Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

V každom sne je aj kus reality  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
                   Začínam mať pocit, že v každom sne je aj malá či väčšia časť životnej reality, pokiaľ to mám vzťahovať na svoju osobu. Jeden z posledných príkladov je aj sen, v ktorom som bol ako účastník dotyčného diania. O čo sa vlastne jednalo?

Na Námestí SNP v Bratislave, za účasti približne 50-tisíc občanov, sa konalo slávnostné zhromaždenie pri podpísaní spojenectva a vzájomného porozumenia, ako aj neútočenia všetkých bývalých a terajších parlamentných a neparlamentných strán. Dôvod bol jediný – slávnostné zaviazanie sa, že nikto z týchto subjektov nebude útočiť na vykrádačov zdravotníctva, a spoločné mlčanie o obetiach, práve kvôli tomuto vykrádaniu, z kategórie predčasne zomrelých, keďže do tejto skupiny patrili a patria aj viacerí účastníci, ktorí tieto zločiny proti ľudskosti páchali a naďalej páchajú, cez vykrádanie zdravotníctva.

Bol to nádherný a fascinujúci pohľad na vzájomne potľapkávanie sa Mariána Kotlebu s Kiskom, Čaputovou, Dankom, Beblavým, Trubanom, Hlinom, Blahom, ktorý držal transparent s nadpisom – Aj moji starí rodičia boli arizátori – ako aj ostatnými poslancami a politikmi, ktorí sa objímali s poslancami ĽS NS, ktorých dovtedy nazývali fašistami a extrémistami. Hromadne poslancom ĽS NS ďakovali za to, že verejne nekritizujú vykrádanie zdravotníctva, ani tie tisíce obetí, ktoré kvôli tomu predčasne ukončili svoj život. Preto aj na znak vďaky bol Marian Kotleba požiadaný, aby predniesol slávnostný príhovor.

Príhovor Mariana Kotlebu

Drahí bratia Slováci, drahé sestry Slovenky,
          Tisíc štyristoosemdesiatosem rokov (1488) boli Slováci gniavení a okrádaní Tatármi, Turkami, Maďarmi, Čechmi, prežili sme a ubránili sme sa. Chceli nám zobrať územie, asimilovať nás, ale sme sa ubránili. Po nich nastúpili ďalší, mimoriadne zákerní škodcovia, ako napríklad Židia, sionisti, židoboľševici, slobodomurári, janičiari, čechoslovakisti, liberáli, gayovia, lesbičky, slniečkári, sorosovci, ale opätovne sme sa ubránili. Dnes si tu vládneme sami, za 25 posledných rokov sme tu vybudovali nielen druhé Švajčiarsko, ale sme ho aj predbehli.

Do roku 1993 napríklad naše zdravotníctvo vykrádali cudzinci, spoločne so zapredanými vlastizradcami, národnosti slovenskej. Vznikom samostatnej a zvrchovanej Slovenskej republiky v roku 1993 došlo vo vykrádaní zdravotníctva k zásadnému zlomu. Celé vykrádanie je v slovenských rukách, to znamená, nevykrádajú ho žiadni cudzinci, ale len a len Slováci. Hrdí a svojbytní Slováci. Predsa si nebudeme špiniť do vlastného, slovenského hniezda, poukazovať jeden na druhého, preto aj to naše spoločné mlčanie o týchto predčasne zomrelých občanoch, čo niektorí nepriatelia slovenskej štátnosti nazývajú zločinmi proti ľudskosti, dokazuje našu nerozbornú jednotu. Buďme hrdí na to, že nie cudzinci, ale samotní Slováci regulujú chod tohto národa, kde slabí jedinci nikdy nesmú mať miesto. Buďme hrdí na to, že Slováci si riadia nielen svoj vlastný štát, ale aj to, že cez vykrádanie zdravotníctva sa neobohacuje zahraničie, ale len Slováci na úkor Slovákov.

          Je len na škodu, že toto nepodporil a nechce ani podporiť Štefan Harabin, ktorý týmto dokázal, že nemá čisté úmysly so Slovenskom. Jeho bilbordy prezentované po celom Slovensku s textom, ktorý uráža nielen slovenský národ, ale aj poctivých slovenských zbojníkov, vykrádačov zdravotníctva, ktorí vlastne takto zbavujú slovenský národ plevel od zrna. Tieto jeho bilbordy s textom – KTO KRADNE V ZDRAVOTNÍCTVE, ZABÍJA ĽUDÍ, vyvolávajú veľkú vlnu protestov po celom Slovensku. Ľudia spisujú protestné petície, kde odsudzujú Štefana Harabina, odmietajú jeho bilbordy, pričom mu rázne odkazujú, citujem – PÁN HARABIN, NEURÁŽAJTE NÁS, OBČANOV, KTORÍ SVOJIM MLČANÍM PODPORUJÚ POCTIVÝCH SLOVENSKÝCH ZBOJNÍKOV, KTORÍ VYKRÁDANÍM ZDRAVOTNÍCTVA REGULUJÚ, ABY SLOVENSKÝ NÁROD BOL ČO NAJVIAC ODOLNÝ.

Ďalej chcem poďakovať Združeniu svetového sionizmu za blahoprajný list, ktorý mi spoločne odovzdali pani Čaputová, páni Kiska, Beblavý, Blaha a Hlina, kde ma ocenili ako vzorného investora, lebo cez svoje výroky o asociálnych cigánskych parazitoch, zahraničie musí stále zvyšovať svoje dotácie, ako aj počty ľudí, na boj proti fašizmu, extrémizmu a rasizmu.

Zaznamenal – Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka