Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ VLÁDĚ, PARLAMENTU A SENÁTU  

           Vážení představitelé českého národa,

      USA i Evropská unie investují v posledních letech miliardy dolarů a eur do výzkumu lidského mozku. Výsledky tohoto výzkumu už teď pomáhají tisícům postižených lidí na světě. Pokud ale nevzniknou zákony, které by zakazovaly použití technologií dálkového ovládání činnosti lidského mozku, fyzickým i právnickým osobám a státním organizacím, přestane být za několik let pravdou, že Česká republika je demokratickým státem. 

Díky výzkumu mozku jsou dnes přesně známa místa v mozku, která řídí činnost různých tělěsných orgánů i kde se odehrávají vyšší mozkové činnosti jako jsou myšlenky  nebo řeč. Známy jsou i frekvence vysílaní nervových impulsů, které různým činnostem v lidském mozku odpovídají. Lidský mozek totiž, podobně jako počítače, funguje digitálně, protože informace uvnitř mozku se přenášejí počtem a frekvencí nervových vzruchů. O to snadněji si mozek „rozumí“ s počítačovými technologiemi.

Už v roce 2006 vložili vědci do mozku muže, který úplně ochrnul, implantát, který přenášel činnost jeho mozku do různých přístrojů a umožňoval  mu tak otevírat e-mail, ovládat televizi a robotickou paži.  Stejnou metodou dokázali ochrnutí lidé i hledat na internetu, hrát počítačové hry  https://www.nytimes.com/2011/09/18/magazine/the-cyborg-in-us-all.html?pagewanted=all nebo řídit své pojízdné vozíky. 

Začátkem loňského roku byl zveřejněn pokus kanadských vědců, kteří naučili počítač proměňovat záznam elektromagnetických vln, vycházejících z mozku člověka, který vnímal tvář jiného člověka, v podobiznu člověka, jehož tvář tento člověk vnímal http://www.foxnews.com/tech/2018/02/26/this-literally-reads-your-mind-to-re-create-images-faces-see.html. Stejně tak už vědci  vyvinuli systém, který přenáší  záznamy kamery, umístěné na brýlích  slepých lidí, kterým přestala fungovat sítnice, prostřednictvím elektromagnetických vln do elektrod, umístěných na sítnici a vrací jim tak alespoň částečně schopnost vidět http://www.businessinsider.com/scientists-put-a-bionic-eye-to-the-test-and-it-helped-blind-people-see-again-2015-7.
Pokud jde o sledování myšlenkových procesů, byl vyvinut  přístroj, který dokáže analyzovat mozkové vlny a nacházet v nich souhlásky a samohlásky a potom přenášet  naše takto odhalené myšlenky na displej. Přesnost tohoto přístroje zatím dosáhla 90%  https://www.researchsnipers.com/device-that-translates-your-thoughts-in-to-words-will-be-in-smar  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3497935/ .
Každý snadno podlehne svodu, že by místo vyklepávání textu na klávesnici nebo vyhledávání pomocí myši, mohl jeho počítač nebo mobilní telefon reagovat přímo na dění v jeho mozku a zapisovat jeho myšlenky přímo do dokumentů nebo provádět operace, které ho zrovna napadly.  Společnosti Apple a Samsung ve skutečnosti už mají prototypy elektroencefalografických zařízení, které je možné si nasadit na hlavu a  které jsou schopné předávat do jimi vyvíjených nových typů chytrých telefonů elektromagnetické vlny, vycházející z mozku. Nové chytré telefony je dokáží analyzovat,  vyčíst z nich záměry jejich majitelů a provést příslušné operace  https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1 .
Podobně jako v případě zrakového vnímání  je možné, při znalosti algorytmů mozkového zpracování slov,   vygenerovat a přenést do mozku prostřednictvím s mozkem propojeného počítače, připojeného k internetu nebo prostřednictvím chytrého telefonu, připojeného k mobilní síti  slova převedená do ultrazvuku, která mozek vnímá, ale člověk si je neuvědomuje, a vytvářet tak u lidí falešné vědomí tím, že do jejich mozků uloží myšlenky, které tam budou fungovat, jako by byly jejich.

Lidé, jejichž mozky budou propojeny prostřednictvím počítačů nebo mobilních telefonů s celosvětovými komunikačními sítěmi, tak zpřístupní své mozky hackerům a nebo také tajným službám, které budou schopné generovat v myslích občanů myšlenky nebo city, které budou vyhovovat potřebám jejich vlád.

V loňském roce byl na Světové ekonomické fórum v Davosu přizván i historik Juval Noah Harari, který ve své přednášce varoval před vznikem nové totality, založené na ovládání lidských mozků, ke které by mohlo dojít už v příští generaci. „Jakmile jsou [elitám] známé algorytmy [elektrických signálů v mozku], které nám rozumí lépe než my sami, budou moci předpovědět mé touhy, manipulovat mé city a dokonce rozhodovat místo mě.  A když nebudeme dost opatrní, může být výsledkem nástup digitálních diktatur. Ve 21. století můžeme být zotročeni digitálními diktaturami“ řekl Harari  http://www.ynharari.com/wef2018. Podobně se v dubnu na konferenci v Las Vegas vyjádřila badatelka stanfordské univerzity v oboru neurologie a šéfka výzkumu firmy Dolby Labs, Poppy Crumová. Řekla: „Vaše přístroje budou o vás vědět víc, než vy sami. Myslím, že je třeba, abychom se zamysleli nad tím, jak [tato data] budou použita“ http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5611645/Future-devices-let-companies-scan-body-detect-mood-health.html .

Jakkoli je dosažení dokonalosti v komunikaci mezi mozkem a počítačem nebo mobilním telefonem otázkou jen ještě několika let, vlády zatím nevyvíjejí žádné úsilí k vytvoření zákonů, které by chránily svobodu lidského myšlení před  útoky z vnějšího prostředí.  V dubnu  roku 2017 zveřejnili vědec v oboru neuroetiky z university v Basileji Marcello Ienca a právník se zaměřením na lidská práva z univerzity v Zurichu Roberto Andorno v odborném časopise Life Sciences, Society and Policy (Vědy o životě, společnost a politika)  článek „Na cestě k novým lidským právům ve věku neurovědy a neurotechnologie“  https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1, ve kterém vyzývali, aby byly zahájeny práce na zákonech, které by chránily lidské právo na svobodu a další lidská práva před zneužitím technologií, které otevírají přístup do lidského mozku.  V článku psali: "lidská mysl je... posledním útočištěm osobní svobody a sebeurčení" a  "v současné době  žádná právní nebo technická záruka nechrání mozková data před stejným dolováním dat a metodami pronikání do soukromí, jaká se používají u jiných druhů informací". Ze světových médií se ale o jejich výzvě zmínil jen britský deník Guardian https://www.theguardian.com/science/2017/apr/26/new-human-rights-to-protect-against-mind-hacking-and-brain-data-theft-proposed?CMP=share_btn_fb . Zdá se, že v současném demokratickém světě neexistuje politická vůle, která by chtěla dálkovému ovládání lidských mozků zabránit, přestože taková perspektiva zpochybňuje základní principy demokracie.
V letech 2016 a 2017 přesvědčovalo 10 evropských organizací Evropskou komisi a Evropský parlament, aby, vzhledem k tomu, že k dálkovému ovládání lidských mozků je možné použít i pulsované mikrovlny, což je už desítky let utajováno, začaly na těchto zákonech pracovat už teď https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mojmir-Babacek-Polsky-ministr-pripustil-existenci-zbrani-pusobicich-na-psychiku-Mohou-je-vyrobit-i-teroriste-430682  (mimochodem vědci se  kloní k názoru, že poškození mozků amerických a kanadských diplomatů na vyslanectvích na Kubě a v Číně mohlo být způsobeno jedině pulsovanými mikrovlnami https://www.lidovky.cz/svet/pri-utocich-na-diplomaty-na-kube-byly-pouzity-mikrovlnne-zbrane-tvrdi-vedci.A180903_151438_ln_zahranici_mha; že byly na americké diplomaty použity utajované mikrovlnné zbraně nedávno uvedla i americká televizní stanice CBS News https://www.cbsnews.com/news/brain-trauma-suffered-by-u-s-diplomats-abroad-could-be-work-of-hostile-foreign-government-60-minutes/  http://download.cbsnews.com/media/mpx/2019/03/05/1452095043710/0317_60_Full_1806123_740.mp4).
Evropsky parlament i Evropská komise odpověděli na žádost o vytvoření zákonů,  chránících svobodu myšlení tim, že se vymluvily na to, že tyto zákony musí být, kvůli principu subsidiarity, vypracovávány v jednotlivých členských státech Evropské unie zvlášť.

Žádáme Vás proto, aby byly v České republice vytvořeny zákony, které by pod přísnými tresty zakazovaly zásahy vnějších energií do činnosti nervových systémů obyvatel České republiky. Tyto zákony by měly ustavit i týmy, s účastí představitelů lidskoprávních organizací, které by měly příslušné technické vybavení k tomu, aby mohly dohlížet na jejich dodržování. Jinak hrozí nebezpečí, že se v České republice vyvine státní zřízení, které bude sice pro veřejnost předstírat, že hájí lidská práva, ale ve skutečnosti je bude potlačovat utajenými prostředky dálkového působení na lidskou nervovou soustavu. V České republice žije v současné době asi 30 lidí, kteří tvrdí, že jsou na nich zkoušeny zbraně, založené na působení pulsovaných mikrovln na lidský organismus, nervovou soustavu a mozek a nemají žádný prostředek, jak by mohli dokázat, že k takovým útokům dochází a žádat potrestání viníků. Současný rychlý vývoj vědy  může  otevřít i nové fyzikální prostředky k takovým útokům, než jsou pulsované mikrovlny nebo připojení mozku k mobilním sitím a Internetu. Je nejvyšší čas, aby byly vytvořeny zákony, které by bránily lidský mozek, lidskou nervovou soustavu a lidský organismus před škodlivými elektromagnetickými vlnami a útoky na svobodu myšlení a rozhodování.

Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka