Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Čím je obrastená mozgová kôra poslanca Kunovského z Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici za Orlové a Milochov?  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
                    Nie je to tak dávno, keď boli Orlovské hody, pričom na ich čo najlepšej atmosfére a priebehu sa podielal Pavol Bazala z Orlového aj so svojimi priateľmi, pričom, paradoxne, v TV Považie, ktorá uprednostnila rozhovor práve s tým, ktorý na tomto nemal žiadnu zásluhu, poslancom Kunovským. Tento pán si rád privlastňuje zásluhy, na ktorých sa nezúčastňuje, teda, sa jedná, obrazne povedané, o vykrádanie niečoho, v čom nebol zaangažovaný.

Ale je tu ešte aj iný, taktiež vážny problém, ktorý môže aj signalizovať, že s jeho mozgom to nemusí byť, ako sa hovorí, s kostolným poriadkom. Možno si položiť otázku, či tento poslanec netrpí istým druhom paranoje, hlavne čo sa týka k osobe pána Jozefa Jaceka, ale aj voči ďalším ľuďom, ktorých mená neustále spomína na facebooku, možno aj preto, že tu cíti určité komplexy menejcennosti či nedocenenia.

Ako poslanec za dotyčné mestské časti Milochov a Orlové rozdával prísľuby, že každý kto má nejaké problémy, má mu okamžite volať, alebo sa s ním osobne kontaktovať. Ako to ale vyzerá v realite, pokiaľ ho kontaktujú ľudia, voči ktorým má pocit, že mu neustále ubližujú, klamú o jeho povesti a čestnosti, pričom ale oni len poukazujú a usvedčujú ho, že jeho slová a skutky sú vo veľkom rozpore. Ktovie či sa takto neprejavuje u neho aj istý druh paranoje, súvisiace aj s jeho osobnými problémami, ktoré nedokáže zvládnuť, možno aj preto, že patrí do tej kategórie, tých slabších jedincov.

Jeden z jeho najväčších problémov je ten, že nenávidí celú ulicu, v ktorej žije pán Jozef Jacek, keďže tento bol taktiež ako jeho protikandidát na poslanca do MČ Orlové a Milochov. Taktiež sa povráva, že tento poslanec sa ľúby či samoľúbi, keď ho obdivuje, dáva mu to najavo, ale aj keď ho ľutuje, 100 percent jeho voličov. Napríklad občan Jozef Šuvara žijúci v tej ulici, otec dvoch detí, jedno chodí do piatej triedy, druhé dieťa sa jeho manželke narodilo pred deviatimi mesiacmi, riešil pomerne závažný problém, ktorý spočíval v tom, že už tretí týždeň sa z dotyčnej ulice nevyviezli smeti, pričom smetný kôš pána Šuvaru bol už druhý týždeň preplnený, takže svoj domáci odpad musel na svoje náklady a znečisťovanie svojho prostredia dávať do vriec, ktoré si zakúpil, pričom poctivo platí za odvoz odpadu, ktorý sa vyváža každý týždeň.

Pán Šuvara teda so svojim problémom telefonicky, ako aj na facebooku, oboznámil poslanca Kunovslého. Čo myslíte, akú odpoveď, ako aj, akú pomoc, mu tento poslanec poskytol? Tak, čítajte, odkázal mu, aby produkoval menej odpadu. Tak ma napáda taká kacírska myšlienka, či dotyčný pán poslanec nemá navyše dva otvory, cez ktoré likviduje svoj domáci odpad. Takže sa ani nemôžeme čudovať následnému kroku pána Šuvaru, ktorý vlastne mal vyznieť ako zúfalý výkrik a protest, že poslanec Kunovský nie je tu len pre seba a svojich kamarátov. Najskôr ho verejne upozornil, že pokiaľ tie smeti, ktoré sa mu za posledné dva týždne nahromadili, nezariadi ich vyvezenie, čo je nielen jeho povinnosť, ale aj súčasť náplne jeho poslaneckej práce, príde mu ich naukladané vo vreciach položiť pred jeho rodinný dom, čo aj realizoval. A reakcia pána poslanca? Zavolal na neho mestskú políciu.

Arogantné správanie poslanca Kunovského voči matke s jedenásťmesačným dieťaťom

Toto na vlastnej koži pocítila pani Janka Jaceková, keď autom na zľadovatelej a neposypanej ceste, keď viezla svoju jedenásťmesačnú dcéru domov, pričom auto sa stalo neovládateľné. Paradoxné na tom ale je, že práve v tejto časti dediny, cesta dovtedy nebola posypaná, na rozdiel od cestnej komunikácie, ktoré sú súčasťou Milochova. Čo je ale mimoriadne smutné, a malo byť výstrahou pre poslanca Kunovského, aby si plnil svoje povinnosti, že toto bola už štvrtá nehoda na tejto zľadovatenej neposypanej ceste. Keď mu dotyčná pani oznámila svoju nehodu a stav cesty, ktorá to zapríčinila, menovaný poslanec ju verejne vysmial na facebooku, s odkazom – „to sa stáva, keď je sliepka za volantom.“ Ďalej túto nehodu komentoval slovami – „Nakoľko čierny Mercedes zablokoval cestu na Šuvarov laz, táto cesta nebude posypaná“, pričom svoje výroky zaklincoval posledným výrokom – „Tieto nehody Jacekovci robia, aby mali o čom písať.“

Ako by to bola rana osudu, v ten deň, práve v tom čase, sanitka viezla naspäť domov obyvateľku Milochova, potom, ako si na tejto neposypanej ceste zlomila nohu. Mala smolu, sanitka ju až pred dom nedoviezla, musela za pomoci rodiny ísť domov peši. Mohli by sme hodiny pokračovať písaním o jeho prístupe k ľuďom a k ich problémom z pozície poslanca. Bolo by to však zbytočné, lebo gény v jeho mozgu mu nedovolia, aby to pochopil. Viem, že pre viacerých čitateľov by toto mohlo vyznieť ako banalita, ale uvedomme si, že tento poslanec je zároveň aj riaditeľom strednej školy, ktorý by mal byť vzorom pre všetky deti, ktoré do tej školy chodia.

Záverom si neodpustím nasledovnú poznámku – keď matku piatich detí nazve sliepkou, tak mi to pripomína, ako keby bol kohút Kokrheľ, ktorého po dvojročnej sexuálnej abstinencii hodia medzi stovku nadržaných sliepok.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka