Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Ponovembrové vlády, parlamenty, Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií SR sú nielen na čele ekonomického zločinu, z ktorého sa generujú aj zločiny proti ľudskosti, ktoré poctivo zakrývajú Ministerstvo vnútra SR a Generálna prokuratúra SR  

https://twitter.com/VladimirPavlik1

https://vk.com/vlado.pavlik
 
           Položili ste si niekedy otázku, či je NEJAKÝ HODNOTOVÝ ROZDIEL v každoročne rozkradnutých miliardách zo štátneho rozpočtu zločineckými zberbami z vysokej politiky, finančných skupín, oligarchov, politicko-ekonomických mafií na vrchole pyramídy, konkurznej mafie arcizločinca Zoroslava Kollára, ktorá sa vygenerovala zo zločineckej konkurznej sudcovskej mafie? TIETO ROZKRADNUTÉ MILIÓNY A MILIARDY, ŠTÁT POTOM NAHRÁDZA POŽIČANÝMI MILIÓNMI A MILIARDAMI ZO ZAHRANIČIA, ČÍM SME POSTUPNE STRATILI EKONOMICKÚ A ŠTÁTOTVÁRNU SVOJBYTNOSŤ. Necelých 30 rokov stačilo týmto zločineckým a psychopaticko-sadistickým protislovenským tlupám národnosti slovenskej, aby realizovali to, čo sa, obrazne povedané, nepodarilo za niekoľko storočí Tatárom, Turkom a Maďarom, ani nemeckému nacizmu, nemôže sa to hodiť - obviniť, ani na prezidenta Tisa.

Tieto tlupy vyvrheľov, netvorov a odľudov z vysokej politiky, ktorí omylom prírody dostali ľudskú podobu, za neuveriteľného prispenia a pomoci tzv. slovenského národa, tvoriaceho cca 70-80 % dospelej populácie, patriaceho na špicu v zbabelosti a poníženosti v rámci Európskej únie. No ani toto nie je jediným smutným prvenstvom, keďže máme v rámci Európskej únie aj najzločineckejších, najzlodejskejších a najpsychopaticko – sadistickejších politikov z ponovembrových vlád a parlamentov, tvoriacich necelé jedno percento slovenského národa, ku ktorým možno prirátať aj drvivú väčšinu tých, ktorí tvoria krajské a okresné politické štruktúry. Spoločne, ako jedna zločinecká rodina, nielen vyháňajú vlastné deti a vnukov z vlastnej krajiny, ale ich dokonca pripravili a naďalej pripravujú aj o budúcnosť vo vlastnej krajine.

Tento tzv. národ v pozícii ponížených a zbabelých oviec vôbec netrápi, že tieto každoročne rozkradnuté milióny a miliardy boli určené Vám, lebo drvivá väčšina z nich pochádza z Vašich daní, pričom svoj blahobyt si za ne budujú práve takíto hajzli, ktorí z titulu svojich vysokých funkcií nič pozitívne nevyprodukujú, len a len škodia, pričom z toho, čo Vy ste vytvorili, oni si vybudovali svoj nadštandardný blahobyt na úkor Vašej biedy a utrpenia. Čo myslíte, PREČO MLČIA PRÁVE TÍ, KTORÝCH SPOMÍNAM V NADPISE TOHTO ČLÁNKU, pričom zo zákona, ústavy, ako aj podpisu ústavného sľubu im vyplýva, čo je v skutočnosti ich povinnosťou. Prečo vedenie NBS, MF SR nahlas nekričí a neupozorňuje na to, že Slovensko nie je odkázané na žiadne pôžičky zo zahraničia. Stačilo by len, aby MV SR a GP SR si plnili svoju povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona a ústavy, lenže, položme si otázku, aké arcizločinecké a arcizlodejské zberby rozhodujú o riadiacich pracovníkoch týchto dvoch štátnych orgánov, vrátane guvernérov NBS a generálnych prokurátorov? Sú to predsa zločineckí gauneri, ktorí tvoria koalíciu a schvaľujú ich kreatúry ktoré tvoria 150 kusov zbabelej protislovenskej čeľade či 150 kusov nesvojprávnych niktošov. Ako je to možné, že doteraz v histórii ponovembrového slovenského parlamentu sa nenašiel ani jeden jediný kus, ktorý by túto tému otvoril?

Je to niečo neuveriteľné, pokiaľ si položíme otázku ohľadom tých stoviek či tisícov honosných zbojníckych vŕškov v rámci Slovenska, to Vás nezaujíma ponížené a zbabelé plebejské ovce, že to je z Vašich vytvorených ekonomických hodnôt a daní, ktoré z tých hodnôt odvádzate? Že títo vyvrheli a hajzli, napriek tomu že podpisovali ústavný sľub, že budú pracovať pre blaho Slovenska a jeho občanov, si z Vás robia prdeľ, že Vy ste pre nich len odpadom, ľudským odpadom? To Vám je úplne jedno, že každoročne títo vyvrheli nielen rozkradnú miliardy, ale aj každoročne PREDČASNE doháňajú k ukončeniu života tisíce nevinných občanov Slovenska?

          Aký to paradox, keď títo vyvrheli budú občanom tvrdiť, že nemožno zvýšiť financie na to či ono, lebo štát na to nemá, či už pre dôchodcov, zdravotníctvo, učiteľov, sociálnu sféru, rodinnú politiku, na okraj spoločnosti postavili vedeckých pracovníkov, zdierajú drobných živnostníkov, podpora pre našich poľnohospodárov je prakticky nulová, pričom k tomu, aby to aspoň normálne fungovalo, stačilo by, aby sa realizovalo týchto 13 slov – NEKRADNITE, VY ŠPINY ZLOČINECKÉ, NEKRADNITE, VY ŠPINY ZLODEJSKÉ, NEKRADNITE, VY ŠPINY PARAZITNO-DARMOŽRÁČSKE.

Aký to paradox, keď jedného zo špičkových ekonomických zločincov, ministra financií Kažimíra, zločinecká koalícia poslala na post guvernéra NBS? Pritom o ňom nemožno povedať, že sa jedná o tupohlavého blba, typu Ivana Mikloša, ktorého vedomosti nie sú ani na úrovni absolventa stredoškolského minima. Pokiaľ sa Kažimír chváli vyrovnaným ekonomickým rozpočtom, tak sa pýtam, za akú cenu a na úkor koho, keď tento vyrovnaný rozpočet dokázal urobiť aj bez tých rozkradnutých miliárd? Pýtam sa, prečo tento špičkový ekonomický zločinec a lotor, patriaci ku gaunerom zo zločineckej smeráckej mafie, ktorý svojou mimikou tváre občas pripomína retarda z Pezinskej psychiatrie, prečo za tie roky, keď bol ministrom financií, ANI JEDEN JEDINÝ RAZ NEPOVEDAL, ŽE TIE ROZKRADNUTÉ MILIARDY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU MAJÚ TÚ ISTÚ HODNOTU, AKO TIE MILIARDY POŽIČANÉ ZO ZAHRANIČIA, KTORÉ NAHRÁDZAJÚ TIE ROZKRADNUTÉ MILIARDY ZLOČINECKÝMI VYVRHEĽMI NÁRODNOSTI SLOVENSKEJ.

Vladimír Pavlík
   PRINT RSS


             
Hlavná stránka