, SLOVENSKÁ ANONYMNÁ UDAVAČKA MA MALA, NAD MOJOU KOLÍSKOU SLOVENSKÁ UDAVAČSKÁ ZÁSTAVA VIALA... Po odrecitovaní tejto básne boli rozprestreté veľké transparenty, na ktorých najviac prevažoval tento text – ĎAKUJEME RODIČOM, STARÝM RODIČOM, PRASTARÝM RODIČOM, ZA ZDEDENÉ UDAVAČSKÉ GÉNY, KDE POD RÚŠKOM ANONYMITY SI RIEŠIME SVOJE KOMPLEXY MENEJCENNOSTI. SĽUBUJEME, ŽE AJ ZO SVOJICH DETÍ UROBÍME ANONYMNÝCH UDAVAČOV, ABY Z KAŽDÉHO ANONYMNÉHO UDANIA MALI RADOSŤ A POCIT ŠŤASTIA, TAK AKO MY, ICH RODIČIA, NAŠI STARÍ RODIČIA A PRASTARÍ RODIČIA.

A potom prišiel ten dlho očakávaný okamih, ktorým mala byť zmena Preambuly Ústavy Slovenskej republiky a bol navrhnutý tento text –MY, ANONYMNÍ UDAVAČI SLOVENSKÍ, NAHRÁDZAJÚC TÝMTO SVOJU ZBABELOSŤ, SLUHOVSTVO K CUDZINE, AKO AJ OSOBNÚ NENÁVISŤ K TÝM, KTORÍ SA ODMIETLI STAŤ ANONYMNÝMI UDAVAČMI, SME HRDÍ NA TO, ŽE SME TAKTO ZHANOBILI NIELEN VLASTNÚ ŠTÁTNOSŤ, ALE AJ CYRILO – METODSKÉ DUCHOVNÉ DEDIČSTVO. ANONYMNÉ UDÁVANIE NECH JE POVAŽOVANÉ ZA NAJVYŠŠIU FORMU DEMOKRACIE V SLOVENSKOM UDAVAČSKOM ŠTÁTE, ABY BOLO ZÁRUKOU SLOBODNÉHO ŽIVOTA A ROZVOJA DUCHOVNEJ KULTÚRY, POD DOHĽADOM NAJVYŠŠÍCH SLOVENSKÝCH UDAVAČOV. NECH NÁM V TOM POMÁHA A OCHRAŇUJE NÁS DRAHÝ OCKO ANTIKRIST, PATRÓN SLOVENSKA, ABY V RÁMCI EURÓPY SLOVENSKÍ POLITICI BOLI NAJVYŠŠIE POSTAVENÍ V ZLOČINOCH PROTI ĽUDSKOSTI NA VLASTNOM NÁRODE, A SLOVENSKÍ OBČANIA BOLI V RÁMCI EURÓPY NAJZBABELEJŠÍM A NAJSLUHOVSKEJŠÍM ODPADOM.

Táto nová Preambula bola jednohlasne prijatá, pričom bolo rozhodnuté sa zaoberať ďalším návrhom, že tu bude zapracovaný aj text, ktorý verejne odsúdi tých 20 – 30 % občanov, ktorí sa odmietli stať anonymnými udavačmi, pričom týmto postojom zabránili, aby Slovenská republika sa mohla v názve zmeniť na Slovenskú udavačskú republiku.

Potom k rečníckemu pultu pristúpil zamaskovaný účastník, ktorý oznámil, že prečíta otvorený a ďakovný list Svetového spoločenstva sionizmu MarianoviKotlebovi.

Drahý brat Marian, prijmi obsah tohto listu nielen ako naše ocenenie, ale aj ocenenie od slovenských mimovládok, tretieho sektoru, a ľudsko-právnych organizácii, bojujúcich proti fašizmu, extrémizmu, rasizmu a intolerancii, že si nielen prijal úlohu hromozvodu, aby si bol verejne nazývaný fašistom, extrémistom, rasistom a xenofóbom, ktorý hanobí Židov, Rómov, ako aj ľudí inej orientácie, čím si sa v skutočnosti stal investorom pre stovky a stovky, ba možno pre niekoľko tisíc ľudí, ktorí sú platení nielen ako bojovníci, ale sa aj aktívne postavili na odpor proti fašizmu, extrémizmu a ďalším negatívnym javom, ktoré sa spájajú s Tvojou osobou.
          Drahý brat Marian, mimoriadne oceňujeme u Teba, hlavne to, že si odmietol či zriekol si sa úlohy, byť najvyššie postaveným antifašistom v slovenskom parlamente. Že si necháš verejne nadávať do fašistov od Ľuboša Blahu, a nielen od neho, poslanca za stranu Smer, ktorá cez fašistické metódy predčasne pripravila o život tisíce nevinných slovenských občanov, pričom dobre vieš, koľko takýchto fašistických strán už bolo v slovenskom parlamente, vrátane tohto. To, že svojim mlčaním odobruješ a súhlasíš s fašistickými zločinmi zo strany členov ponovembrových vlád a parlamentov cez vykrádanie zdravotníctva, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov nás len utvrdzuje, že to považuješ za obdobu z vojnového obdobia, keď masovými vrahmi z POHG boli vraždení nevinní muži, ženy, ba dokonca aj deti, aj keď vtedajšie metódy sú diametrálne odlišné od tých dnešných.
          Tvoje sluhovstvo a hlboký predklon k tým, ktorí tu každoročne zo štátneho rozpočtu rozkradnú 2-3 miliardy eur, pričom nielen ty, ale aj tvoji priaznivci dokážu veľkú časť občanov presvedčiť, že za to všetko sú najviac vinní asociálni cigánski paraziti, ti, všetci títo blahorečia. Štátna moc si nesmierne na tebe cení, že pokiaľ si tu, tak tu nevznikne žiadna slušná a národne orientovaná politická strana. Samozrejme, aj my sa ti snažíme odvďačiť, naposledy s tou komédiou spravodajsky pripravenou, o rozpustení ĽS-NS, keď si prakticky dostal zadarmo reklamu na zviditeľnenie, čím ti opätovne stúpli preferencie. Aj kvôli tomuto môžeme vyčleniť ďalšie milióny na boj proti fašizmu a extrémizmu, zamestnať ďalšie stovky nových bojovníkov a aktivistov.A HLAVNE, TVOJA OSOBA MÁ NA TOM NAJVYŠŠIU ZÁSLUHU.

          Za pomoci najvyšších politických predstaviteľov sme facebook obsadili ľuďmi s fašistickým, gardistickým, extrémistickým, rasistickým, protirómskym a protižidovským zameraním, ktorí blokujú všetkých tých, ktorí dokážu vyvrátiť vaše klamstvá a bludy. Dokonca ste už na facebooku tak silný, že ste dokázali zablokovať človeka aj za to, že napísal o židovskej hrdosti a vlastenectve, ktoré porovnal s poníženými hoviadkami a zbabelými plebejskými ovcami z tzv. slovenského národa, čo facebook považoval za nenávistný prejav, ktorý porušil jeho zásady a princípy.

Drahý brat Marian, držíme ti palce, aby ste sa dostali do Európskeho parlamentu, aby sme práve kvôli tomuto mali opätovne nový dôvod použiť a preprať ďalšie milióny eur na boj proti fašizmu a extrémizmu. Pevne veríme, že budeš naďalej tým pevným hromozvodom, dobrým investorom, aj keď ťa to nebude stáť ani jedno euro.

Vladimír Pavlík

   PRINT RSS


             
Hlavná stránka