Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Keď úchylné a bezcitné hyeny riadiace Mestskú hromadnú dopravu v Považskej Bystrici a poslanec Kunovský, považujú ľudí v Orlovom za odpad  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
           V zločineckom, mafiánsko-gaunerskom,  skorumpovanom, psychopaticko-sadistickom Slovensku,dokonca, údajne, ešte svojbytnom, svojprávnom, kde medzi zločinecké a zlodejské špičky patria najvyšší predstavitelia ponovembrových vlád a parlamentov, pozadu nechcú ostať ani zberby riadiace kraje a okresy. Od roku 1990 nám tu sľubujú blahobyt, prosperitu, druhé Švajčiarsko, no realita v ich podaní je príliš krutá. To čo si nedovolili ani komunisti počas normalizácie, ako aj prítomnosti ruských vojsk na našom území, mám na mysli nielen masívne rozkrádanie, ako aj zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva, no a, o ničení nášho životného prostredia, likvidácia lesov, do novembra 1989, to boli komunisti, vrátane okupačnej ruskej armády, len úbohí diletanti. Aj pracujúci človek, pokiaľ tvoril hodnoty, bol svojim spôsobom vážený. Dokonca z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď ma zo zamestnania v Považskej Bystrice vyhadzovali ako protisocialistického a protištátneho živla, okamžite ma zamestnal Metrostav Praha, pričom ich vôbec nezaujímalo varovanie ŠtB zo Slovenska, že rozvraciam kolektív, pracovnú morálku, ako aj socialistické zriadenie, lebo už po mesiaci nadobudli presvedčenie, aká je moja skutočná pracovná morálka. Keď napríklad porovnávam fungovanie vtedajšej hromadnej dopravy či už električiek, trolejbusov, autobusov v Prahe a Bratislave, kde som nejaké tie roky odpracoval, tak to sa nedá s dneškom ani porovnať. Existovali mesačníky, štvrťročenky, polročenky, pričom najlacnejšie napr. v Prahe boli celoročné preukážky. Boli rôzne dotácie, pričom, komu sa chcelo pracovať, nemal žiadne problémy, ako prežiť. Ten najhlavnejší dôvod, pri porovnaní s dnešnou dobou bol ten, ŽE KEĎ POROVNÁM VTEDAJŠIE KRADNUTIE S TÝM PONOVEMBROVÝM, TAK JE TO V POMERE 5:95.

Slovenských ponovembrových politikov možno rozdeliť do niekoľkých skupín – zločinci, zlodeji, parazitní darmožráči, sadisti, psychopati, guľošváľoši, prevetrávači pohlavných orgánov v pracovnej dobe, doháňači nevinných ľudí cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva k predčasnej smrti. A za túto zločineckú činnosť sú ešte zo zákona nadštandardne odmeňovaní práve z toho, čo vyprodukujú práve tí, ktorí nemôžu byť spravodlivo ohodnotení, lebo ich peniaze si delia práve tieto zločinecké kreatúry.

Dnes pojem „človek“ nielen pre tieto kreatúry z najvyššej, krajskej a okresnej politiky nič neznamená, lebo všetko to, čo sa rozkradlo a rozkradne, následky sa prenesú na radových občanov. Názorný príklad ktorý tu opíšem, kde hlavnú úlohu hrajú špinavé a bezcitné hyeny, ktoré ovládajú Mestskú hromadnú dopravu v Považskej Bystrici, pričom zrušením viacerých spojov dostali hlavne starých ľudí do neriešiteľných situácií. Uvediem konkrétny príklad, kde tieto špinavé bezcitné hyeny zrušili dva autobusové spoje do Orlového, patriaceho k mestskej časti Považskej Bystrice. Z Orlového do centra Považskej Bystrice je cca 3 km, pričom v tejto časti je množstvo starých ľudí, dokonca viacerí nad 80 rokov, pre ktorých tieto spoje, z ktorých jeden odchádza z Orlového do mesta o 9.16 hod, pričom z Považskej Bystrice zo zastávky išiel aj smerom na Orlové o 10.21 hod, druhý spoj išiel z Orlového do mesta o 10.16 hod a smerom do Orlového zo zastávky v Považskej Bystrici o 11.23 hod. Čiže občania Orlového mohli si takto urobiť potrebné nákupy, alebo pokiaľ niečo potrebovali vybaviť, tak sa to dalo stihnúť.

Lenže najskôr tieto sadistické hyeny ktorým patrí Mestská hromadná doprava v Považskej Bystrici, zrušili, teda, vynechali zastávku v Orlovom pri autobuse, ktorý zo zastávky v Považskej Bystrici odchádzal o 11.23 hod, pričom od 1.5. zrušili, teda, vynechali zastávku v Orlovom, pri autobuse s odchodom z Považskej Bystrice o 10.21 hod. Takže z Orlového naďalej chodia, NO DO ORLOVÉHO OBIDVA AUTOBUSY TIETO PSYCHOPATICKO-SADISTICKÉ HYENY ZRUŠILI. Pýtam sa, týchto špinavých zakomplexovaných sadistických hajzľov a hyen, ktorí omylom prírody dostali ľudskú podobu, viete Vy vôbec, špinavé smradľavé kreatúry, sadistické hyeny, AKO STE ĽUĎOM V ORLOVOM UBLÍŽILI? TO ZA AKÝ ODPAD TÝCHTO ĽUDÍ POVAŽUJETE?

KDE BOLA VAŠA ĽUDSKOSŤ majiteľ a hlava Mestskej hromadnej dopravy v Považskej Bystrici VLADIMÍR PODOLIAK, zarytý podporovateľ a priaznivec zločineckej, parazitno-darmožráčskej a protislovenskej zberby zo SNS, o ktorom mi bolo z viacerých strán povedané, že sa jedná o arogantného bezcitného psychopata, ktorého správanie je také, že radový občan je pre neho len odpadom. A zároveň sa chcem opýtať vedenia SNS, hlavne tých, ktorí sú v slovenskom parlamente, to Vám neprekáža, ako tento sadistaa psychopat, Vladimír Podoliak, ktorý má zo zákulisia riadiť túto prašivú protislovenskú zberbu SNS na okresnej úrovni. Len preboha sa nevyhovárajte, že nie sú peniaze, lebo Vám napíšem tieto tri vety, ktoré pripomínam zločineckým vyvrheľom z najvyššej politiky, ako aj krajskej a okresnej politiky – NEMALI STE KRADNÚŤ, VY ŠPINY ZLOČINECKÉ!!! NEMALI STE KRADNÚŤ, VY ŠPINY ZLODEJSKÉ!!! NEMALI STE KRADNÚŤ, VY ŠPINY PARAZITNO-DARMOŽRÁČSKE!!!

Majú vôbec tieto psychopaticko-sadistické hyeny typu Vladimíra Podoliaka a jeho komplicov právo na ľudskú smrť?

Vôbec si to nemyslím. Za všetko zlo ktoré tu napáchali, si zaslúžia jediné – dlhodobé skapíňanie v tých najukrutnejších bolestiach a neustále im pripomínať – „nič iné si nezaslúžite, za všetko to zlo, čo ste na nevinných ľuďoch napáchali.“ Keďže tieto hyeny ublížili mnohým ľuďom z okolitých dedín, patriacich pod Považskú Bystricu, ako aj jej samotným obyvateľom – nezanedbateľnej časti, pokiaľ by som poznal ich manželky, pred každou z nich by som si odpľul a položil jej otázku – „ako sa Vám žije s takouto bezcitnou hyenou?“ A pokiaľ by som bol rodič dieťaťa a vedel som, že chodí do jednej triedy s deckom takejto hyeny, tak by som mu povedal, aby sa ho každý deň pýtal – „opýtaj sa svojho otca, prečo je z neho bezcitná sadistická hyena?“

Maslo na hlave poslanca za Mestskú časť Milochov a Orlové Ing. Jána Kunovského

Najskôr treba povedať, že mesto Považská Bystrica vlastní v MDS len 34 %, čím sa vlastne stáva v rozhodovaní v pozícii  nepodstatného, obmedzenými právami tu niečo presadiť, ale s povinnosťou platiť a dotovať, keďže Vladimír Podoliak so svojou rodinou má ten zbytok – 66 %, teda rozhodovacie právo.Tak si položme otázku, ako k takémuto niečomu mohlo prísť?

Začiatky takejto zmluvy možno hľadať v období, keď tu bol primátorom ponížený sluha a poskok zločineckého, zlodejského a protislovenského politického subjektu HZDS (Hnutie za dodrbanie Slovenska) pod vedením paranoidného protislovenského škodcu Vladimíra Mečiara, Ľuboš Lackovič, kedy tu mesto stratilo rozhodujúce postavenie. Chce mi Lackovič tvrdiť, že v tomto svinstve, na ktoré teraz doplatili nevinní ľudia, nemá prsty?

A teraz sa pozrime na jedného z hlavných vinníkov tohto svinstva voči občanom Orlového, popri vedeniu MDS, poslanca Kunovského, keďže je nielen dostatok dôvodov, ale aj dôkazov o tom, že jeho ješitná a zvrátená povaha sa nedokázala preniesť cez, z jeho strany, vymyslené dôvody voči viceprimátorovi Maťošovi, ktorý mal na starosti uzatvorenie novej zmluvy s MDS na tento rok. Práve tento viceprimátor, keďže dbal, aby v tejto novej zmluve NEBOLI POŠKODENÍ, ALE UPREDNOSTNENÍ hlavne dôchodcovia a deti, požiadal všetkých poslancov o námietky a doplnenia k tejto novej zmluve. JEDINÝ KTORÝ S VICEPRIMÁTOROM ODMIETOL O TOMTO ROKOVAŤ A HĽADAŤ SPOLOČNÉ RIEŠENIA BOL POSLANEC ZA MILOCHOV A ORLOVÉ ING. JÁN KUNOVSKÝ, KTORÝ MÁ TRVALÉ BYDLISKO V MILOCHOVE. Napriek tomu, že vedel, ako ublíži občanom Orlového, kvôli jeho ješitnosti a z jeho strany vymysleným sporom, odmietol s viceprimátorom Maťošomosobne rokovať a vyhovieť občanom Orlového. Je dostatok dôkazov o tom, že z jeho verejných vyjadrení na Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici, keď sa rokovalo o tejto zmluve, VEDOME VEDEL, ŽE IDE POŠKODIŤ A UBLÍŽIŤ OBČANOM ORLOVÉHO, hlavne dôchodcom, žiakom, pričom do tejto kategórie patria aj ľudia nad 80 rokov.

Vladimír Pavlík   PRINT RSS


             
Hlavná stránka