Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Moja rada: Čo odpovedať keď sa zákerní novinári pýtajú na protižidovský holokaust na Slovensku  

   Samozrejme, že neomarxistickým pseudonovinárskym presstitútom vôbec nejde o hľadanie nejakej historickej pravdy, ale svojimi zákernými otázkami točiacimi sa okolo "slovenského protižidovského holokaustu" ako jastrab krúžiaci nad svojou korisťou či ako zákerní starovekí farizeji sa snažili nášho Pána Ježiša Krista dotlačiť k tomu aby povedal niečo nešikovného, aby ho mohli z čohokoľvek obviňovať, tak aj dnešní pseudonovinárski presstitúti spoločnými silami útočiaci svojimi zákernými otázkami si aj mnohých členov a sympatizantov ĽSNS ako aj iných politicky nepohodlných ľudí snažia dotlačiť k tomu, aby koordinovaným bombardovaním otázkami na "slovenský protižidovský holokaust" ľudí ktorých nenávidia zatlačili do defenzívy s tým, že v tiesnivej situácii sa ľudia najčastejšie môžu nejako pošmyknúť a odpovedať nejako nešikovne, čo potom môžu zneužiť k ich obvineniu, že údajne vraj schvaľujú protižidovský holokaust, že údajne propagujú "fašizmus" a "nacizmus" atď aby mohli byť obžalovaní pred súdom.

Jednoducho otázka typu "Čo si myslíte na Tisov protižidovský holokaust na Slovensku?" je rovnako zákernou otázkou ako keď sa starovekí farizeji spýtali nášho Pána Ježiša Krista: "Je správné platiť dane cisárovi alebo nie?" 

Preto na túto zákernú otázku týkajúcu sa slovenského protižidovského holokaustu doporučujem každému odpovedať týmto zákerným pseudonovinárskym presstitútom približne toto:

"Dúfam, že kardinála Jána Chrizostoma Korca nikto z Vás nebude podozievať, že by to bol azda nejaký fašista alebo nacista. A tento náš slovenský kardinál Ján Chrizostom Korec v roku 1989 napísal knižku "Kríž v znamení pravdy". A pokiaľ teda ide o slovenský štát, prezidenta Tisa, protižidovský holokaust a podobné témy, tak ja Vám musím povedať, že ja sa plne stotožňujem s názormi pána kardinála, ktoré v tomto svojom diele vyjadril."

Vysvetlenie celkového kontextu:

Keďže mnohí, ba možno i väčšina z Vás sú ľudia mladší než som ja, v dôsledku čoho Vám nemusí byť tento kontext jasný, tak Vám dlhujem vysvetlenie:.

 Ešte za predošlého komunistického režimu dňa 14.3.1989 vtedajší prvý program československej televízie u príležitosti šesťdesiateho výročia vyhlásenia slovenského štátu odvysielal v hlavnom vysielacom čase film "Kríž v osídliach moci" týkajúci sa problematky slovenského štátu, prezidenta Tisa a slovenského protižidovského holokaustu. Išlo o ideologicky nenávistný komunistický propagandistický film, ktorý tieto historické udalosti vykreslil v podstate v rovnakom duchu ako ich mainstreamove média s tendenčnou zaujatosťou úplne jednostranne a lživo vykresľujú aj dnes. 

Proti tomuto úplne jednostrannému, účelovo tendenčnému a z historického hľadiska z prevažnej čati aj úplne nepravdivému výkladu protestoval vtedajší biskup tajnej katolíckej cirkvi a neskorší kardinál Ján Chrysostom Korec veľmi rozsiahlym, obšírnym otvoreným protestným otvoreným listom, dopisom, ktorý poslal do redakcie vtedajšej Československej televízie.

A ešte za trvania komunistického režimu sme tento dopis kardinála Korca hromadne prepisovali na písacích strojoch, keďže v tej dobe ešte neexistovali počítače. Do písacieho stroja sme si založili príslušný počet listov papiera A4 formátu aj s kopirákmi, čím z obyčajného písacieho stroja pri jednom prepísaní sme vytvorili okrem "originálneho prepisu" ešte aj ďalších päť kopií, a tí čo mali k dispozícii tie drahé elektronické písacie stroje, tí mohli prepísaním vytvoriť dokonca až pätnásť kopií. A takto sme vtedy vytvárali katolícky samizdat. Já som elektrický stroj síce nemal, mal som len obyčajný písací stroj, ale aj tak nakoniec keď sa vytvorené kopie dali ďalším luďom, tak sa to vďaka mnohým prepisovačom tento náš katolícky samizdat stále viac a viac šíril geometrickou radou. Prepisovania tohto Korcovho dopisu som sa v polovici roku 1989 samozrejme, že zúčastnil aj ja, a to i napriek tomu, že eštebáci mi už z týchto dôvodov prepisovania slovenského ale aj českého katolíckeho samizdatu (keďže slovenčina aj čeština sú moje dva materinské jazyky) v minulosti svojvoľne "zabavili" už dva písacie stroje, a tŕpol som strachom, že si naši bratislavskí eštébáci prídu ešte aj pre môj v poradí už tretí za moje ťažko zarobené peniaze opätovne kúpený písací stroj.

A ešte tuším koncom roku 1989, krátko po pádu komunistického režimu tento dopis kardinála Korca bol dokonca nakoniec i riadne a legálne vytlačený pod názvom "Kríž v znamení pravdy", ktorým kardinál Korec reagoval na dotyčný komunistický propagandistický film "Kríž v osídlach moci",  a pod týmto názvom "Ján Korec: Kríž v znamení pravdy" by ste túto knižku mali nájsť dodnes v mnohých knižniciach na Slovensku. 

Možno, že je to aj trochu ironické, že ja ako slovenský štátny občan českej národnosti narodený v zhruba polovici šesťdesiatich rokov v Bratislave ako syn otca a matky, ktorí obaja boli českej národnosti Vám toto radím, ale ja ako katolík, a moja katolícka viera je pre mňa oveľa důležitejšia než moja národnosť, a preto Vám všetkým skutočne úprimne doporučujem si túto knižku kardinála Jána Chryzostoma Korca "Kríž v znamení pravdy" požičať napríklad z nejakej knižnice a prečítať si ju.

S prejavom hlbokej úcty

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
687 03 Babice č.p. 265
Okres Uherské Hradiště
Zlínský kraj
Česká republika
Môj web: http://www.henryklahola.nazory.cz


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka