Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Dennodenné pripomínanie holokaustu samotnými Židmi, povýšené nad omnoho hroznejšie zločiny páchané na nežidoch, na rozdiel od tzv. slovenského národa, ktorý zbabelo a ponížene mlčí, keď jeho vlastní politici na ňom páchajú zločiny proti ľudskosti  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
           Niet toho dňa, aby sa v zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a skorumpovanom tzv. zvrchovanom a svojbytnom Slovensku, ktoré je v páchaní zločinov proti ľudskosti vlastnými politikmi na vlastnom národe cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva, nielen tou najodpornejšou čiernou dierou, tou najsmradľavejšou žumpou v Európskej únii, ale aj v mlčaní zbabelých plebejských oviec, cca 80 percent dospelej populácie, tvoriacich tzv. národ, v skutočnosti, ovčí národ, bez hrdosti, bez cti, ale mimoriadne zákerný, zbabelý, podlý, závistlivý a sluhovský. Dnes tu mienim rozobrať viacero citlivých tém, ktorým sa doposiaľ vyhýbajú nielen politici, médiá, ale aj samotní Židia.

Takže poďme od začiatku

Zločiny proti ľudskosti na Židoch najviac napáchal nemecký nacizmus, ktorý vsugeroval nemeckému národu, že práve oni sú príčinou všetkého zla, utrpenia, bolesti a biedy. Ten bol postupne tak sfanatizovaný, a pri študovaní rôznych historických materiálov, pričom niektoré z nich sa dostali na verejnosť v posledných piatich – siedmich rokov, som začínal mať dojem, že ako keby všetkých Židov považovali za bankárov, krčmárov, úžerníkov, vrátane aj tých židovských detí. Kvôli objektivite treba ale pripomenúť, o čom ale židovské elity mlčia, že nielen ich peniaze stvorili Lenina, ale pod židovskou nadvládou po VOSR, sa napáchali omnoho hroznejšie zločiny proti ľudskosti, hlavne voči Slovanom, ako bol samotný židovský holokaust, s omnoho vyšším počtom nevinných obetí. Tu dokonca samotní Židia doteraz oficiálne sa neospravedlnili, neprosili o odpustenie a neodškodnili obete, v protiklade s tým, ako neustále požadujú verejné pokánie a odškodnenie za holokaust počas nemeckého nacizmu, čo považujem za neuveriteľnú dvojtvárnosť a farizejstvo.

Čo mohlo mať spoločné vojnové obdobie na Slovensku s atentátom na Heydricha?

Gabčíkovi, Kubišovi a celej tej skupine ktorá spáchala atentát na Heydricha, ako aj tým politikom v exile, hlavne Benešovi, sa vyčíta, že kvôli tomuto atentátu boli vypálené Lidice a zaživa upálení a postrieľaní nevinní občania. V protiklade, aj keď z mojej strany to vyzerá na neľudské a cynické, prečo sa nezverejnia plány jedného z najzločineckejších nacistických vyvrheľov a netvorov v ľudskej podobe, Heydricha, aké zločinecké a genocídne plány chcel realizovať na českom národe, ktorý považoval za červíkov a odpad, pričom malú časť z toho stačil aj realizovať. Je historicky preukázané, POKIAĽ BY BOL ŽIL, že tých českých obetí by bolo cca 1 milión a ostatní ako menejcenný odpad, ako pracovná sila, by boli používaní pre Ríšu a nemecký nacizmus. Keďže ich životnosť pri tejto neľudskej práci by bola pomerne krátka, nakoniec by aj tak skončili buď v plynovej komore, alebo s guľkou v tele. Tak sa pýtajme, aj keď je to cynické a neľudské, ale taká bola vojna, pokiaľ by sa neuskutočnil atentát na Heydricha, kde sú záruky, že aj obyvatelia Lidíc, neskôr, by neboli usmrtení?

Bola smrť 60 tisíc nevinných Židov zo Slovenska tou obetou, že mohli prežiť tisíce či desaťtisíce občanov Slovenska? ÁNO, BOLA

Skúsme to považovať ako realitu, ktorej ja pevne verím, že pokiaľ Tiso by sa ohľadom tohto postavil Nemcom na odpor, aký by bol výsledok? Zbytočne sa tu bude operovať nejakými jeho výrokmi, ktoré by mali dokazovať, že vlastne on má na svedomí tých 60 tisíc slovenských Židov, že Nemci ich chceli nechať žiť, no ten Tiso ich presvedčil, aby ich vyviezli do koncetrákov a tam splynovali? Všetci tí, ktorí sa tu hrajú na bohorovných, len s tou ich, jedinou pravdou, čo by robili na jeho mieste? A bol by ten odpor úspešný, bol by víťazný? Bol by pre Hitlera nejaký problém na Tisovo miesto v pozícii tzv. miestodržiteľa dosadiť nejakého netvora v ľudskej podobe typu Heydricha , Himlera, Eichmana, Mengelaho...? Že tí by nepovažovali Slovákov za nejakých červíkov a ľudský odpad, a s nimi aj tak by jednali ako s rovnocenným partnerom? Keby nebolo Sovietskeho zväzu, ktorý má najväčšiu zásluhu na porážke nemeckého nacizmu, čo myslíte, ako by Slováci boli skončili?

Spolupracovali niektorí jedinci zo židovskej elitnej nomenklatúry s nemeckým nacizmom pri likvidácii radových Židov, ktorých oni samotní považovali za odpad?

Máme ešte v živej pamäti, ako predvojnové Československo zradili Francúzi a Angličania, ktorí touto zradou odovzdali Hitlerovi do rúk jeden z najmodernejších zbrojárskych priemyslov nielen v rámci Európy, ale aj sveta, ktoré mu mimo iného pomohli aj k tomu, že mohol napadnúť Sovietsky zväz. Taktiež nie je žiadnou fantasmagóriou, že boli to práve Židia, ktorí v tom období ovládali ekonomiku a bankovníctvo v Anglicku a vo Francúzsku.

Pričom podľa autentického svedectva Eriky Bezdíčkovej, Židovky, ktorej obaja rodičia zahynuli v koncentračnom tábore, vo svojej knihe, písanej v češtine – Moje dlouhé mlčení, vydanej v roku 2010 v Brne, s podporou Židovského múzea v Prahe a Židovských obcí Brno. Vydal ju Jiří Brauner, Kartuziánské nakladatelství, Kartouzská 6, 612 00 Brno, v náklade 2 000 tisíc kusov. V tejto knihe je aj pasáž vo forme jej svedectva, ktoré priamo evokuje otázku – PREČO POLITICKÉ A ŽIDOVSKÉ ELITY V ANGLICKU A FRANCÚZSKU NEMALI ZÁUJEM ZABRÁNIŤ ZLOČINOM PROTI ĽUDSKOSTI, KTORÉ SA TAM NA ŽIDOCH PÁCHALI?

Takže prejdime k autentickému svedectvu na stranách 32-34 dotyčnej knihy – budem prekladať do slovenčiny. – „Na konci roku 1944 sme v noci často počul hukot lietadiel, zvuky vzdialeného bombardovania. Verili sme, že tiež na Osvienčim padne nejaká bomba. Vôbec nám nevadilo, že sme tu. Proste sme si priali, aby to peklo prestalo existovať, A MÁME TU UMRIEŤ, TAK SPOLOČNE S NEMCAMI...... Taktiež neskoršie som pochopila, AKÉ MUKY PREŽÍVALI STARŠIE ŽENY, KTORÉ PRIŠLI O SVOJE DETI. STALI SA ĽAHOSTAJNÝMI, MNOHÉ UKONČILI SVOJE TRÁPENIE PRI PLOTOCH S OSTNATÝMI DRÁTMI, KTORÉ BOLI STÁLE POD VYSOKÝM ELEKTRICKÝM PRÚDOM..... DODNES NEDOKÁŽEM SPOJENCOM ODPUSTIŤ, KTORÍ BOLI INFORMOVANÍ O TOM, ČO SA V OSVIENČINE ROBÍ A TRANSPORTOM V ROKU 1944 MOHLI ZABRÁNIŤ, ŽE NEVYPOČULI VAROVANIE ŽIDOVSKÝCH ORGANIZÁCII, KTORÉ ICH UPOZORŇOVALI, ŽE NEMCI NEMAJÚ MOŽNOSŤ VOZIŤ ŽIDOV Z MAĎARSKA A ZO SLOVENSKA DO POLSKÉHO VYHLADZOVACIEHO TÁBORA AUTOBUSMI A ICH JEDINOU ALTERNATÍVOU SÚ KOĽAJNICE. NALIEHALI, NECH BOMBARDUJÚ ŽELEZNIČNÉ TRATE, INFORMOVALI, ŽE OSVIENČIM, KAM TRANSPORTY IDÚ, JE LIKVIDAČNÝ TÁBOR, KDE SA ĽUDIA, AKO NA BEŽIACOM PÁSE ZABÍJAJÚ V PLYNOVÝCH KOMORÁCH. SPOJENCI TO NIKDY NEUROBILI. TRAŤ BOLA FUNKČNÁ AŽ DO KONCA VOJNY. PREČO? NA TO DOPOSIAĽ NIKTO NEODPOVEDAL.“

Toto otrasné svedectvo má nielen neuveriteľnú výpovednú hodnotu, ale aj priamo usvedčuje nielen vtedajšie vlády Anglicka a Francúzska, ako aj silné ekonomické a bankárske židovské loby zo zločinov proti ľudskosti voči väzňom, hlavne židovským, ktorí v tom období boli v Osvienčime. LEBO LEN A LEN KAPITÁL STVORIL HITLERA A NEMECKÝ NACIZMUS.

Vladimír Pavlík
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka