Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Tvoria ekonomické, duševné, kultúrne, vedecko-technické hodnoty, pričom v skutočnosti živoria, lebo z ich hodnôt užívajú blahobyt gauneri a parazitní darmožráči z ponovembrových vlád a parlamentov, a nimi vytvorené zberby oligarchov, finančných skupín, konkurzných mafií...  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
           Každý občan po nástupe do zamestnania, teda, pracovného pomeru, podpisuje pracovnú zmluvu, že bude dodržiavať to, čo je jej obsahom a potvrdí to vlastným podpisom. Pričom zmluva obsahuje sankcie aj za jej neplnenie, ako aj následky vyplývajúce za spôsobenú škodu, či už vedomú, alebo nevedomú. Medzi zamestnancov patria aj členovia ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí namiesto pracovnej zmluvy podpisujú ústavný sľub, kde sa zaväzujú, že budú pracovať pre blaho Slovenska a jeho občanov. Takže si pozrime, ako vyzerá text ústavného sľubu, ktorí podpisujú členovia vlád a parlamentov, samozrejme ako svojprávne osoby, z ktorých doposiaľ ani jeden nebol pacientom Pezinskej psychiatrie, ani ho nepodpisoval v sprievode opatrovníka. To znamená, že za nedodržanie toho, čo stvrdil svojim podpisom, by mal niesť aj zodpovednosť a následky. Takže si pripomeňme tento text:

Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.

Keď si to ale porovnáme s realitou od roku 1990, no hlavne od 1. 1. 1993, kde tlupy prednovembrových zbabelých občianskych núl, ktoré sa samopasovali za najslovenskejších Slovákov, najnárodnejších národniarov a najkresťanskejších kresťanov, ktoré sa začali zhlukovať okolo dvoch protislovenských škodcov, paranoidného Mečiara a ožratého Slotu, ako aj im podobnej zbery, v snahe zmocniť sa toho čo nevybudovali, potom cez holandské dražby a privatizáciu privlastniť si to čo tu nevybudovali, aby to postupne mohli zdevastovať, rozkradnúť, ľudí pripraviť o zamestnanie, a neskôr, po nástupe pravicovo-fašistickej dzurindovsko-miklošovskej chunty to predať cudzine. To bol výsledok ich založenia zvrchovaného a svojbytného Slovenska, v skutočnosti Slovenska zločineckého, skorumpovaného, mafiánsko-gaunerského, psychopaticko-sadistického, a neskôr, štátno-teroristického a nesvojprávneho, kde postupne, cez ekonomiku a vykrádanie zdravotníctva sa začali realizovať tie najodpornejšie zločiny proti ľudskosti. Paradoxne tieto tlupy gaunerov, toho najsmradľavejšieho odpadu slovenského národa, z ponovembrových vlád a parlamentov, za stvorenie oligarchov, finančných skupín, konkurzných mafií, za všetky tieto ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti sú ešte nadštandardne finančne odmeňovaní, SAMOZREJME NA ÚČET TÝCH, KTORÍ TU TVORIA EKONOMICKÉ HODNOTY, DUCHOVNÉ HODNOTY, KULTÚRNE HODNOTY, VEDECKO-TECHNICKÉ HODNOTY. Aký to paradox, keď napríklad naši vedeckí pracovníci, aj pri tých biednych podmienkach vynájdu napríklad v zdravotníctve nové metódy, ktoré dokážu zachrániť životy ľuďom, ktorí dovtedy kvôli tomu zomierali. A pritom, hajzli a fľandry, čo o tom rozhodujú, o týchto dotáciách, presúvajú tieto peniaze na rôzne schránkové firmy, ktoré vznikli pár dní či týždňov predtým.

Dnes už sú tieto tlupy gaunerov, vyvrheľov, smradľavého odpadu a masových vrahov z vysokej politiky, ktorí cez ekonomiku, no hlavne cez vykrádanie zdravotníctva, každoročne doženú k predčasnej smrti tisíce nevinných občanov, otvorene a bez hanby pokračujú v tom, čo tu počas vojny začal realizovať nemecký nacizmus a masoví vrahovia z POHG. Až sa desím tej myšlienky, pokiaľ si pomyslím, keby títo gauneri a vyvrheli z ponovembrových vlád a parlamentov, boli v ére nemeckého nacizmu, napríklad v riadiacich funkciách koncentračných táborov....

Ani by som sa nečudoval, keďže tieto tlupy gaunerov a vyvrheľov sú už v takom štádiu bohorovnosti, že už len čakám, kedy si schvália zákon, že obsah ich hrubého čreva je kvalitatívne aromatickejší, ako najkvalitnejšie francúzske parfumy. Pri ponížených hoviadkach a zbabelých plebejských ovciach, čo je cca 70-80 % dospelej populácie, tvoriacej tzv. národ, si to môžu dovoliť.

Vladimír Pavlík
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka