Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Technológia použitia vedeckej metódy Overtonovho okna: Ako presadiť nepresaditeľné  

  Všetko pokrokové ľudstvo, ako nás označujú, úplne prirodzene prijalo homosexuálov a ich subkultúru, ich právo uzatvárať manželstvo, adoptovať deti a obhajovať svoju sexuálnu orientáciu v školách a materských škôlkach. Snaží sa nám dokázať, že je to všetko prirodzený beh vecí. Bol to ale skutočne úplne prirodzený proces ?? 

Nie, nebol !! Klamú nám !!!

Klamstvá o prirodzenom behu vecí poprel americký politológ, psychológ a sociológ Dr. Joseph Overton, ktorý opísal technológiu zmien spoločenských postojov k otázkam kedysi pre spoločnosť tak zásadných a úplne nepredstaviteľných. Prečítajte si o tom a pochopíte, akým spôsobom legalizujú homosexualitu a manželstvo rovnakého pohlavia. Uvedomíte si s určitosťou, že v Európe bude už v najbližších rokoch možno zavŕšená aj legalizácie pedofílie a incestu. Mimochodom, rovnako ako aj detskej eutanázie.

Čo ešte môžeme akceptovať v našom svete pomocou technológie, o ktorej píše Dr. Joseph Overton?

Funguje totiž spoľahlivo.

Dr. Joseph Overton opísal, ako boli pre spoločnosť úplne cudzie myšlienky vynesené zo smetiska verejného opovrhnutie, oprášené a nakoniec dokonca aj legislatívne ukotvené.

Podľa Dr, Overtona existuje totiž pre každú myšlienku alebo spoločenský problém tzv. "Okno možností", a v rámci neho možno alebo nemožno o myšlienke široko diskutovať, otvorene ju podporovať, propagovať a snažiť sa ju ukotviť legislatívne. Okno sa posúva zo štádia "nemysliteľné", tzn. verejné morálke úplne cudzieho a úplne zavrhnutého až do štádia "aktuálnej politiky", tj. stáva sa široko posuzovatelným, prijímaným masovým vedomím a fixovaným v zákonoch.

Nejedná sa o vymývanie mozgov ako také: táto vedecká technológia je oveľa sodistikovanější a delikátnejšiu. Postupná systémová aplikácia je efektívna preto, že jej pomáha nenápadnosť jej pôsobenia na spoločnosť, ktorá sa stáva jej obeťou.

Rozoberme si na jednom príklade, ako začína spoločnosť krok za krokom najprv s diskusiou o niečom absolútne neprijateľnom, neskôr to považuje za vhodné a nakoniec sa s novým zákonom zmieruje a zastrešuje kedysi pre ňu čosi úplne nemysliteľné.

Zvoľme si niečo úplne nepredstaviteľné. Povedzme napríklad trebárs niečo tak úplne šialene absordného a spoločensky absolútne neprijateľného  ako je napríklad kanibalizmus, tj. Myšlienku legalizovať právo občanov na jedení jeden druhého. Je tento zvolený príklad dosť šokujúci?

Overtonova metóda v praxi funguje následovne:

Všetkým je jasné, že momentálne zatiaľ nie je možnosť propagovať kanibalizmus, pretože sa spoločnosť veľmi ostro a nekompromisne postaví proti. Takáto situácia znamená, že problém legalizácie kanibalizmu sa zatiaľ nachádza ešte v nulovom štádiu "okna možností" a podľa Overtonovej teórie ju možno označiť za "absolútne nemyslitelné".

Model nám ukáže situáciu, ako ono "nemysliteľné" bude realizované, prejde cez všetky fázy Overtonovrj metódy "okien možností"

Ešte raz opakujem, Dr. Overton opísal TECHNOLÓGIU, vedeckú metódu ktorá umožňuje presadiť v myslení ľudí akceptácii doslova úplne akúkoľvek myšlienky.

Upozorňujeme, že nepredložil koncepciu, ale iba popísal spoľahlivú technológiu ako tejto zmeny zmýšľania možno dosiahnuť. 

Teda takú postupnosť činov, ktorých realizácia vedie k požadovanému cieľu. Pozor! Táto technológia môže byť efektívnou sebedeštruktívnou zbraňou k zničeniu ľudských spoločenstiev.

 

Fáza 1 - síce neprijateľné, ale hovorme o tom!

Téma kanibalizmu je v spoločnosti zatiaľ ešte nepríjemné a úplne neprijateľné. Uvažovať na túto tému nie je žiaduce ani v médiách, ani v slušnej spoločnosti. Zatiaľ je to jav absolútne nemysliteľný, absurdný a zakázaný. Aby sme uviedli do súladu prvý pohyb Overtonova okna, je nutné presunúť tému kanibalizmu z oblasti "radikálneho" do oblasti "možného".

Veď máme slobodu slova, tak prečo by sme nesmeli hovoriť práve o kanibalizme, všakže?

Všetko je dovolené študovať a všetko môžu vedci skúmať: neexistujú pre nich tabuizované témy. Ak existuje takáto možnosť, zvolá sa napríklad etnologické sympózium na tému "exotické rituály polynézskych domorodcov". A potom sa počas neho bude diskutovať o histórii tejto témy, sa uskutočnia pokusy predstaviť si ho z tzv. "Vedeckého" uhla pohľadu. A tým dostaneme o kanibalizme hodnoverné informácie.

 

Fáza 2 - desakralizácia

Vidíte, ukázalo sa, že o ľudožrútsve možno hovoriť vecne a pritom zostávať v rámci vedeckej slušnosti.

Overtonovo "okno" sa tým ale nenápadne posunulo z "oblasti absolútne neprijateľného" do už len "oblasti radikálneho". Znamená to, že sa preskúmanie pozícií ukázalo už zreteľnejšie. Týmto je teda zaistený ten posun od absolútne neprijateľného, absolútne negatívneho postoja spoločnosti ku kanibalizmu ku vzťahu oveľa pozitívnejšiemu.

Súčasne s touto pseudovedeckou "debatou" sa musí bezpodmienečne objaviť nejaké "spoločenstvo radikálnych kanibalov". Nevadí, ak bude aktívne iba len na internete, lebo takých ľudožrútov si médiá určite všimnú a budú ich citovať vo všetkých mainstreamových hlavných médiách.

Ide o ďalšiu možnosť vyjadrenia. Po druhé sú také omračujúce monštrá sa zvláštnou genézou potrebnej na vytvorenie obrazu radikálnej hrozby. Oproti inému strašiakom "fašistom, vyzývajúcim spaľovať na hraniciach takých ako sú oni, len preto, že sú inakí". O hrozbách však pohovoríme nižšie. Na začiatok stačí publikovať príbehy o tom, čo si myslia o jedení ľudského mäsa napríklad údajní "britskí vedci" a nejaké ľudské beštie s inou úchylkou.

Výsledkom prvého posunu Overtonova "okná" sa stalo, že pôvodne absolútne neprijateľná téma bolo uvedená do obehu, tabu sa desakralizovalo a negatívna jednoznačnosť problému bola zbúraná.

 

Fáza 3 - nahradenie pôvodného výrazu eufemizmom a vytvorenie podporného precedensu

V nasledujúcom kroku sa Overtonovo "okno" zmýšľanie ľudí posúva ešte ďalej a téma kanibalizmu sa presúva tak z "radikálnej oblasti" do "oblasti možného".

V tomto štádiu potom všetky médiá ďalej pokračujú v citáciách údajných tzv. "Vedcov". Predsa sa nemôžeme odvracať od vedeckých poznatkov o ľudožrútov? Každý, kto odmietne na túto tému diskutovať, musí byť ociachovaný ako údajne vraj zaostalý nevzdelaný hlúpy primitív, tmár, bigotný svätuškár a pokrytec.

Je nutné, aby bolo pre kanibalov vymyslené miernejší označenie, aby sa údajní fašisti všetkého druhu neodvažovali vešať na inak mysliace deviantov nálepku "K." (tj. Kanibalovia).

Pozor! Vytvorenie eufemizmu, teda nahradenie nepríjemnej skutočnosti výrazom jemnejším je veľmi dôležitý moment a pre legalizáciu nemysliteľného nápadu je táto zámena nutná.

Pojem kanibalizmus už teda viac už neexistuje. Bude zamenený napríklad na antropofágiu. Avšak aj tento výraz bude čoskoro nahradený ešte raz, pretože aj toto označenie bude považované za urážlivé.

Cieľom vymýšľania nových pojmov je odviesť pozornosť od podstaty problému, odtrhnúť formu slova od jeho obsahu a zbaviť sa tak svojich ideologických odporcov. Kanibalizmus sa zmení na antropofágiu, a potom trebárs na antropofíliu podobne ako zločinec mení priezvisko a pas.

Súbežne s hrou na mená prebieha vytvorenie opierkového precedensu historického, mytologického, aktuálneho alebo len vymysleného, čo je však hlavné "legitímneho". Bude "objavený", respektíve vymyslený ako "dôkaz" toho, že antropofília môže byť v podstate uzákonená:

"Spomínate si na legendu o obetavej matke, ktorá napojila smädom umierajúce deti vlastnou krvou?"

"O histórii antických bohov, ktorí sa pojedali navzájom, a i u Rimanov to bolo predsa normálne!"

"Tým viac u kresťanov nám blízkych je s antropofíliou všetko v úplnom poriadku! Doteraz rituálne pijú krv a jedia mäso svojho 

boha. Z toho predsa kresťanskú cirkev neobviňuje?

Hlavnou úlohou bakchanálie tejto etapy je aspoň čiastočne vylúčiť jedenie ľudí z trestného postihu. Aspoň raz v historickom okamihu.

 

Fáza 4 - Overtonovo okno sa ďalej posúva z "oblasti možného" do "oblasti racionálneho".

Potom, čo je poskytnutý legitímne precedens, objavuje sa totiž možnosť posunúť Оvertonovo "okno" opäť ďalej z "oblasti možného" do "oblasti racionálneho". Ide už o tretiu etapu. Na tomto mieste je oslabenie spoločného myslenia ľudí mediálnou propagandou zavŕšené približne týmito mediálnymi tvrdeniami:

"Túžba pojedania sa navzájom je u ľudí geneticky zakódovaná, spočíva v ľudskej podstate".

"Niekedy je nevyhnutné zjesť človeka, pretože existujú neprekonateľné okolnosti".

"Predsa existujú ľudia, ktorí si želajú, aby ich zjedli".

"Аntropofilovia boli vyprovokovaní!"

"Zakázané ovocie je vždy sladké".

"Slobodný človek má právo sa rozhodnúť, čo má zjesť".

"Neskrývajte informácie, nech každý vie, kto je kto, аntropofil alebo аntropofob".

"Je vôbec v аntropofilii niečo škodlivého? Škodlivosť nie je vedecky preukázaná ".

V povedomí verejnosti sa tak umelo vytvorí, "bojové pole" a na oboch stranách sa nepochopiteľným spôsobom vynoria radikálni priaznivci a radikálni odporcovia ľudožrútsrva.

Skutočných nepriateľov, tj. normálnych ľudí, ktorí nechcú byť ľahostajní k porušeniu tabu ľudožrútstva, sa médiá demagogicky snažia vtesnať medzi radikálnych strašiakov a opísať ako radikálnych nepriateľov. Úloha týchto strašiakov spočíva v aktívnom vytváraniu obrazu šialených psychopatov, agresívnych, fašistických nepriateľov antropofagie, vyzývajúcich "spáliť zaživa ľudožrútov, Židov, komunistov a černochov". Prítomnosť v médiách pravdaže zaisťujú všetkým vymenovaným, okrem skutočných odporcov legalizácie ľudožrútstva.

Sami tzv. antropofilovia zostávajú akoby vnútri hrozieb "oblasti intelektu a vedy", odkiaľ so všetkým pátosom "zdravého rozumu a ľudskosti" odsudzovanýcg "fašistami všetkého druhu".

Takzvaní "vedci" a pseudonovinárski presstituti v tejto fáze vo všetkých mainstreamových hlavných médiách dokazujú, že sa ľudstvo v priebehu svojej histórie čas od času pojedalo navzájom a že je to teda údajne vraj úplne normálne. Teraz je možné téma аntropofílie presunúť z "oblasti racionálneho" do "oblasti populárnej". Оvertonovo "okno" sa posúva ďalej dopredu.

Fáza 5 - popularizácia

Je nevyhnutné, aby bola popularizácia kanibalizmu podporená populárnym obsahom, vhodnými historickými a mytologickými 
osobnosťami a podľa možností aj tými súčasnými, mediálnymi.

Аntropofília masívne preniká do aktuálnych správ a talkshow. Ľudia sú jedení v nových filmoch, v textoch piesní a videoklipoch.

Jeden z trikov popularizácie sa nazýva "Rozhliadnite sa okolo seba!"

"Vari ste netušili, že jeden známy skladateľ ......je antropofil?"

"Aj jeden známy poľský scenárista bol po celý život antropofilom a dokonca bol za to stíhaný."

"A koľko ich sedelo v blázinci! Koľko miliónov vyhnali a zbavili občianstva! ... Mimochodom, ako sa vám páči nový klip Lady 

Gagy "Eat me, baby"?

Prepracované téma v tejto fáze uvádza v TOP a potom sa nezávisle samoreprodukuje úplne všade v masmédiách, šoubiznisu a v politike.

Ďalší efektívny spôsob je viesť o jadre problému aktívne a prázdne rozhovory na úrovni informačných operátorov (novinárov, vedúcich televízneho vysielania, verejných aktivistov ...). Tí pravdaže vylúčia z diskusie skutočných odborníkov.

V okamihu, keď sa už všetci začnú nudiť a diskusie o danom probléme zájde do slepej uličky, prichádza vybraný profesionál a hovorí: "Páni, v skutočnosti je všetko úplne inak. A nejde ani tak o to, ale o toto "- a určuje medzitým smer a tendenciu, ktorá sa riadi posunom Overtonovho "okná".

K ospravedlňovaniu zástancov legalizácie využívajú zľudšťovanie zločincov pomocou formovania ich pozitívneho obrazu, ktorý nemá nič spoločné s charakteristikou zločinca:

"Sú to tvorivé ľudia. Zjedol svoju ženu. No a čo? "

"Oni naozaj milujú svoje obete. Jesť, znamená milovať! "

"U аntropofilov je zvýšené IQ, v ostatným dodržiavajú prísnu morálku".

"Аntropofilovia sú sami obete, ich život ich k tomu donútil".

"Vychovali ich tak" atď.

Takéto podprahové texty sú obsahom populárnych talkshow.

"Budeme vám rozprávať tragický príbeh lásky! Chcel ju zjesť! Aj ona chcela to isté! Kto sme my, aby sme ich súdili? Možno je to láska? Kto ste vy, aby ste stáli na ceste ich láske ?! "

Fáza 6 - z kategórie populárnej do sféry aktuálnej politiky

Posúvame sa k šiestej fáze pohybu Оvertonovho "okna". Téma je pripravené na možnosť presunúť ho z "oblasti populárneho" do oblasti "aktuálnej politiky".

Začína príprava právneho rámca. Lobistické skupiny sa vo vláde konsolidujú a vystupujú z tieňa. Sú publikované sociologické prieskumy verejnej mienky preukazujúce údajne vysoké percento zástancov legalizácie kanibalizmu. Politici začínajú s pokusom verejne sa vyjadriť na tému zákonodarného ukotvenie tejto témy. Do verejného vedomia zavádzajú nové dogma "zákaz jedenia ľudí je zakázaný". To je firemná špecialita liberalizmu: tolerancia ako zákaz tabu, zákaz na nápravu a varovanie pred vražednými úchylkami pre spoločnosť.

Spoločnosť je počas tejto poslednej fázy pohybu Overtonovho okná z "oblasti populárneho" do "oblasti aktuálnej politiky" zlomená. Už iba len tá najaktívnejšia časť občanov bude ešte v kladení odporu proti zákonodarnému ukotvenie ešte nie tak dávno nepredstaviteľného pokračovať. Celkovr je však ale spoločnosť už zlomená. Súhlasila s vlastnou porážkou.

Sú prijaté zákony, zmenené (zničené) normy ľudskej existencie, ďalej má táto téma dôsledky i na výchovno-bzdelávací proces detí v školách a materských škôlkach, nevyhnutne táto nová ideológia bude zahrnutá do všetkých školských učebníc a to znamená, že nasledujúce pokolenia ´daka tejto indoktrinácii už všeobecne vyrastie bez šance na prežitie so zdravým úsudkom. 

Posledné zvyšky oponentov a kritikov kanibalistickej ideológie sa permanentne zmenšuje. Podľa politikov a médií sú všetci čo si dovolia v čomkoľvek nesúhlasiť s ich kanabalistickou agendou sú údajne vraj "fašisti" a "nacisti". Vo všetkých médiách prebieha voči oponentom a kritikom kanibalistickej ideológie nenávistný mediálny tzv. "antifašistický" lynč. Ba nielen mediálny lynč, ale oponenti a kritici kanabalismu začínajú byť kriminalizovaní, vyhadzovaní zo zamestnania, zo škôl a z vedeckých inštitúcií, ba dokonca sú za svoje názory aj existenčne likvidovaní astronomicky vysokými likvidačnými pokutami, ktoré nie sú schopní zaplatiť, na čo im exekútori v rámci vymáhania uhradenia týchto pokút konfiškujú všetky ich majetky. A eventuálne sú títo oponenti a kritici  ľudožrútstva za ich tzv. "antropofóbiu" a údajné tzv. "Šírenie nenávisti" zatváraní do väzenia alebo do psychiatrických liečební.
  
Proste v prípade evenzuálnej aplikácie Overtonovej metódy na femomén kanibalizmu by to dopadlo úplne rovnako, ako to v západných krajinách dopadlo aj v prípade riadenej zmeny spoločenského myslenia týkajúceho sa sodomie, ktorú najprv premenovali na "homosexualitu", a teraz už nielen pojem sodomiti, ale už ani pojem "homosexuáli" nepovažujú za najvhodnejší, a teraz vyžadujú, aby sa nazývali "gayovia". Pred našimi zrakmi teraz Európa dovŕšila proces akceptácie sodomie, a teraz postupne a nenápadne už začína proces legalizácie incestu, pedofílie a zavádzania eutanázie.

Ako technológiu zničiť

Najľahšie sa "okno" opísané Dr. Overton posúva v sekularizovanej tzv. "zolerantnej", respektíve mravne indiferentnej a vykorenenej spoločnosti, kde sa médiám a ich pánom zo zákulisia už podarilo ľudí úspešne vykoreniť, respektíve úspešne zbaviť ľudí akýchkoľvek náboženských, mravných, národných, vlasteneckých a iných podobných hodnôt a ideálov. Teda v spoločnosti, ktorá vďaka relativizácii všetkého tradičného a normálneho nemá táto spoločnosť ako celok už vôbec žiadne ideály a v dôsledku tohoto tejto spoločnosti už chýba jasné rozlišovanie dobra a zla. Chceli by ste hovoriť o tom, že je vaša matka prostitutka? 

Chcete o tom napísať do časopisu? Zaspievať pieseň? A koniec koncov dokázať, že byť prostitutkou je údajne vraj normálne a dokonca nevyhnutné? Práve to je vyššie popísaná technológia. Opiera sa o všedovolenosť. Neexistuje tabu. Neexistuje nič svätého. Neexistuje poňatie posvätnosti a samotná diskusia o nej je zakázaná. Všetkého toho sa nedostáva. A čoho sa dostáva? 

Existuje takzvaná "sloboda slova", ktorá bola premenená na slobodu straty ľudskosti. Pred našimi zrakmi postupne odstraňujú mravné hodnoty, ktoré zadržujú spoločnosť od priepasti sebazničenia. Teraz je už cesta otvorená.

Takáto spoločnosť je potom veľmi ľahkou korisťou pre to, aby jej vládcovia v zákulisí mohli ľahko vnútiť akékoľvek pseudohodnoty, ktoré im vnútiť chcú. Napríklad trebárs aj tento kanibalizmus by ľuďom takto vnútili, keby im ho vnútiť chceli. Nebol by to pre slobodomurárov vôbec žiadny problém.

Vďaka svojmu totalitnému mediálnemu monopolu získajú vďaka médiám všetkých menej inteligentných ľudí, ktorí podľahnú sile ich všadeprítomnej mediálnej propagandy. Nepoctivých oponentov a kritikov ktorým sa nepodarilo všadeprítomnou propagandou vymyť ich mozgy už nejako zkorumpujú, aby prešli či už za peniaze alebo iné benefity či výhody na ich stranu. Vydierateľných a zbabelých oponentov a kritikov zas už nejako pod hrozbou že im niečo zoberú či pripravia ich o kariéru zastrašia aby mlčali. 

A ten malý zvyšok neohrozených oponentov a kritikov, ktorým nielen že sa nepodarilo vymyť ich mozgy všadeprítomnou mediálnou propagandou, ale ktorí sú súčasne aj príliš čestní a poctiví na to aby ich mohli nejako skorumpovať, práve tak ako aj majú pevné hodnotové ukotvenie a pre svoje presvedčenie sú ochotní aj trpieť a stáť na úplnom okraji spoločnosti, tých už vládnuci režim nejako dokonale bude izolovať od ostatných ľudí, aby na nich nemohli mať žiadny vplyv, aby ostatných spoluobčanov nemohli tzv. "nakaziť" svojimi údajne vraj "fašistickými konšpiráciami".

Myslíte si, že sám nie ste schopný nič zmeniť?

Máte úplnú pravdu, človek sám nemôže absolútne nič.

Osobne ste však povinný zostávať človekom. Človek je schopný nájsť riešenie akéhokoľvek problému. Čo nezmôže jeden, urobia ľudia, ktorí sú spojení spoločnou myšlienkou. Rozhliadnite sa okolo seba a šírte po Internete,sociálnych sieťach a podobne, lebo vedzte, že iba len pravda nás oslobodí.

S prejavom hlbokej úcty

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
 http://www.henryklahola.nazory.cz


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka