Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade v NR SR v štádiu šibi-ryby a jebumbary  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
         
150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade nám neustále dokazuje, že v rámci Európskej únie slovenský parlament patrí medzi ten najsmradľavejší hnoj, no zároveň aj dokazuje, že aj cca 80 % dospelej slovenskej populácie patrí medzi zbabelú a nesvojprávnu čeľaď. To, že tomuto zasmradenému protislovenskému spolku neprekáža, že sa tu dlhodobo vykráda zdravotníctvo, s mimoriadne tragickými následkami, keď kvôli tomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných občanov Slovenska, ako aj mlčaní o týchto zločinoch proti ľudskosti, si nielen ako jedna rodina rozumejú Kotleba, Matovič, Blaha, ale je tu prakticky vzájomné porozumenie gaunerov a hajzľov zo všetkých politických strán, ktoré sedia v slovenskom parlamente, pričom SPOLOČNE so svojimi predchodcami urobili z tohto parlamentu zločinecký a protislovenský štátny orgán. Gény nacistických zločincov a masových vrahov z POHG sú medzi touto 150-člennou protislovenskou čeľaďou také silné, že je naivné sa domnievať, že v dohľadnej dobe sa nájde aspoň jeden jediný kus, ktorý nielen zakričí, „dosť bolo vykrádania slovenského zdravotníctva, spojeného so zločinmi proti ľudskosti“, ale bude aj požadovať vytvorenie primeraného zákona, ktorý tomu zabráni.

Lenže táto protislovenská svoloč, spodina, luza a odpad zasmraďujúci Slovensko, má úplne iné problémy. Koaliční gauneri spoločne s ĽS-NS a tzv. nezávislých, visiacich na šnúrkach koaličnej zberby prišli k záveru, že vraj potrebujú zákonom prijať právo na odpoveď, lebo, aký to paradox, títo arcizločinci, arcizlodeji, parazitní darmožráči, doháňajúci cez vykrádanie slovenského zdravotníctva k predčasnej smrti každoročne tisíce nevinných občanov Slovenska, teda, sú aj v pozícii masových vrahov, sú zo strany médií hanobení, urážaní, sú terčom dezinformácii a klamstiev. A oni, vraj, nemajú šancu sa brániť a chrániť si svoju česť a dobré meno. Pričom ako predkladatelia vystupujú mimo iného capobrad Číž a politický prostitútJariabek, obaja z čeľade zločineckej smeráckej mafie.

Preto aj ja chcem využiť právo na odpoveď z ich strany a predkladám nasledujúci text: - Nielen Vy, ale aj Vaši predchodcovia podpisovali ústavný sľub, že budú pracovať pre blaho Slovenska a jeho občanov. Podpisovali ste ho ako svojprávne osoby, ani jeden z Vás nebol privezený z Pezinskej psychiatrie, ani v sprievode opatrovníka. To znamená, ŽE NESIETE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA TO, ŽE ZO SLOVENSKA STE UROBILI ŠTÁT ZLOČINECKÝ, ZLODEJSKÝ, SKORUMPOVANÝ, MAFIÁNSKO-GAUNERSKÝ, SLÚŽIACI CUDZEJ ŠTÁTNEJ MOCI. Deti ste pripravili o detstvo, ženy ste okradli cez ekonomiku o ženskosť, dôchodcov ste okradli o dôstojnú starobu. Cez ekonomiku, a hlavne cez vykrádanie zdravotníctva každoročne PREDČASNE pripravíte o život tisíce nevinných Slovákov, takže patríte do kategórie masových vrahov. Krajinu ste zničili nielen ekonomicky, ale aj morálne. Vašou odmenou by malo byť nasledovné – každé dva mesiace by do slovenského parlamentu mali nabehnúť špeciálne vycvičení kukláči so šiestimi bojovými a vyhladovanými psami, a dať im príkaz, „trhaj“. Potom Vás vyhnať do oplotenej ohrady a polievať fekáliami. Toto by sa realizovalo dovtedy, pokiaľ by ste nerobili tak, AKO STE TO SVOJIM PODPISOM ÚSTAVNÉHO SĽUBU POTVRDILI. Čakám na odpoveď.

Taktiež mi nedá, nevyjadriť sa k zastropovaniu veku 64 rokov odchodu na dôchodok, pričom odborníci či kvázi odborníci varujú pred ekonomickou katastrofou, vrátane znižovania dôchodkov, alebo, na čí úkor toto bude realizované. V prvom rade si zrátajme všetky tie rozkradnuté miliardy za posledných 28 rokov, ktoré boli určené na dôchodkový systém, ktoré vo forme daní boli odvádzané AJ robotníkmi, napr. robiacimi na stavbách, v automobilovom priemysle, drobnými živnostníkmi, šičkami, poľnohospodármi, zdravotnými sestrami, lekármi, vedeckými pracovníkmi, učiteľmi, ako aj ďalšími profesiami tvoriacimi ekonomické hodnoty, ale aj dôchodcami, ktorí tu taktiež ekonomické hodnoty vybudovali a poctivo platili dane. Paradoxne ale, TIE STOVKY MILIÁRD NA TO URČENÉ POČAS TÝCH 28 ROKOV ROZKRADLI PRÁVE TÍ, KTORÍ SA NA NIČOM POZITÍVNOM NEPODIELALI, PRIČOM SVOJ BLAHOBYT SI VYTVÁRALI Z TOHO, ČO INÍ VYPRODUKOVALI. Položme si otázku, pokiaľ by napríklad tieto miliardy boli úročené v štátnej banke na to určenej, tak na dôchodok sa mohlo chodiť vo veku 60 rokov, lebo by bol dostatok financií. Z týchto rozkradnutých miliárd politici, oligarchovia, finančné skupiny, politicko-ekonomické mafie si vybudovali nielen doma, ale aj v zahraničí honosné nemovitosti, ako aj ďalšie benefity na zvyšovanie svojej životnej úrovne, alebo cez zákony, ktoré gauneri, teda, 150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade v parlamente prijali a zrealizovali. Aký toto bude mať celkový následok napr. za 10-15 rokov, o tom sa nezmienil ani jeden jediný kus z tejto zbabelej protislovenskej čeľade. TU SA REALIZUJE NIEČO, ČOMU SA HOVORÍ AKO EXPERIMENT NA STARÝCH ĽUĎOCH, aj bez koncentračných táborov a plynových komôr.

Vladimír Pavlík


   PRINT RSS


             
Hlavná stránka